Liittovaltion kauppakomissio ja oikeusministeriö julkistavat vertikaalisten sulautumien suuntaviivojen luonnoksen julkista lausuntoa varten

According to Assistant Attorney General Makan Delrahim of the Department of Justice’s Antitrust Division, “The revised draft guidelines are based on new economic understandings and the agencies’ experience over the past several decades and better reflect the agencies’ actual practice in evaluating proposed vertical mergers. Once finalized, the Vertical Merger Guidelines will provide more clarity and transparency on how we review vertical transactions.”

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Federal Trade Commission ja oikeusministeriön kilpailunrajoituksia käsittelevä osasto julkaisivat 10. tammikuuta 2020 luonnoksen vertikaalisia sulautumia koskeviksi suuntaviivoiksi julkista lausuntoa varten. Suuntaviivojen täydellinen julkaisu ja täydellinen jäljennös ehdotetuista suuntaviivoista on suunniteltu vastaamaan politiikan kehitystä vuoden 1984 ei-horisontaalisten sulautumien suuntaviivojen antamisen jälkeen.

Lehdistötiedote liittovaltion kauppakomissio ja oikeusministeriö

Liittovaltion kauppakomissio ja oikeusministeriö julkistavat vertikaalisten sulautumien suuntaviivojen luonnoksen julkista lausuntoa varten

Federal Trade Commission ja oikeusministeriön kilpailunrajoituksia käsittelevä osasto pyytäköön julkista kommenttia vuoden 2020 vertikaalisten sulautumien suuntaviivojen luonnoksesta. Suuntaviivojen luonnoksessa, jota voidaan kommentoida 30 päivän ajan, kuvataan, miten liittovaltion kilpailuviranomaiset tarkastelevat vertikaalisia sulautumia arvioidakseen, rikkovatko sulautumat kilpailulainsäädäntöä. Vertikaaliset sulautumat yhdistävät kaksi tai useampia yrityksiä, jotka toimivat eri tasoilla samassa toimitusketjussa. Suuntaviivojen luonnoksessa esitellään virastojen tärkeimmät analyyttiset tekniikat, käytännöt ja vertikaalisten fuusioiden täytäntöönpanon valvonta.

Virastot tarkastelevat ja tarkastelevat julkisia huomautuksia ennen lopullisten vertikaalisten sulautumien suuntaviivojen antamista. Virastot tekivät tiivistä yhteistyötä valmistellessaan suuntaviivoja, jotka heijastavat virastojen merkittävää kokemusta vertikaalisten fuusioiden analysoinnista. Suuntaviivojen tarkoituksena on auttaa yritysyhteisöä ja kilpailualan toimijoita tarjoamalla avoimuutta virastojen kilpailunvalvontapolitiikasta vertikaalisten sulautumien osalta.

”Kilpailunvastaisten vertikaalisten sulautumien haastaminen on välttämätöntä tarmokkaan täytäntöönpanon kannalta. Virastojen vertikaaliset sulautumat ovat kehittyneet huomattavasti vuoden 1984 ei-horisontaalisten sulautumien suuntaviivojen antamisen jälkeen, ja suuntaviivoissamme olisi otettava huomioon nykyinen täytäntöönpanoon perustuva lähestymistapa. Vertikaalisiin sulautumiin liittyvien monimutkaisten kysymysten avoimempi avoimuus hyödyttää yritysyhteisöä, alan toimijoita ja tuomioistuimia”, totesi liittovaltion kauppakomission puheenjohtaja Joseph J. Simons. ”Pyydämme kaikilta sidosryhmiltä kommentteja, jotta voidaan varmistaa, että ohjeissa tuodaan selkeästi ja täsmällisesti esiin virastojen vertikaalisia fuusioita koskeva kilpailupolitiikka.”

”Vaikka monet vertikaaliset sulautumat ovat kilpailukykyisesti edullisia tai neutraaleja, sekä ministeriö että Federal Trade Commission ovat jo yli 25 vuoden ajan tunnustaneet, että jotkin vertikaaliset liiketoimet voivat aiheuttaa vakavaa huolta”, sanoi apulaisoikeusministeri Makan Delrahim oikeusministeriön kilpailunrajoituksesta. ”Tarkistetut suuntaviivat perustuvat uusiin taloudellisiin näkemyksiin ja virastojen useiden vuosikymmenten kokemuksiin, ja ne heijastavat paremmin virastojen todellista käytäntöä ehdotettujen vertikaalisten sulautumien arvioinnissa. Kun vertikaalisia sulautumia koskevat suuntaviivat on saatu valmiiksi, selkeämmäksi ja avoimemmaksi vertikaalisten liiketoimien tarkastelussa. Odotan innolla saada kommentteja näistä suuntaviivaluonnoksista ja yhteistyötä Federal Trade Commission kanssa niiden viimeistelemiseksi.”

”Arvostan sitä, että kilpailuvirasto pyrkii päivittämään tämän vuosikymmeniä vanhan lausunnon käytännöistä ja politiikoista liittovaltion valvontaviranomaisten tällä kriittisellä alueella, koordinoidusti Federal Trade Commission”, sanoi apulaisoikeusministeri Jeffrey A. Rosen. ”Kuten tämä yritys osoittaa, oikeusministeriö on sitoutunut periaatteelliseen ja avoimeen kilpailunrajoituksen täytäntöönpanoon, joka edistää vapaata yrittäjyyttä, markkinoiden kilpailua ja viime kädessä amerikkalaisten kuluttajien hyvinvointia. Odotamme innolla yleisön panosta ja tämän tärkeän työn viimeistelyä yhdessä FTC:n kanssa.”

Suuntaviivojen luonnoksessa hyväksytään virastojen horisontaalisia sulautumia koskevissa suuntaviivoissa esitetyt periaatteet ja analyyttiset puitteet, mukaan lukien markkinoiden määrittely, markkinoihin osallistumiseen liittyvien näkökohtien arviointiperusteet, yrityksen tai sen omaisuuden hankinnan käsittely ja osittaisen omistuksen hankinta kiinnostusta. Suuntaviivojen luonnoksessa kuvataan vertikaalisiin sulautumiin liittyvät analyyttiset ja täytäntöönpanoon liittyvät näkökohdat.

Suuntaviivojen luonnos:

+ kuvataan vertikaalisten sulautumien mahdollisia kilpailunvastaisia vaikutuksia, joihin voi sisältyä sekä yksipuolisia että koordinoituja vaikutuksia;

+ yksilöidään markkinoilta sulkeminen ja kilpailijoiden kustannusten nostaminen sekä kilpailukykyisesti arkaluonteisten tietojen saatavuus mahdollisina tekijöinä kilpailuhaittojen mahdollisina tekijöinä yksipuolisissa vaikutuksissa;

+ kuvailtava analyyttinen kehys markkinoiden sulkemisen mahdollisten kilpailunvastaisten vaikutusten analysoimiseksi ja kilpailijoiden kustannusten nostamiseksi;

+ keskustelemaan siitä, miten kaksinkertaisen marginalisaation poistaminen voi lieventää vertikaalisten sulautumien mahdollisia kilpailunvastaisia vaikutuksia tai neutralisoida ne kokonaan;

+ keskustellaan vertikaalisille fuusioille ominaisista tietoisista sulautumisista;

+ tarjoaa useita esimerkkejä, jotka selventävät virastojen analyysimenetelmiä vertikaalisten fuusioiden arvioinnissa.

Monissa FTC:n kilpailu- ja kuluttajansuojakuulemistilaisuuksissa 21. vuosisadalla saatuihin kommentteihin vaadittiin lisäohjeita vertikaalisten sulautumien analysoimiseksi, samoin kuin amerikkalaisen asianajajaliiton kilpailuoikeuden jaoston ja kilpailuoikeuden nykyaikaistamiskomission raportit.

Komissio äänesti vertikaalisten sulautumien suuntaviivojen luonnoksen julkaisemisesta ja julkisista huomautuksista 3-0-2, ja komission jäsenet Rebecca Kelly Slaughter ja Rohit Chopra pidättäytyivät äänestämästä. Komissaari Christine S. Wilson antoi lausunnon. Komissaarit Slaughter ja Chopra antoivat myös lausuntoja. Suuntaviivoja koskevat huomautukset voidaan toimittaa VMG Kommentit, ja ne on saatava viimeistään 11 helmikuu 2020.

Lue täydellinen julkaisu FTC ja DoJ Ilmoittaa luonnos vertikaalisen sulautumisen suuntaviivat julkisen kommentin

Täydellinen PDF-kopio liittovaltion kauppakomission ja oikeusministeriön vertikaalisen sulautumisen suuntaviivoista

Luonnos vertikaalisia sulautumisia koskeviksi suuntaviivoiksi

Lisää lukemista

Harkitsee toisia pyyntöjä? Vaatimus, tehtävä ja esiintyvyys

Sano uudestaan? HSR-laki ja sulautumista edeltävä ilmoitusohjelma

Lähde: ComplexDiscovery

Erot syleilevät? Digitaalisen rikosteknisen vuoropeli eDiscoveryssa
Satunnainen kasvu? Tietomurron kustannukset osuvat ennätyksellisen korkealle uuden raportin mukaan
Kyberuhkien pitäminen Bayssa? Kybervakuutus Start Up At-Bay sulkee D-sarjan rahoituksen
Taloudellinen vaikutus? Miten Cyber Vakuutus muodot tapaus Response
Cobran oikeudelliset ratkaisut hankkivat digitaalisen löydön

According to Candice Corby, Chief Executive Officer for Cobra Legal Solutions,...

TransPerfect ja Semantix yhdistäminen

According to TransPerfect President and CEO Phil Shawe, “We have competed...

Sophoksen hankkima Braintrace

According to Bret Laughlin, CEO and co-founder of Braintrace, “NDR is...

DISCO julkistaa listautumisannin hinnoittelun

A registration statement relating to the initial public offering by DISCO...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukua Cyber, Data, ja Legal Discovery heinäkuussa 2021

From considerations for cyber insurance and malware to eDiscovery business confidence...

Viisi suurta lukee eDiscovery kesäkuussa 2021

From remediating cyberattacks to eDiscovery pricing, the June 2021 edition of...

Viisi suurta lukee eDiscovery toukokuulle 2021

From cyber discovery and data breaches to business of law and...

Viisi suurta lukee eDiscovery huhtikuulle 2021

From X-Road® and risk management to business confidence and cybersecurity, the...

Hehkuvat odotukset? Kahdeksantoista huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta kesällä 2021

In the summer of 2021, 63.3% of survey respondents felt that...

eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: Kesän 2021 yleiskatsaus

In the summer of 2021, 24.4% of respondents viewed increasing types...

Katsele ylös? eDiscoveryn operatiiviset mittarit kesällä 2021

In the summer of 2021, 80 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

Äärimmäinen lämpö Kesän 2021 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset

Since January 2016, 2,522 individual responses to twenty-three quarterly eDiscovery Business...