Thu. Feb 2nd, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Uwaga redaktora: Jest to szesnasta kwartalna ankieta dotycząca zaufania biznesowego eDiscovery przeprowadzona przez ComplexDiscovery, która zawiera trzy opcjonalne pytania dotyczące wskaźników operacyjnych biznesowych. Od czasu wprowadzenia konkretnych pytań operacyjnych dotyczących Days Sales Outstanding (DSO), Monthly Recurring Revenue (MRR) i dystrybucji przychodów klientów, nieco poniżej 1500 specjalistów prawnych, informatycznych i biznesowych odpowiedziało swoimi przemyśleniami. 89 respondentów podzieliło się swoimi opiniami na temat co najmniej jedno z tych trzech pytań w ramach ostatniego badania oraz zagregowane wyniki odpowiedzi na wszystkie szesnaście kwartalnych badań są udostępniane w poniższych obserwacjach i wykresach.

  Raport branżowy

  Kinetyka trzech wskaźników biznesowych eDISCOVERY jesienią 2022

  KompleksOdkrycie

  Badanie zaufania biznesowego eDISCOVERY to nienaukowe kwartalne badanie mające na celu zapewnienie wglądu w poziom zaufania biznesowego osób pracujących w ekosystemie eDISCOVERY. Ankieta składa się z dziewięciu podstawowych pytań wielokrotnego wyboru skupionych na czynnikach związanych z tworzeniem, dostawa, oraz zużycie produktów i usług ediscovery. Ponadto ankieta zawiera następujące trzy opcjonalne pytania dotyczące wskaźników operacyjnych biznesowych dotyczących zaległych dni sprzedaży (DSO), miesięcznych cyklicznych przychodów (MRR) i dystrybucji przychodów w różnych bazach klientów.

  Jak scharakteryzowałbyś trajektorię Days Sales Outstanding (DSO) organizacji w ostatnim kwartale? DSO reprezentuje średnią liczbę dni, w których sprzedaż kredytowa ma zostać przeliczona na gotówkę, lub kiedy można pobierać należności z konta firmy.

  Jak scharakteryzowałbyś trajektorię miesięcznego dochodu cyklicznego (MRR) Twojej organizacji w ostatnim kwartale? MRR to dochód, który firma może niezawodnie przewidywać co 30 dni. Przychody z jednorazowych zakupów rozliczanych w momencie zakupu nie są uwzględnione w MRR.

  Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje rozkład przychodów organizacji w bazie klientów w ostatnim kwartale? Dystrybucja to zmniejszenie koncentracji przychodów w całej bazie klientów. Baza klientów to grupa klientów, którzy wielokrotnie kupują produkty lub usługi firmy.

  Uczestnikom ankiety przedstawiono cztery potencjalne odpowiedzi na opcjonalne pytania dotyczące metryki operacyjnej biznesowej i poproszono o wybranie jednego. Wybory były następujące:

  Zwiększenie

  Niezmienny

  Zmniejszenie

  Nie wiem

  Łączne wyniki odpowiedzi na pytania dotyczące metryki operacyjnej firmy są udostępniane w poniższych obserwacjach i przeglądy na mapach. Zapewniają ciekawy widok wektorowy trajektorii tych ważnych pomiarów, a wyniki mogą być również pomocne dla profesjonalistów biznesowych i prawniczych, biorąc pod uwagę aktualne warunki i trendy w biznesie danych i odkrywania prawnego.

  Kluczowe uwagi jesienią 2022

  Generał

  Jesienią 2022 r. 89 uczestników badania zaufania biznesowego eDISCOVERY zdecydowało się odpowiedzieć na co najmniej jedno z opcjonalnych pytań dotyczących metryki operacyjnej w badaniu kwartalnym. Stanowi to solidną liczbę uczestników, biorąc pod uwagę celowe ograniczenie próśb e-mailowych z ankietami, aby zrównoważyć trwającą rozprzestrzenianie się nowych ankiet branżowych i większą liczbę wiadomości e-mail zorientowanych na branżę.

  Jesienią 2022 r. 89,0% uczestników badania zaufania biznesowego eDISCOVERY zdecydowało się odpowiedzieć na co najmniej jedno z opcjonalnych pytań dotyczących metryki operacyjnej w kwartalnym badaniu. Jest to w przybliżeniu taki sam odsetek uczestników odpowiadających na co najmniej jedno z opcjonalnych pytań dotyczących metryki operacyjnej w lecie 2022 r.

  W badaniu jesienią 2022 r. Między 38,2% a 33,7% respondentów (w zależności od pytania) nie wiedziało, czy DSO, MRR, czy dystrybucja środków opartych na przychodach klientów rośnie, nie zmienia się, czy maleje.

  Dni sprzedaży zaległe (wykres 1)

  Dokładnie 22,5% ankietowanych zgłosiło wzrost OSD jesienią 2022 r. Jest to spadek z 26,6% zgłaszającego DSO, który rośnie latem 2022 r. Jest to również szósty najwyższy odsetek respondentów zgłaszających wzrost DSO od czasu wprowadzenia pytań dotyczących metryki operacyjnej do badania zaufania biznesowego.

  Odnotowano wzrost (0,2%) w odsetku spadku 2022 r. (31,5%) respondentów zgłaszających OSD jako niefluktuacyjny w porównaniu do raportowania latem 2022 r. (31,3%). Odsetek ten jest piątym co do wielkości odsetkiem respondentów zgłaszających OSD jako niezmienny od czasu wprowadzenia pytań dotyczących metryki operacyjnej do badania zaufania biznesowego.

  7,9% ankietowanych zgłosiło spadek OSD jesienią 2022 r. Jest to spadek w porównaniu z raportowaniem latem 2022 r., kiedy 9,4% respondentów odnotowało malejący DSO. Jest to również najniższy odsetek respondentów zgłaszających DSO jako malejący od zimowego badania 2022, kiedy 7,0% respondentów zgłosiło DSC jako malejący.

  Miesięczne cykliczne przychody (wykres 2)

  Odnotowano solidny spadek (5,8%) w odsetku spadku 2022 r. (34,8%) respondentów zgłaszających wzrost MRR w porównaniu do raportowania latem 2022 r. (40,6%). Jest to również najniższy odsetek respondentów zgłaszających wzrost MRR od badania wiosną 2021 r., kiedy 33,3% respondentów zgłosiło wzrost MRR.

  Odnotowano wzrost (2,4%) w spadku 2022 odsetek (25,8%) respondentów zgłaszających MRR jako niefluktuacyjny w porównaniu do raportowania latem 2022 r. (23,4%).

  Tylko 5,6% ankietowanych zgłosiło spadek miesięcznego dochodu cyklicznego (MRR) jesienią 2022 r. Jest to spadek w stosunku do 9,4% raportowania MRR, który spadł latem 2022 r.

  Podział przychodów w całej bazie klientów (wykres 3)

  Odsetek ankietowanych zgłaszających rosnący podział przychodów w całej bazie klientów wzrósł solidnie (4,1%) między latem 2022 r. (26,2%) a jesienią 2022 r. (30,3%).

  Odnotowano znaczny spadek odsetka 2022 (28,1%) respondentów zgłaszających rozkład przychodów w całej bazie klientów jako niezmienny w porównaniu z raportowaniem latem 2022 r. (35,4%).

  Odnotowano spadek (1,7%) odsetka respondentów badanych zgłaszających spadek dystrybucji przychodów w całej bazie klientów, przy czym tylko 4,5% odnotowało malejący rozkład przychodów jesienią 2022 r. Jest to również trzeci najniższy (powiązany) odsetek respondentów zgłaszających podział przychodów w całej bazie klientów jako malejący od czasu wprowadzenia wskaźników operacyjnych biznesowych do kwartalnego badania zaufania biznesowego.

  Wykresy ankiet

  (Wykresy można rozszerzyć, aby uzyskać szczegółowe wyświetlanie)

  Wykres 1: Łączny przegląd trajektorii zaległych dni sprzedaży (DSO)

  1 - Trajektoria metryki biznesowej ediscovery - dni sprzedaży zaległe - jesień 2022

  Wykres 2: Łączny przegląd trajektorii miesięcznych cyklicznych przychodów (MRR)

  2 - Trajektoria metryki biznesowej eDISCOVERY - Miesięczne przychody cykliczne - jesień 2022 r.

  Wykres 3: Łączny przegląd podziału przychodów w całej bazie klientów

  3 - Ediscovery Business Metric Trajektoria - Podział przychodów w całej bazie klientów - jesień 2022 r.

  Wyniki wcześniejszej ankiety

  Badanie jesienne 2022 (11 września - 22 września 2022 r.)

  Ankieta Summer 2022 (10 czerwca - 27 czerwca 2022 r.)

  Wiosna 2022 Badanie (18 marca - 23 marca 2022 r.)

  Ankieta zimowa 2022 (6 stycznia — 12 stycznia 2022 r.)

  Badanie jesienne 2021 r. (5 października - 12 października 2021 r.)

  Ankieta na lato 2021 r. (22 czerwca — 6 lipca 2021 r.)

  Ankieta wiosna 2021 r. (28 marca — 11 kwietnia 2021 r.)

  Ankieta zimowa 2021 (3 stycznia — 12 stycznia 2021 r.)

  Badanie jesienne 2020 r. (21 września - 1 października 2020 r.)

  Ankieta na lato 2020 r. (26 czerwca — 10 lipca 2020 r.)

  Badanie wiosna 2020 r. (2 kwietnia - 15 kwietnia 2020 r.)

  Ankieta zimowa 2020 (28 grudnia 2019 r. — 11 stycznia 2020 r.)

  Badanie jesienią 2019 r. (29 Wrzesień - 17 października 2019 r.)

  Ankieta na lato 2019 r. (1 lipca — 17 lipca 2019 r.)

  Ankieta Wiosna 2019 r. (1 kwietnia — 18 kwietnia 2019 r.)

  Ankieta zimowa 2019 (27 grudnia 2018 r. — 10 stycznia 2019 r.)

  Jesień 2018 Badanie (14 Październik - 26 Październik 2018)

  Ankieta na lato 2018 r. (4 lipca — 24 lipca 2018 r.)

  Ankieta Wiosna 2018 (7 kwietnia — 20 kwietnia 2018 r.)

  Ankieta zimowa 2018 (24 grudnia 17 - 15 stycznia 2018 r.)

  Jesień 2017 Badanie (5 Październik - 17 Październik 2017)

  Ankieta na lato 2017 r. (6 lipca — 31 lipca 2017 r.)

  Ankieta Wiosna 2017 r. (14 kwietnia — 1 maja 2017 r.)

  Ankieta zimowa 2017 (20 stycznia — 6 lutego 2017 r.)

  Badanie jesienne 2016 r. (11 października - 1 grudnia 2016 r.)

  Ankieta na lato 2016 r. (1 sierpnia — 31 sierpnia 2016 r.)

  Badanie wiosna 2016 r. (1 maja — 31 maja 2016 r.)

  Ankieta zimowa 2016 (15 lutego — 29 lutego 2016 r.)

  Dodatkowy odczyt

  Mashup wielkości rynku eDISCOVERY: 2021-2026 Ogólnoświatowy przegląd oprogramowania i usług

  Skrócone spojrzenie na działalność eDISCOVERY: Fuzje, Przejęcia, i inwestycje

  Źródło: complexDiscovery

  Pełna prezentacja: Kinetyka rynku - Metryki operacyjne - Q3 2022 (PDF) - Mouseover to Scroll

  0 - Zaufanie biznesu - Metryki operacyjne - 092822