Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that business, legal, and IT professionals in the eDiscovery ecosystem are currently having to consider is how they plan for and execute the eDiscovery task of collection in today’s pandemeconomically-impacted new world. From adjusted market sizing to selected task pricing, the following update provides context and considerations that may be helpful for eDiscovery decision-makers as they consider the critical eDiscovery task of collection during 2020.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Kun otetaan huomioon koronavirustaudin 2019 (COVID-19) puhkeamiseen ja vaikutuksiin perustuvat muuttuvat ympäristö- ja talousolosuhteet, eDiscoveryn ammattilaiset harkitsevat vuoden 2020 suunnitelmiensa liiketoimintatarkistuksia ja tekevät tai nopeuttavat keräystä tukevia eDiscovery-päätöksiä. sähköisesti tallennettujen tietojen (ESI) käsittely ja tarkastelu. Yksi eDiscovery-ekosysteemin keskeisistä koti- ja etäpäätöksistä, joita eDiscovery-ekosysteemin yritys-, laki- ja IT-ammattilaiset joutuvat tällä hetkellä harkitsemaan sitä, miten he suunnittelevat ja toteuttavat perinnän keskeisen eDiscovery-tehtävän nykypäivän uudessa maailmassa. Seuraava päivitys sisältää kontekstia ja huomioita, joista voi olla hyötyä eDiscoveryn päättäjille, koska he pitävät keräyksen kriittistä eDiscovery-tehtävää vuoden 2020 aikana.

Markkinoiden koon korjaukset: uusi arvio keräystehtävälle

Kun otetaan huomioon kolmen eDiscovery-perustehtävän, keräämisen ja tarkastelun suhteelliset kustannukset vuonna 2020, keräyksen ydintehtävän arvioidaan muodostavan noin 13 prosenttia eDiscoveryn kokonaismenoista. Vaikka koronavirustauti 2019 (COVID-19) vaikuttaa vaikuttavan merkittävästi eDiscoveryn taloudellisuuteen ja toteutukseen, sen meneillään olevan vaikutuksen arvioinnissa ei tässä varhaisessa vaiheessa ilmene muuttaneen merkittävästi vuonna 2020 keräys-, käsittely-, ja tarkistaa.

Kuvio 1 - eDiscoveryn suhteelliset ydintehtävämenot - 2020

1 — eDiscoveryn suhteelliset ydintehtävämenot — 2020

Alustavissa arvioissa (marraskuu 2019) ehdotettiin, että eDiscoveryn keräystehtävän markkinakoko olisi 1,65 Bt vuonna 2020. Tarkistetut mallinnusarviot, joissa otetaan huomioon COVID-19:n puhkeamisen ja vaikutusten aiheuttamat oikeudelliset maiseman muutokset, ovat pienentäneet eDiscoveryn keräystehtävän markkina-arvioita noin 23 prosentilla, ja tarkistettu työarvio on nyt 1,28 B dollaria vuodelle 2020. Mallissa otetaan huomioon yleisesti tavanomainen markkinoiden kasvu vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä sekä markkinapaikan muutoksiin vuoden 2020 kolmen viimeisen kalenterivuosineljänneksen aikana perustuvien tuottoarvioiden oikaisut.

Kuvio 2 - eDiscovery Market for Collection - 2020 - Versio

2-Ediscovery-markkinat keräilylle -2020-tarkistus

Vuoden 2020 alkuperäisten markkinamallien arvioissa (julkaisemattomissa) ehdotettiin, että noin 95 prosenttia kokoelmista tapahtuisi paikan päällä, ja lähes 5 prosenttia tehtäisiin etänä. COVID-19:n puhkeamisen ja vaikutusten sekä sitä vastaavien sijaintipaikasta riippuvien matkustus- ja ryhmäyhdistämisrajoitusten vuoksi tarkistettuja arvioita paikan päällä suoritettujen kokoelmien prosenttiosuudesta on kuitenkin vähennetty 95 prosentista 10 prosenttiin vuonna 2020. Vastaavasti vuonna 2020 etänä suoritettavien kokoelmien arvioitu prosenttiosuus on kasvanut 5 prosentista 90 prosenttiin.

Kuvio 3 - eDiscovery Relative Core -keräystehtävien menot - 2020 - Versio

3-Ediscovery-suhteellinen ydinkeräys-tehtävä-2020-tarkistaminen

Kun sovelletaan tarkistettuja markkinamallin arvioita paikan päällä tai etänä suoritettujen kokoelmien prosenttiosuudesta vuoden 2020 tarkistettuihin keräystuloarvioihin, vaikuttaa siltä, että etäkeräysmarkkinat kasvavat alkuperäisistä markkinakokoennusteista 0,08 B dollariin 0,8 Bt. Lisäksi paikan päällä keräysmarkkinat pienenevät alkuperäisistä markkinakokoennusteista 1,57 B dollariin 0,48 Bt. Mallissa otetaan huomioon myös yleisesti tavanomainen etäkeräyksen ja paikan päällä tapahtuvan keräyksen prosenttiosuus vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä sekä näiden prosenttiosuuksien oikaisut, jotka perustuvat markkinapaikan muutoksiin vuoden 2020 kolmen viimeisen kalenterivuosineljänneksen aikana.

Kuvio 4 - eDiscovery Market paikan päällä ja etäkokoelmalle - 2020 - Versio

4-Ediscovery-markkina-paikka-ja-kauko-keräys-2020-tarkistus

Näitä keräilykeskeisiä markkinakokomuutoksia tarkistetaan epäilemättä ja tarkastellaan ComplexDiscoveryn vuosittaisten eDiscovery Market Size -mashups -yritysten kehittämisessä. Ne voivat kuitenkin olla hyödyllisiä yritys-, laki- ja tietotekniikan ammattilaisille, koska he katsovat etäkokoelmien hyväksynnän ja markkinoiden koon lisääntyvän kehityksen eDiscoveryn yhteydessä.

Keräyshinnoittelua koskevat näkökohdat kesällä 2020

Vaikka eDiscovery-ekosysteemi on vielä alkuvaiheessa ymmärtämässä, miten pandemia vaikuttaa suoraan eDiscoveryn taloudellisuuteen ja erityisesti ydinkeräystehtävien hinnoitteluun, ComplexDiscoveryn puolivuotisen eDiscovery Pricing Survey* seuraavan kesän tulokset voivat olla hyödyllisiä alan ammattilaiset, jotka ymmärtävät paremmin tällä hetkellä raportoidut yleiset hinnoittelualueet valittujen keräilykeskeisten eDiscovery-tehtävien osalta.

eDiscovery Collection Hinnoittelukyselyn vastaukset (11.—20.5.2020)

n=105 Vastaajaa

Mikä on rikosteknisen tutkijan keräämisen tuntihinta?

Alle 250 dollaria tunnissa. 23,8% (Jopa 18,8%)

Välillä $250 ja $350 tunnissa. 61,0% (Alas 62,5%)

Suurempi kuin 350 dollaria tunnissa. 6,7% (Jopa 2,5%)

En tiedä. 8,6% (Alas 16,2%)

Kuvio 5 - Kokoelmahinnoittelu: Tunnin hinta oikeuslääketieteellisen tutkijan toimesta

5-Collection-hinnoittelu-per tunti -kustannus-a-Collection-by-A-rikostutkintaja

Mikä on oikeuslääketieteellisen tutkijan kokoelman laitekohtainen hinta?

Alle 250 dollaria per laite. 12,4% (alas 12,5%)

Välillä $250 ja $350 per laite. 30,5% (Jopa 16,2%)

Suurempi kuin 350 dollaria per laite. 43,8% (Alas 51,3%)

En tiedä. 13,3% (Alas 20,0%)

Kuvio 6 - Keräyshinnoittelu: Laitekohtainen kustannus rikosteknisen tutkijan kokoelmasta

6-Keräys-hinnoittelu-A-rikostutkijan suorittama keräys-kustannus-a-a-keräys-by-A-rikostutkinta

Mikä on rikosteknisen tutkijan analyysi- ja asiantuntijatuen tuntihinta?

Alle 350 dollaria tunnissa. 15,2% (Jopa 15,0%)

Välillä $350 ja $550 tunnissa. 62,9% (Jopa 60.0%)

Suurempi kuin 550 dollaria tunnissa. 7,6% (Jopa 5,0%)

En tiedä. 14,3% (Alas 20,0%)

Kuvio 7 - Keräyshinnoittelu: Tuntikohtainen kustannus analyysille ja asiantuntijatodistajien tuelle oikeuslääketieteellisen tutkijan toimesta

7-keräys-hinnoittelu-tunti-kustannus-analyysi-ja-asiantuntija-todistaja-tuki-From-a-Oikeuslääketieteellinen tutkija

* Puolivuotinen eDiscovery Pricing Survey on suunniteltu tarjoamaan tietoa eDiscovery-hinnoittelusta, jossa on 15 erityistä kysymystä, jotka vastaavat eDiscovery-ekosysteemissä toimivien laki-, liike-, turvallisuus- ja tietoalan ammattilaisten kanssa. Kesä 2020 -kysely oli avoinna 11.5.2020 alkaen 20.5.2020 saakka. Tutkimuksessa oli 105 vastaajaa, jotka ymmärtävät eDiscovery-palveluiden hinnoittelua.

Ylimääräinen lukeminen

eDiscovery Business Continuity: huomioita etätyöhön

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

Lähde: ComplexDiscovery

eDiscoveryn sulautumat, yritysostot ja investoinnit vuonna 2020

Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition,...

Suhteellisuusteoria hankkii VerQU

According to Relativity CEO Mike Gamson, "It's imperative that the legal...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q4 2020 -hankkeeseen

From Nuix and DISCO to Exterro and AccessData, the following findings,...

DISCO sulkee 100 miljoonan dollarin rahoituskierroksen

According to DISCO CEO Kiwi Camara, “Legaltech is booming now, and...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukua eDiscovery joulukuu 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa marraskuulle 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Vain ajan kysymys? HaysTackid käynnistää uuden palvelun tietomurtojen etsimistä ja tarkastelua varten

According to HaystackID's Chief Innovation Officer and President of Global Investigations,...

Se on Match! Keskittyminen eDiscovery-tarkastelun kokonaiskustannuksiin ja tarkistusoikeus Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

Ennakoivasta havaitsemisesta tietomurron arviointeihin: arkaluonteisten tietojen etsiminen ja poistaminen Asceman avulla

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

Ei niin erinomainen? eDiscoveryn operatiiviset mittarit talvella 2021

In the winter of 2021, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Winter 2021 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset

This is the twenty-first quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Yläviisikko? Yhteenlaskettu yleiskatsaus viiteen puolivuotiseen eDiscovery-hinnoittelututkimukseen

As we are in the midst of a pandemic that has...

Tasapainotus relevanssi ja todellisuus? Winter 2021 eDiscovery Hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...