COVID-19 rajoitettu? Kuuden kysymyksen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan

In the spring of 2020, 51.2% of respondents viewed budgetary constraints as potentially having the greatest business impact on their business in the next six months. This percentage is the highest of all concerns represented in the survey and also is the highest rating for any business performance concern since the inception of the survey. This is also the tenth time in eighteen surveys that the issue of budgetary constraints has been the top concern or tied for the top concern by survey respondents.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Äskettäisen kevään 2020 eDiscoveryn yritysluottamuskyselyn tulokset osoittavat COVID-19:n valitettavan vaikutuksen eDiscoveryn liiketoimintaan. Jotta nämä pandemioihin perustuvat tulokset ja niiden mahdolliset vaikutukset eDiscoveryn liiketoimintaan olisivat täysin ymmärrettäviä, niitä tulisi tarkastella kaikkien 18 kyselyn tulosten perusteella, joita eDiscoveryn ammattilaisille on annettu eDiscoveryn alusta lähtien. Liiketoiminnan luottamustutkimus alkuvuodesta 2016.

Budjettirajoitukset: nykyinen huolenaihe eDiscoveryn ammattilaisille

eDiscovery-liiketoiminnan luottamustutkimus on ei-tieteellinen neljännesvuosittainen tutkimus, jonka tarkoituksena on antaa tietoa eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien yritysten luottamustasosta. Kysely koostuu yhdeksästä keskeisestä monivalintakysymystä, jotka liittyvät eDiscoveryn tuotteiden ja palveluiden luomiseen, toimittamiseen ja kulutukseen. Lisäksi kysely sisältää kolme valinnaista kysymystä, jotka koskevat päivysmyynnin liiketoiminnallisia mittareita, kuukausittaisia toistuvia tuloja (MRR) ja tuottojen jakautumista asiakaskunnan välillä.

Tammikuussa 2016 aloitettu kysely on tehty 18 kertaa, ja siihen on lisätty 2 089 yksittäistä vastausta. Kysely on avoin eDiscovery-ekosysteemissä toimiville lakimies-, yritys- ja tietotekniikan ammattilaisille, ja yksilöitä pyydetään osallistumaan ensisijaisesti suorilla sähköpostikutsuilla.

Viimeisin kysely toteutettiin keväällä 2020, ja siinä oli 172 vastaajaa, jotka kuuluivat taktiseen teloitukseen (36,0%), operatiiviseen johtamiseen (35,5%) ja johtoon (28,5%). Tutkimuksessa edustettuina olivat asianajotoimistot (36,6%), ohjelmisto- ja palveluntarjoajat (29,1%), konsulttiyritykset (16,9%), yritykset (9,9%), julkisyhteisöt (4,7%), media- ja tutkimusalan ammattilaiset (1,7%) ja muut (1,2%).

Yksi neljännesvuosittaisen kyselyn kysymyksistä pyytää osallistujia valitsemaan kuuden vaihtoehdon luettelosta ongelman, jonka he katsovat vaikuttavan eniten eDiscovery-liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Esiteltyjä kysymyksiä ovat muun muassa seuraavat:

Budjettirajoitukset

Tietoturva

Riittämätön tekniikka

Lisääntyvät tietotyypit

Lisääntyvä tietomäärä

Henkilöstön puute

Asioiden luettelointi ei ole kattavaa, mutta se tarjoaa realistisen katsauksen mahdollisista aloista, joilla näyttää olevan suora ja jatkuva vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan.

Aikaisempien tutkimusten yhteenlaskettujen tulosten perusteella seuraavat havainnot ja yhteenlasketut katsaukset vastauksista liiketoimintaan vaikuttaviin kysymyksiin voivat auttaa ymmärtämään monien alan asiantuntijoiden yhteistä ajattelua näissä asioissa ja niiden vaikutusta eDiscoveryn liiketoimintaan.

Kuusi keskeistä löytöä keväällä 2020

Keväällä 2020 51,2% vastaajista katsoi, että julkisen talouden rajoitteet saattavat vaikuttaa eniten liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tämä prosenttiosuus on suurin kaikista kyselyssä esitetyistä huolenaiheista, ja se on myös kaikkien yritysten suorituskykyyn liittyvien ongelmien korkein luokitus tutkimuksen alkamisen jälkeen. Tämä on myös kymmenes kerta kahdeksantoissa kyselyssä, kun kysymys budjettirajoitteista on ollut kyselyvastaajien suurin huolenaihe tai se on sidoksissa tärkeimpään huolenaiheeseen. (Kaaviot 1,2 ja 3)

Tietojen määrän kasvu on edelleen eDiscoveryn ammattilaisten jatkuva huolenaihe, sillä 16,3 prosenttia kevätkyselyyn vastaajista katsoo, että tietomäärän haasteiden vaikutus liiketoimintaan voi olla huomattava seuraavien kuuden kuukauden aikana. Vastaajien huolenaihe on kuitenkin alhaisin tutkimuksen alkamisen jälkeen. (Kuvio 4)

Henkilöstön puutteen vaikutus eDiscoveryn liiketoiminnan tulokseen väheni hieman viimeisen vuosineljänneksen aikana, ja se on suurin huolenaihe 11 prosentilla kyselyyn vastaajista. (Kuvio 5)

Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka pitivät kasvavia tietotyyppejä liiketoiminnallisena huolenaiheena, väheni merkittävästi viimeisen vuosineljänneksen aikana vuoden 2020 talvisin 25,3 prosentista vain 8,1%:iin keväällä 2020. Tämä on myös luokan alin luokitus tutkimuksen alkamisen jälkeen. (Kuvio 6)

Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka tarkastelivat tietoturvan vaikutusta liiketoiminnallisena ongelmana, väheni 4,2% edellisestä vuosineljänneksestä, ja sitä pidetään nyt suurena huolenaiheena 8,1% kyselyyn vastaajista. (Kuvio 7)

Keväällä 2020 riittämättömän teknologian vaikutus tärkeimpänä liiketoimintana väheni 2,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, ja nyt vain 5,2 prosenttia kyselyyn vastaajista pitää sitä tärkeimpänä huolenaiheena. Tämä on kevään 2020 kyselyn kaikkien yritysten suorituskykyyn kohdistuvien vaikutusten pienin luokitus. Se on myös viidestoista kertaa kahdeksantoista tutkimuksen aikana, että riittämättömän teknologian vaikutus on arvioitu pienimmäksi liiketoiminnan suorituskyvyn kannalta huolenaiheeksi kyselyyn vastaajat. (Kuvio 8)

Ottaen huomioon kahdeksantoista neljäsosaa tuloksista 2016—2020

Ylimmän kysymyksen näkökulmasta seuraavat mahdolliset ongelmat ja neljännesvuosittaiset kerrat, joita kyselyyn vastaajat ovat pitäneet tärkeimpänä huolenaiheena, luodaan konteksti eDiscoveryn ammattilaisten suhdannekohtaisiin huolenaiheisiin.

Budjettirajoitukset: Top koskee kymmenen kertaa kahdeksantoista neljäsosaa (3x Talvi*, 3x Kevät, 2x Kesä, 2x Fall).

Lisääntyvä tietomäärä: Top huolenaihe kuusi kertaa kahdeksantoista vuosineljänneksistä (2x Talvi*, 2x Kevät, 1x Kesä, 1x Fall).

Tietoturva: Ei koskaan sijoittunut kärkihuoleksi.

Lisääntyvä tietotyypit: Top huolenaihe kolme kertaa kahdeksantoista neljäsosaa (1x Talvi, 1x Kesä, 1x Fall).

Henkilöstön puute: Koskaan sijoittunut kärkihuoleksi.

Riittämätön tekniikka: Ei koskaan sijoittunut kärkeen.

* Huomattava yhteys budjettirajoitteiden ja tietomäärien lisääntymisen välillä talvella 2017.

Kyselykaaviot

(Kaavioita voidaan laajentaa yksityiskohtaiseen katseluun)

Kaavio 1: Yhteenveto eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavista ongelmista

1-Vaikuttavat-Ediscovery-Yritys-suorituskyky-yhteenlaskettu kevät-2020

Kuvio 2: Yleiskatsaus eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavista ongelmista keväällä 2020

2-kysymyksiä vaikuttavat-Ediscovery-liiketoiminta-suorituskyky-kevät-2020

Kuvio 3: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka tarkastelevat budjettirajoitteita eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana suurena ongelmana

Budjetin 3 vaikutukset-Ediscover-Yritys-aggregaatti-kevät-2020

Kuvio 4: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka katsovat kasvavia tietomääriä eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavan tärkeimpänä ongelmana

Ediscover-Yritys-aggregaatti-kevää-2020 -tietomäärän kasvun-tieto-on-Ediscovery-Yritys-aggregaatti-kevää-2020

Kuvio 5: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka katsovat henkilöstön puutetta eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavan tärkeimpänä ongelmana

5-Vaikutus henkilöstö-on-Ediscovery-Yritys-aggregaatti-kevät-2020

Kuvio 6: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka tarkastelevat kasvavia tietotyyppejä eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana tärkeimpänä ongelmana

Kasvu -tyyppi-data-on-Ediscovery-yritys-aggregaatti-kevät-2020

Kuvio 7: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka tarkastelee tietoturvaa eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana tärkeimpänä ongelmana

7-Vaikutus-tietoturvaa ediscover-Yritys-aggregaatti-kevät-2020

Kuvio 8: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka katsovat riittämättömän teknologian olevan eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavaa suurinta ongelmaa

8-Vaikutukset-riittämättömät-teknologia-on-ediscover-Yritys-aggregaatti-kevät-2020

Tutkimustulosten listaaminen

Kevään 2020 kysely (2. huhtikuuta — 15. huhtikuuta 2020)

Talvi 2020 -tutkimus (28.12.2019 — 11. tammikuuta 2020)

Syksy 2019 -tutkimus (29.9.—17.10.2019)

Kesä 2019 kysely (1.7.—17.7.2019)

Kevään 2019 kysely (1.4.—18. huhtikuuta 2019)

Talven 2019 kysely (27. joulukuuta 2018 — 10. tammikuuta 2019)

Syksy 2018 Kysely (14. lokakuuta — 26. lokakuuta 2018)

Kesä 2018 kysely (4. heinäkuuta — 24. heinäkuuta 2018)

Kevään 2018 kysely (7. huhtikuuta — 20. huhtikuuta 2018)

Talvi 2018 kysely (24. joulukuuta 2017 — 15. tammikuuta 2018)

Syksy 2017 -kysely (5. lokakuuta — 17. lokakuuta 2017)

Kesän 2017 kysely (6. heinäkuuta — 31. heinäkuuta 2017)

Kevään 2017 kysely (14.4.—1.5.2017)

Talvi 2017 -kysely (20. tammikuuta — 6. helmikuuta 2017)

Syksyn 2016 kysely (11.10.—1.12.2016)

Kesä 2016 kysely (1.8.—31.8.2016)

Kevään 2016 kysely (1.5.—31.5.2016)

Talven 2016 kysely (15. helmikuuta — 29. helmikuuta 2016)

Kuvio 9: Tutkimuksen osallistujan yleiskatsaus

9-Tutkimuksen osallistuja-yleiskatsaus-yhteenlaskettu kevät-2020

Lisää lukemista

Neljä eDiscoveryn aikakautena? Yksi lähestymistapa markkinoiden kasvun kehystymiseen

eDiscoveryn automatisointi: strateginen kehys

Lähde: ComplexDiscovery

Kilpailuetu? Liittovaltion kauppa- ja oikeusministeriö antavat kilpailunrajoituksia koskevat suuntaviivat vertikaalisten sulautumien arvioimiseksi

According to FTC Chairman Joe Simons, “The new Guidelines reflect our...

Morae hankkii oikeudellisen johdon konsultointi Janders Dean

According to Janders Dean founder Justin North, "Now more than ever,...

eDiscovery Sulautumiset, yritysostot ja investoinnit Q2 2020 -ohjelmassa

From UnitedLex to Onna, ComplexDiscovery findings, data points, and tracking information...

Irlantilainen päivitys: DPC Ireland julkaisee GDPR:n sääntelytoimia koskevan raportin

The purpose of this two-year assessment is to provide a wider-angled...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Rajoitettu kiihtyvyys? Kesän 2020 eDiscovery Business -luottamustutkimus

Since January 2016, 2,089 individual responses to eighteen quarterly eDiscovery Business...

Kysymys hinnoittelusta? Puolivuotisten eDiscovery-hinnoittelukyselyn vastausten käynnissä oleva päivitys

First administered in December of 2018 and conducted four times during...

Pandemtaloudellinen indikaattori? Kesä 2020 eDiscovery -hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...

COVID-19 rajoitettu? Kuuden kysymyksen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan

In the spring of 2020, 51.2% of respondents viewed budgetary constraints...

Morae hankkii oikeudellisen johdon konsultointi Janders Dean

According to Janders Dean founder Justin North, "Now more than ever,...

eDiscovery Sulautumiset, yritysostot ja investoinnit Q2 2020 -ohjelmassa

From UnitedLex to Onna, ComplexDiscovery findings, data points, and tracking information...

Mitratech hankkii CMPG-riskiratkaisuja

According to the announcement, with the inclusion of enterprise and vendor...

Onna nostaa 27M dollaria B-sarjan rahoituksessa

"Since we first invested in Onna last year, Slack deployed their...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa kesäkuulle 2020

From collection market size updates to cloud outsourcing guidelines, the June...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa toukokuulle 2020

From review market sizing revisions to pandemeconomic pricing, the May 2020...

Viisi suurta lukua eDiscoverystä huhtikuussa 2020

From business confidence to the boom of Zoom, the April 2020...

Viisi suurta lukua tiedonkeruusta ja oikeudellisesta löydöstä maaliskuussa 2020

From business continuity considerations to cybersecurity attacks, the March 2020 edition...