2020-katsaus eDiscovery-tarkistukseen: Tehtävien, kulujen ja kustannusten tietopisteet

Based on the complexity of data and legal discovery, it is a continual challenge to understand the relationships, opportunities, and costs of specific eDiscovery tasks. With this challenge in mind and to provide information and context for discussions about the eDiscovery task of review, the following updated review-centric task, spend, and cost data points may be beneficial for legal, business, and IT professionals considering the economics of eDiscovery.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Alunperin kesäkuussa 2019 julkaistu päivitys eDiscoveryn arviointitehtävästä, kulutus- ja kustannustiedoista sisältää uusia tietopisteitä, jotka perustuvat alan markkinoiden mitoitustutkimukseen ja ComplexDiscoveryn palveluiden hinnoittelututkimuksiin. Nämä päivitetyt tiedot voivat olla hyödyllisiä laki-, yritys- ja IT-ammattilaisille, jotka ottavat huomioon eDiscoveryn liiketoiminnan ja erityisesti oikeudellisen tarkastelun taloudelliset näkökohdat.

Vuoden 2020 katsaus eDiscovery-arviointiin: Tehtävä

Tietojen löytämisen ja oikeudellisen löytämisen yhteydessä uudelleentarkastelun tehtävänä on digitaalisen tiedon arviointi, jotta voidaan tunnistaa merkitykselliset ja reagoivat asiakirjat, joita on tuotettava, sekä etuoikeutetut asiakirjat tai luottamukselliset tai arkaluonteiset tiedot, jotka on luovutettava. Se on yksi kolmesta tehtävästä, jotka yhdessä keräämisen ja käsittelyn kanssa muodostavat eDiscovery-prosessiin tyypillisesti liittyvät ydintehtävät.

Kun tarkastellaan kolmen keskeisen eDiscovery-tehtävän eli keruu-, käsittely- ja tarkistustehtävän suhteellisia kustannuksia, katsauksen osuus oli vuonna 2012 noin 73 prosenttia eDiscovery-tehtävien kokonaismenoista. Keräyksen osuus oli 8 prosenttia menoista ja käsittelyn osuus oli 19 prosenttia menoista. (1) Perustuu Markkinoiden mallinnus vuodesta 2012 lähtien, näiden eDiscovery-ydintehtävien nykyisten suhteellisten kustannusten arvioidaan olevan 68 prosenttia tarkistettaviksi tarkoitetuista menoista, keräämisen osuus on 13 prosenttia menoista ja käsittelyn osuus 19 prosenttia menoista. (2)

Kuvio 1: eDiscoveryn suhteelliset tehtävien menot

1-Suhteellis-tehtävä-menot-ydin-Ediscovery-tehtävät-2020

Markkinoiden mahdollisuus Review: Vietä

Arvioitaessa markkinakuluja eDiscoveryn tarkistustehtävään suhteellisten tehtävien kulujen ja mallinneltujen markkina-arvioiden avulla arvioidessaan arviointiin liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden menoja arvioidaan muodostavan noin 68% (8,61 B dollaria) maailmanlaajuisista eDiscovery-ohjelmistojen ja palveluiden menoista vuonna 2020. Vaikka eDiscoveryn tarkistustehtävän menojen prosenttiosuuden arvioidaan laskevan hieman noin 63 prosenttiin eDiscoveryn kokonaismenoista vuoteen 2024 mennessä, dollareina eDiscoveryn arvioidaan kasvavan 13,0 B dollariin vuoteen 2024 mennessä. (3)

pöytä 2: eDiscovery-markkinat tarkistettavaksi

2-Ediscovery-markkina-arvioija-2019-2024

Review Hinnoittelu tietopisteet: Kustannukset

Arvioi hinnoittelun tietopisteet

Vaikka monet yksittäiset tekijät vaikuttavat arvioinnin kustannuksiin, puolivuosittaisen eDiscovery-hinnoittelukyselyn (4) tulokset voivat antaa tietoa kolmesta keskeisestä kustannus- ja kustannuskehityksestä, jotka liittyvät eDiscoveryn arviointitehtävään. Näihin kustannuksiin kuuluvat kustannukset, jotka aiheutuvat ennakoivan koodauksen suorittamisesta osana teknologiaavusteista arviointia eDiscoveryn dokumenttiarviointivaiheen aikana, asiakirjojen tarkastajien tuntikustannukset eDiscoveryn arviointivaiheen aikana sekä asiakirjojen tarkasteluun liittyvien asianajajien kustannukset asiakirjaa kohden. tarkastella asiakirjoja eDiscoveryn tarkasteluvaiheen aikana.

Vastaukset talven 2019, kesän 2019 ja talven 2020 eDiscovery-hinnoittelukyselyistä, jotka koskevat näitä kolmea arvosteluun liittyvää kustannuskysymystä, jotka on esitetty datan ja oikeudellisen etsinnän ammattilaisille.

Kuvio 3: Mitkä ovat kustannukset, jotka aiheutuvat ennakoivan koodauksen suorittamisesta osana teknologiaavusteista arviointia eDiscoveryn dokumenttiarviointivaiheen aikana?

3-Arvostelu-hinnoittelu-GB-kustannuslähtö-ennuste-koodaus-2020

Kuvio 4: Mitkä ovat asiakirjojen tarkastamisesta tuntikohtaiset kustannukset eDiscoveryn arviointivaiheen aikana?

4-Arvostelu-hinnoittelu-tunti-Kustannus-Dokumentti-arvioija-asianajaja-Review-Documents-2020

Kuvio 5: Mitkä ovat asiakirjikohtaiset kustannukset asiakirjojen tarkastamisesta asianajajille eDiscoveryn arviointivaiheen aikana?

5-Arvostelu-hinnoittelu-Dokumentti-Arvioija-Asianajajat arvioivat-Dokumentti-2020

Viittauksia

(1) Pace, N., ja Zakaras, L. (2012). Missä raha menee: Ymmärtäminen Litigant menoja tuottaa sähköisen löytö (s. xiv, xv). RAND Siviilioikeuden instituutti.

(2) Robinson, R. (2019). eDiscovery Market Size Mashup: Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus - 2019-2024. Noudetaan osoitteesta

(3) Ibid.

(4) Robinson, R. (2019). Kolmen voima? Lyhyt katsaus eDiscoveryn hinnoitteluun ajan myötä. Noudetaan osoitteesta

Lisää lukemista

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Neljä eDiscoveryn aikakautena? Yksi lähestymistapa markkinoiden kasvun kehystymiseen

Lähde: ComplexDiscovery

eDiscoveryn sulautumat, yritysostot ja investoinnit vuonna 2020

Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition,...

Suhteellisuusteoria hankkii VerQU

According to Relativity CEO Mike Gamson, "It's imperative that the legal...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q4 2020 -hankkeeseen

From Nuix and DISCO to Exterro and AccessData, the following findings,...

DISCO sulkee 100 miljoonan dollarin rahoituskierroksen

According to DISCO CEO Kiwi Camara, “Legaltech is booming now, and...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukua eDiscovery joulukuu 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa marraskuulle 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Se on Match! Keskittyminen eDiscovery-tarkastelun kokonaiskustannuksiin ja tarkistusoikeus Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

Ennakoivasta havaitsemisesta tietomurron arviointeihin: arkaluonteisten tietojen etsiminen ja poistaminen Asceman avulla

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Winter 2021 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset

This is the twenty-first quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Orion Nebula
Nebulous Tulos? Talven 2021 eDiscovery -liiketoiminnan luottamuskysely

The eDiscovery Business Confidence Survey is a nonscientific quarterly survey designed...

Yläviisikko? Yhteenlaskettu yleiskatsaus viiteen puolivuotiseen eDiscovery-hinnoittelututkimukseen

As we are in the midst of a pandemic that has...

Tasapainotus relevanssi ja todellisuus? Winter 2021 eDiscovery Hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...