Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that business, legal, and IT professionals in the eDiscovery ecosystem are currently having to consider is how they plan for and execute the eDiscovery task of collection in today’s pandemeconomically-impacted new world. From adjusted market sizing to selected task pricing, the following update provides context and considerations that may be helpful for eDiscovery decision-makers as they consider the critical eDiscovery task of collection during 2020.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Kun otetaan huomioon koronavirustaudin 2019 (COVID-19) puhkeamiseen ja vaikutuksiin perustuvat muuttuvat ympäristö- ja talousolosuhteet, eDiscoveryn ammattilaiset harkitsevat vuoden 2020 suunnitelmiensa liiketoimintatarkistuksia ja tekevät tai nopeuttavat keräystä tukevia eDiscovery-päätöksiä. sähköisesti tallennettujen tietojen (ESI) käsittely ja tarkastelu. Yksi eDiscovery-ekosysteemin keskeisistä koti- ja etäpäätöksistä, joita eDiscovery-ekosysteemin yritys-, laki- ja IT-ammattilaiset joutuvat tällä hetkellä harkitsemaan sitä, miten he suunnittelevat ja toteuttavat perinnän keskeisen eDiscovery-tehtävän nykypäivän uudessa maailmassa. Seuraava päivitys sisältää kontekstia ja huomioita, joista voi olla hyötyä eDiscoveryn päättäjille, koska he pitävät keräyksen kriittistä eDiscovery-tehtävää vuoden 2020 aikana.

Markkinoiden koon korjaukset: uusi arvio keräystehtävälle

Kun otetaan huomioon kolmen eDiscovery-perustehtävän, keräämisen ja tarkastelun suhteelliset kustannukset vuonna 2020, keräyksen ydintehtävän arvioidaan muodostavan noin 13 prosenttia eDiscoveryn kokonaismenoista. Vaikka koronavirustauti 2019 (COVID-19) vaikuttaa vaikuttavan merkittävästi eDiscoveryn taloudellisuuteen ja toteutukseen, sen meneillään olevan vaikutuksen arvioinnissa ei tässä varhaisessa vaiheessa ilmene muuttaneen merkittävästi vuonna 2020 keräys-, käsittely-, ja tarkistaa.

Kuvio 1 - eDiscoveryn suhteelliset ydintehtävämenot - 2020

1 — eDiscoveryn suhteelliset ydintehtävämenot — 2020

Alustavissa arvioissa (marraskuu 2019) ehdotettiin, että eDiscoveryn keräystehtävän markkinakoko olisi 1,65 Bt vuonna 2020. Tarkistetut mallinnusarviot, joissa otetaan huomioon COVID-19:n puhkeamisen ja vaikutusten aiheuttamat oikeudelliset maiseman muutokset, ovat pienentäneet eDiscoveryn keräystehtävän markkina-arvioita noin 23 prosentilla, ja tarkistettu työarvio on nyt 1,28 B dollaria vuodelle 2020. Mallissa otetaan huomioon yleisesti tavanomainen markkinoiden kasvu vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä sekä markkinapaikan muutoksiin vuoden 2020 kolmen viimeisen kalenterivuosineljänneksen aikana perustuvien tuottoarvioiden oikaisut.

Kuvio 2 - eDiscovery Market for Collection - 2020 - Versio

2-Ediscovery-markkinat keräilylle -2020-tarkistus

Vuoden 2020 alkuperäisten markkinamallien arvioissa (julkaisemattomissa) ehdotettiin, että noin 95 prosenttia kokoelmista tapahtuisi paikan päällä, ja lähes 5 prosenttia tehtäisiin etänä. COVID-19:n puhkeamisen ja vaikutusten sekä sitä vastaavien sijaintipaikasta riippuvien matkustus- ja ryhmäyhdistämisrajoitusten vuoksi tarkistettuja arvioita paikan päällä suoritettujen kokoelmien prosenttiosuudesta on kuitenkin vähennetty 95 prosentista 10 prosenttiin vuonna 2020. Vastaavasti vuonna 2020 etänä suoritettavien kokoelmien arvioitu prosenttiosuus on kasvanut 5 prosentista 90 prosenttiin.

Kuvio 3 - eDiscovery Relative Core -keräystehtävien menot - 2020 - Versio

3-Ediscovery-suhteellinen ydinkeräys-tehtävä-2020-tarkistaminen

Kun sovelletaan tarkistettuja markkinamallin arvioita paikan päällä tai etänä suoritettujen kokoelmien prosenttiosuudesta vuoden 2020 tarkistettuihin keräystuloarvioihin, vaikuttaa siltä, että etäkeräysmarkkinat kasvavat alkuperäisistä markkinakokoennusteista 0,08 B dollariin 0,8 Bt. Lisäksi paikan päällä keräysmarkkinat pienenevät alkuperäisistä markkinakokoennusteista 1,57 B dollariin 0,48 Bt. Mallissa otetaan huomioon myös yleisesti tavanomainen etäkeräyksen ja paikan päällä tapahtuvan keräyksen prosenttiosuus vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä sekä näiden prosenttiosuuksien oikaisut, jotka perustuvat markkinapaikan muutoksiin vuoden 2020 kolmen viimeisen kalenterivuosineljänneksen aikana.

Kuvio 4 - eDiscovery Market paikan päällä ja etäkokoelmalle - 2020 - Versio

4-Ediscovery-markkina-paikka-ja-kauko-keräys-2020-tarkistus

Näitä keräilykeskeisiä markkinakokomuutoksia tarkistetaan epäilemättä ja tarkastellaan ComplexDiscoveryn vuosittaisten eDiscovery Market Size -mashups -yritysten kehittämisessä. Ne voivat kuitenkin olla hyödyllisiä yritys-, laki- ja tietotekniikan ammattilaisille, koska he katsovat etäkokoelmien hyväksynnän ja markkinoiden koon lisääntyvän kehityksen eDiscoveryn yhteydessä.

Keräyshinnoittelua koskevat näkökohdat kesällä 2020

Vaikka eDiscovery-ekosysteemi on vielä alkuvaiheessa ymmärtämässä, miten pandemia vaikuttaa suoraan eDiscoveryn taloudellisuuteen ja erityisesti ydinkeräystehtävien hinnoitteluun, ComplexDiscoveryn puolivuotisen eDiscovery Pricing Survey* seuraavan kesän tulokset voivat olla hyödyllisiä alan ammattilaiset, jotka ymmärtävät paremmin tällä hetkellä raportoidut yleiset hinnoittelualueet valittujen keräilykeskeisten eDiscovery-tehtävien osalta.

eDiscovery Collection Hinnoittelukyselyn vastaukset (11.—20.5.2020)

n=105 Vastaajaa

Mikä on rikosteknisen tutkijan keräämisen tuntihinta?

Alle 250 dollaria tunnissa. 23,8% (Jopa 18,8%)

Välillä $250 ja $350 tunnissa. 61,0% (Alas 62,5%)

Suurempi kuin 350 dollaria tunnissa. 6,7% (Jopa 2,5%)

En tiedä. 8,6% (Alas 16,2%)

Kuvio 5 - Kokoelmahinnoittelu: Tunnin hinta oikeuslääketieteellisen tutkijan toimesta

5-Collection-hinnoittelu-per tunti -kustannus-a-Collection-by-A-rikostutkintaja

Mikä on oikeuslääketieteellisen tutkijan kokoelman laitekohtainen hinta?

Alle 250 dollaria per laite. 12,4% (alas 12,5%)

Välillä $250 ja $350 per laite. 30,5% (Jopa 16,2%)

Suurempi kuin 350 dollaria per laite. 43,8% (Alas 51,3%)

En tiedä. 13,3% (Alas 20,0%)

Kuvio 6 - Keräyshinnoittelu: Laitekohtainen kustannus rikosteknisen tutkijan kokoelmasta

6-Keräys-hinnoittelu-A-rikostutkijan suorittama keräys-kustannus-a-a-keräys-by-A-rikostutkinta

Mikä on rikosteknisen tutkijan analyysi- ja asiantuntijatuen tuntihinta?

Alle 350 dollaria tunnissa. 15,2% (Jopa 15,0%)

Välillä $350 ja $550 tunnissa. 62,9% (Jopa 60.0%)

Suurempi kuin 550 dollaria tunnissa. 7,6% (Jopa 5,0%)

En tiedä. 14,3% (Alas 20,0%)

Kuvio 7 - Keräyshinnoittelu: Tuntikohtainen kustannus analyysille ja asiantuntijatodistajien tuelle oikeuslääketieteellisen tutkijan toimesta

7-keräys-hinnoittelu-tunti-kustannus-analyysi-ja-asiantuntija-todistaja-tuki-From-a-Oikeuslääketieteellinen tutkija

* Puolivuotinen eDiscovery Pricing Survey on suunniteltu tarjoamaan tietoa eDiscovery-hinnoittelusta, jossa on 15 erityistä kysymystä, jotka vastaavat eDiscovery-ekosysteemissä toimivien laki-, liike-, turvallisuus- ja tietoalan ammattilaisten kanssa. Kesä 2020 -kysely oli avoinna 11.5.2020 alkaen 20.5.2020 saakka. Tutkimuksessa oli 105 vastaajaa, jotka ymmärtävät eDiscovery-palveluiden hinnoittelua.

Ylimääräinen lukeminen

eDiscovery Business Continuity: huomioita etätyöhön

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

Lähde: ComplexDiscovery

Kilpailuetu? Liittovaltion kauppa- ja oikeusministeriö antavat kilpailunrajoituksia koskevat suuntaviivat vertikaalisten sulautumien arvioimiseksi

According to FTC Chairman Joe Simons, “The new Guidelines reflect our...

Morae hankkii oikeudellisen johdon konsultointi Janders Dean

According to Janders Dean founder Justin North, "Now more than ever,...

eDiscovery Sulautumiset, yritysostot ja investoinnit Q2 2020 -ohjelmassa

From UnitedLex to Onna, ComplexDiscovery findings, data points, and tracking information...

Irlantilainen päivitys: DPC Ireland julkaisee GDPR:n sääntelytoimia koskevan raportin

The purpose of this two-year assessment is to provide a wider-angled...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Rajoitettu kiihtyvyys? Kesän 2020 eDiscovery Business -luottamustutkimus

Since January 2016, 2,089 individual responses to eighteen quarterly eDiscovery Business...

Kysymys hinnoittelusta? Puolivuotisten eDiscovery-hinnoittelukyselyn vastausten käynnissä oleva päivitys

First administered in December of 2018 and conducted four times during...

Pandemtaloudellinen indikaattori? Kesä 2020 eDiscovery -hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...

COVID-19 rajoitettu? Kuuden kysymyksen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan

In the spring of 2020, 51.2% of respondents viewed budgetary constraints...

Morae hankkii oikeudellisen johdon konsultointi Janders Dean

According to Janders Dean founder Justin North, "Now more than ever,...

eDiscovery Sulautumiset, yritysostot ja investoinnit Q2 2020 -ohjelmassa

From UnitedLex to Onna, ComplexDiscovery findings, data points, and tracking information...

Mitratech hankkii CMPG-riskiratkaisuja

According to the announcement, with the inclusion of enterprise and vendor...

Onna nostaa 27M dollaria B-sarjan rahoituksessa

"Since we first invested in Onna last year, Slack deployed their...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa kesäkuulle 2020

From collection market size updates to cloud outsourcing guidelines, the June...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa toukokuulle 2020

From review market sizing revisions to pandemeconomic pricing, the May 2020...

Viisi suurta lukua eDiscoverystä huhtikuussa 2020

From business confidence to the boom of Zoom, the April 2020...

Viisi suurta lukua tiedonkeruusta ja oikeudellisesta löydöstä maaliskuussa 2020

From business continuity considerations to cybersecurity attacks, the March 2020 edition...