Liittovaltion kauppakomissio ja oikeusministeriö julkistavat vertikaalisten sulautumien suuntaviivojen luonnoksen julkista lausuntoa varten

According to Assistant Attorney General Makan Delrahim of the Department of Justice’s Antitrust Division, “The revised draft guidelines are based on new economic understandings and the agencies’ experience over the past several decades and better reflect the agencies’ actual practice in evaluating proposed vertical mergers. Once finalized, the Vertical Merger Guidelines will provide more clarity and transparency on how we review vertical transactions.”

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Federal Trade Commission ja oikeusministeriön kilpailunrajoituksia käsittelevä osasto julkaisivat 10. tammikuuta 2020 luonnoksen vertikaalisia sulautumia koskeviksi suuntaviivoiksi julkista lausuntoa varten. Suuntaviivojen täydellinen julkaisu ja täydellinen jäljennös ehdotetuista suuntaviivoista on suunniteltu vastaamaan politiikan kehitystä vuoden 1984 ei-horisontaalisten sulautumien suuntaviivojen antamisen jälkeen.

Lehdistötiedote liittovaltion kauppakomissio ja oikeusministeriö

Liittovaltion kauppakomissio ja oikeusministeriö julkistavat vertikaalisten sulautumien suuntaviivojen luonnoksen julkista lausuntoa varten

Federal Trade Commission ja oikeusministeriön kilpailunrajoituksia käsittelevä osasto pyytäköön julkista kommenttia vuoden 2020 vertikaalisten sulautumien suuntaviivojen luonnoksesta. Suuntaviivojen luonnoksessa, jota voidaan kommentoida 30 päivän ajan, kuvataan, miten liittovaltion kilpailuviranomaiset tarkastelevat vertikaalisia sulautumia arvioidakseen, rikkovatko sulautumat kilpailulainsäädäntöä. Vertikaaliset sulautumat yhdistävät kaksi tai useampia yrityksiä, jotka toimivat eri tasoilla samassa toimitusketjussa. Suuntaviivojen luonnoksessa esitellään virastojen tärkeimmät analyyttiset tekniikat, käytännöt ja vertikaalisten fuusioiden täytäntöönpanon valvonta.

Virastot tarkastelevat ja tarkastelevat julkisia huomautuksia ennen lopullisten vertikaalisten sulautumien suuntaviivojen antamista. Virastot tekivät tiivistä yhteistyötä valmistellessaan suuntaviivoja, jotka heijastavat virastojen merkittävää kokemusta vertikaalisten fuusioiden analysoinnista. Suuntaviivojen tarkoituksena on auttaa yritysyhteisöä ja kilpailualan toimijoita tarjoamalla avoimuutta virastojen kilpailunvalvontapolitiikasta vertikaalisten sulautumien osalta.

”Kilpailunvastaisten vertikaalisten sulautumien haastaminen on välttämätöntä tarmokkaan täytäntöönpanon kannalta. Virastojen vertikaaliset sulautumat ovat kehittyneet huomattavasti vuoden 1984 ei-horisontaalisten sulautumien suuntaviivojen antamisen jälkeen, ja suuntaviivoissamme olisi otettava huomioon nykyinen täytäntöönpanoon perustuva lähestymistapa. Vertikaalisiin sulautumiin liittyvien monimutkaisten kysymysten avoimempi avoimuus hyödyttää yritysyhteisöä, alan toimijoita ja tuomioistuimia”, totesi liittovaltion kauppakomission puheenjohtaja Joseph J. Simons. ”Pyydämme kaikilta sidosryhmiltä kommentteja, jotta voidaan varmistaa, että ohjeissa tuodaan selkeästi ja täsmällisesti esiin virastojen vertikaalisia fuusioita koskeva kilpailupolitiikka.”

”Vaikka monet vertikaaliset sulautumat ovat kilpailukykyisesti edullisia tai neutraaleja, sekä ministeriö että Federal Trade Commission ovat jo yli 25 vuoden ajan tunnustaneet, että jotkin vertikaaliset liiketoimet voivat aiheuttaa vakavaa huolta”, sanoi apulaisoikeusministeri Makan Delrahim oikeusministeriön kilpailunrajoituksesta. ”Tarkistetut suuntaviivat perustuvat uusiin taloudellisiin näkemyksiin ja virastojen useiden vuosikymmenten kokemuksiin, ja ne heijastavat paremmin virastojen todellista käytäntöä ehdotettujen vertikaalisten sulautumien arvioinnissa. Kun vertikaalisia sulautumia koskevat suuntaviivat on saatu valmiiksi, selkeämmäksi ja avoimemmaksi vertikaalisten liiketoimien tarkastelussa. Odotan innolla saada kommentteja näistä suuntaviivaluonnoksista ja yhteistyötä Federal Trade Commission kanssa niiden viimeistelemiseksi.”

”Arvostan sitä, että kilpailuvirasto pyrkii päivittämään tämän vuosikymmeniä vanhan lausunnon käytännöistä ja politiikoista liittovaltion valvontaviranomaisten tällä kriittisellä alueella, koordinoidusti Federal Trade Commission”, sanoi apulaisoikeusministeri Jeffrey A. Rosen. ”Kuten tämä yritys osoittaa, oikeusministeriö on sitoutunut periaatteelliseen ja avoimeen kilpailunrajoituksen täytäntöönpanoon, joka edistää vapaata yrittäjyyttä, markkinoiden kilpailua ja viime kädessä amerikkalaisten kuluttajien hyvinvointia. Odotamme innolla yleisön panosta ja tämän tärkeän työn viimeistelyä yhdessä FTC:n kanssa.”

Suuntaviivojen luonnoksessa hyväksytään virastojen horisontaalisia sulautumia koskevissa suuntaviivoissa esitetyt periaatteet ja analyyttiset puitteet, mukaan lukien markkinoiden määrittely, markkinoihin osallistumiseen liittyvien näkökohtien arviointiperusteet, yrityksen tai sen omaisuuden hankinnan käsittely ja osittaisen omistuksen hankinta kiinnostusta. Suuntaviivojen luonnoksessa kuvataan vertikaalisiin sulautumiin liittyvät analyyttiset ja täytäntöönpanoon liittyvät näkökohdat.

Suuntaviivojen luonnos:

+ kuvataan vertikaalisten sulautumien mahdollisia kilpailunvastaisia vaikutuksia, joihin voi sisältyä sekä yksipuolisia että koordinoituja vaikutuksia;

+ yksilöidään markkinoilta sulkeminen ja kilpailijoiden kustannusten nostaminen sekä kilpailukykyisesti arkaluonteisten tietojen saatavuus mahdollisina tekijöinä kilpailuhaittojen mahdollisina tekijöinä yksipuolisissa vaikutuksissa;

+ kuvailtava analyyttinen kehys markkinoiden sulkemisen mahdollisten kilpailunvastaisten vaikutusten analysoimiseksi ja kilpailijoiden kustannusten nostamiseksi;

+ keskustelemaan siitä, miten kaksinkertaisen marginalisaation poistaminen voi lieventää vertikaalisten sulautumien mahdollisia kilpailunvastaisia vaikutuksia tai neutralisoida ne kokonaan;

+ keskustellaan vertikaalisille fuusioille ominaisista tietoisista sulautumisista;

+ tarjoaa useita esimerkkejä, jotka selventävät virastojen analyysimenetelmiä vertikaalisten fuusioiden arvioinnissa.

Monissa FTC:n kilpailu- ja kuluttajansuojakuulemistilaisuuksissa 21. vuosisadalla saatuihin kommentteihin vaadittiin lisäohjeita vertikaalisten sulautumien analysoimiseksi, samoin kuin amerikkalaisen asianajajaliiton kilpailuoikeuden jaoston ja kilpailuoikeuden nykyaikaistamiskomission raportit.

Komissio äänesti vertikaalisten sulautumien suuntaviivojen luonnoksen julkaisemisesta ja julkisista huomautuksista 3-0-2, ja komission jäsenet Rebecca Kelly Slaughter ja Rohit Chopra pidättäytyivät äänestämästä. Komissaari Christine S. Wilson antoi lausunnon. Komissaarit Slaughter ja Chopra antoivat myös lausuntoja. Suuntaviivoja koskevat huomautukset voidaan toimittaa VMG Kommentit, ja ne on saatava viimeistään 11 helmikuu 2020.

Lue täydellinen julkaisu FTC ja DoJ Ilmoittaa luonnos vertikaalisen sulautumisen suuntaviivat julkisen kommentin

Täydellinen PDF-kopio liittovaltion kauppakomission ja oikeusministeriön vertikaalisen sulautumisen suuntaviivoista

Luonnos vertikaalisia sulautumisia koskeviksi suuntaviivoiksi

Lisää lukemista

Harkitsee toisia pyyntöjä? Vaatimus, tehtävä ja esiintyvyys

Sano uudestaan? HSR-laki ja sulautumista edeltävä ilmoitusohjelma

Lähde: ComplexDiscovery

eDiscoveryn sulautumat, yritysostot ja investoinnit vuonna 2020

Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition,...

Suhteellisuusteoria hankkii VerQU

According to Relativity CEO Mike Gamson, "It's imperative that the legal...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q4 2020 -hankkeeseen

From Nuix and DISCO to Exterro and AccessData, the following findings,...

DISCO sulkee 100 miljoonan dollarin rahoituskierroksen

According to DISCO CEO Kiwi Camara, “Legaltech is booming now, and...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukua eDiscovery joulukuu 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa marraskuulle 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Vain ajan kysymys? HaysTackid käynnistää uuden palvelun tietomurtojen etsimistä ja tarkastelua varten

According to HaystackID's Chief Innovation Officer and President of Global Investigations,...

Se on Match! Keskittyminen eDiscovery-tarkastelun kokonaiskustannuksiin ja tarkistusoikeus Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

Ennakoivasta havaitsemisesta tietomurron arviointeihin: arkaluonteisten tietojen etsiminen ja poistaminen Asceman avulla

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

Winter 2021 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset

This is the twenty-first quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Orion Nebula
Nebulous Tulos? Talven 2021 eDiscovery -liiketoiminnan luottamuskysely

The eDiscovery Business Confidence Survey is a nonscientific quarterly survey designed...

Yläviisikko? Yhteenlaskettu yleiskatsaus viiteen puolivuotiseen eDiscovery-hinnoittelututkimukseen

As we are in the midst of a pandemic that has...

Tasapainotus relevanssi ja todellisuus? Winter 2021 eDiscovery Hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...