Sun. Mar 26th, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Redaktora piezīme: Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra ENISA ir Savienības aģentūra, kuras uzdevums ir panākt augstu kopējo kiberdrošības līmeni visā Eiropā. Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) un ENISA 2022. gada decembrī publicēja kopīgu ziņojumu par saikni starp kiberdrošību un ārvalstu informācijas manipulācijām un iejaukšanos (FIMI). Ziņojumā ir izklāstīta analītiska pieeja, lai saprastu un reaģētu uz FIMI mainīgo apdraudējumu un dezinformāciju. Ziņojuma mērķis ir sniegt ieguldījumu notiekošajās diskusijās par informācijas manipulāciju un traucējumu raksturu un dinamiku, tostarp dezinformāciju, un par to, kā efektīvi reaģēt uz šo parādību. Šis jaunais ziņojums var dot labumu kiberdrošībai, informācijas pārvaldībai un juridisko atklāšanas profesionāļiem, kas darbojas e-datu atklāšanas ekosistēmā, jo viņi uzskata, ka kibernoziegumu atklāšana notiek, izmantojot kiberapdraudējumu pieaugošo objektīvu.

  Paziņojums presei un ziņojums*

  Kiberdrošība un ārvalstu iejaukšanās ES informācijas ekosistēmā

  Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) un ES Kiberdrošības aģentūra (ENISA) apvieno spēkus, lai analizētu mijiedarbību starp kiberdrošību un ārvalstu informācijas manipulācijām un traucējumiem.

  Ar plašākiem hibrīddraudiem, kas šķērso dažādas jomas, Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) un Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) šodien publicē kopīgu ziņojumu par saikni starp kiberdrošību un FIMI, lai labāk izprastu un pielāgotos mainīgajai apdraudējuma situācijai. Ziņojumā ir izklāstīta un pārbaudīta analītiska pieeja, lai aprakstītu ārzemju informācijas manipulāciju un traucējumu (FIMI) radīšanu un izplatīšanu, kā arī dezinformāciju, lai pievērstu uzmanību darbībām, kuras ES mērķis ir novērst, novērst un reaģēt uz tām. Mērķa mērķis ir sniegt ieguldījumu notiekošajās un arvien aktuālajās diskusijās par informācijas manipulāciju un traucējumu raksturu un dinamiku, tostarp dezinformāciju, un par to, kā kolektīvi reaģēt uz šo parādību.

  Tīši mēģinājumi manipulēt ar informācijas vidi un ārvalstu dalībnieku publisko diskursu nekādā ziņā nav jauna parādība. Agrāk aprakstītas kā “propaganda” vai nesen kā “dezinformācija”, darbības, kas apzīmētas kā tādas, ir saņēmušas ievērojamu jaunu impulsu, ko rada tehnoloģiskie sasniegumi un interneta izplatīšana, jo īpaši sociālo mediju un privāto kurjeru pakalpojumi. Šie notikumi ir arī nodrošinājuši ievērojamas iespējas palielināt šādu darbību sasniedzamību, kā arī apvienot jaunas un daudzveidīgas taktikas, metodes un procedūras, kas tiek izmantotas dažādās jomās.

  “Hack and Leak” epizodes, izveidojot leģitimitāti konkrētu saturu, apdraudot autoritatīvus kontus vai daloties ar iespējamu autentisku materiālu, ir tikai daži no piemēriem, kas ilustrē atkarīgo saikni starp kiberdrošību un manipulācijām ar informācijas vidi.

  Ņemot vērā to, kā paplašinās hibrīddraudi, kas šķērso dažādas jomas, ziņojumā ierosinātajā analītiskajā pieejā ir aprakstīti FIMI, kā arī pamatā esošie kiberdrošības elementi, atzīmējot abu veidu praksi.

  Pārbaudot ierobežotu notikumu kopumu, ziņojumā izdarīti daži provizoriski secinājumi par saikni starp kiberdrošību un FIMI/dezinformāciju, piemēram:

  kiberdrošības loma FIMI/dezinformācijas operāciju piešķiršanā;

  cik svarīgi ir strukturēts, sadarbspējīgs un nevainojams ziņošanas process starp kiberdrošības un FIMI/dezinformācijas kopienām;

  informācijas apmaiņas un paraugprakses apmaiņas nozīme starp kiberdrošības un pretFIMI/dezinformācijas kopienām;

  stiprināt un atvieglot sadarbību starp ES iestādēm un struktūrām politikas līmenī;

  veicināt informētību un atbalstīt dalībvalstu un starptautisko partneru spēju veidošanu.

  Ziņojums ir saņēmis atbalstu no ENISA ad hoc darba grupas kiberdrošības draudu ainavu jautājumos.

  Ziņojums tika publicēts, lai tas sakristu ar CTI-ES pasākuma ceturto izdevumu, kas pulcē ieinteresētās personas, lai veicinātu dialogu un iedomāties kiberdraudu izlūkošanas nākotni Eiropai.

  Par ENISA

  Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) ir Savienības aģentūra, kuras uzdevums ir panākt augstu vienotu kiberdrošības līmeni visā Eiropā. ENISA, kas izveidota 2004. gadā un nostiprināta ar ES Kiberdrošības aktu, sniedz ieguldījumu ES kiberpolitikā, uzlabo IKT produktu, pakalpojumu un procesu uzticamību, izmantojot kiberdrošības sertifikācijas shēmas, sadarbojas ar dalībvalstīm un ES struktūrām un palīdz Eiropai sagatavoties rītdienas kiberdrošības problēmām. Ar zināšanu apmaiņu, spēju veidošanu un izpratnes veidošanu Aģentūra sadarbojas ar savām galvenajām ieinteresētajām personām, lai stiprinātu uzticēšanos saistītajai ekonomikai, palielinātu Savienības infrastruktūras noturību un galu galā saglabātu Eiropas sabiedrības un pilsoņu digitālo drošību.

  Par EĀDD

  Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) ir Eiropas Savienības diplomātiskais dienests. EĀDD īsteno Savienības kopējo ārpolitiku un drošības politiku kopš 2011. gada. Tās mērķis ir veicināt mieru, labklājību, drošību un aizsargāt Eiropas pilsoņu intereses visā pasaulē.

  EĀDD Stratēģiskās komunikācijas nodaļa un tās darba grupas (STRAT.2) ir EĀDD Stratēģiskās komunikācijas un prognozēšanas direktorāta sastāvā. Nodaļa vada darbu pie ārzemju dezinformācijas, informācijas manipulāciju un traucējumu risināšanas, un tai ir pilnvaras analizēt informācijas vidi, lai varētu īstenot ES ārpolitiku un aizsargāt tās vērtības un intereses. Risinot ārzemju dezinformāciju, informācijas manipulācijas un iejaukšanos, nodaļa izstrādā un īsteno mērķtiecīgas pieejas saziņai un iesaistīšanai ar auditoriju ģeogrāfiskajos prioritārajos reģionos, galvenokārt ES kaimiņvalstīs.

  Ārvalstu informācijas manipulācijas un iejaukšanās koncepciju (FIMI) ir ierosinājis EĀDD, reaģējot uz Eiropas Demokrātijas rīcības plāna aicinājumu vēl vairāk pilnveidot ar dezinformāciju saistītās definīcijas.

  Sīkāka informācija

  Ārvalstu informācijas manipulāciju traucējumi (FIMI) un kiberdrošība — draudu ainava 2022

  ENISA draudu ainava 2022 - Infographic

  ENISA ziņojums par draudu ainavu 2022

  Eiropas Demokrātijas rīcības plāns — Eiropas Komisija

  Stratēģiskais kompass drošības un aizsardzības jomā — EĀDD

  Ārvalstu informācijas manipulācijas un iejaukšanās — Eiropadome

  Izlasiet sākotnējo paziņojumu.

  Pilnīgs ziņojums: Ārvalstu informācijas manipulācijas un traucējumi (FIMI) un kiberdrošība — draudu ainava (PDF) - Mouseover, lai ritinātu

  EEAS-ENISA dezinformācija dezinformācija

  Izlasiet oriģinālo papīru.

  *Kopīgota ar atļauju saskaņā ar Creative Commons — Attiecinājums 4.0 Internacionāls (CC BY 4.0) — licence.

  Papildus lasīšana

  Starptautiskās kibertiesības praksē: interaktīvs rīku komplekts

  Definējot Cyber Discovery? Definīcija un ietvars

  Avots: ComplexDiscovery