Wed. Oct 5th, 2022
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Uwaga redakcji: Europejska Rada Ochrony Danych (EDPB) jest niezależnym organem europejskim, który przyczynia się do spójnego stosowania zasad ochrony danych w całej Unii Europejskiej i promuje współpracę między unijnymi organami ochrony danych. EROD jest ustanowiony na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i ma siedzibę w Brukseli. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) jest niezależnym organem nadzorczym odpowiedzianym za monitorowanie przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy UE, doradzając w zakresie polityk i przepisów mających wpływ na prywatność oraz współpracując z podobnymi organami w celu zapewnienia spójności danych ochrona. Misją EIOD jest również podnoszenie świadomości na temat zagrożeń oraz ochrona praw i wolności obywateli podczas przetwarzania ich danych osobowych. Zarówno EIOD, jak i EIOD ogłosiły niedawno wspólnie przyjęcie wspólnej opinii w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (EHDS). Udostępnione za zgodą* ogłoszenie i kopia niedawno przyjętego wniosku mogą być przydatne dla cyberbezpieczeństwa, zarządzania informacjami i prawników w ekosystemie eDiscovery zajmujących się wrażliwymi danymi zdrowotnymi.

  Ogłoszenie*

  Europejska przestrzeń danych zdrowotnych musi zapewniać silną ochronę elektronicznych danych zdrowotnych

  EIod i EIod

  Europejska Rada Ochrony Danych (EIOD) i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) przyjęły wspólną opinię w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego Europejskiej Przestrzeni Danych Zdrowia (EHDS). Celem wniosku jest ułatwienie utworzenia europejskiej unii zdrowia oraz umożliwienie UE pełnego wykorzystania potencjału oferowanego przez bezpieczną wymianę, wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie danych dotyczących zdrowia.

  EIOD i EIOD z zadowoleniem przyjmują pomysł wzmocnienia kontroli osób fizycznych nad ich danymi osobowymi dotyczącymi zdrowia. Zwracają jednak uwagę współustawodawców na szereg nadrzędnych obaw i wzywają ich do podjęcia zdecydowanych działań. W szczególności EIOD i EIOD uznają, że rozdział IV wniosku, którego celem jest ułatwienie wtórnego wykorzystania elektronicznych danych dotyczących zdrowia, może przynieść korzyści dla dobra publicznego. Jednocześnie EIOD i EPDS uważają, że te dalsze czynności związane z przetwarzaniem danych nie są pozbawione ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych.

  Przewodnicząca EROD Andrea Jelinek powiedziała: „Przestrzeń danych dotyczących zdrowia UE będzie obejmować przetwarzanie dużych ilości danych o bardzo wrażliwym charakterze. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby niniejszy wniosek w żaden sposób nie podważał praw osób fizycznych Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Opis praw we wniosku nie jest zgodny z RODO i istnieje znaczne ryzyko niepewności prawnej dla osób, które mogą nie być w stanie rozróżnić tych dwóch rodzajów praw. Zdecydowanie wzywamy Komisję do wyjaśnienia wzajemnego powiązania różnych praw między wnioskiem a RODO.

  Inspektor EIOD Wojciech Wiewiórowski powiedział: „Dane zdrowotne generowane przez aplikacje wellness i inne cyfrowe aplikacje zdrowotne nie są tej samej jakości, co dane generowane przez wyroby medyczne. Ponadto, aplikacje te generują ogromną ilość danych, mogą być wysoce inwazyjne i mogą ujawniać szczególnie wrażliwe informacje, takie jak orientacja religijna. Należy zatem wykluczyć aplikacje dotyczące odnowy biologicznej i inne cyfrowe aplikacje zdrowotne z możliwości udostępniania ich do użytku wtórnego.

  Chociaż EROD i EIOD uznają wysiłki Komisji zmierzające do dostosowania wniosku do przepisów RODO w przypadku danych osobowych, zauważają, że niniejszy wniosek doda jeszcze jeden poziom do już złożonego gromadzenia przepisów dotyczących przetwarzania danych dotyczących zdrowia. W związku z tym podkreślają potrzebę wyjaśnienia związku między postanowieniami niniejszego wniosku, przepisami RODO i prawem państw członkowskich, a także z bieżącymi inicjatywami europejskimi.

  Ponadto EIOD i EIOD przyznają, że infrastruktura wymiany elektronicznych danych dotyczących zdrowia przewidziana w niniejszym wniosku dotyczącym EHDS ma na celu ułatwienie wymiany danych dotyczących zdrowia. Jednakże ze względu na dużą ilość przetwarzanych elektronicznych danych dotyczących zdrowia, ich bardzo wrażliwy charakter, ryzyko niezgodnego z prawem dostępu oraz konieczność pełnego zapewnienia skutecznego nadzoru przez niezależne organy ochrony danych, EROD i EIOD wzywają Parlament Europejski i do Rada doda do wniosku wymóg przechowywania elektronicznych danych dotyczących zdrowia w EOG, bez uszczerbku dla dalszego przekazywania danych zgodnie z rozdziałem V RODO.

  Jeśli chodzi o cele wtórnego wykorzystania danych dotyczących zdrowia, EROD i EIOD są zdania, że we wniosku brakuje odpowiedniego określenia celów, dla których elektroniczne dane zdrowotne mogą być dalej przetwarzane. Aby osiągnąć równowagę, która odpowiednio uwzględnia cele, do których dąży wniosek, oraz ochronę danych osobowych osób, których dotyczy przetwarzanie, współprawodawcy powinni dalej określić te cele i określić, kiedy istnieje wystarczający związek z opinią publiczną zdrowie i/lub zabezpieczenie społeczne.

  Wreszcie, jeśli chodzi o model zarządzania wprowadzony we wniosku, zadania i kompetencje nowych organów publicznych muszą być starannie dostosowane, w szczególności biorąc pod uwagę zadania i kompetencje krajowych organów nadzoru, EROD i EIOD, w przypadku przetwarzania danych dotyczących zdrowia zaangażowany. EIOD i EIOD podkreślają, że organy ochrony danych są jedynymi właściwymi organami odpowiedzialnymi za kwestie ochrony danych i powinny pozostać jedynym punktem kontaktowym dla osób fizycznych w tych kwestiach. Należy unikać nakładania się kompetencji oraz określić dziedziny i wymogi dotyczące współpracy.

  Przeczytaj oryginalne ogłoszenie.

  Przeczytaj pełną opinię: Wspólna opinia w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego europejskiej przestrzeni danych na temat zdrowia (PDF) — najechanie myszką na przewijanie

  Wspólna opinia EROD i EIOD 202203 — Europejska przestrzeń danych na temat zdrowia

  * Udostępnione za zgodą.

  Dodatkowy odczyt

  Bezpieczna przestrzeń dla użytkowników online? Ustawa Unii Europejskiej o usługach cyfrowych

  Ustawa o usługach cyfrowych: Transformacyjna regulacja cyfrowa Komisji Europejskiej

  Źródło: complexDiscovery

  Ogień dla efektu? Edison Partners prowadzi inwestycję w pole o wartości 30 milionów USD

  According to the media release from Edison Partners, Field Effect’s flagship...

  Koszt i strata? Badanie roszczeń cybernetycznych NetDiligence 2022

  According to the media release from NetDiligence, in this year’s study,...

  Budowanie siły roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa? Europejskie ramy umiejętności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego

  According to ENISA's Executive Director, Juhan Lepassaar, "The future security of...

  Ochylając się do przodu? Plan strategiczny CISA 2023-2025

  The purpose of the CISA Strategic Plan is to communicate the...

  Ediscovery Surge? Surge PE zamyka platformę usług prawnych z obsługą technologii Avalon

  According to Sanjay Gulati, Principal at Surge, “We are honored to...

  Ediscovery Fuzje, przejęcia i inwestycje w III kwartale 2022 r.

  From HaystackID and Relativity to Exterro and TCDI, the following findings,...

  Zarzuty i zaprzeczenia? Nuix zauważa postępowania egzekucyjne ASIC

  The recent investor news update from Nuix on 29 September 2022,...

  Ujawniająca odpowiedź? Nuix odpowiada na prośbę ASX o informacje

  The following investor news update from Nuix shares a written response...

  W ruchu? 2022 Kinetyka rynku ediscovery: pięć obszarów zainteresowań

  Recently ComplexDiscovery was provided an opportunity to share with the eDiscovery...

  Ufasz Procesowi? 2021 Zadanie przetwarzania eDiscovery, dane dotyczące wydatków i kosztów

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Rok w przeglądzie? 2021 Punkty danych zlecenia eDiscovery do przeglądu, wydatków i kosztów

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Zbiór eDiscovery Collection 2021: Punkty danych zadań, wydatków i kosztów

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Pięć świetnych lektur na temat cyberprzestrzeni, danych i odkryć prawnych na wrzesień 2022

  From privacy legislation and special masters to acquisitions and investigations, the...

  Pięć świetnych lektur na temat cyberprzestrzeni, danych i odkryć prawnych na sierpień 2022

  From AI and Big Data challenges to intriguing financial and investment...

  Pięć świetnych lektur na temat cyberprzestrzeni, danych i odkryć prawnych na lipiec 2022

  From lurking business undercurrents to captivating deepfake developments, the July 2022...

  Pięć świetnych lektur na temat cyberprzestrzeni, danych i odkryć prawnych na czerwiec 2022

  From eDiscovery ecosystem players and pricing to data breach investigations and...

  Problemy z bańką? Metryki operacyjne eDISCOVERY jesienią 2022 r.

  In the fall of 2022, 89 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

  Chłodniejsze temperatury? Spadek 2022 Wyniki ankiety dotyczącej zaufania biznesowego eDISCOVERY

  Since January 2016, 2,874 individual responses to twenty-eight quarterly eDiscovery Business...

  Odgięcie czy ugięcie? Łączny przegląd ośmiu półrocznych ankiet cenowych ediscovery

  Initiated in the winter of 2019 and conducted eight times with...

  Zmiana prądów? Osiemnaście uwag na temat zaufania biznesowego do eDISCOVERY latem 2022 r.

  In the summer of 2022, 54.8% of survey respondents felt that...

  Znacząca porażka operacyjna? Oceny konfliktów na Ukrainie w mapach (27 września - 1 października 2022 r.)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Percepcja i rzeczywistość? Oceny konfliktów na Ukrainie w mapach (wrzesień 22 - 26, 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Opcje nuklearne? Oceny konfliktów na Ukrainie w mapach (wrzesień 17 - 21, 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Masowe groby i komory tortur? Oceny konfliktów na Ukrainie w mapach (wrzesień 12 - 16, 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...