eDiscoveryn sulautumat, yritysostot ja investoinnit vuonna 2020

Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition, and investment (M&A+I) events in the eDiscovery ecosystem, ComplexDiscovery has noted at least 453 M&A+I events between November 2001 and December 2020. In considering M&A+I events in 2020, the following findings, drivers, data points, and tracking charts may be useful for understanding the activity patterns of these business events between January 1, 2020, and December 31, 2020.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Kun otetaan huomioon sulautumisen, yrityskaupan ja sijoitustoiminnan seurannan ja seurannan haaste eDiscoveryyn liittyvien yritysten osalta, tapahtumien määrän neljännesvuosittainen ja vuosittainen raportointi saattaa ajoittain muuttua hieman, kun näistä tapahtumista saadaan uutta tietoa. Tässä raportissa jaetut tiedot edustavat viimeisimpiä tietoja, joita ComplexDiscovery on käsittänyt 31. joulukuuta 2020 alkaen.

eDiscoveryn sulautumat, yritysostot ja investoinnit vuonna 2020

ComplexDiscoveryn eDiscoveryn ekosysteemin julkisesti esiin tuotujen sulautumis-, yrityskauppa- ja sijoitustapahtumien (M ja A+I) lukumäärää seurataan, ja sen jälkeen ComplexDiscovery on pannut merkille ainakin 453 M ja A+I -tapahtumaa marraskuun 2001 ja joulukuun 2020 välisenä aikana.

Vaikka ei ole all-inclusive, koska M- ja A+I -tapahtumia ei aina julkisteta, ComplexDiscoveryn ylläpitämä lyhennetty listaus M- ja A+I -tapahtumista panee merkille alan keskeiset liiketoiminnot jakamalla tapahtuman päivämäärä, yrityksen osallistuminen ja tapahtuman määrä (jos tiedossa).

Vuoden 2020 linssin läpi tehdyn lyhennetyn listauksen kokonaiskatsauksen perusteella seuraavat löydökset, kuljettajat, datapisteet ja seurantakaaviot voivat olla hyödyllisiä M- ja A+I -toimintamallien ymmärtämisessä eDiscovery-ekosysteemissä 1. tammikuuta 2020 alkaen 31. joulukuuta 2020.

Neljä keskeistä M- ja A+I -havaintoa vuodelle 2020

Ediscovery-ekosysteemissä oli vuoden 2020 aikana ainakin 36 M- ja A+I -tapahtumaa.

Tammikuu oli vuoden 2020 aktiivisin kuukausi M- ja A+I -tapahtumissa, joissa oli vähintään kuusi kokonaistapahtumaa.

Huhtikuu oli vähiten aktiivinen kuukausi vuonna 2020 M- ja A+I -tapahtumissa, joissa ei raportoituja tapahtumia.

Vaikka COVID-19 -pandemian rajoitukset ovat, vuoden 2020 M- ja A+I-tapahtumien yhteenlaskettu kokonaismäärä näyttää olevan alan kuudenneksi korkein vuoden 2001 jälkeen. Vuoden tapahtumia oli yhteensä 10 vähemmän kuin vuoden 2019 tapahtumien määrä (46) ja 13 vähemmän kuin vuoden 2012 tapahtumien määrä eli korkean veden merkintävuosi, jossa ilmoitettiin vähintään 49 tapahtumaa.

Neljä näppäintä M- ja A+I -ohjainta vuonna 2020

Sijoittajien luottamus ja markkinaolosuhteet vaikuttivat suotuisalta sijoitustapahtumien kannalta vuoden 2020 alussa, ja siihen vaikutti ainoastaan maailmanlaajuisen COVID 19-pandemian aiheuttamien liiketoimintarajoitteiden vuoksi maaliskuussa alkava epäsuotuisa pandemian nopea ilmaantuminen. Kuljettajat, jotka tankkasivat investointeja eDiscoveryyn vuonna 2020, peilasivat yleensä kuljettajia, jotka tankkasivat investointeja vuonna 2019 lukuun ottamatta vuoden 2020 huhti- ja toukokuussa, jolloin pandemtaloudelliset olosuhteet aiheuttivat huomattavan keskeytyksen normaaleissa investointipulsseissa. Markkinoista tehtyjen havaintojen ja kommentaattoreiden ja arvontekijöiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella vuoden 2020 investoivien kuljettajien joukossa olivat seuraavat:

eDiscovery-tuotteiden ja -palvelujen tarjoajien jatkuvaa vakiinnuttamista taustalla on tarve nopeuttaa liikevaihdon kasvua, ahdistuneiden omaisuuserien saatavuuden lisäämistä ja sijoitusrahan huomattavaa saatavuutta.

Innovaatioon keskitytään jatkuvasti kehittyvien teknologioiden (esim. tekoäly) jatkuvaan kaupallistamiseen ja kehittyneiden teknologioiden lisääntyvään kypsyyteen (esim. ennakoiva koodaus).

Jatkuva keskittyminen kansainvälistymiseen, jonka taustalla on tarve päästä uusille markkinoille ja tulovirtoihin sekä tarve palvella heikosti palvelevia markkinoita.

Kehittyvät mahdollisuudet eDiscovery-teknologioille, -tekniikoille ja lahjakkuuksille perinteisen oikeudellisen löytämisen jatkumon ulkopuolella kyberturvallisuuteen ja tietohallintoon liittyviin auditointeihin, tutkimuksiin ja oikeudenkäynteihin.

Kun otetaan huomioon koko vuosi, näyttää siltä, että vaikka COVID19:n maaliskuussa alkavien rajoitusten vuoksi investointimotivaatio jatkui vahvana, investointien markkinamahdollisuudet jatkoivat kasvuaan ja rahan saanti oli edelleen houkuttelevaa investoinneille vuoden 2020 aikana.

M- ja A+I -datapisteet

Aktiivisuus Kuukausittain (2020)

Tammikuu - 6

Helmikuu - 2

Maaliskuu - 2

Huhtikuu - 0

Toukokuu - 1

Kesäkuu - 3

Heinäkuu - 5

Elokuu - 5

Syyskuu - 4

Lokakuu - 2

Marraskuu - 2

Joulukuu - 4

Aktiivisuus Kuukausittain (2019)

Tammikuu - 11

Helmikuu - 3

Maaliskuu - 1

Huhtikuu - 3

Toukokuu - 2

Kesäkuu - 8

Heinäkuu - 5

Elokuu - 4

Syyskuu - 2

Lokakuu - 2

Marraskuu - 3

Joulukuu - 2

Aktiivisuus Kuukausittain (2018)

Tammikuu - 7

Helmikuu - 2

Maaliskuu - 5

Huhtikuu - 7

Toukokuu - 4

Kesäkuu - 5

Heinäkuu - 1

Elokuu - 4

Syyskuu - 2

Lokakuu - 4

Marraskuu - 3

Joulukuu - 3

M ja A+I seurantakaaviot

(Kaavioita voidaan laajentaa yksityiskohtaista katselua varten)

Kaavio #1: Yleiskatsaus sulautumiseen, hankintaan ja sijoitustapahtumiin kalenterikuukauden (2020) mukaan

1 — Q4 2020 Sulautuminen, hankinta tai sijoitustapahtumat vs. kuukausi

Kuvio #2: Sulautuma, hankinta tai Investment Tapahtumat vs. kuukausi (marraskuu 2001 joulukuuhun 2020)

3 — Sulautuminen, hankinta tai sijoitustapahtumat vs. kuukausi

Kuvio #3: Sulautuma, hankinta tai sijoitustapahtumat vs. vuosi (marraskuu 2001 joulukuuhun 2020)

4 — Sulautuma, hankinta tai sijoitustapahtumat vs. vuosi

M ja A+I Tapahtumat (Running Listing: marraskuu 2001 - tänään)

[taulukon tunnus=2/]

Lisä lukeminen

Lyhennetty katsaus eDiscoveryn liiketoimintaan: Lyhyt lista eDiscovery-sijoittajista

Lyhennetty katsaus eDiscoveryn liiketoimintaan: sulautumat, yritysostot ja sijoitukset

Lähde: Complex Discover

Paljasta ja Brainspace -yhdistäminen

According to Wendell Jisa, founder and CEO of Reveal, "Backed by...

eDiscoveryn sulautumat, yritysostot ja investoinnit vuonna 2020

Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition,...

Suhteellisuusteoria hankkii VerQU

According to Relativity CEO Mike Gamson, "It's imperative that the legal...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q4 2020 -hankkeeseen

From Nuix and DISCO to Exterro and AccessData, the following findings,...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukee eDiscovery tammikuu 2021

From eDiscovery business confidence and operational metrics to merger and acquisition...

Viisi suurta lukua eDiscovery joulukuu 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa marraskuulle 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Vain ajan kysymys? HaysTackid käynnistää uuden palvelun tietomurtojen etsimistä ja tarkastelua varten

According to HaystackID's Chief Innovation Officer and President of Global Investigations,...

Se on Match! Keskittyminen eDiscovery-tarkastelun kokonaiskustannuksiin ja tarkistusoikeus Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

Ennakoivasta havaitsemisesta tietomurron arviointeihin: arkaluonteisten tietojen etsiminen ja poistaminen Asceman avulla

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: Talvi 2021 -yleiskatsaus

In the winter of 2021, 43.3% of respondents viewed budgetary constraints...

Ei niin erinomainen? eDiscoveryn operatiiviset mittarit talvella 2021

In the winter of 2021, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Winter 2021 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset

This is the twenty-first quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Yläviisikko? Yhteenlaskettu yleiskatsaus viiteen puolivuotiseen eDiscovery-hinnoittelututkimukseen

As we are in the midst of a pandemic that has...