Kõrge viie? Viiest poolaastast e-juurdluse hinnaanalüüsi koondülevaade

As we are in the midst of a pandemic that has dramatically influenced the eDiscovery ecosystem, we are still seeking to understand the pandemic’s impact on pricing economics. With the need for this understanding in mind, the aggregated results of five semi-annual eDiscovery Pricing Surveys conducted by ComplexDiscovery may be helpful for discovery professionals as they consider pricing sentiment, trends, and trajectories through the lens of the past with an eye toward the future.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimetaja märkus: Esimest hallatakse 2018. aasta detsembris ja viidi läbi viidud viis korda viimase kahe aasta jooksul 413 individuaalset vastust, poolaastase e-juurdluse hinnakujunduse uuringu eesmärk on luua mehhanism e-juurdluse ökosüsteemi juriidilistele, äri- ja infotehnoloogia spetsialistidele, et jagada ja mõista praeguseid hinnakujunduse suundumusi turul korvi kaksteist konkreetset ülesannet valdkondades kogumise, töötlemise ja läbivaatamise.

Kuna me oleme keset pandeemiat, mis on oluliselt mõjutanud e-juurdluse ökosüsteemi, püüame ikka veel mõista pandeemia mõju hinnakujundusele. Mõistmise vajadust silmas pidades võivad viie poolaastase e-juurdluse hinnakujunduse uuringute koondtulemused olla abiks avastusspetsialistidele, kuna nad peavad praegust hinnakujundust mineviku objektiivi kaudu silma tuleviku poole.

E-juurdluse hinnakujunduse uuring

E-juurdluse hinnakujunduse uuringu eesmärk on anda ülevaade tööstuse hinnakujundusest läbi 12 hinnakujunduse küsimusest, millele vastavad e-juurdluse ökosüsteemis tegutsevad õigus-, äri- ja infotehnoloogia spetsialistide poolt. Mitteteaduslikud ja mittepõhjalikud uuringuküsimused on keskendunud üldisele hinnakujundusele konkreetse kogumise, töötlemise ja ülevaatusülesannete valiku jaoks. Uuring ei ole mõeldud kõikehõlmavaks, vaid selle eesmärk on anda üldine ülevaade hinnakujundusmaastikust uurimiseks, kaalumiseks ja kasutamiseks üksikisikute ja organisatsioonide poolt, kellel on nii otsene kui ka kaudne huvi e-juurdluse ökonoomika vastu.

Tulemused kokku

Kuigi individuaalne vastaja vastused hinnakujunduse uuringule on konfidentsiaalsed, on kõigi viie eelnevalt manustatud poolaastauuringu anonüümsed koondtulemused avaldatud allpool ilma kommentaarita. Need tulemused tõstavad esile e-juurdluse hinnakujunduse valitud kogumise, töötlemise ja läbivaatusülesannete kohta, nagu küsitluse vastajad näevad alates uuringu loomisest 2018. aasta detsembris. Võrdlevates graafikutes jagatud uuringute koondtulemused võivad olla abiks hinnakujunduse mõistmiseks ja selle mõju valitud teenuste ostukäitumisele aja jooksul.

Võrdlevad diagrammid: pilk viis uuringut

n=413 vastanutest (kokku kõik uuringud)

Kogumise hinnakujundus

1. Mis on kohtuekspertiisi eksamineerija kogumise tunnis?

1 — Kohtuekspertiisi eksamineerija kogumise hinnakujundus tunni kohta — agregaat

2. Mis on ühe seadme maksumus kogumise kohtuekspertiisi?

2 — Kogumishinnakujundus seadme kohta kulud kogumise poolt kohtuekspertiisi eksamineerija poolt — kokku

3. Milline on kohtuekspertiisi ekspertiisi analüüsi ja ekspertiisi toetuse hind tunnis?

3 — Kogumishinnakujundus — tunnis kulude analüüsi ja ekspertiisi ekspertiisi tugi kohtuekspertiisi eksamineerijalt — kokku

Töötlemine Hinnakujundus

4. Milline on GB kulu elektrooniliselt salvestatud teabe töötlemiseks, mis põhineb allaneelamisel mahul?

4 — Hinnakujunduse töötlemine GB kohta ESI protsessi kulude põhjal mahust allaneelamisel — agregaat

5. Milline on kulu GB kohta elektrooniliselt salvestatud teabe töötlemiseks töötlemise lõpetamisel mahu põhjal?

5 — Hinnakujunduse töötlemine GB kohta ESI protsessi kulude kohta, mis põhineb töötlemise lõpetamisel mahul — agregaat

6. Mis on GB kuus kulu elektrooniliselt salvestatud teabe vastuvõtmiseks ilma analüüsita?

6 — Töötlemine hinnakujunduse kohta GB kulu kuus ESI vastuvõtmiseks ilma analüüsita — agregaat

7. Mis on GB kuus kulu elektrooniliselt salvestatud teabe vastuvõtmiseks analüütikaga?

7 — Töötlemine hinnakujunduse kohta GB kulu kuus ESI vastuvõtmiseks koos Analyticsiga - agregaat

8. Milline on kasutaja litsentsitasu kuus majutatud andmetele juurdepääsu eest?

8 — Hinnakujunduse kasutaja litsentsitasu töötlemine kuus majutatud andmetele juurdepääsuks — koondsumma

9. Milline on e-juurdluse projektihalduse toe maksumus tunnis?

9 — e-juurdluse projektijuhtimise toetuse hindade töötlemine tunni kohta — agregaat

Hinnakujundus

10. Milline on e-juurdluse dokumendi läbivaatamise etapi käigus prognoositava kodeerimise läbiviimise kulu ühe GB kohta?

10 — Ülevaade hinnakujunduse kohta GB kulude kohta, et viia läbi prognoositav kodeerimine tehnoloogiaabistavas ülevaates — agregaat

11. Milline on dokumendi läbivaatamise advokaatide maksumus e-juurdluse läbivaatamise käigus dokumentide läbivaatamise ajal?

11 — Hinnakujundus — Dokumendi läbivaatamise advokaadid dokumentide ülevaatamiseks — Kogumiskulud

12. Mis on dokumendi läbivaatamise advokaatide maksumus dokumentide läbivaatamise ajal e-juurdluse läbivaatamise ajal?

12 — Dokumendi läbivaatamise advokaadid dokumentide hindade ülevaatamise dokumentide hindade ülevaatamine — kokku

Taustainfo

13. Millises geograafilises piirkonnas teete peamiselt e-avastusega seotud äri?

13 — Uuringuvastajad geograafilise piirkonna kaupa — agregaat

14. Milline järgmistest segmentidest kirjeldab teie ettevõtet kõige paremini e-juurdluses?

14 — Uuringuvastajad organisatsioonilise segmendi kaupa — agregaat

15. Milline ala kirjeldab kõige paremini teie ettevõtte e-juurdluse äritegevuse peamist funktsiooni?

15 — Uuringu vastajad esmase funktsiooni järgi — agregaat

Uuringu vastuste koondülevaade (viis uuringut)

16 — Uuringu vastajad — individuaalne ja koondülevaade

Varasemad e-juurdluse hinnakujunduse uuringud

Talv 2021 Ediscvoery hinnakujunduse uuring (detsember 2020)

2020. aasta suvi e-juurdluse hinnakujunduse uuring (mai 2020)

2020. aasta talvel e-juurdluse hinnakujunduse uuring (detsember 2019)

Summer 2019 e-juurdluse hinnakujunduse uuring (juuni 2019)

Talv 2019 e-juurdluse hinnakujunduse uuring (detsember 2018)

Täiendavad uuringud

e-juurdluse ettevõtete usalduse uuringud

e-juurdluse turu suurus Mashups

Allikas: ComplexDiscovery

e-juurdluse ühinemised, ülevõtmised ja investeeringud 2020. aastal

Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition,...

Relatiivsus omandab VerQu

According to Relativity CEO Mike Gamson, "It's imperative that the legal...

E-juurdluse ühinemised, ülevõtmised ja investeeringud 2020. aasta kvartalis

From Nuix and DISCO to Exterro and AccessData, the following findings,...

DISCO sulgeb rahastamisvooru $100 miljonit

According to DISCO CEO Kiwi Camara, “Legaltech is booming now, and...

Uus ajastu e-juurdluse? Turukasvu raamimine kuue ajastute objektiivi kaudu

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

E-juurdluse turu suurus Mashup: 2020-2025 ülemaailmne tarkvara ja teenuste ülevaade

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Lähtestamine lähtestamine? e-juurdluse turu suuruse kohandused aastaks 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kodu või eemal? e-juurdluse kollektsiooni turu suuruse ja hinnakujunduse kaalutlused

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta detsember 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta november 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta oktoober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta septembris 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Ainult aja küsimus? HayStacKid käivitab uue teenuse andmete rikkumise avastamise ja läbivaatamise

According to HaystackID's Chief Innovation Officer and President of Global Investigations,...

See on Match! Keskendudes e-juurdluse ülevaate kogumaksumusele ReviewRight Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

Proaktiivsest tuvastamisest kuni andmerikkumise ülevaated: tundlike andmete avastamine ja kaevandamine koos Acema

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

Ei ole nii silmapaistev? e-juurdluse operatiivmõõdikud 2021. aasta talvel

In the winter of 2021, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Talv 2021 e-juurdluse ettevõtete usalduse uuringu tulemused

This is the twenty-first quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Kõrge viie? Viiest poolaastast e-juurdluse hinnaanalüüsi koondülevaade

As we are in the midst of a pandemic that has...

Asjakohasuse ja reaalsuse tasakaalustamine? Talv 2021 e-juurdluse hinnakujunduse tulemused

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...