Bewolkte overwegingen? ESMA-ontwerprichtlijnen voor outsourcing aan cloudserviceproviders

According to the European Securities and Market Authority (ESMA) Chair, Steven Maijoor, cloud outsourcing can bring benefits to firms and their customers, for example, reduced costs and enhanced operational efficiency and flexibility. Cloud outsourcing also raises important challenges and risks that need to be properly addressed, particularly in relation to data protection and information security. Financial markets participants should be careful that they do not become overly reliant on their cloud services providers. They also need to closely monitor the performance and the security measures of their cloud service provider and make sure that they are able to exit cloud outsourcing arrangements as and when necessary.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Noot van de redactie: De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) is een onafhankelijke EU-autoriteit die bijdraagt tot het waarborgen van de stabiliteit van het financiële stelsel van de Europese Unie door de bescherming van beleggers te verbeteren en stabiele en ordelijke financiële markten te bevorderen. In het kader van haar rol bij het beoordelen van risico's voor beleggers en markten heeft ESMA onlangs adviesrichtlijnen voor cloudoutsourcing gepubliceerd. Deze update presenteert ESMA-overwegingen voor deelnemers aan financiële markten over outsourcing van cloudserviceproviders. Hoewel de informatie gericht is op financiële markten, kan deze gunstig zijn voor professionals op het gebied van juridische, zakelijke en informatietechnologie, aangezien zij de cloud beschouwen.

Consultatiedocument: Ontwerprichtlijnen voor outsourcing aan cloudserviceproviders

Samenvatting van de Executive

Bedrijven besteden steeds meer uit aan cloudserviceproviders. Hoewel cloud-outsourcing een aantal voordelen kan bieden, waaronder lagere kosten en verbeterde operationele efficiëntie en flexibiliteit, brengt dit uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming en informatiebeveiliging met zich mee. Concentratierisico kan ook ontstaan als gevolg van het feit dat veel bedrijven dezelfde grote cloudserviceproviders gebruiken, met potentiële negatieve resultaten voor de financiële stabiliteit.

De ESMA stelde vast dat richtsnoeren moeten worden ontwikkeld voor outsourcing aan aanbieders van clouddiensten na het FinTech-actieplan van de Europese Commissie en feedback van bedrijven en belanghebbenden. Aangezien de belangrijkste risico's van cloudoutsourcing in verschillende sectoren vergelijkbaar zijn, heeft de ESMA de recente richtsnoeren van de EBA en de EIOPA in overweging genomen, namelijk de EBA-richtsnoeren inzake outsourcingregelingen, waarin de EBA-aanbevelingen inzake outsourcing aan cloudserviceproviders zijn opgenomen, en de EIOPA-richtsnoeren inzake outsourcing aan clouddienstverleners.

Overeenkomstig artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1095/20105 (de „ESMA-verordening”), zoals onlangs gewijzigd, bevat dit document voor raadpleging ontwerprichtsnoeren van de ESMA betreffende uitbesteding aan clouddienstverleners.

Het doel van deze ontwerprichtsnoeren is richtsnoeren te geven over de outsourcingvereisten die van toepassing zijn op bedrijven waar zij uitbesteden aan cloudserviceproviders. Deze ontwerprichtsnoeren zijn bedoeld om bedrijven te helpen bij het identificeren, aanpakken en bewaken van de risico's die kunnen voortvloeien uit hun cloud-outsourcingregelingen (van het nemen van de beslissing tot uitbesteding, het selecteren van een cloudserviceprovider, het bewaken van uitbestede activiteiten tot het verstrekken van exitstrategieën).

Ontwerp-richtsnoeren van de ESMA voor outsourcing aan cloudserviceproviders (3 juni 2020)

Het volledige ESMA-consultatiedocument (pdf)

Richtlijnen voor outsourcing van ESMA Cloud — juni 2020

Lees de originele aankondiging op ESMA Consults over Cloud Outsourcing

Aanvullend lezen

Een kwestie van opinie? Een EDPS-visie op de Europese gegevensstrategie

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en het Jaarverslag 2019 EDPS

Bron: ComplexDiscovery

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor oktober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Een seizoen van verandering? Achttien observaties over eDiscovery Bedrijfsvertrouwen in de herfst van 2020

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Tijd voor meer digitale republieken? Gezien Estland

Since 2005, Estonians have been able to vote online, from anywhere...

DISCO verhoogt 60 miljoen dollar

According to the media release, DISCO will use this investment to...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

De handleiding voor kopers van eDisclosure Systems — editie 2020 (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

De race naar de startlijn? Recente aankondigingen voor veilige externe beoordeling

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

Remote eDiscovery inschakelen? Een momentopname van DaaS

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Thuis of weg? eDiscovery Collection Market Overwegingen voor afmetingen en prijzen

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Herzieningen en besluiten? Nieuwe overwegingen voor eDiscovery Secure Remote Reviews

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Een macro blik op het verleden en de verwachte eDiscovery Marktgrootte van 2012 tot 2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

Een eDiscovery Marktgrootte Mashup: 2019-2024 wereldwijd overzicht van software en services

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Een seizoen van verandering? Achttien observaties over eDiscovery Bedrijfsvertrouwen in de herfst van 2020

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Het voortdurende geval van budgettaire beperkingen in de activiteiten van eDiscovery

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints...

Uitstaande rekeningen? Operationele statistieken van eDiscovery in de herfst van 2020

In the fall of 2020, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Het Roer vasthouden? Resultaten van eDiscovery Business Confidence Survey

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

DISCO verhoogt 60 miljoen dollar

According to the media release, DISCO will use this investment to...

Rampiva en de RYABI-groep samenvoegen

According to today's announcement, the RYABI Group merger is Rampiva's first...

eDiscovery Fusies, Overnames en Investeringen in Q3 2020

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Mitratech verwerft scherpte ELM

According to Mike Williams, CEO of Mitratech, “We came to the...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor oktober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor september 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Vijf geweldige leesboeken op eDiscovery voor augustus 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Vijf grote lezingen over eDiscovery voor juli 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...