Uudet säännöt? Tietojen hallintaa koskeva eurooppalainen asetus

According to the European Commission, the proposed Regulation on Data Governance (Data Protection Act) will create the basis for a new European way of data governance that is in line with EU values and principles, such as personal data protection (GDPR), consumer protection and competition rules. It offers an alternative model to the data-handling practices of the big tech platforms, which can acquire a high degree of market power because of their business models that imply control of large amounts of data.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Tietojen hallinta viittaa sääntöihin ja keinoihin käyttää tietoja esimerkiksi jakamismekanismien, sopimusten ja teknisten standardien avulla. Se edellyttää rakenteita ja prosesseja tietojen jakamiseksi turvallisella tavalla, myös luotettujen kolmansien osapuolten kautta. Euroopan komissio julkaisi äskettäin ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojen hallinnasta (Data Governance Act). Ehdotuksen tarkoituksena on edistää käytettävissä olevien tietojen saatavuutta lisäämällä luottamusta tietojen välittäjiin ja vahvistamalla tiedonjakomekanismeja kaikkialla Euroopan unionissa. Jaettuna luvalla* tiedotusvälineiden julkaisu, ydinehdotus ja vastaavat kysymykset ja vastaukset -asiakirja annetaan harkintaasi varten ja käytettäväksi eDiscovery-ekosysteemin laillisina, liike-elämän ja tietoturva-alan ammattilaisina.

Data Governance Act (Datapolitiikka ja innovaatioryhmä — yksikkö G.1)

Media Release - 25. marraskuuta 2020

Komissio ehdottaa toimenpiteitä tietojen jakamisen tehostamiseksi ja eurooppalaisten tietoalueiden tukemiseksi

Jotta yhä kasvavien tietojen potentiaalia voitaisiin hyödyntää paremmin luotettavassa eurooppalaisessa kehyksessä, komissio ehdottaa tänään uusia tietojen hallintaa koskevia sääntöjä. Asetuksella helpotetaan tietojen jakamista koko EU:ssa ja sektoreiden välillä, jotta voidaan luoda vaurautta yhteiskunnalle, lisätä sekä kansalaisten että yritysten valvontaa ja luottamusta heidän tietoihinsa sekä tarjota vaihtoehtoinen eurooppalainen malli tärkeimpien teknologiaympäristöjen tietojenkäsittelykäytännölle.

Julkisten elinten, yritysten ja kansalaisten tuottamien tietojen määrä kasvaa jatkuvasti. Sen on määrä moninkertaistua viidellä vuosina 2018-2025. Näiden uusien sääntöjen avulla nämä tiedot voidaan valjastaa ja tasoittaa tietä alakohtaisille eurooppalaisille tietotiloille, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa, kansalaisia ja yrityksiä. Komission tämän vuoden helmikuussa antamassa tietostrategiassa on ehdotettu yhdeksää tällaista tietoaluetta, jotka vaihtelevat teollisuudesta energiaan ja terveydestä Euroopan vihreään sopimukseen. Niillä edistetään esimerkiksi vihreää siirtymää parantamalla energiankulutuksen hallintaa, tehdään yksilöllisen lääketieteen toimittamisesta todellisuutta ja helpotetaan julkisten palvelujen saatavuutta.

Digitaalisen aikakauden A Europe Fit for the Digital Age -järjestön toimeenpanevan varapuheenjohtajan Margrethe Vestagerin mukaan kaikkia tietoja ei tarvitse jakaa. Mutta jos olet ja tiedot ovat arkaluonteisia, sinun pitäisi pystyä tekemään tavalla, jossa tietoja voidaan luottaa ja suojata. Haluamme antaa liike-elämälle ja kansalaisille välineet, joiden avulla tiedot pysyvät hallinnassa. Luottamus siihen, että tietoja käsitellään eurooppalaisten arvojen ja perusoikeuksien mukaisesti.”

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton totesi, että ”määrittelemme tänään aidosti eurooppalaisen lähestymistavan tietojen jakamiseen. Uusi asetuksemme mahdollistaa luottamuksen ja helpottaa tiedonkulkua eri alojen ja jäsenvaltioiden välillä ja asettaa samalla kaikki tiedot tuottavat tahot ajoistuimelle. Teollisuuden tietojen merkitys taloudessamme kasvaa jatkuvasti, ja Eurooppa tarvitsee avoimet, mutta suvereenit sisämarkkinat dataa varten. Oikeiden investointien ja keskeisten infrastruktuurien lisäksi sääntely auttaa Eurooppaa nousemaan maailman ykköseksi datan maanosaksi.”

Tietostrategiaan sisältyvän ilmoituksen perusteella asetus luo perustan uudelle eurooppalaiselle tietojenhallintatavalle, joka vastaa EU:n arvoja ja periaatteita, kuten henkilötietojen suojaa, kuluttajansuojaa ja kilpailusääntöjä. Se tarjoaa vaihtoehtoisen mallin suurten teknologia-alustojen tietojenkäsittelykäytännöille, jotka voivat hankkia suurta markkinavoimaa niiden liiketoimintamallien vuoksi, jotka edellyttävät suurten tietomäärien hallintaa. Tässä uudessa lähestymistavassa ehdotetaan mallia, joka perustuu tietojen jakamisen tai yhdistelyn järjestäjien tietojen välittäjien puolueettomuuteen ja avoimuuteen luottamuksen lisäämiseksi. Tämän puolueettomuuden varmistamiseksi tietojen jakamisen välittäjä ei voi käsitellä tietoja omaan lukuunsa (esimerkiksi myymällä ne toiselle yritykselle tai kehittämällä omia tuotteitaan näiden tietojen perusteella), vaan sen on noudatettava tiukkoja vaatimuksia.

Asetus sisältää

Luottamusta tietojen jakamiseen lisätään useita toimia, sillä luottamuksen puute on tällä hetkellä suuri este ja johtaa korkeisiin kustannuksiin.

Luodaan uudet puolueettomuutta koskevat EU:n säännöt, jotta uudet tietojen välittäjät voivat toimia luotettavina tietojen jakamisen järjestäjinä.

Toimenpiteitä, joilla helpotetaan tiettyjen julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä. Esimerkiksi terveystiedon uusiokäyttö voisi edistää tutkimusta, jolla etsittäisiin parannuskeinoja harvinaisiin tai kroonisiin sairauksiin.

Keinot, joiden avulla eurooppalaiset voivat valvoa tuottamiensa tietojen käyttöä helpottamalla ja turvallisempaa yritysten ja yksityishenkilöiden vapaaehtoisesti asettaa tietonsa saataville laajemman yhteisen hyvän vuoksi selkein ehdoin.

Tausta

Tämänpäiväinen ehdotus on ensimmäinen toteutettavissa Euroopan tietosuojastrategiassa, jolla pyritään hyödyntämään keinoälyn kaltaisten tietojen ja teknologioiden taloudellisia ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia kunnioittaen samalla EU:n sääntöjä ja arvoja (esimerkiksi tietosuojan alalla sekä teollis- ja tekijänoikeuksien kunnioittamisen alalla ja liikesalaisuudet). Strategia perustuu yhtenäismarkkinoiden kokoon tilana, jossa tietoja voidaan kulkea EU:ssa ja eri aloilla selkeiden, käytännöllisten ja oikeudenmukaisten saatavuutta ja uudelleenkäyttöä koskevien sääntöjen mukaisesti. Tämänpäiväisessä ehdotuksessa tuetaan myös laajempaa kansainvälistä tietojen jakamista ehdoin, joilla varmistetaan Euroopan yleisen edun ja tietojen tarjoajien oikeutettujen etujen noudattaminen.

Vuonna 2021 on tarkoitus seurata lisää tietotiloja koskevia ehdotuksia, joita täydennetään tietolain avulla, jolla edistetään tietojen jakamista yritysten kesken sekä yritysten ja hallitusten välillä.

Lue Euroopan komission alkuperäinen julkaisu

Ehdotus asetukseksi eurooppalaisesta tietohallinnasta (Data Governance Act) - 25. marraskuuta 2020 (PDF)

Tietojen hallintolaki

Lue Euroopan komission alkuperäinen johdantokappale

Asetus tietojen hallinnasta - Kysymyksiä ja vastauksia - 25. marraskuuta 2020 (PDF)

Tietojen hallintaa koskeva asetus — Kysymyksiä ja vastauksia

Lue Euroopan komission alkuperäiset kysymykset ja vastaukset

* Uudelleenjaettu luvalla Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) -lisenssillä

Lisä lukeminen

Metadatasta massavalvontaan? Euroopan tietojen säilyttäminen tarkistettu

Suostumuksen ikä? Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet GDPR-asetuksen mukaisesta suostumuksesta

Lähde: Complex Discover

Ensimmäinen oikeudellinen hankkii eDiscoveryn tarjoaja Redpoint Technologies

According to Alex Martinez, CEO of First Legal, “Both First Legal...

Veristar hankkii planeetan tiedot

According to Veristar company founder, CEO, and president Rick Avers, “We...

Questel hankkii DoeGalin

doeLEGAL today announced that it has been acquired by intellectual property...

Seuraatko Moneya? Mike Bryant tarjoaa SOLID tarkastella Legal Tech Sulautuminen ja hankinta

From seed and venture capital investments to private equity and Special...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukee eDiscovery helmikuussa 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

Viisi suurta lukee eDiscovery tammikuu 2021

From eDiscovery business confidence and operational metrics to merger and acquisition...

Viisi suurta lukua eDiscovery joulukuu 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa marraskuulle 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

HaysTackid tunnustettu IDC MarketScape for eDiscovery Services

According to HaystackID CEO Hal Brooks, “We are proud to once...

Sukupolvenäkymä etätietoturvasta? HaysTackid™ -julkaisut 3.0 -tietoturvaparannukset tarkistustekniikkaan

According to HaystackID's Senior Vice President and General Manager for Review...

Vain ajan kysymys? HaysTackid käynnistää uuden palvelun tietomurtojen etsimistä ja tarkastelua varten

According to HaystackID's Chief Innovation Officer and President of Global Investigations,...

Se on Match! Keskittyminen eDiscovery-tarkastelun kokonaiskustannuksiin ja tarkistusoikeus Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

Kylmä sää saalis? Ennakoiva koodaustekniikat ja -protokollat -kysely — kevään 2021 tulokset

The Predictive Coding Technologies and Protocols Survey is a non-scientific semi-annual...

Tuletko ulos metsästä? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamus talvella 2021

In the winter of 2021, 85.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: Talvi 2021 -yleiskatsaus

In the winter of 2021, 43.3% of respondents viewed budgetary constraints...

Ei niin erinomainen? eDiscoveryn operatiiviset mittarit talvella 2021

In the winter of 2021, eDiscovery Business Confidence Survey more...