Thu. Oct 6th, 2022
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Toimittajan huomautus: Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on riippumaton eurooppalainen elin, joka edistää tietosuojasääntöjen yhdenmukaista soveltamista koko Euroopan unionissa ja edistää EU:n tietosuojaviranomaisten välistä yhteistyötä. Euroopan tietosuojavaltuutus on perustettu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, ja sen kotipaikka on Brysselissä. Euroopan tietosuojavaltuutettu (Euroopan tietosuojavaltuutettu) on riippumaton valvontaviranomainen, jonka tehtävänä on valvoa EU:n toimielinten ja elinten suorittamaa henkilötietojen käsittelyä, antaa neuvoja yksityisyyteen vaikuttavista politiikoista ja lainsäädännöstä sekä tehdä yhteistyötä vastaavien viranomaisten kanssa yhdenmukaisen tiedon varmistamiseksi -suojaus. Euroopan tietosuojalautakunnan tehtävänä on myös lisätä tietoisuutta riskeistä ja suojella ihmisten oikeuksia ja vapauksia, kun heidän henkilötietojaan käsitellään. Sekä Euroopan tietosuojavaltuuskunta että Euroopan tietosuojavaltuuskunta ilmoittivat äskettäin yhdessä hyväksyvänsä yhteisen lausunnon Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan terveystietotilaksi (EHDS). Jaettu luvalla, * ilmoitus ja kopio äskettäin hyväksytystä ehdotuksesta voivat olla hyödyllisiä kyberturvallisuuden kannalta, tiedonhallinta, ja eDiscovery-ekosysteemin oikeudellisten löytöjen ammattilaiset, jotka käsittelevät arkaluonteisia terveystietoja.

  Ilmoitus*

  Eurooppalaisen terveystietoalueen on varmistettava sähköisten terveystietojen vahva suoja

  Euroopan Euroopan Euroopan Euroopan Euroopan Euroopan parlamentin ja Euroopan parlamentin

  Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat antaneet yhteisen lausuntonsa Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan terveystietotilaksi (EHDS). Ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa Euroopan terveysuunionin perustamista ja antaa EU:lle mahdollisuus hyödyntää täysimääräisesti terveystietojen turvallisen ja turvallisen vaihdon, käytön ja uudelleenkäytön tarjoamia mahdollisuuksia.

  Euroopan tietosuojavaltuesuojavaltuaja ja Euroopan tietosuojavaltuaja ovat tyytyväisiä ajatukseen vahvistaa yksilöiden valvontaa heidän henkilökohtaisissa terveystietoissaan. Ne kuitenkin kiinnittävät lainsäätäjien huomion useisiin yleisiin huolenaiheisiin ja kehottavat heitä ryhtymään päättäväisiin toimiin. Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan tietosuojavaltuutettu tunnustavat erityisesti, että ehdotuksen IV luku, jonka tarkoituksena on helpottaa sähköisten terveystietojen toissijaista käyttöä, voi olla hyötyä yleisen edun kannalta. Samalla Euroopan tietosuojavaltuutettu ja EPDS katsovat, että nämä jatkokäsittelytoimet eivät aiheuta vaaraa yksilöiden oikeuksille ja vapauksille.

  Euroopan tietosuojavaltuutetun tietosuojavaltuutetun puheenjohtaja Andrea Jelinek sanoi: ”EU:n terveystietotilaan sisältyy suurten tietomäärien käsittely, jotka ovat erittäin arkaluonteisia. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että tämä ehdotus ei missään nimessä heikistä Euroopan talousalueen (ETA) yksilöiden oikeuksia. Ehdotuksen oikeuksien kuvaus ei ole sopusoinnussa GDPR: n kanssa, ja on olemassa huomattava oikeudellinen epävarmuus henkilöille, jotka eivät ehkä pysty erottamaan näitä kahden tyyppisiä oikeuksia. Kehotamme voimakkaasti komissiota selventämään ehdotuksen ja GDPR: n välisten oikeuksien vuorovaikutusta.”

  Euroopan tietosuojavaltuutetun valvoja Wojciech Wiewiórowski sanoi: ”Hyvinvointisovellusten ja muiden digitaalisten terveyssovellusten tuottamat terveystiedot eivät ole samaa laatua kuin lääkinnällisten laitteiden tuottamat tiedot. Lisäksi, nämä sovellukset tuottavat valtavan määrän tietoa, voivat olla erittäin invasiivisia ja paljastaa erityisen arkaluonteisia tietoja, kuten uskonnollinen suuntautuminen. Hyvinvointisovellukset ja muut digitaaliset terveyssovellukset olisi sen vuoksi jätettävä saataville toissijaiseen käyttöön.

  Vaikka Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan tietosuojavaltuutettu tunnustavat komission pyrkimykset yhdenmukaistaa ehdotus GDPR-säännösten kanssa silloin, kun kyse on henkilötiedoista, ne huomauttavat, että tämä ehdotus lisää vielä yhden kerroksen terveystietojen käsittelyä koskevaan jo valmiiksi monimutkaiseen säännösten keräämiseen. Sellaisenaan, he korostavat tarvetta selventää tämän ehdotuksen säännösten, GDPR: n ja jäsenvaltioiden lainsäädännön säännösten sekä käynnissä olevien eurooppalaisten aloitteiden välistä suhdetta.

  Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan tietosuojavaltuutettu myöntävät, että tässä EHDS-ehdotuksessa esitetyn sähköisen terveystietojen vaihdon infrastruktuurin tarkoituksena on helpottaa terveystietojen vaihtoa. Koska käsiteltävien sähköisten terveystietojen suuri määrä, niiden erittäin arkaluonteinen luonne, laittoman saatavuuden riski ja riippumattomien tietosuojaviranomaisten tehokas valvonta on tarpeen varmistaa täysin, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan tietosuojavaltuutettu vetoavat Euroopan parlamenttiin ja Euroopan tietosuojavaltuutettuun tietosuojavaltuutettuun tietosuojavaltuutettuun tietosuojavaltuutettuun tietosuojaan Neuvosto lisää ehdotukseen vaatimuksen sähköisten terveystietojen säilyttämisestä Euroopan talousalueella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta GDPR:n V luvun mukaisia lisäsiirtoja.

  Terveystietojen toissijaisen käytön tarkoituksista Euroopan tietosuojavaltuuskomissio ja Euroopan tietosuojavaltuaja katsovat, että ehdotuksessa ei ole asianmukaista määrittelyä tarkoituksista, joita varten sähköisiä terveystietoja voidaan käsitellä edelleen. Jotta saavutettaisiin tasapaino, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon ehdotuksessa asetetut tavoitteet ja niiden henkilöiden henkilötietojen suoja, joihin käsittely vaikuttaa, lainsäätäjien olisi määriteltävä nämä tarkoitukset edelleen ja määriteltävä, kun on olemassa riittävä yhteys julkiseen tietoon terveys- ja/tai sosiaaliturva.

  Ehdotuksessa käyttöön otetun hallintomallin osalta uusien julkisten elinten tehtävät ja toimivalta on räätälöitävä huolellisesti ottaen erityisesti huomioon kansallisten valvontaviranomaisten, Euroopan tietosuojavaltuutetun ja Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävät ja toimivalta terveystietojen käsittelyn yhteydessä mukana. Euroopan tietosuojavaltuutettava ja Euroopan tietosuojavaltuutettava korostavat, että tietosuojaviranomaiset ovat ainoat toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä, ja niiden olisi pysyttävä yksityishenkilöiden ainoana yhteyspisteenä kyseisissä kysymyksissä. Olisi vältettävä toimivaltuuksien päällekkäisyyttä ja määriteltävä yhteistyön alat ja vaatimukset.

  Lue alkuperäinen ilmoitus.

  Lue koko lausunto: Yhteinen lausunto aiheesta Euroopan komission ehdotus Euroopan terveystietoavaruudeksi (PDF) — Mouseover to Scroll

  Euroopan tietosuojavaltuusneuvoston ja Euroopan tietosuojavaltuusneuvoston yhteinen lausunto 202203 - European Health

  * Jaettu luvalla.

  Lisä lukeminen

  Turvallinen tila online-käyttäjille? Euroopan unionin digitaalisia palveluja koskeva laki

  Digitaalisista palveluista annettu laki: Digitaalinen sääntely Euroopan komissiolta

  Lähde: CompleDiscovery

  Tuli vaikutukselle? Edison Partners johtaa 30 miljoonan dollarin sijoituksia kenttävaikutukseen

  According to the media release from Edison Partners, Field Effect’s flagship...

  Kustannukset ja tappiot? The 2022 NetDiligence Cyber Claims -tutkimus

  According to the media release from NetDiligence, in this year’s study,...

  Kyberturvallisuuden työvoiman rakentaminen? Kyberturvallisuuden taitojen eurooppalainen kehys

  According to ENISA's Executive Director, Juhan Lepassaar, "The future security of...

  Eteenpäin nojaten? Yleissopimuksen 2023-2025 strateginen suunnitelma

  The purpose of the CISA Strategic Plan is to communicate the...

  eDiscovery-aalto? Surge PE sulkee oikeudellisen teknisesti yhteensopivan palvelualustan Avalon

  According to Sanjay Gulati, Principal at Surge, “We are honored to...

  eDiscovery-sulautumiset, yritysostot ja sijoitukset kolmannella vuosineljänneksellä 2022

  From HaystackID and Relativity to Exterro and TCDI, the following findings,...

  Väitteet ja kiellot? Nuix toteaa ASIC: n täytäntöönpanomenettelyn

  The recent investor news update from Nuix on 29 September 2022,...

  Paljastava vastaus? Nuix vastaa ASX: n tietopyyntöön

  The following investor news update from Nuix shares a written response...

  Liikkeellä? 2022 eDiscovery Market Kinetics: Viisi kiinnostavaa aluetta

  Recently ComplexDiscovery was provided an opportunity to share with the eDiscovery...

  Luottaen prosessiin? 2021 eDiscovery-käsittelytehtävä, kulutus- ja kustannustiedot

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Tarkastelun vuosi? 2021 eDiscovery Review -tehtävä, viettää ja kustannustietopisteet

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  A 2021 Katso eDiscovery-kokoelma: Tehtävä, viettää, ja kustannustietopisteet

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Viisi suurta lukua kyberistä, Tiedot, ja oikeudellinen löytö syyskuussa 2022

  From privacy legislation and special masters to acquisitions and investigations, the...

  Viisi suurta lukua kyberistä, Tiedot, ja oikeudellinen löytö elokuussa 2022

  From AI and Big Data challenges to intriguing financial and investment...

  Viisi suurta lukua kyberistä, Tiedot, ja oikeudellinen löytö heinäkuussa 2022

  From lurking business undercurrents to captivating deepfake developments, the July 2022...

  Viisi suurta lukua kyberistä, Tiedot, ja oikeudellinen löytö kesäkuussa 2022

  From eDiscovery ecosystem players and pricing to data breach investigations and...

  Kupla ongelmia? eDiscovery-operatiiviset mittarit syksyllä 2022

  In the fall of 2022, 89 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

  Viileämmät lämpötilat? Syksy 2022 eDiscovery Business Confidence Survey -tutkimuksen tulokset

  Since January 2016, 2,874 individual responses to twenty-eight quarterly eDiscovery Business...

  Kivutus tai taipuma? Kokonaiskatsaus kahdeksasta puolivuosittaisesta eDiscovery-hinnoittelukyselystä

  Initiated in the winter of 2019 and conducted eight times with...

  Muuttuvat virtaukset? 18 havaintoa eDiscovery-liiketoiminnan luottamuksesta kesällä 2022

  In the summer of 2022, 54.8% of survey respondents felt that...

  Merkittävä operatiivinen tappio? Ukrainan konfliktien arvioinnit Mapsissa (27. syyskuuta - 1. lokakuuta 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Havainto ja todellisuus? Ukrainan konfliktin arvioinnit Mapsissa (syyskuu 22 - 26, 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Ydinvoimavaihtoehdot? Ukrainan konfliktin arvioinnit Mapsissa (syyskuu 17 - 21, 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Joukkohaudat ja kidutuskammiot? Ukrainan konfliktin arvioinnit Mapsissa (syyskuu 12 - 16, 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...