2020-katsaus eDiscovery-tarkistukseen: Tehtävien, kulujen ja kustannusten tietopisteet

Based on the complexity of data and legal discovery, it is a continual challenge to understand the relationships, opportunities, and costs of specific eDiscovery tasks. With this challenge in mind and to provide information and context for discussions about the eDiscovery task of review, the following updated review-centric task, spend, and cost data points may be beneficial for legal, business, and IT professionals considering the economics of eDiscovery.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Alunperin kesäkuussa 2019 julkaistu päivitys eDiscoveryn arviointitehtävästä, kulutus- ja kustannustiedoista sisältää uusia tietopisteitä, jotka perustuvat alan markkinoiden mitoitustutkimukseen ja ComplexDiscoveryn palveluiden hinnoittelututkimuksiin. Nämä päivitetyt tiedot voivat olla hyödyllisiä laki-, yritys- ja IT-ammattilaisille, jotka ottavat huomioon eDiscoveryn liiketoiminnan ja erityisesti oikeudellisen tarkastelun taloudelliset näkökohdat.

Vuoden 2020 katsaus eDiscovery-arviointiin: Tehtävä

Tietojen löytämisen ja oikeudellisen löytämisen yhteydessä uudelleentarkastelun tehtävänä on digitaalisen tiedon arviointi, jotta voidaan tunnistaa merkitykselliset ja reagoivat asiakirjat, joita on tuotettava, sekä etuoikeutetut asiakirjat tai luottamukselliset tai arkaluonteiset tiedot, jotka on luovutettava. Se on yksi kolmesta tehtävästä, jotka yhdessä keräämisen ja käsittelyn kanssa muodostavat eDiscovery-prosessiin tyypillisesti liittyvät ydintehtävät.

Kun tarkastellaan kolmen keskeisen eDiscovery-tehtävän eli keruu-, käsittely- ja tarkistustehtävän suhteellisia kustannuksia, katsauksen osuus oli vuonna 2012 noin 73 prosenttia eDiscovery-tehtävien kokonaismenoista. Keräyksen osuus oli 8 prosenttia menoista ja käsittelyn osuus oli 19 prosenttia menoista. (1) Perustuu Markkinoiden mallinnus vuodesta 2012 lähtien, näiden eDiscovery-ydintehtävien nykyisten suhteellisten kustannusten arvioidaan olevan 68 prosenttia tarkistettaviksi tarkoitetuista menoista, keräämisen osuus on 13 prosenttia menoista ja käsittelyn osuus 19 prosenttia menoista. (2)

Kuvio 1: eDiscoveryn suhteelliset tehtävien menot

1-Suhteellis-tehtävä-menot-ydin-Ediscovery-tehtävät-2020

Markkinoiden mahdollisuus Review: Vietä

Arvioitaessa markkinakuluja eDiscoveryn tarkistustehtävään suhteellisten tehtävien kulujen ja mallinneltujen markkina-arvioiden avulla arvioidessaan arviointiin liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden menoja arvioidaan muodostavan noin 68% (8,61 B dollaria) maailmanlaajuisista eDiscovery-ohjelmistojen ja palveluiden menoista vuonna 2020. Vaikka eDiscoveryn tarkistustehtävän menojen prosenttiosuuden arvioidaan laskevan hieman noin 63 prosenttiin eDiscoveryn kokonaismenoista vuoteen 2024 mennessä, dollareina eDiscoveryn arvioidaan kasvavan 13,0 B dollariin vuoteen 2024 mennessä. (3)

pöytä 2: eDiscovery-markkinat tarkistettavaksi

2-Ediscovery-markkina-arvioija-2019-2024

Review Hinnoittelu tietopisteet: Kustannukset

Arvioi hinnoittelun tietopisteet

Vaikka monet yksittäiset tekijät vaikuttavat arvioinnin kustannuksiin, puolivuosittaisen eDiscovery-hinnoittelukyselyn (4) tulokset voivat antaa tietoa kolmesta keskeisestä kustannus- ja kustannuskehityksestä, jotka liittyvät eDiscoveryn arviointitehtävään. Näihin kustannuksiin kuuluvat kustannukset, jotka aiheutuvat ennakoivan koodauksen suorittamisesta osana teknologiaavusteista arviointia eDiscoveryn dokumenttiarviointivaiheen aikana, asiakirjojen tarkastajien tuntikustannukset eDiscoveryn arviointivaiheen aikana sekä asiakirjojen tarkasteluun liittyvien asianajajien kustannukset asiakirjaa kohden. tarkastella asiakirjoja eDiscoveryn tarkasteluvaiheen aikana.

Vastaukset talven 2019, kesän 2019 ja talven 2020 eDiscovery-hinnoittelukyselyistä, jotka koskevat näitä kolmea arvosteluun liittyvää kustannuskysymystä, jotka on esitetty datan ja oikeudellisen etsinnän ammattilaisille.

Kuvio 3: Mitkä ovat kustannukset, jotka aiheutuvat ennakoivan koodauksen suorittamisesta osana teknologiaavusteista arviointia eDiscoveryn dokumenttiarviointivaiheen aikana?

3-Arvostelu-hinnoittelu-GB-kustannuslähtö-ennuste-koodaus-2020

Kuvio 4: Mitkä ovat asiakirjojen tarkastamisesta tuntikohtaiset kustannukset eDiscoveryn arviointivaiheen aikana?

4-Arvostelu-hinnoittelu-tunti-Kustannus-Dokumentti-arvioija-asianajaja-Review-Documents-2020

Kuvio 5: Mitkä ovat asiakirjikohtaiset kustannukset asiakirjojen tarkastamisesta asianajajille eDiscoveryn arviointivaiheen aikana?

5-Arvostelu-hinnoittelu-Dokumentti-Arvioija-Asianajajat arvioivat-Dokumentti-2020

Viittauksia

(1) Pace, N., ja Zakaras, L. (2012). Missä raha menee: Ymmärtäminen Litigant menoja tuottaa sähköisen löytö (s. xiv, xv). RAND Siviilioikeuden instituutti.

(2) Robinson, R. (2019). eDiscovery Market Size Mashup: Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus - 2019-2024. Noudetaan osoitteesta

(3) Ibid.

(4) Robinson, R. (2019). Kolmen voima? Lyhyt katsaus eDiscoveryn hinnoitteluun ajan myötä. Noudetaan osoitteesta

Lisää lukemista

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Neljä eDiscoveryn aikakautena? Yksi lähestymistapa markkinoiden kasvun kehystymiseen

Lähde: ComplexDiscovery

California AG esittää CCPA:n hyväksymistä koskevat ehdotetut säännöt

“As our lives increasingly move online, our data privacy becomes more...

Arvioitaessa yritysten vaatimustenmukaisuusohjelmia? Päivitetty oikeusministeriön rikososaston ohjeistus

The updated guidance document on corporate compliance from the Department of...

Kyberturvallisuuden itsetarkistus? Terveydenhuoltopalvelut Parhaiden käytäntöjen testikriteerit artikla 32 GDPR

According to the publishers, this paper is an aid to quickly...

Luokitukset, huolenaiheet ja käsitykset: Viitearkkitehtuurit ja esineiden teollinen internet

The expected disruptive developments collectively referred to as the Internet of...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

An eDiscovery Market Size Mashup: 2018-2023 Worldwide Software and Services Overview

The annual eDiscovery Market Size Mashup estimates the combined worldwide eDiscovery...

Kysymys hinnoittelusta? Puolivuotisten eDiscovery-hinnoittelukyselyn vastausten käynnissä oleva päivitys

First administered in December of 2018 and conducted four times during...

Pandemtaloudellinen indikaattori? Kesä 2020 eDiscovery -hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...

COVID-19 rajoitettu? Kuuden kysymyksen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan

In the spring of 2020, 51.2% of respondents viewed budgetary constraints...

Syy tauon? eDiscoveryn operatiiviset mittarit keväällä 2020

In the spring of 2020, 150 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

eDiscoveryn fuusiot, yritysostot ja investoinnit vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana

From HaystackID and Everlaw to Cellebrite and Carbonite, ComplexDiscovery findings, data...

eDiscovery-teknologian tarjoaja Everlaw nostaa 62M dollaria

"Everlaw is changing the way legal teams uncover the truth buried...

OpenText ostaa suojatun tiedonvaihdon ja yhtenäisen viestinnän Leader XMedius

“We welcome XMedius’s customers, strong partner network and employees to OpenText,"...

TCDI saa Trivest Partners -pääomasijoituksen

“We are excited to partner with TCDI and Bill Johnson to...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa toukokuulle 2020

From review market sizing revisions to pandemeconomic pricing, the May 2020...

Viisi suurta lukua eDiscoverystä huhtikuussa 2020

From business confidence to the boom of Zoom, the April 2020...

Viisi suurta lukua tiedonkeruusta ja oikeudellisesta löydöstä maaliskuussa 2020

From business continuity considerations to cybersecurity attacks, the March 2020 edition...

Viisi suurta lukua tiedonkeruusta ja oikeudellisesta löytämisestä helmikuussa 2020

From cyber operations to pricing data points on eDiscovery, the February...