OpenText koopt Secure Information Exchange en Unified Communications Leader XMedius

“We welcome XMedius’s customers, strong partner network and employees to OpenText,” said Mark J. Barrenechea, OpenText CEO & CTO. “The acquisition reaffirms our commitment to Montreal, already a strategic hub for our analytics and AI development teams. Together, we will bring leading cloud and hybrid solutions to enterprises and small to mid-sized businesses.”

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Aankondiging van de pers

OpenText koopt XMedius

OpenText™ (NASDAQ: OTEX) (TSX: OTEX), „The Information Company”, vandaag [9 maart 2010] kondigde aan dat het XMedius heeft verworven, een leverancier van veilige informatie-uitwisseling en uniforme communicatieoplossingen. XMedius biedt tientallen jaren ervaring en gepatenteerde technologieën om veilige en collaboratieve communicatie te transformeren, waardoor organisaties meer workloads naar de cloud kunnen verplaatsen en het informatievoordeel kunnen ontgrendelen.

„Met meer dan 50.000 installaties wereldwijd versterkt de overname van XMedius het leiderschap van OpenText op het gebied van veilige informatie-uitwisseling, uniforme communicatie en digitale fax,” zegt Mark J. Barrenechea, CEO van OpenText en CTO. „Wij verwelkomen de klanten van XMedius, het sterke partnernetwerk en de medewerkers van OpenText. De overname bevestigt onze toewijding aan Montreal, al een strategische hub voor onze analyse- en AI-ontwikkelingsteams. Samen brengen we toonaangevende cloud- en hybride oplossingen voor bedrijven en kleine tot middelgrote bedrijven.”

XMedius biedt ook innovatieve technologieën om de omnichannel klantervaring en het verbonden bedrijf te optimaliseren. Deze oplossingen zullen een aanvulling vormen op de platforms van OpenText Customer Experience Management (CEM) en Business Network (BN). Meer informatie over XMedius is te vinden op www.xmedius.com.

Overeenkomstvoorwaarden en voorlopige vooruitzichten (1)

De aankoopprijs van de overname is ongeveer $75 miljoen in een all-cash transactie. XMedius genereert momenteel ongeveer $40 miljoen per jaar aan omzet. OpenText verwacht dat de inkomsten uit het eerste jaar dalen, tot 20% als gevolg van de gebruikelijke aanpassingen van de aankoopprijs en typische integratieactiviteiten. XMedius zal naar verwachting geen aanzienlijke inkomsten leveren aan de resultaten van OpenText voor het fiscale derde kwartaal eindigend op 31 maart 2020.

Over OpenText

OpenText, The Information Company™, stelt organisaties in staat om inzicht te krijgen door middel van toonaangevende oplossingen voor informatiebeheer, on-premises of in de cloud. Ga voor meer informatie over OpenText (NASDAQ: OTEX, TSX: OTEX) naar opentext.com.

Waarschuwende verklaring met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde uitspraken in dit persbericht, waaronder verklaringen over de plannen, doelstellingen, verwachtingen en intenties van OpenText met betrekking tot de overname, de verwachte bijdrage van de overname aan de resultaten van OpenText, financiering en afsluiting van de overname, evenals de verwachte timing en voordelen van de verwerving, het effect op de toekomstige financiële prestaties, waaronder met betrekking tot jaarlijkse recurrente inkomsten, cloudgroei, aangepaste EBITDA, kasstromen, winst en dividenden en behoud van ratings, kunnen woorden bevatten die worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen of informatie op grond van de toepasselijke effectenwetgeving. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, schattingen, prognoses en prognoses van OpenText over de werkomgeving, economieën en markten waarin het bedrijf actief is. Deze verklaringen zijn onderhevig aan belangrijke veronderstellingen, risico's en onzekerheden die moeilijk te voorspellen zijn, en de werkelijke uitkomst kan wezenlijk verschillen. De veronderstellingen van OpenText, hoewel het bedrijf op de datum van dit persbericht redelijk acht, kunnen onjuist blijken te zijn en bijgevolg kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de verwachtingen die hierin zijn uiteengezet. Voor aanvullende informatie met betrekking tot risico's en andere factoren, die zich kunnen voordoen, zie OpenText Jaarverslag op Form 10-K, Driemaandelijkse verslagen op Form 10-Q en andere effectendossiers bij de SEC en andere effectenregelgevers. Tenzij anders vereist door de toepasselijke effectenwetgeving, wijst OpenText elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Copyright ©2020 Open Tekst. OpenText is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Open Text. De lijst van handelsmerken is niet volledig van andere handelsmerken. Geregistreerde handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, merken en servicenamen die hierin worden genoemd, zijn eigendom van Open Text. Alle rechten voorbehouden. Ga voor meer informatie naar: http://www.opentext.com/who-we-are/copyright-information.

Opmerking: (1) Alle dollarbedragen in dit persbericht zijn in Amerikaanse dollars, tenzij anders aangegeven.

Lees de volledige versie op OpenText koopt XMedius

Aanvullend lezen

Investeringen in eDiscovery (een lopende lijst)

Een verkorte blik op het bedrijf van eDiscovery: fusies, overnames en investeringen

Bron: ComplexDiscovery