Ottaen huomioon Velka FTC:n päivitys velan käsittelystä HSR-arkistointiissa

According to a recent announcement, the Federal Trade Commission (FTC) has a new position on an important factor in determining whether a transaction must be reported under the Hart-Scott-Rodino Act. That factor being whether debt repayment at closing counts in determining the value of a transaction.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
he flag
ja flag
lv flag
pl flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Ajoittain ComplexDiscovery korostaa julkisesti saatavilla tai yksityisesti ostettavissa olevia ilmoituksia, sisältöpäivityksiä ja tutkimusta kyber-, data-ja laillisten etsintäpalvelujen tarjoajilta, tutkimusorganisaatioilta ja ComplexDiscovery-yhteisön jäseniltä. Vaikka ComplexDiscovery korostaa säännöllisesti näitä tietoja, se ei ota mitään vastuuta sisältöväitteistä.

Jos haluat antaa suosituksia harkittavaksi ja sisällyttämiseksi ComplexDiscoveryn kyber-, data-ja oikeudellisten löytökeskeisten palvelu-, tuote- tai tutkimusilmoituksiin, ota meihin yhteyttä tänään.

FTC:n ilmoitukset 26.8.2021*

Ennakkoarkistointiprosessin uudistaminen yrityksille, jotka harkitsevat konsolidointia ja velan kohtelun muutosta

Holly Vedova, FTC Bureau of Competition

Koska liittovaltion kauppakomissio kokee edelleen massiivisen nousun suunnitelluissa sulautumissopimuksissa, tarkastelemme sulautumien arkistointiprosessin jokaista vaihetta, jotta voimme selvittää tapoja tehostaa ja maksimoida tehokkuuttamme. Hart-Scott-Rodinon lain (”HSR” tai laki) mukaan yhtiöiden on tehtävä ilmoitus tietyn kokoisista sulautumisista ennen kuin ne voivat sulkea kaupan. Tämä ei ole hakuprosessi, vaan lainvalvontatarkoituksiin.

HSR-laki ei edellytä yritysten ilmoittavan FTC:lle ja oikeusministerille jokaisesta sopimuksesta etuajassa. Siinä vahvistetaan yleiset puitteet liiketoimille, jotka kuuluvat piiriin, ja annetaan liittovaltion kauppakeskukselle valtuudet laatia oikeusministeriön suostumuksella sääntöjä antaakseen tarkempia ohjeita siitä, mitkä kaupat ovat oikeutettuja. Liittovaltion kauppakomissio työskentelee parhaillaan oikeusministeriön kanssa saattaakseen nykyiset yrityskeskittymien hakemistosääntönsä ajan tasalle.

Muodollisten sääntöjen ulkopuolella viraston henkilöstö antaa kuitenkin myös ”epävirallisia tulkintoja” vastatessaan yritysten kysymyksiin siitä, kuuluuko tietyntyyppisiin liiketoimiin. Komissio ei ole tarkistanut tai hyväksynyt näitä tulkintoja, eivätkä ne ole lainvoimaisia.

Puhemiehistö on huolissaan siitä, että jotkin näistä epävirallisista tulkinnoista eivät ehkä vastaa nykyaikaisia markkinatilanteita tai komission poliittista kantaa. Olemme parhaillaan tarkistamassa epävirallisten tulkintojen laajaa lokia, jotta voidaan määrittää paras tie eteenpäin. On kuitenkin syytä huomata yksi alkuesimerkki siitä, missä epävirallinen tulkintaohjelma jätti merkin väliin.

Hart-Scott-Rodinon sääntöjen mukaan osapuolten on yleensä tehtävä kanne, jos liiketoimi arvostetaan tietyn dollarin arvoisen rajan yli. Aiemmat epäviralliset tulkinnat antoivat kuitenkin ymmärtää, että yritykset voisivat välttää viilauksen maksamalla kohdeyhtiön velan pois, sen sijaan, että ne maksaisivat yhtiölle käteisellä.

Vaikuttaa siltä, että jotkin sulautuvat osapuolet ovat vastanneet jäsentämällä sopimuksia tavoilla, joiden ne uskovat jäävän jättämisvaatimusten ulkopuolelle. Kohdeyrityksiä saatetaan kannustaa ottamaan velkaa juuri ennen yrityskauppaa, jotta ostava yhtiö voi saada velan eläkkeelle osana kauppaa. Näistä sopimuksista ei siis ilmoiteta liittovaltion kauppakomitealle ja oikeusministeriölle, mikä tarkoittaa, että sulautuvat osapuolet ovat käytännössä lain sivuraiteilla ja välttelevät vastuuvelvollisuutta.

Tässä piilee epävirallisten tulkintojen tahattomien seurausten ongelma. Huolimatta viraston selkeästi todetusta väitteestä, jonka mukaan epäviralliset tulkinnat eivät ole oikeudellista päättäväisyyttä, yritykset näyttävät tukeutuvan niihin oman oikeudellisen analyysinsä korvikkeena tai täydennyksenä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että epävirallisia tulkintoja tapauksista, joita yritysten ei välttämättä tarvitse tehdä, käsitellään yhdistämällä osapuolet ikään kuin ne olisivat oikeudellisia poikkeuksia.

Tämä tulos ei ole yhdenmukainen ohjesäännön eikä viraston ohjeiden kanssa. Komission vastuulla on oikeusministeriön suostumus päättää, ovatko poikkeukset asianmukaisia, sääntöjen tai sääntöjen muodollisten tulkintojen avulla ja milloin ne ovat asianmukaisia. Lainvalvontaviranomaisena FTC:n on oltava tietoinen siitä, että yritykset auttavat välttämään vastuuvelvollisuutta, jopa epäsuorasti.

27. syyskuuta 2021, Bureau alkaa suositella täytäntöönpanotoimia yrityksille, jotka eivät onnistu, kun velan eläköityminen on osa sopimuksen vastiketta. Muutoksen yksityiskohtiin pääset tästä linkistä. [Alla oleva teksti mukavuuden vuoksi]

Lue alkuperäinen postaus.

Velan kohtelu vastikkeellisena

HSR-laissa säädetään, että ”kukaan ei saa hankkia suoraan tai välillisesti minkään muun henkilön äänivaltaisia arvopapereita tai varoja” noudattamatta ensin ilmoitusvaatimuksia, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Ensimmäisenä askeleena HSR-lain ilmoitusvaatimusten noudattamisessa on selvitettävä, täyttääkö kauppa transaktiotestin suuruus. Sääntöjen 801.10 kohta muodostaa perustan tälle määritykselle, joka monissa tapauksissa perustuu hankintahintaan.

Sääntöjen 801.10 kohdan c alakohdan 2 alakohdassa todetaan, että Hankintahinta ”sisältää kaikkien vastikkeiden arvon, jotka koskevat tällaisia äänimääräisiä arvopapereita, yritysosuuksia tai hankittavia varoja.” Alkuperäisessä säännöissä julkaistavassa perus- ja käyttötarkoituslaskelmassa (1978 SBP) annetaan hyödyllistä taustaa 801,10: n aikomuksesta, jossa neuvotaan, että ”käteinen, äänimääräiset arvopaperit, äänioikeudettomat arvopaperit, aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ja velkojen oletus, jos otetaan huomioon hankinta, on arvostettava kaikki hankintahinnan laskennassa.” 43 FR 33450, 33471 (31. heinäkuuta 1978) (painotus lisätty).

Vuoden 1978 SBP tekee selväksi, että kohdassa 801,10 (c) (2) velkojen oletus on sisällytettävä hankintahintaan, jos se on osa vastiketta. Tähän asti puhemiehistö neuvoi, että velan eläköitymistä ei pitäisi koskaan sisällyttää tähän laskelmaan. Tämä lähestymistapa perustui puhemiehistön käsitykseen velasta HSR-ohjelman varhaisimmilla päivillä. Puhemiehistö ei enää pidä tätä oikeana lähestymistapana, koska kaupparakenteiden ja rahoituksen kehityksen seurauksena joskus velan eläminen on osa liiketoimen vastiketta, koska se hyödyttää myyvää osakkeenomistajaa. Vaikka puhemiehistö myöntää, että kaikki ehdotetun liiketoimen osana eläkkeelle jäänyt velka ei ole vastiketta, velan täydellinen tai osittainen eläköityminen olisi sisällytettävä hankintahinnan laskemiseen missä tahansa tapauksessa, kun osakkeenomistajat tai osakkaat hyötyvät kyseisen velan poistumisesta. Tämä lähestymistapa heijastaa paremmin säännön tarkoitusta, kuten vuoden 1978 perussuunnitelmassa esitetään.

Lue alkuperäinen artikkeli.

*Jaettuna luvalla

Lisä lukeminen

Välttelemällä Doldrumeja? Hart-Scott-Rodino Act Transaction Update (heinäkuu 2021)

Vaihdetaan vaihteita? Hart-Scott-Rodino Act Transaction Update (kesäkuu 2021)

Iskemässä kaikkia sylintereitä? Hart-Scott-Rodino Act Transaction Update (toukokuu 2021)

Tasainen Purjehdus Hart-Scott-Rodino Act Transaction Update (huhtikuu 2021)

Etuajassa? Hart-Scott-Rodino Act Transaction Update (maaliskuu 2021)

Kevätkö keväseen? Hart-Scott-Rodino Act Transaction Update (helmikuu 2021)

Vahva alku? Hart-Scott-Rodino Act Transaction Update (tammikuu 2021)

Nopea alku tilivuonna 2021? Hart-Scott-Rodino Act arkistointi päivitys

Lähde: Complex Discover

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ryhtyy toimiin kiristyshaittaohjelmien torjumiseksi

According to Treasury Secretary Janet L. Yellen, “Ransomware and cyber-attacks are...

Nato-osuuskunnan kyberpuolustuksen osaamiskeskus (CCDCOE): syyskuu 2021 Kybertapahtumaselvitys

The twelfth installment in the cyber events series published by the...

[Legal Education Webcast] Breaches, Responses, and Challenges: Cybersecurity Essentials That Every Lawyer Should Know

Every large corporation and organization today face the significant threat of...

Ransomwareiden luokittelu? Kiristysohjelmien luokittelukehys, joka perustuu tiedostonpoistoon ja tiedostojen salauksen hyökkäysrakenteisiin

This paper evaluates attack methodologies of a ransomware attack: the underlying...

Mitratech hankkii Alynen

According to Mike Williams, CEO of Mitratech, "The combination of Alyne...

Magneetti Forensics hankkii DME Forensics

According to the announcement, under the terms of the agreement, Magnet...

Consilio hankkii Adeccon erityisneuvonantajan oikeudellisen konsultoinnin ja eDiscoveryn liiketoimintayksiköiden

According to Laurie Chamberlin, Head of Professional Recruitment and Solutions North...

Nuix hankkii luonnollisen kielen käsittelyyrityksen

According to Nuix CEO Rod Vawdrey, “Topos will strengthen Nuix’s product...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukua Cyber, Data, ja Legal Discovery syyskuu 2021

From countering ransomware to predictive coding and packaged services, the September...

Viisi suurta lukua Cyber, Data, ja Legal Discovery elokuussa 2021

From the interplay of digital forensics in eDiscovery to collecting online...

Viisi suurta lukua Cyber, Data, ja Legal Discovery heinäkuussa 2021

From considerations for cyber insurance and malware to eDiscovery business confidence...

Viisi suurta lukee eDiscovery kesäkuussa 2021

From remediating cyberattacks to eDiscovery pricing, the June 2021 edition of...

Lisää Keepersia? Ennakoiva koodaustekniikat ja -protokollat -kysely — Fall 2021 tulokset

From the most prevalent predictive coding platforms to the least commonly...

Hehkuvat odotukset? Kahdeksantoista huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta kesällä 2021

In the summer of 2021, 63.3% of survey respondents felt that...

eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: Kesän 2021 yleiskatsaus

In the summer of 2021, 24.4% of respondents viewed increasing types...

Katsele ylös? eDiscoveryn operatiiviset mittarit kesällä 2021

In the summer of 2021, 80 eDiscovery Business Confidence Survey participants...