Wed. Feb 1st, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Toimittajan huomautus: ComplexDiscovery tekee säännöllisesti ei-tieteellisiä tutkimuksia saadakseen käsityksen eDiscoveryn liiketoiminnasta. Nämä tutkimukset sisältävät neljännesvuosittaisen eDiscovery Business Confidence Survey -tutkimuksen, keskittyi saamaan käsityksen eDiscovery-ekosysteemin ammattilaisten nykyisestä luottamuksesta luomiseen vaikuttavista taloudellisista tekijöistä, toimitus, ja eDiscovery-tuotteiden ja -palvelujen kulutus. Yksi näistä tutkimuksista on puolivuosittainen eDiscovery-hinnoittelututkimus. Tämä tutkimus aloitettiin talvella 2019 ja toteutettiin yhdeksän kertaa 701 yksittäisellä vastauksella, ja se tarjoaa mekanismin kyber-, data- ja oikeudellisten löytöjen ammattilaisille jakamaan ja harkitsemaan valittujen eDiscovery-keskeisten keräys-, käsittely- ja tarkistustehtävien nykyistä hinnoittelua. Tänään CompleDiscovery jakaa viimeisimmän hinnoittelututkimuksen tulokset.

  Talvi 2023 eDiscovery-hinnoittelu* -tutkimus

  Kyselyn yleiskatsaus

  eDiscovery-hinnoittelututkimus on ei-tieteellinen tutkimus, jonka tarkoituksena on antaa käsitys eDiscovery-hinnoittelun yleisestä näkemyksestä eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien henkilöiden jakamana..

  Hinnoittelututkimus on tärkeä kyberturvallisuuden kannalta, tiedonhallinta, ja oikeudellisten löytöjen ammattilaiset, koska se tarjoaa käsityksen tiettyjen eDiscovery-tarjousten hinnoitteluodotuksista. Nämä tiedot voivat auttaa näitä ammattilaisia ymmärtämään ja vertaamaan hinnoittelua arvoon tehdessään päätöksiä eDiscovery-ekosysteemissä. Tutkimus kehitettiin yhdistämällä tutkimusta, raportit, ja keskustelut alan asiantuntijoiden kanssa, ja se kattaa useita hinnoittelumalleja, volyymipohjaisesta tilauspohjaiseen. Tarjoamalla tilannekuvan hinnoitteluodotuksista, kysely voi auttaa ammattilaisia tekemään tietoisempia päätöksiä ja varmistamaan, että he saavat parhaan vastineen eDiscovery-tarpeisiinsa.

  Ydinkysely koostui 24** monivalintakysymyksestä, jotka keskittyivät hinnoitteluun keräyksen, käsittelyn ja tarkastelun aloilla. Lisäksi, tutkimuksessa oli kolme yleistä taustatietoa koskevaa kysymystä kontekstin tarjoamiseksi tutkimustuloksille. Kyselyssä on myös yksi valinnainen kysymys vastaajien kommentteja ja huomioita varten.

  Kyselyn kysymykset

  Kokoelma

  Mikä on rikosteknisen tutkijan paikan päällä tekemän kokoelman tuntihinta?

  Mikä on rikosteknisen tutkijan suorittaman etäkeräyksen tuntihinta?

  Mikä on rikosteknisen tutkijan suorittaman pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen kokoelman laitekohtainen hinta?

  Mikä on rikosteknisen tutkijan suorittaman mobiililaitteen kokoelman laitekohtainen hinta?

  Mikä on tutkinnan tuntikustannukset, analyysi, ja rikosteknisen tutkijan raportin luominen?

  Mikä on rikosteknisen tutkijan asiantuntijatodistajien todistuksen tuntikustannukset (henkilökohtainen ja kirjallinen) tuki?

  Käsittely

  Mikä on ESI: n käsittelyn GB-hinta 250 Gt: n tai vähemmän nautittavan tilavuuden perusteella?

  Mikä on ESI: n käsittelyn GB-kustannukset, jotka perustuvat nautittuun tilavuuteen 251 Gt tai enemmän?

  Mikä on ESI: n käsittelyn hinta gigatavua kohti sen määrän perusteella, kun käsittely on suoritettu 250 Gt tai vähemmän?

  Mikä on ESI: n käsittelyn gigatavun hinta sen määrän perusteella, kun käsittely on suoritettu 251 Gt tai enemmän?

  Mikä on gigatavua kuukaudessa ESI: n isännöimiselle ilman analytiikkaa 250 Gt: n tai vähemmän?

  Mikä on gigatavua kuukaudessa ESI: n isännöimiselle ilman analytiikkaa vähintään 251 Gt: lla?

  Mikä on gigatavua kuukaudessa, kun ESI: n isännöinti analytiikalla on 250 Gt tai vähemmän?

  Mikä on gigatavua kuukaudessa, kun ESI: n isännöinti analytiikalla on vähintään 251 Gt?

  Mikä on käyttäjän lisenssimaksu kuukaudessa, kun haluat käyttää isännöityjä tietoja 250 käyttäjälle tai vähemmän?

  Mikä on käyttäjän lisenssimaksu kuukaudessa pääsystä isännöityihin tietoihin 251 tai useammalle käyttäjälle?

  Mikä on eDiscoveryn perusprojektinhallinnan tuen tuntikustannukset?

  Mikä on eDiscoveryn edistyneen projektinhallinnan tuen tuntikustannukset?

  Arvostelu

  Mikä on GB-kustannukset ennakoivan koodauksen suorittamisesta osana teknologia-avusteista tarkistusta 250 Gt tai vähemmän?

  Mikä on GB-kustannukset ennakoivan koodauksen suorittamisesta osana teknologiaavusteista tarkistusta vähintään 251 Gt: lle?

  Mikä on asiakirjojen tarkistamiseen liittyvien asianajajien tuntihinta tarkistaa asiakirjat paikan päällä hallittua tarkistusta varten?

  Mikä on asiakirjojen tarkistamiseen liittyvien asianajajien tuntihinta tarkistaa asiakirjat etähallittua tarkistusta varten?

  Mikä on asiakirjan tarkistamiseen liittyvien asianajajien asiakirjakohtainen hinta tarkistaa asiakirjat paikan päällä hallittua tarkistusta varten?

  Mikä on asiakirjan tarkistamiseen liittyvien asianajajien asiakirjakohtainen hinta tarkistaa asiakirjat etähallittua tarkistusta varten?

  Taustaa

  Millä maantieteellisellä alueella harjoitat ensisijaisesti eDiscoveryyn liittyvää liiketoimintaa?

  Mikä liiketoimintasegmentti kuvaa parhaiten yritystäsi eDiscovery-ohjelmassa?

  Mikä alue kuvaa parhaiten ensisijaista tehtävääsi organisaatiosi eDiscovery-liiketoiminnan harjoittamisessa?

  Kyselyn tulokset

  Talven 2023 kyselyn vastausjakso aloitettiin 12. joulukuuta 2022, ja sitä jatkettiin 19. joulukuuta 2022 saakka. Tämä oli yhdeksäs puolivuosittainen eDiscovery-hinnoittelututkimus, jonka teki CompleDiscovery. Kyselyä korostettiin ja edistettiin ensisijaisesti CompleDiscoveryn ja EDRM: n suoralla sähköpostilla teollisuuden kyberturvallisuuteen, tiedonhallinta, ja eDiscovery-maisemassa toimivat laillisten löytöjen ammattilaiset. Tutkimuksessa vastausprosentti oli vahva, kanssa 60 alan ammattilaiset vastaavat. ***

  Yksittäisten vastaajien vastaukset hinnoittelukyselyyn ovat luottamuksellisia, - nimettömät yhteenlasketut tulokset 24 monivalintakyselyn keskeiset hinnoittelukysymykset ja yleiset tietokysymystulokset julkaistaan ilman kommentteja.

  eDiscovery-hinnoittelukyselyn vastaukset

  n=60 Vastaajaa

  Kokoelmien hinnoittelu

  1a. Mikä on rikosteknisen tutkijan paikan päällä tekemän kokoelman tuntihinta?

  Alle 250 dollaria tunnissa. 1,7%

  Välillä 250 ja 350 dollaria tunnissa. 60,0%

  Suurempi kuin 350 dollaria tunnissa. 13,3%

  En tiedä. 20,0%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli tuntikustannuksille. 5,0%

  Kokoelmahinnoittelu - Oikeuslääketieteen tutkijan paikan päällä olevan kokoelman tuntihinta - talvi 2023

  1b. Mikä on rikosteknisen tutkijan suorittaman etäkeräyksen tuntihinta?

  Alle 250 dollaria tunnissa. 20,0%

  Välillä 250 ja 350 dollaria tunnissa. 45,0%

  Suurempi kuin 350 dollaria tunnissa. 6,7%

  En tiedä. 20,0%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli tuntikustannuksille. 8,3%

  Kokoelmahinnoittelu - Oikeuslääketieteen tutkijan etäkokoelman tuntihinta - talvi 2023

  2a. Mikä on rikosteknisen tutkijan suorittaman pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen kokoelman laitekohtainen hinta?

  Alle 250 dollaria laitetta kohden. 5,0%

  Välillä 250 - 350 dollaria laitetta kohden. 25,0%

  Suurempi kuin 350 dollaria laitetta kohden. 46,7%

  En tiedä. 20,0%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli laitekohtaisille kustannuksille. 3,3%

  Kokoelmahinnoittelu - rikosteknisen tutkijan pöytäkoneen ja kannettavan tietokoneen kokoelman laitekohtainen hinta - talvi 2023

  2b. Mikä on rikosteknisen tutkijan suorittaman mobiililaitteen kokoelman laitekohtainen hinta?

  Alle 250 dollaria laitetta kohden. 10,0%

  Välillä $250—350 dollaria laitetta kohden. 20,0%

  Suurempi kuin 350 dollaria laitetta kohden. 46,7%

  En tiedä. 20,0%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli laitekohtaisille kustannuksille. 3,3%

  Kokoelmahinnoittelu - rikosteknisen tutkijan suorittama mobiililaitteen kokoelman laitekohtainen hinta - talvi 2023

  3a. Mikä on tutkinnan tuntikustannukset, analyysi, ja rikosteknisen tutkijan raportin luominen?

  Alle 350 dollaria tunnissa. 23,3%

  Välillä 350-550 dollaria tunnissa. 46,7%

  Suurempi kuin 550 dollaria tunnissa. 8,3%

  En tiedä. 20,0%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli tuntikustannuksille. 1,7%

  Kokoelmahinnoittelu - Tuntikustannukset tutkimusanalyysille ja FE: n raporttien luomiselle - talvi 2023

  3b. Mikä on rikosteknisen tutkijan asiantuntijatodistajien todistuksen tuntikustannukset (henkilökohtaisesti ja kirjallisesti)?

  Alle 350 dollaria tunnissa. 6,7%

  Välillä 350-550 dollaria tunnissa. 48,3%

  Suurempi kuin 550 dollaria tunnissa. 26,7%

  En tiedä. 16,7%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli tuntikustannuksille. 1,7%

  Kokoelmahinnoittelu - FE: n asiantuntijatodistajien todistuksen tuntikustannukset (henkilökohtainen ja kirjallinen) - talvi 2023

  Käsittely hinnoittelu

  4a. Mikä on gigatavua kohden sähköisesti tallennettujen tietojen käsitteleminen 250 Gt: n tai vähemmän nautittavan määrän perusteella?

  Alle 25 dollaria gigatavua kohti. 28,3%

  Välillä 25—75 dollaria gigatavua kohti. 28,3%

  Suurempi kuin 75 dollaria gigatavua kohden. 10,0%

  En tiedä. 23,3%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli gigatavua kohti. 10,0%

  Käsittelyn hinnoittelu - per GB: n kustannukset ESI: n käsittelemiseksi nautitun määrän perusteella 250 Gt tai vähemmän - talvi 2023

  4b. Mikä on gigatavua kohti sähköisesti tallennettujen tietojen käsittelystä 251 Gt: n tai enemmän nautittavan määrän perusteella?

  Alle 25 dollaria gigatavua kohti. 31,7%

  Välillä 25—75 dollaria gigatavua kohti. 30,0%

  Suurempi kuin 75 dollaria gigatavua kohti. 3,3%

  En tiedä. 23,3%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli gigatavun kustannuksille. 11,7%

  Käsittelyn hinnoittelu - per GB: n kustannukset ESI: n käsittelemiseksi nautitun määrän perusteella 251 Gt tai enemmän - talvi 2023

  5a. Mikä on gigatavua kohti sähköisesti tallennettujen tietojen käsittelystä, joka perustuu määrään käsittelyn päätyttyä 250 Gt: n tai vähemmän?

  Alle 100 dollaria gigatavua kohden. 45,0%

  Välillä 100—150 dollaria gigatavua kohti. 16,7%

  Suurempi kuin 150 dollaria gigatavua kohden. 5,0%

  En tiedä. 23,3%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli gigatavua kohti. 10,0%

  Käsittelyn hinnoittelu - per GB kustannus ESI-prosessointiin perustuen volyymiin valmistumisen yhteydessä 250 Gt tai vähemmän - Talvi 2023

  5b. Mikä on gigatavua kohti sähköisesti tallennettujen tietojen käsittelystä volyymin perusteella käsittelyn päätyttyä 251 Gt tai enemmän?

  Alle 100 dollaria gigatavua kohden. 50,0%

  Välillä 100—150 dollaria gigatavua kohti. 11,7%

  Suurempi kuin 150 dollaria gigatavua kohden. 5,0%

  En tiedä. 23,3%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli gigatavua kohti. 10,0%

  Käsittelyn hinnoittelu - per GB: n kustannukset ESI: n käsittelemiseksi valmistumisen jälkeen 251 Gt tai enemmän - talvi 2023

  6a. Mikä on gigatavua kohti kuukaudessa sähköisesti tallennettujen tietojen isännöinti ilman analytiikkaa 250 Gt tai vähemmän?

  Alle 10 dollaria gigatavua kohti kuukaudessa. 31,7%

  Välillä 10—20 dollaria gigatavua kohti kuukaudessa. 33,3%

  Suurempi kuin 20 dollaria gigatavua kohti kuukaudessa. 3,3%

  En tiedä. 23,3%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli gigatavua kohti. 8,3%

  Käsittelyhinnoittelu - GB-kustannukset kuukaudessa ESI: n isännöimiseksi ilman Analyticsia 250 Gt: lla tai vähemmän - talvi 2023

  6 b. Mikä on gigatavua kohti kuukaudessa sähköisesti tallennettujen tietojen isännöinti ilman analytiikkaa 251 Gt: n tai enemmän?

  Alle 10 dollaria gigatavua kohti kuukaudessa. 40,0%

  Välillä 10 - 20 dollaria gigatavua kuukaudessa. 15,0%

  Suurempi kuin 20 dollaria gigatavua kohti kuukaudessa. 10,0%

  En tiedä. 23,3%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli gigatavun kustannuksille. 11,7%

  Käsittelyn hinnoittelu - GB-kustannukset kuukaudessa ESI: n isännöimiseksi ilman analytiikkaa vähintään 251 Gt: lla - talvi 2023

  7a. Mikä on gigatavua kohti kuukaudessa sähköisesti tallennettujen tietojen ylläpito analytiikan avulla 250 Gt tai vähemmän?

  Alle 15 dollaria gigatavua kohti kuukaudessa. 33,3%

  Välillä 15—25 dollaria gigatavua kuukaudessa. 21.7%

  Yli 25 dollaria gigatavua kohti kuukaudessa. 10,0%

  En tiedä. 26,7%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli gigatavua kohti. 8,3%

  Käsittelyn hinnoittelu - GB-kustannukset kuukaudessa ESI: n isännöimiseksi Analyticsin avulla 250 Gt tai vähemmän - talvi 2023

  7 b. Mikä on gigatavua kohti kuukaudessa sähköisesti tallennettujen tietojen isännöinti analytiikan avulla 251 Gt tai enemmän?

  Alle 15 dollaria gigatavua kohti kuukaudessa. 35,0%

  Välillä 15—25 dollaria gigatavua kohti kuukaudessa. 16,7%

  Suurempi kuin 25 dollaria gigatavua kohti kuukaudessa. 10,7%

  En tiedä. 26,7%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli gigatavun kustannuksille. 11,7%

  Käsittelyhinnoittelu - GB-kustannukset kuukaudessa ESI: n isännöimiseksi Analyticsin kanssa vähintään 251 Gt: lla - talvi 2023

  8a. Mikä on käyttäjän lisenssimaksu kuukaudessa, kun haluat käyttää isännöityjä tietoja 250 käyttäjälle tai vähemmän?

  Alle 50 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa. 15,0%

  Välillä 50—100 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa. 36,7%

  Suurempi kuin 100 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa. 6,7%

  En tiedä. 25,0%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli käyttäjän lisenssikustannuksille. 16,7%

  Käsittelyn hinnoittelu - Käyttäjän lisenssimaksu kuukaudessa pääsystä isännöityyn dataan 250 käyttäjälle tai vähemmän - Talvi 2023

  8b. Mikä on käyttäjän lisenssimaksu kuukaudessa pääsystä isännöityihin tietoihin 251 tai useammalle käyttäjälle?

  Alle 50 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa. 20,0%

  Välillä $50 ja $100 per käyttäjä kuukaudessa. 30,0%

  Suurempi kuin 100 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa. 6,7%

  En tiedä. 26,7%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli käyttäjän lisenssikustannuksille. 16,7%

  Käsittelyn hinnoittelu - Käyttäjän lisenssimaksu kuukaudessa pääsystä isännöityyn dataan 251 käyttäjälle tai useammalle käyttäjälle - Talvi 2023

  9a. Mikä on eDiscoveryn perusprojektinhallinnan tuen tuntikustannukset?

  Alle 100 dollaria tunnissa. 3,3%

  Välillä $100 ja $200 tunnissa. 50,0%

  Suurempi kuin 200 dollaria tunnissa. 21,7%

  En tiedä. 20,0%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli tuntikustannuksille. 5,0%

  Käsittelyn hinnoittelu — eDiscoveryn projektinhallinnan perustuen kustannukset tunnissa — Talvi 2023

  9b. Mikä on eDiscoveryn edistyneen projektinhallinnan tuen tuntikustannukset?

  Alle 100 dollaria tunnissa. 1,7%

  Välillä $100 ja $200 tunnissa. 15,0%

  Suurempi kuin 200 dollaria tunnissa. 58,3%

  En tiedä. 20,0%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli tuntikustannuksille. 5,0%

  Käsittelyn hinnoittelu - eDiscoveryn edistyneen projektinhallinnan tuen hinta tunnissa - Winter 2023

  Tarkastele hinnoittelua

  10a. Mikä on GB-kustannukset ennakoivan koodauksen suorittamisesta osana teknologia-avusteista tarkistusta 250 Gt tai vähemmän?

  Alle 75 dollaria gigatavua kohden. 21,7%

  Välillä 75—150 dollaria gigatavua kohti. 16,7%

  Suurempi kuin 150 dollaria gigatavua kohden. 5,0%

  En tiedä. 31,7%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli GB: n kustannuksille. 25,0%

  Tarkista hinnoittelu - Ennakoivan koodauksen GB-kustannukset teknologia-avusteisessa katsauksessa 250 Gt tai vähemmän - talvi 2023

  10b. Mikä on GB-kustannukset ennakoivan koodauksen suorittamisesta osana teknologiaavusteista tarkistusta vähintään 251 Gt: lle?

  Alle 75 dollaria gigatavua kohti. 28,3%

  Välillä 75—150 dollaria gigatavua kohti. 10,0%

  Suurempi kuin 150 dollaria gigatavua kohti. 3,3%

  En tiedä. 31,7%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli GB: n kustannuksille. 26,7%

  Tarkista hinnoittelu - Ennakoivan koodauksen GB-kustannukset teknologiaavusteisessa katsauksessa vähintään 251 Gt: lle - talvi 2023

  11a. Mikä on asiakirjojen tarkistamiseen liittyvien asianajajien tuntihinta tarkistaa asiakirjat paikan päällä hallittua tarkistusta varten?

  Alle 25 dollaria tunnissa. 3,3%

  Välillä $25 ja $40 tunnissa. 21,7%

  Suurempi kuin 40 dollaria tunnissa. 55,0%

  En tiedä. 16,7%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli tuntikustannuksille. 3,3%

  Tarkastele hinnoittelua - Tuntikustannukset asiakirjojen tarkistamiselle Asianajajat tarkistavat asiakirjat paikan päällä - talvi 2023

  11 b. Mikä on asiakirjojen tarkistamiseen liittyvien asianajajien tuntihinta tarkistaa asiakirjat etähallittua tarkistusta varten?

  Alle 25 dollaria tunnissa. 5,0%

  Välillä $25 ja $40 tunnissa. 51,7%

  Suurempi kuin 40 dollaria tunnissa. 30,0%

  En tiedä. 11,7%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli tuntikustannuksille. 1,7%

  Review Hinnoittelu - Tuntia kohti Kustannukset Asiakirjan Review Asianajajat tarkistaa Asiakirjat Remote - Winter 2023

  12a. Mikä on asiakirjan tarkistamiseen liittyvien asianajajien asiakirjakohtainen hinta tarkistaa asiakirjat paikan päällä hallittua tarkistusta varten?

  Alle 0,50 dollaria asiakirjaa kohden. 1,7%

  Välillä 0,50—1,00 dollaria asiakirjaa kohden. 13,3%

  Suurempi kuin 1,00 dollaria asiakirjaa kohden. 31,7%

  En tiedä. 40,0%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli asiakirjakohtaisille kustannuksille. 13,3%

  Tarkastele hinnoittelua - Asiakirjojen tarkastelun kustannukset Asiakirjojen tarkistamiselle Asianajajat tarkistavat asiakirjat paikan päällä - 2023

  12b. Mikä on asiakirjan tarkistamiseen liittyvien asianajajien asiakirjakohtainen hinta tarkistaa asiakirjat etähallittua tarkistusta varten?

  Alle 0,50 dollaria asiakirjaa kohden. 5,0%

  Välillä 0,50 ja 1,00 dollaria per asiakirja. 30,0%

  Suurempi kuin 1,00 dollaria asiakirjaa kohden. 13,3%

  En tiedä. 36,7%

  Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli asiakirjakohtaisille kustannuksille. 15,0%

  Review hinnoittelu - Asiakirjan hinta Asiakirjan Review Asianajajat tarkistaa asiakirjat Remote - 2023

  Taustatiedot

  13. Millä maantieteellisellä alueella harjoitat ensisijaisesti eDiscoveryyn liittyvää liiketoimintaa?

  Pohjois-Amerikka — Yhdysvallat. 95.0%

  Aasia/Aasian ja Tyynenmeren alue. 3,3%

  Pohjois-Amerikka - Kanada. 1,7%

  Eurooppa - Yhdistynyt kuningaskunta. 0,0%

  Lähi-idä/Afrikka. 0,0%

  Eurooppa - ei-UK. 0,0%

  Keski/Etelä-Amerikka. 0,0%

  Hinnoittelu - Kyselyyn vastanneet maantieteellisen alueen mukaan - Talvi 2023

  14. Mikä seuraavista segmenteistä kuvaa parhaiten yritystäsi eDiscovery-ohjelmassa?

  Asianajotoimisto. 33,3%

  Ohjelmisto- ja/tai palveluntarjoaja. 33,3%

  Konsultointi. 11,7%

  Corporation. 10,0%

  Media/Tutkimusorganisaatio/Koulutusyhdistys. 8,3%

  Julkinen yksikkö. 3,3%

  Hinnoittelu - Kyselyyn vastanneet organisaatiosegmenteittäin - Talvi 2023

  15. Mikä alue kuvaa parhaiten ensisijaista tehtävääsi organisaatiosi eDiscovery-liiketoiminnan harjoittamisessa?

  Laillinen/oikeudenkäyntien tuki. 70,0%

  Yritystoiminta/yritystuki (kaikki muut liiketoiminnot). 28,3%

  IT/Tuotekehitys. 1,7%

  Hinnoittelu - Kyselyyn vastanneet ensisijaisen tehtävän mukaan - Talvi 2023

  Tausta: eDiscovery-hinnoittelukyselyyn vastanneet kyselyn mukaan

  Hinnoittelu - Kyselyyn vastanneet (Henkilökohtainen ja yhteenlaskettu yleiskatsaus) - talvi 2023

  *Tätä meneillään olevaa teollisuustutkimusta varten hintaa ja kustannuksia käytetään keskenään ja ne edustavat summaa, jonka asiakas on valmis maksamaan palvelusta. Taloudellisesta ja kirjanpidosta katsottuna hinnoittelu on kuitenkin summa, jonka asiakas on valmis maksamaan. Kustannukset ovat tyypillisesti palvelun luomisesta ja toimittamisesta aiheutuvia kuluja.

  **Ydinkyselykysymyksiä on laajennettu aiemmista kyselyistä, ja ne ovat kasvaneet 12:sta 24:ään. Tämä lisäys mahdollistaa hintasegmentoinnin alueilla, jotka vaihtelevat tilavuudesta sijaintiin.

  *** Kyselymenetelmissä keskityttiin saavuttamaan vähintään 50 vastausta vähiten CompleDiscovery- ja EDRM-alan ammattitietokantoihin lähetettyjä sähköposteja. Tällä lähestymistavalla pyrittiin minimoimaan kyselyyn osallistumispyyntöjen määrä varmistaen samalla vankan määrän vastauksia, joiden perusteella voidaan yleensä arvioida markkinoiden tunteita kiinnostavilla tutkimusalueilla.

  Lisä lukeminen

  Kivutus tai taipuma? Kokonaiskatsaus kahdeksasta puolivuosittaisesta eDiscovery-hinnoittelukyselystä

  CompleDiscovery-liiketoiminnan luottamustutkimukset

  Lähde: CompleDiscovery

  Täydellinen esitys: Market Kinetics - eDiscovery-hinnoittelun yleiskatsaus - Talvi 2023 (PDF) - Siirrä hiiren osoitteen

  0 - Markkinoiden kinetiikka - eDiscovery-hinnoittelu - talvi 2023 - 122122