Thu. Mar 30th, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Noot van de redactie: Van tijd tot tijd belicht ComplexDiscovery openbaar beschikbare of privé te kopen aankondigingen, inhoudsupdates en onderzoek van aanbieders van cyber-, data- en juridische ontdekkingen, onderzoeksorganisaties en leden van de ComplexDiscovery-gemeenschap. Hoewel ComplexDiscovery deze informatie regelmatig onder de aandacht brengt, is ComplexDiscovery niet verantwoordelijk voor inhoudelijke beweringen.

  Neem vandaag nog contact met ons op als u aanbevelingen wilt indienen die u in overweging wilt nemen en kunt opnemen in de diensten, producten of onderzoeksaankondigingen van ComplexDiscovery, die gericht zijn op cyberbeveiliging, data en juridische ontdekkingen.

  Artikel beoordelen*

  SoK: Grensoverschrijdende strafrechtelijke onderzoeken en digitaal bewijs

  Door Fran Casino, Claudia Pina, Pablo Lopez-Aguilar, Edgar Batista, Agusti Solanas en Constantinos Patsakis

  Samenvatting

  Digitaal bewijs vormt de basis van de meeste misdrijven, aangezien de analyse ervan een integraal onderdeel is van bijna elk strafrechtelijk onderzoek. Zelfs als we de vele uitdagingen bij het verzamelen en analyseren van digitaal bewijs tijdelijk buiten beschouwing laten, brengt de uitwisseling van bewijs tussen de verschillende belanghebbenden veel lastige problemen met zich mee. Van bijzonder belang zijn grensoverschrijdende strafrechtelijke onderzoeken, aangezien de complexiteit aanzienlijk hoog is vanwege de heterogeniteit van de wettelijke kaders, waardoor knelpunten na verloop van tijd ook verboden kunnen worden. Het doel van dit artikel is om de huidige stand van zaken op het gebied van grensoverschrijdende onderzoeken te analyseren, waarbij rekening wordt gehouden met de doeltreffendheid van de huidige samenwerkingsprotocollen en de uitdagingen en nadelen die moeten worden overwonnen. Naast het uitvoeren van een juridisch georiënteerde onderzoeksverhandeling brengen we alle uitdagingen in de literatuur in herinnering en bespreken ze vanuit een meer praktisch maar globaal perspectief. Dit artikel maakt dus de weg vrij om beroepsbeoefenaars en belanghebbenden in staat te stellen gebruik te maken van horizontale strategieën om de geïdentificeerde hiaten tijdig en nauwkeurig op te vullen.

  Introductie

  Het is onmogelijk om de evolutie van informatie- en communicatietechnologieën te begrijpen zonder grensoverschrijdende gegevensstromen en alomtegenwoordige systemen. De kansen die een dergelijke evolutie biedt voor alle lagen van de samenleving gaan echter gepaard met ongekende uitdagingen in de context van strafrechtelijke vervolging in cyberspace. Niet alleen het aantal strafrechtelijke onderzoeken neemt toe, maar het grenzeloze karakter van het internet maakt dergelijke procedures enorm ingewikkeld. Naast de technische uitdagingen die dergelijke onderzoeken met zich meebrengen, is de samenwerking tussen verschillende organisaties van cruciaal belang, maar jurisdictiekwesties belemmeren dit nog verder. Het onderzoeken en vervolgen van misdrijven die de nationale grenzen overschrijden, is dus een probleem dat effectieve maatregelen vereist.

  Een van de belangrijkste kwesties bij grensoverschrijdende onderzoeken is het verzamelen en uitwisselen van elektronisch bewijs, dat zich vaak in meerdere landen bevindt en waarvoor externe toegang tot dat bewijs vereist is. Hoewel het voor de meeste landen een prioriteit is, zijn er veel onopgeloste problemen vanwege de verschillende regelgevingskaders van elk land, die samenwerking belemmeren vanwege bijvoorbeeld ethische, juridische of zelfs procedurele verschillen. Aangezien meer dan de helft van alle strafrechtelijke onderzoeken toegang tot grensoverschrijdend elektronisch bewijs vereist [1], vereisen de meeste onderzoeken bovendien verzoeken om bewijs aan andere rechtsgebieden. Naast de procedurele belasting vergen gerechtelijke samenwerkingsprocedures weken of zelfs maanden voordat ze zijn voltooid.

  De EU en landen zoals de VS hebben onlangs initiatieven voorgesteld om de uitdagingen in verband met het verzamelen van gegevens in verschillende rechtsgebieden aan te pakken, met de bedoeling cybercriminaliteit tijdig te voorkomen en te vervolgen. Zoals besproken in de literatuur, kunnen deze initiatieven echter extra uitdagingen met zich meebrengen in verband met de grondrechten en de rechtsstaat in de EU en de betrokken landen.

  Lees de volledige aankondiging van het artikel.

  Volledig overzichtsartikel: Grensoverschrijdende strafrechtelijke onderzoeken en digitaal bewijs (PDF) - Mouseover to Scroll

  Grensoverschrijdende strafrechtelijke onderzoeken en digitaal bewijs

  Lees het originele rapport.

  *Met toestemming gedeeld (Creative Commons CC-BY-NC-ND)

  Citaat van het artikel: Fran Casino, Claudia Pina, Pablo López-Aguilar, Edgar Batista, Agusti Solanas, Constantinos Patsakis, SoK: grensoverschrijdende strafrechtelijke onderzoeken en digitaal bewijs, Journal of Cybersecurity, Volume 8, nummer 1, 2022, tyac014,

  Aanvullende lectuur

  [Jaarlijkse update] Internationaal cyberrecht in de praktijk: interactieve toolkit

  Wat is de definitie van Cyber Discovery? Een definitie en kader

  Bron: ComplexDiscovery