Sun. Feb 5th, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Toimittajan huomautus: Ajoittain, ComplexDiscovery korostaa julkisesti saatavilla olevia tai yksityisesti ostettavia ilmoituksia, sisältöpäivitykset, ja kybertutkimus, tiedot, ja laillisten löytöjen tarjoajat, tutkimusorganisaatiot, ja CompleDiscovery-yhteisön jäsenet. Vaikka CompleDiscovery korostaa näitä tietoja säännöllisesti, se ei ota vastuuta sisältöväitteistä.

  Lähettää suosituksia harkittavaksi ja sisällyttämiseksi CompleDiscoveryn tietoverkkoon, tiedot, ja oikeudellinen löytökeskeinen palvelu, tuote, tai tutkimusilmoituksia, ota meihin yhteyttä jo tänään.

  Taustahuomautus: Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto ENISA on unionin virasto, jonka tehtävänä on saavuttaa korkea yhteinen kyberturvallisuustaso kaikkialla Euroopassa. Vuonna 2004 perustettu ja EU:n kyberturvallisuuslailla vahvistettu Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto edistää EU:n kyberpolitiikkaa, parantaa tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden, palvelujen ja prosessien luotettavuutta kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmien avulla, tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden ja EU:n elinten kanssa ja auttaa Eurooppa valmistautuu huomisen kyberhaasteisiin. Tietämyksen jakamisen, valmiuksien kehittämisen ja tietoisuuden lisäämisen avulla virasto tekee yhteistyötä keskeisten sidosryhmiensä kanssa vahvistaakseen luottamusta toisiinsa liittyvässä taloudessa, parantaakseen unionin infrastruktuurin sietokykyä ja viime kädessä säilyttääkseen Euroopan yhteiskunnan ja kansalaisten digitaalisen turvallisuuden.

  Suunniteltu myötävaikuttamaan pätevän kyberturvallisuustyövoiman rakentamiseen, Euroopan kyberturvallisuustaitojen kehys oli ENISA: n järjestämän äskettäisen kyberturvallisuustaitojen konferenssin painopiste. Tämä uusi kehys voi olla hyödyllinen kyberturvallisuudelle, tiedonhallinta, ja oikeudellisten löytöjen ammattilaiset, jotka haluavat ymmärtää paremmin kyberturvallisuusuhkia ja puuttua niihin.

  Julkaisun yleiskatsaus*

  Eurooppalainen kyberturvallisuuden taitojen viitekehys (EESF)

  Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA)

  Eurooppalainen kyberturvallisuuden taitojen kehys (EESF) on ENISAn ja kyberturvallisuuden taitojen kehystä käsittelevän ENISAn tilapäisen työryhmän yhteinen ponnistus.

  EESF: n tavoitteena on luoda yhteinen käsitys asiaankuuluvista rooleista, osaamista, taitoja, ja tietoa; helpottaa kyberturvallisuustaitojen tunnustamista; ja tukea kyberturvallisuuteen liittyvien koulutusohjelmien suunnittelua. Se tiivistää kaikki kyberturvallisuuteen liittyvät roolit 12 profiileja, jotka analysoidaan erikseen vastuiden yksityiskohtiin, taitoja, synergioita, ja keskinäiset riippuvuudet, joita se vastaa.

  EESF tarjoaa avoimen eurooppalaisen välineen, jolla voidaan rakentaa yhteinen käsitys kyberturvallisuuden ammatillisista rooliprofiileista ja yhteisistä kartoituksista tarvittavien taitojen ja pätevyyksien avulla.

  Kehystä täydentää käyttöohje, joka on käytännön opas sen hyödyntämiseen, joka perustuu esimerkkeihin ja käyttötapauksiin. Käsikirja sisältää kolme esimerkkiä yksityisille organisaatioille, joiden on palkattava, koulutettava ja/tai uudelleenkoulutettava henkilöstöään kyberturvallisuudessa, sekä käyttötapaukset, jotka edustavat seitsemän organisaation kokemusta, jotka käyttävät EESF: ää eri yhteyksissä.

  ECSF:n tavoitteet lyhyesti

  ECSF:n käytöllä varmistetaan yhteinen terminologia ja yhteinen ymmärrys kyberturvallisuuden ammatillisen kysynnän (työpaikka, rekrytointi) ja tarjonnan (pätevyys, koulutus) välillä kaikkialla EU:ssa.

  EESF tukee työvoiman näkökulmasta vaadittavan kriittisen osaamisen määrittämistä. Sen avulla oppimisen tarjoajat voivat tukea tämän joukon kehittämistä ja päättäjät voivat tukea kohdennettuja aloitteita havaittujen taitovajeiden lieventämiseksi.

  Kehys helpottaa kyberturvallisuuden johtavien ammatillisten roolien ja vaadittujen välttämättömien taitojen - mukaan lukien pehmeät taidot - ja joskus myös lainsäädännöllisten näkökohtien ymmärtämistä. Erityisesti, se antaa muille kuin asiantuntijoille ja henkilöstöosastoille mahdollisuuden ymmärtää kyberturvallisuutta tukevan resurssisuunnittelun vaatimukset, rekrytointi, ja urasuunnittelu.

  Kehys edistää kyberturvallisuuskoulutuksen yhdenmukaistamista, koulutus, ja työvoiman kehittäminen. Samaan aikaan, tämä yhteinen eurooppalainen kieli kyberturvallisuustaitojen ja roolien yhteydessä yhdistyy hyvin koko tieto- ja viestintätekniikan ammatilliseen alueeseen.

  EESF auttaa parantamaan suojautumista verkkohyökkäyksiltä ja varmistamaan turvalliset tietojärjestelmät yhteiskunnassa. Se tarjoaa vakiorakenteen ja neuvoo, miten valmiuksien kehittäminen voidaan toteuttaa Euroopan kyberturvallisuustyövoiman sisällä.

  Lisätietoja EESF:stä

  Kyberturvallisuuden työvoimapula ja osaamisvaje ovat suuria huolenaiheita sekä taloudelliselle kehitykselle että kansalliselle turvallisuudelle, etenkin maailmantalouden nopeassa digitalisoinnissa. Näin ollen EU:n ja sen kunkin jäsenvaltion tarpeet huomioon ottavan eurooppalaisen kyberturvallisuuden taitokehyksen kehittäminen oli olennainen askel kohti Euroopan digitaalista tulevaisuutta.

  Kehys tarjoaa käytännön välineen, jolla tuetaan eurooppalaisten kyberturvallisuusalan ammattilaisten tehtäviin liittyvien tehtävien, osaamisen, taitojen ja tietämyksen tunnistamista ja ilmaisemista. Kehyksen päätarkoituksena on luoda yhteinen ymmärrys yksilöiden, työnantajien ja oppimisohjelmien tarjoajien välille kaikkialla EU:n jäsenvaltioissa, mikä tekee siitä arvokkaan välineen kyberturvallisuuden ammatillisen työpaikan ja oppimisympäristöjen välisen kuilun kaventamiseksi.

  Puitekehyksellä vahvistetaan eurooppalaista kyberturvallisuuskulttuuria tarjoamalla yhteinen eurooppalainen kieli eri yhteisöille, mikä tekee olennaisen askeleen kohti Euroopan digitaalista tulevaisuutta.

  The 12 kehyksessä määritellyt kyberturvallisuusrooliprofiilit antavat yhteisen käsityksen tärkeimmistä kyberturvallisuusoperaatioista, ammatillisessa kyberturvallisuustilanteessa tarvittavat tehtävät ja taidot, mikä tekee siitä täydellisen viitteen kyberturvallisuuden ammattilaisten tarvitsemien taitojen ja tietojen profilointiin. Kehys on suunniteltu helposti ymmärrettäväksi ja riittävän kattavaksi tarjoamaan asianmukaiset syvälliset kyberturvallisuustoivallukset sekä riittävän joustava, jotta räätälöinti kunkin käyttäjän tarpeiden mukaan. Sisällyttämällä kaikki sidosryhmien näkökulmat, kehystä voidaan soveltaa kaikentyyppisiin organisaatioihin ja tukee kaikkien kyberturvallisuusammattien kehittämistä.

  Kehys koostuu kahdesta asiakirjasta:

  EESF: n rooliprofiilit-asiakirja - luettelo 12 tyypilliset kyberturvallisuuden ammatilliset rooliprofiilit sekä niiden tunnistetut otsikot, tehtäviä, tehtäviä, taitoja, tietoa, ja pätevyydet.

  EESF: n käyttöoppaa-asiakirja - Ohjeiden ja käytännön esimerkkien tarjoaminen kehyksen hyödyntämiseksi ja siitä hyötymiseksi organisaationa, oppimisohjelmien tarjoaja, tai yksilö.

  Lue alkuperäinen ilmoitus.

  Täydellinen raportti: ENISA EESF -rooli tarjoaa asiakirjan (PDF) - Vieritä hiiren osoitinkappale

  Eurooppalaisen kyberturvallisuuden taitojen kehyksen rooli

  Täydellinen raportti: ENISA EESF -käyttöopas (PDF) - vierittävän hiiren osoitus

  Eurooppalaisen kyberturvallisuuden taitojen kehyksen käyttöohje

  Lue alkuperäinen yleiskatsaus.

  * Jaettu luvalla.

  Lisä lukeminen

  [Vuosipäivitys] Kansainvälinen kyberoikeus käytännössä: Interaktiivinen työkalupakki

  Cyber Discoveryn määritteleminen? Määritelmä ja kehys

  Lähde: CompleDiscovery