Sun. Mar 26th, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Uwaga redaktora: Pierwotnie publikowany w czerwcu 2019 roku i aktualizowany corocznie, ten raport na temat zadań zbierania eDiscovery, wydatków i informacji o kosztach zawiera nowe punkty danych oparte na ostatnich odświeżeniach badań branżowych z ComplexDiscovery. Ta aktualizacja zawiera informacje z 2022-2027 eDISCOVERY Market Size Mashup for Worldwide Software and Services oraz najnowszego badania cen eDISCOVERY przeprowadzonego w grudniu 2022 r. Ta aktualizacja może być korzystna dla prawników, biznes, oraz informatyków rozważających działalność w zakresie ediscovery, a zwłaszcza ekonomię zbierania ediscovery. Aby przesłać zalecenia do rozważenia w badaniach ComplexDiscovery, skontaktuj się z nami już dziś.

  Badania branżowe

  ZA 2022 Spójrz na kolekcję eDISCOVERY: Zadanie

  Wielkość rynku i kwestie cenowe

  W kontekście wykrywania danych i odkrywania prawnego zadanie gromadzenia polega na zlokalizowaniu potencjalnych źródeł informacji przechowywanych elektronicznie (ESI) i gromadzeniu ESI do dalszego wykorzystania w procesie eDiscovery. Jest to jedno z trzech zadań, które wraz z przetwarzaniem i recenzowaniem tworzą podstawowe zadania zwykle związane z procesem ediscovery.

  Biorąc pod uwagę względne koszty trzech podstawowych zadań związanych z eDiscovery związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i przeglądem, w 2012 r. Zadanie zbierania stanowiło około 8% całkowitych wydatków na zadania eDiscovery, przy czym przetwarzanie stanowiło 19% wydatków, a przegląd stanowił 73% wydatków. (1) Na podstawie modelowania rynku od 2012 r., Względny koszt zadania zbierania danych eDiscovery w 2022 r. 2022 wzrósł i oszacowano, że będzie to 15% wydatków. Ponadto w 2022 r. Oszacowano, że podstawowe zadanie przetwarzania eDISCOVERY stanowiło 19% wydatków, a podstawowe zadanie przeglądu ediscovery oszacowano na 66% wydatków (2).

  Wykres 1: Względne wydatki na zadania związane z eDiscovery

  Względne wydatki na zadania dla podstawowych zadań ediscovery - Kolekcja - 2023

  Okazja rynkowa do odbioru: wydatki

  Oceniając wydatki rynkowe na zadanie eDiscovery polegające na zbieraniu danych przez pryzmat względnych wydatków na zadania i modelowane szacunki rynkowe, oszacowano, że wydatki na oprogramowanie i usługi związane z kolekcją stanowią około 15% (2.11B) wydatków na oprogramowanie i usługi związane z eDiscovery na całym świecie w 2022 r. Szacuje się, że odsetek wydatków na zadanie zbierania danych eDISCOVERY wzrośnie do około 19% ogólnych wydatków na ediscovery do 2027 r., przy szacowaniu, że wydatki te wyniosą 4,24 mld USD w 2027 r. (3).

  Wykres 2: Rynek zbierania danych eDiscovery

  Rynek ediscovery dla kolekcji (2022-2027) - 2023

  Punkty danych cenowych kolekcji: koszt

  Chociaż wiele poszczególnych elementów przyczynia się do kosztów zbierania danych, wyniki półrocznych ankiet cenowych ediscovery (4) mogą zapewnić wgląd w kluczowe koszty i trendy w kosztach związane z zadaniem gromadzenia danych eDScovery. Koszty te obejmują koszt za godzinę odbioru na miejscu i zdalnej, koszt za urządzenie za kolekcję komputerów stacjonarnych lub laptopów i urządzeń mobilnych, oraz koszt za godzinę analizy i usług biegłych przy wsparciu sądowego sądowego.

  Odpowiedzi z ostatniej półrocznej ankiety cenowej eDiscovery dotyczącej sześciu pytań dotyczących kosztów związanych z kolekcją, rozwarstwione według lokalizacji, typ urządzenia, i ekspertyza, postawione na cyberbezpieczeństwo, zarządzanie informacjami, a specjaliści ds. odkrywania prawnego są do rozważenia poniżej.

  Wykres 3: Jaki jest koszt za godzinę odbioru na miejscu przez egzaminatora sądowego?

  Cennik odbioru - koszt za godzinę odbioru na miejscu przez egzaminatora medycyny sądowej - zima 2023

  Wykres 4: Jaki jest koszt za godzinę zdalnej windykacji przez egzaminatora sądowego?

  Cennik odbioru - koszt za godzinę zdalnej windykacji przez egzaminatora kryminalistycznego - zima 2023

  Wykres 5: Jaki jest koszt urządzenia w przypadku pobrania komputera stacjonarnego lub laptopa przez egzaminatora sądowego?

  Cennik kolekcji - koszt za urządzenie dla kolekcji komputerów stacjonarnych i laptopów przez egzaminatora sądowego - zima 2023

  Wykres 6: Jaki jest koszt jednego urządzenia w przypadku odbioru urządzeń mobilnych przez egzaminatora sądowego?

  Cennik kolekcji - koszt za urządzenie dla kolekcji urządzeń mobilnych przez egzaminatora sądowego - zima 2023

  Wykres 7: Jaki jest koszt za godzinę badania, analiza, i generowanie raportów przez egzaminatora sądowego?

  Ceny odbioru - koszt za godzinę analizy dochodzeniowej i generowania raportów przez FE - zima 2023

  Wykres 8: Jaki jest koszt za godzinę zeznań biegłego (osobiście i na piśmie) przez egzaminatora sądowego?

  Ceny odbioru - koszt za godzinę zeznań biegłych świadków (osobiście i na piśmie) przez FE - zima 2023

  Referencje

  (1) Tempo, N., i Zakaras, L. (2012). Gdzie idą pieniądze: Zrozumienie wydatków procesowych na produkcję elektronicznego odkrycia (str. xiv, xv). RAND Instytut Sprawiedliwości Cywilnej.

  (2) Robinson, R. (2022). Mashup wielkości rynku eDISCOVERY: Ogólnoświatowy przegląd oprogramowania i usług - 2021-2026. Pobrane z

  (3) Tamże.

  (4) Robinson, R. (2022). Adaptacja i stratyfikacja? Zimowy 2023 Wyniki ankiety dotyczącej cen ediscovery. Pobrane z

  Dodatkowe badania

  Ankiety zaufania biznesowego eDISCOVERY

  Ediscovery Mashupy wielkości rynku

  Dodatkowy odczyt

  Lista biegowa: ponad 100 najlepszych dostawców eDISCOVERY

  Definiowanie Cyber Discovery? Definicja i ramy

  Źródło: ComplexDiscovery