Thu. Mar 30th, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  pt flag
  ru flag
  es flag

  Päätoimittajan huomautus: Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Saksa korostivat olevansa tyytyväisiä kaikkien 27 jäsenvaltion esittämään poliittiseen tahtoon seuraavan sukupolven pilvipilven luomiseksi Euroopalle. Tässä virstanpylvässaavutuksessa allekirjoittaneet jäsenvaltiot sopivat tekevänsä yhteistyötä joustavan ja kilpailukykyisen pilvi-infrastruktuurin ja -palvelujen käyttöönottamiseksi kaikkialla Euroopassa. Koska pilvipalveluja pidetään olennaisena todellisten ja kilpailukykyisten tietojen ja palvelujen sisämarkkinoiden kannalta, tätä turvallista ja kilpailukykyistä pilvitarjontaa pidetään olennaisena, jotta voidaan tarjota luotettavaa tietojenkäsittelyinfrastruktuuria ja palveluja, joita julkishallinnot, yritykset ja kansalaiset tarvitsevat Eurooppa.

  Kohti seuraavan sukupolven pilvipalvelua Euroopalle

  Euroopan komission Creative Commons -lisenssillä jaettu ote

  Pilvipalvelut mahdollistavat tietopohjaisen innovoinnin ja kehittyvien teknologioiden, kuten 5G/6G:n, tekoälyn ja esineiden internetin. Sen avulla eurooppalaiset yritykset ja julkinen sektori voivat ylläpitää ja tallentaa tietojaan turvallisesti eurooppalaisten sääntöjen ja standardien mukaisesti. EU:lla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus hyödyntää tarvetta saada lisää tietojen jakamista ja hajautettua tietojenkäsittelyä lähemmäksi käyttäjää.

  Yhteinen lähestymistapa Euroopan pilvitarjonnan rakentamiseksi vahvistaa Euroopan digitaalista itsemääräämisoikeutta ja lisää Euroopan yritysten ja teollisuuden kilpailukykyä. Samalla se tukee digitalisaatiota tehokkaalle julkishallinnolle, parempaa terveydenhuoltoa ja puhtaampaa ja kestävämpää ympäristöä.

  Jäsenvaltiot tunnustavat, että tarvitaan lisäinvestointeja, tehostettua synergiaa kansallisten aloitteiden välillä ja koordinoitua strategiaa pilvipalvelujen hyödyntämiseksi yksityisellä ja julkisella sektorilla kaikkialla Euroopassa. Julkilausumassa sovitun mukaisesti jäsenvaltioiden yhteisissä toimissa keskitytään erityisesti seuraaviin asioihin:

  Yhdistämällä yksityiset, kansalliset ja EU:n investoinnit kilpailukykyisten, vihreiden ja turvallisten pilviinfrastruktuurien ja -palvelujen käyttöön. Tämä tarkoittaa seuraavien toimien jatkamista yhdessä teollisuuden ja asiantuntijoiden kanssa Euroopan teollisen datan ja pilven allianssin muokkaamiseksi.

  Pilvipalvelujen yhdistämistä koskevan yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan määritteleminen pyrkimällä yhteisiin teknisiin ratkaisuihin ja poliittisiin normeihin yleiseurooppalaisten yhteentoimivien EU:n pilvipalvelujen edistämiseksi.

  Turvallisempien, yhteentoimivien ja energiatehokkaampien konesalien ja pilvipalvelujen käyttöönotto erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, startup-yrityksille ja julkiselle sektorille.

  Euroopan teollisuuden dataa ja pilvipalvelua käsittelevä allianssi käynnistyy vuoden loppuun mennessä. Allianssissa asiasta kiinnostuneet jäsenvaltiot, toimialat ja asiaankuuluvat asiantuntijat suunnittelevat yhdessä yksityiskohtaisen liiketoiminta-, investointi- ja täytäntöönpanosuunnitelman, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön seuraavan sukupolven pilvikapasiteettia julkiselle ja yksityiselle sektorille.

  Kaikki 27 jäsenvaltiota ovat yhdistäneet voimansa sitoutuakseen seuraavan sukupolven pilveen Euroopalle ja ajavat sen käyttöönottoa yksityisellä ja julkisella sektorilla kaikkialla EU:ssa.

  Lue alkuperäinen artikkeli Kohti seuraavan sukupolven Cloud for Europe

  Yhteinen eurooppalainen julistus pilvipalveluista 27 EU:n allekirjoittajan kanssa (PDF)

  EY:n yhteinen julistus pilvipalveluista

  Lisä lukeminen

  Komissio suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden julkilausumaan EU:n pilviliitosta

  Euroopan komission toimintapolitiikan yleiskatsaus: Pilvipalvelut

  Lähde: Complex Discover