Mielipidekysymys? Euroopan tietosuojavaltuutetun näkemys Euroopan tietostrategiasta

According to the European Data Protection Supervisor (EDPS) in his recent opinion on the European Data Strategy, the predominant business model of the digital economy is characterized by an unprecedented concentration of data in the hands of a handful of powerful players, based outside the EU, and wide-scale pervasive tracking. The EDPS goes on to share that he strongly believes that one of the most important objectives of the European Data Strategy should be to prove the viability and sustainability of an alternative data economy model – open, fair, and democratic.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Päätoimittajan huomautus: Euroopan tietosuojavaltuutettu on Euroopan unionin riippumaton tietosuojaviranomainen, jonka tehtävänä on varmistaa, että EU:n toimielimet ja elimet noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Euroopan komissio julkaisi aiemmin tänä vuonna tiedonannon, jossa korostetaan eurooppalaista tietostrategiaa. Tässä päivityksessä esitetään Euroopan tietosuojavaltuutetun näkemys kyseiseen tietostrategiaan.

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto 3/2020 Euroopan tietosuojastrategiasta

Tiivistelmä

Euroopan komissio julkaisi 19. helmikuuta 2020 tiedonannon ”Eurooppalainen tietostrategia”. Se on osa laajempaa strategisten asiakirjojen pakettia, johon sisältyy myös tiedonanto Euroopan digitaalisen tulevaisuuden muokkaamisesta ja valkoinen kirja tekoäly - Eurooppalainen lähestymistapa huippuosaamiseen ja luottamukseen.

Datastrategian tavoitteena on luoda yhtenäinen eurooppalainen tietoalue ja siten helpottaa yritysten ja viranomaisten pääsyä laadukkaisiin tietoihin kasvun lisäämiseksi ja lisäarvon luomiseksi. Lisäksi sen pitäisi ”mahdollistaa se, että EU:sta tulee maailman houkuttelevin, turvallisin ja dynaamisin tietokanta ja ketterä talous”. Tietostrategian keskeinen osa on yhteisten eurooppalaisten tietoalueiden kehittäminen strategisilla talouden aloilla ja yleistä etua koskevilla aloilla, kuten Euroopan yhteisessä terveystietoalueella.

Lausunnossa esitetään Euroopan tietosuojavaltuutetun näkemys koko tietostrategiasta sekä tietyistä erityisnäkökohdista, kuten ”yleisen hyvän” käsite, avoin data, tiedon käyttö tieteellisessä tutkimuksessa, tietojen välittäjät, tietojen altruismi, kansainvälinen tietojen jakaminen ja muut.

Euroopan tietosuojavaltuutettu ymmärtää tietojen kasvavan merkityksen taloudelle ja yhteiskunnalle ja tukee EU:n laajempia strategisia tavoitteita, kuten digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä ja EU:n digitaalista itsemääräämisoikeutta. Samalla hän muistuttaa, että ”big data tulee isolla vastuulla” ja siksi asianmukaiset tietosuojatakeet on oltava käytössä.

Tältä osin Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen komission sitoumukseen varmistaa, että EU:n perusoikeudet ja arvot, mukaan lukien oikeus henkilötietojen suojaan, tukevat kaikkia tietosuojastrategian ja sen täytäntöönpanon näkökohtia. Hän arvostaa erityisesti varmuutta siitä, että strategiaa kehitettäisiin täysin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, joka tarjoaa vankan perustan myös sen teknologianeutraalin lähestymistavan ansiosta.

Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaa, että tietostrategian yhtenä tavoitteena olisi oltava vaihtoehtoisen tietotalouden mallin - avoimen, oikeudenmukaisen ja demokraattisen - elinkelpoisuuden ja kestävyyden osoittaminen. Toisin kuin nykyinen hallitseva liiketoimintamalli, jolle on ominaista ennennäkemätön tietojen keskittyminen kouralliseen voimakkaita toimijoita sekä laaja-alainen seuranta, eurooppalaisen tietotilan pitäisi toimia esimerkkinä avoimuudesta, tehokkaasta vastuuvelvollisuudesta ja asianmukaisesta tasapainosta yksittäiset rekisteröidyt ja koko yhteiskunnan yhteinen etu.

Lisäksi tässä lausunnossa otetaan huomioon ennennäkemätön maailmanlaajuinen kriisi, joka aiheutuu COVID 19 -pandemian aiheuttamasta kriisistä, joka on vaikuttanut kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Tässä yhteydessä Euroopan tietosuojavaltuutettu toistaa kantansa, jonka mukaan tietosuoja ei ole ongelma vaan osa ratkaisua. Datalla ja teknologialla voi olla tärkeä rooli kriisin voittamisessa yhdessä muiden tekijöiden kanssa, sillä tällaiselle monimutkaiselle asialle ei ole olemassa ”hopealuotia”.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on edelleen komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin käytettävissä, jotta se antaa lisäneuvoja Euroopan tietostrategian täytäntöönpanon seuraavissa vaiheissa sekä oikeudellisen kehyksen että käytännön näkökohtien osalta. Tässä lausunnossa esitetyt huomautukset eivät rajoita lisähuomautuksia tulevaisuudessa tietyistä kysymyksistä ja/tai jos lisätietoja on saatavilla.

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto 3/2020

Euroopan tietosuojavaltuutetun täydellinen lausunto Euroopan tietostrategiasta (PDF)

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto tietostrategiasta — 16. kesäkuuta 2020

Lue alkuperäinen raportti Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuston kautta.

Ylimääräinen lukeminen

Euroopan tietosuojavaltuutetun ja Euroopan tietosuojavaltuutetun vuosikertomus 2019

Huippuosaaminen, luottamus ja tekoäly: eurooppalainen lähestymistapa

Lähde: ComplexDiscovery

Reynen Hovi turvaa lisärahoitusta

According to the media release, Reynen Court has secured $4.5 million...

Ennakoivasta havaitsemisesta tietomurron arviointeihin: arkaluonteisten tietojen etsiminen ja poistaminen Asceman avulla

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Uutta NIST:stä: Kyberturvallisuuden ja yritysriskien hallinnan integrointi (ERM)

NIST has released NISTIR 8286, Integrating Cybersecurity and Enterprise Risk Management...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

Muutoksen kausi? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamus syksyllä 2020

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Jatkuva tapaus, joka koskee budjettirajoitteita eDiscoveryn liiketoiminnassa

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints...

Kirjanpitoa? eDiscoveryn operatiiviset mittarit syksyllä 2020

In the fall of 2020, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Peräsimen piteleminen? Syksyn 2020 eDiscovery Business Luottamuskyselyn

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Reynen Hovi turvaa lisärahoitusta

According to the media release, Reynen Court has secured $4.5 million...

DISCO nostaa 60 miljoonaa dollaria

According to the media release, DISCO will use this investment to...

Rampiva ja RYABI Groupin yhdistäminen

According to today's announcement, the RYABI Group merger is Rampiva's first...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q3 2020 -hankkeeseen

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa elokuulle 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa heinäkuulle 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...