Tipptasemel, usaldus ja tehisintellekt: Euroopa lähenemisviis

Recently published by the European Commission, the white paper “On Artificial Intelligence – A European Approach to Excellence and Trust” presents a human-centric approach to the development of AI that is worth reading and reflection by data discovery and legal discovery professionals as they consider legal, ethical, and commercialization issues and opportunities relating to AI.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Väljavõte Euroopa Komisjoni pressiteates Euroopa digitaalse tuleviku jagamise kohta

Euroopa usaldusväärse tehisintellekti liidrina

Täna esitatud valges raamatus näeb [Euroopa] komisjon ette usaldusväärse tehisintellekti raamistiku, mis põhineb tipptasemel ja usaldusel. Koostöös era- ja avaliku sektoriga on eesmärgiks mobiliseerida ressursse kogu väärtusahela ulatuses ning luua õiged stiimulid tehisintellekti kasutuselevõtu kiirendamiseks, sealhulgas väiksemate ja keskmise suurusega ettevõtete poolt. See hõlmab koostööd liikmesriikide ja teadusringkondadega, et meelitada ja hoida talente. Kuna tehisintellekti süsteemid võivad teatud kontekstis olla keerukad ja kannavad märkimisväärseid riske, on usalduse ülesehitamine hädavajalik. Selged eeskirjad peavad käsitlema kõrge riskiga tehisintellekti süsteeme, ilma et see paneks liiga palju koormust vähem riskantsetele süsteemidele. Jätkuvalt kohaldatakse rangeid ELi eeskirju tarbijakaitse kohta, et käsitleda ebaausaid kaubandustavasid ning kaitsta isikuandmeid ja eraelu puutumatust.

Kõrge riskiga juhtumite puhul, näiteks tervishoiu, politsei või transpordi puhul, peaksid tehisintellekti süsteemid olema läbipaistvad, jälgitavad ning tagama inimeste järelevalve. Ametiasutused peaksid suutma testida ja sertifitseerida algoritmide kasutatavaid andmeid kosmeetika, autode või mänguasjade kontrollimisel. Erapooletuid andmeid on vaja selleks, et koolitada kõrge riskiga süsteeme nõuetekohaselt toimima ja tagama põhiõiguste, eelkõige mittediskrimineerimise, austamise. Kuigi täna on näotuvastuse kasutamine kaugbiomeetrilise identifitseerimise jaoks üldiselt keelatud ja seda saab kasutada üksnes erandjuhtudel, nõuetekohaselt põhjendatud ja proportsionaalsetel juhtudel, arvestades kaitsemeetmeid ja mis põhinevad ELi või siseriiklikul õigusel, soovib komisjon algatada laiaulatusliku arutelu selle üle, millised asjaolud võivad olla , võib õigustada selliseid erandeid.

Madalama riskiga tehisintellekti taotluste puhul näeb komisjon ette vabatahtliku märgistamise kava, kui need kohaldavad kõrgemaid standardeid.

Kõik tehisintellekti taotlused on teretulnud Euroopa turule seni, kuni need vastavad ELi eeskirjadele.

Lugege täielikku pressiteadet Euroopa digitaalse tuleviku kujundamise kohta: komisjon esitab andmete ja tehisintellekti strateegiad

[Valge raamat] Tehisintellekti kohta — Euroopa lähenemisviis tipptasemele ja usaldusele (PDF)

komisjonitasu-valge-paber-kunstlik-intelligentsus-feb20_et

Täiendav lugemine

USA juhtkond AI-s: plaan NIST

Keskendudes tehisintellektile? Seitse küsimust AI toodetega müüjatele

Allikas: ComplexDiscovery

Reyneni kohus tagab täiendava rahastamise

According to the media release, Reynen Court has secured $4.5 million...

Proaktiivsest tuvastamisest kuni andmerikkumise ülevaated: tundlike andmete avastamine ja kaevandamine koos Acema

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

Lähtestamine lähtestamine? e-juurdluse turu suuruse kohandused aastaks 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Uus NIST-st: küberturvalisuse ja ettevõtete riskijuhtimise integreerimine (ERM)

NIST has released NISTIR 8286, Integrating Cybersecurity and Enterprise Risk Management...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

E-avalikustamise süsteemide ostjate juhend — 2020 väljaanne (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Võidujooks stardijoone juurde? Hiljutised turvalise kaugülevaate teadaanded

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

Kaug-e-juurdluse lubamine? DAA-de hetktõmmis

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Lähtestamine lähtestamine? e-juurdluse turu suuruse kohandused aastaks 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kodu või eemal? e-juurdluse kollektsiooni turu suuruse ja hinnakujunduse kaalutlused

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Muudatused ja otsused? Uued kaalutlused e-juurdluse turvalise kaugülevaate kohta

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

A Macro Look at Past and Projected eDiscovery Market Size from 2012 to 2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

Muutuste hooaeg? Kaheksateist tähelepanekut e-juurdluse ettevõtete usalduse kohta 2020. aasta sügisel

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Jätkuv eelarvepiirangute juhtum e-juurdluse äris

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints...

Tasumata kontod? E-juurdluse operatiivmõõdikud 2020. aasta sügisel

In the fall of 2020, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Hoidke rooli? 2020. aasta sügisel e-juurdluse äriusalduse uuringu tulemused

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Reyneni kohus tagab täiendava rahastamise

According to the media release, Reynen Court has secured $4.5 million...

DISCO tõstab $60 miljonit

According to the media release, DISCO will use this investment to...

Rampiva ja RYABI kontserni ühinemine

According to today's announcement, the RYABI Group merger is Rampiva's first...

E-juurdluse ühinemised, ülevõtmised ja investeeringud 2020. aasta kvartalis

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta oktoober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta septembris 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Viis suurt loendit e-juurdluse kohta augustis 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Viis suurt loeb e-juurdluse juuliks 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...