Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal, and IT professionals in the eDiscovery ecosystem are currently having to consider is how they plan for and execute the core eDiscovery task of review in today’s new world. From review market sizing to remote review decisions, the following update provides context and considerations that may be helpful for eDiscovery decision-makers as they consider the critical eDiscovery task of review during 2020.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Kun otetaan huomioon koronavirustaudin 2019 (COVID-19) puhkeamiseen ja vaikutuksiin perustuvat muuttuvat ympäristö- ja talousolosuhteet, eDiscoveryn ammattilaiset harkitsevat vuoden 2020 suunnitelmiensa liiketoimintatarkistuksia ja tekevät tai nopeuttavat keräystä tukevia eDiscovery-päätöksiä. sähköisesti tallennettujen tietojen (ESI) käsittely ja tarkastelu. Yksi eDiscovery-ekosysteemin keskeisistä tarkistamis- ja päätöksentekoaloista, joita eDiscovery-ekosysteemin yritys-, laki- ja IT-ammattilaisten on tällä hetkellä pohdittava, miten he suunnittelevat ja toteuttavat eDiscovery-perustehtävän nykypäivän uudessa maailmassa. Seuraavassa päivityksessä esitetään katsausmarkkinoiden mitoittamisesta etätarkistuspäätöksiin kontekstia ja huomioita, joista voi olla hyötyä eDiscoveryn päättäjille, koska he pitävät kriittistä eDiscovery-tehtävää katsauksessa vuoden 2020 aikana.

Markkinoiden koon korjaukset: Uusi arviointiarvio

Kun otetaan huomioon kolmen eDiscovery-perustehtävän, keräämisen ja tarkastelun suhteelliset kustannukset vuonna 2020, tarkastelun keskeisen tehtävän arvioidaan muodostavan noin 68 prosenttia eDiscoveryn kokonaismenoista. Vaikka koronavirustauti 2019 (COVID-19) vaikuttaa vaikuttavan merkittävästi eDiscoveryn taloudellisuuteen ja toteutukseen, sen meneillään olevan vaikutuksen arvioinnissa ei tässä varhaisessa vaiheessa ilmene muuttaneen merkittävästi vuonna 2020 keräys-, käsittely-, ja tarkistaa.

Kuvio 1 - eDiscoveryn suhteelliset ydintehtävämenot - 2020

1 — eDiscoveryn suhteelliset ydintehtävämenot — 2020

Alustavissa arvioissa (marraskuu 2019) ehdotettiin eDiscoveryn tarkistustehtävän markkinakoon olevan 8,61 B dollaria vuonna 2020. Tarkistetut mallinnusarviot, joissa otetaan huomioon COVID-19:n puhkeamisen ja vaikutusten aiheuttamat oikeudelliset maiseman muutokset, ovat pienentäneet eDiscoveryn tarkistustehtävän markkina-arvioita noin 23 prosenttia, ja tarkistettu työarvio on nyt 6,65 B dollaria vuodelle 2020. Mallissa otetaan huomioon yleisesti tavanomainen markkinoiden kasvu vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä sekä markkinapaikan muutoksiin vuoden 2020 kolmen viimeisen kalenterivuosineljänneksen aikana perustuvien tuottoarvioiden oikaisut.

Kuvio 2 - eDiscovery Market for Review - 2020 - Versio

2 — eDiscovery Market for Review — 2020 — Versio

Vuoden 2020 alkuperäisten markkinamallien arvioissa (julkaisemattomissa) ehdotettiin, että noin 90 prosenttia arvioista tapahtuisi paikan päällä, kun taas lähes 10 prosenttia tehtäisiin etänä. COVID-19:n puhkeamisen ja vaikutusten sekä sitä vastaavien sijaintipaikasta riippuvien matkustus- ja ryhmäyhdistämisrajoitusten vuoksi tarkistettuja arvioita paikan päällä tehtyjen tarkastusten prosenttiosuudesta on kuitenkin vähennetty 90 prosentista 10 prosenttiin vuonna 2020. Vastaavasti vuonna 2020 etänä suoritettavien tarkastusten arvioitu prosenttiosuus on kasvanut 10 prosentista 90 prosenttiin.

Kuvio 3 - eDiscovery Relative Core Review -tehtävämenot - 2020 - Versio

3 — eDiscovery Relative Core Review -tehtävämenot — 2020 — Versio

Sovellettaessa tarkistettuja markkinamallin arvioita paikan päällä tai etänä tehtyjen tarkastusten prosenttiosuudesta vuoden 2020 tarkistettuihin tarkastelun tuloarvioihin näyttää siltä, että etätarkastelumarkkinat kasvavat alkuperäisistä markkinakokoennusteista 0,86 B dollariin 4,28 Bt. Lisäksi paikan päällä toteutettavat tarkistusmarkkinat pienenevät alkuperäisistä markkinakokoennusteista 7,75 B dollariin 2,37 Bt. Mallissa otetaan huomioon myös yleisesti tavanomainen turvallisen etäarvioinnin ja paikan päällä -arvioinnin prosenttiosuus vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä sekä näiden prosenttiosuuksien oikaisut, jotka perustuvat markkinapaikan muutoksiin vuoden 2020 kolmen viimeisen kalenterivuosineljänneksen aikana.

Kuvio 4 - eDiscovery Market paikan päällä ja etätarkistus - 2020 - Versio

4 — eDiscovery Market paikan päällä ja etätarkistus -2020 — Versio

Näitä tarkistuskeskeisiä markkinakokomuutoksia tarkistetaan epäilemättä ja tarkastellaan ComplexDiscoveryn vuosittaisten eDiscovery Market Size -mashups -yritysten kehittämisessä. Ne voivat kuitenkin olla hyödyllisiä yritys-, laki- ja tietotekniikan ammattilaisille, koska he katsovat lisääntyvän hyväksynnän ja markkinoiden koon kehityskaari turvallisille etäarvioille eDiscoveryn suorittamisessa.

Päätökset turvallisesta etätarkastelusta: ehdot täyttäviä kysymyksiä ja huomioita

Kun otetaan huomioon tarkistuspalveluympäristön nopeat muutokset vuoden 2020 aikana, monet organisaatiot, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet etäarvioita osana eDiscovery-arsenaaliaan, arvioivat nyt aktiivisesti ja aggressiivisesti turvallisia etätarkistuspalveluja. Koska kaikki turvalliset etätarkastukset ja -tarjoajat eivät ole samanarvoisia, seuraavat vaatimukset täyttävät kysymykset ja näkökohdat saattavat olla hyödyllisiä asianajotoimistoille ja yrityksille niiden etäarviointipalvelujen arvioinnissa.

Etäkatsaus, joka tarjoaa ehdot täyttäviä kysymyksiä ja huomioita

Yleisiä kysymyksiä, jotka voivat auttaa selventämään palveluntarjoajan kokemusta ja asiantuntemusta suojattujen etätarkistuspalvelujen avulla, ovat muun muassa seuraavat:

Kuinka kauan olet tarjonnut turvallisia etätarkistuspalveluita (milloin oli ensimmäinen asiasi)?

Kuinka monta turvallista etätarkastusta vain projekteja olet suorittanut, ja kuinka monelle eri asiakkaalle?

Turvallinen etätarkastelu vain projekteja, mikä on keskimääräinen tiimikoko, ja mikä on suurin tiimikoko kyseisille projekteille?

Kuinka moni arvioijasi ja arvostelun esimiehesi on osallistunut turvalliseen etäarviointiprojektiin, ja mikä on niiden projektien keskimääräinen määrä, joihin he ovat osallistuneet, mukaan lukien näiden projektien keskimääräinen kesto?

Kuinka monta kokopäiväistä arvioijaa, QCER:iä ja arvostelupäällikköä on osallistunut ja on käytettävissä turvallisiin etäarviointiprojekteihin?

Kuinka moni arvioijasi ja arvostelun esimiehesi on osallistunut organisaatiosi suunnittelemaan koulutus- ja sertifiointiohjelmaan turvallisia etäarviointiprojekteja varten? Kuvaile etäkoulutusohjelmasi ja sertifiointiohjelmasi.

Onko turvallinen etätarkistuspalvelu, jota tarjoat organisaatiollesi orgaanista tai toimitat kumppanuuden kautta? Jos kyseessä on jälkimmäinen, nimeäkää kumppani (kumppanit).

Anna kolme erillistä asiakasviitettä turvallisia etäarvosteluja varten.

Alueet, jotka olisi kyseenalaistettava ja arvioitava etäarviointipalvelujen tarjoajia valittaessa, ovat:

Etätekniikka

Etäsuojaus

Etäprosessit (mukaan lukien QC/QA, viestintä ja valvonta)

Näitä kolmea kriittistä kokemusaluetta koskevia kysymyksiä ovat muun muassa seuraavat:

Tarjoaako suojatun etätarkistuksen tarjoamasi integroidun yhden palvelun ominaisuuden viestittelyyn, yhdistämiseen ja arviointien suorittamiseen?

Kuvaile yksityiskohtaisesti laitteistoa, teknologiaa ja infrastruktuuria, joka toimita/tarjoaa turvallisen etätarkistuksen, ja kuvaile turvallisuusvaatimukset, mukaan lukien suojaukset käytössä, jos arvioijat käyttävät omaa laitteistoaan ja käyttävät WiFi-yhteyttä.

Sisältääkö tarjouksesi suojatun sähköpostin ominaisuuden, jossa on rajalliset sähköpostin lähetysominaisuudet?

Miten estät pääsyn tarkistustyötiloihin paikallisilta tietokoneilta?

Tukeeko suojatun infrastruktuurin hallintaasetuksia, joilla rajoitetaan järjestelmänvalvojan oikeuksia, poistetaan USB-yhteys oheislaitteisiin, estetään ohjelmistojen asentaminen tai lataaminen sekä luku-/kirjoituspääsy paikallisiin asemiin/mediaan, rajoitetaan lataamista ja vientiä paikallisiin koneisiin sekä estetään tulostus (paikallinen, verkko ja screenprint)?

Tukeeko suojatun infrastruktuurin leikepöydän uudelleenohjausta (ei kopioita/leikkaus/liitä) ja tiedoston/kansion uudelleenohjausta?

Kuvaile yksityiskohtaisesti etäyksilön ja tiimin QC/QA-prosessejasi ja miten ne eroavat paikan päällä tehdyistä arvosteluista sekä siitä, miten ne eroavat muista palveluntarjoajista, mukaan lukien se, miten varmistat, että arvioijat koodaavat tarkasti ja johdonmukaisesti koko arvostelun alusta loppuun.

Kuvaile yksityiskohtaisesti etäviestintäprosessejasi (asiakasten/neuvonantajan ja sisäisen tiimin viestinnän kanssa) ja miten ne eroavat paikan päällä tehdyistä arvosteluista, mukaan lukien salattujen keskustelujen käyttö.

Kuvaile yksityiskohtaisesti ajan ja tuottavuuden auditointimenettelyitäsi, mukaan lukien tarkan ajan syöttämisen varmistaminen ja seisokkien käsittely.

Turvallisen etätarkistuksen henkilöstön alalla seuraavat kysymykset voivat antaa tietoa palveluntarjoajan valmiudesta.

Kuvaile turvallisten etäprojektien henkilöstö-, seulonta- ja rekrytointiprosesseja ja miten ne eroavat paikan päällä tehdyistä tarkasteluista.

Miten tarkistajat valitaan turvallisiin etäarviointiprojekteihin?

Millaisia tarkastuksia (esim. tausta, tietoturva, viitteet jne.) tehdään turvallisia etätarkistusehdokkaita ja tiimin jäseniä vastaan, jotta voidaan ottaa huomioon, kuinka usein nämä tarkistukset on validoitu.

Mitä konkreettisia mittareita käytetään valitsemaan uusia (organisaatiollesi) ja veteraaniarvioijia (organisaatiosi sisällä) turvallisia etäarviointiprojekteja varten?

Mitä arvioijien on hyväksyttävä teknologisen ja fyysisen turvallisuuden, työaikataulujen ja yksityisyyden suojan osalta? Antaa näyteasiakirjat, mukaan lukien NDA/luottamuksellisuussopimukset ja Work from Home (WFH) -säännöt ja sopimukset.

Lisäksi kollektiivisen kokemuksen näkökulmasta seuraavat kysymykset voivat antaa tietoa organisaation kokemuksesta ja kyvystä tukea turvallisia etäarviointiprojekteja.

Kuvaile etäryhmien rakennetta, mukaan lukien ensimmäinen rivi, laadunvalvonta ja tarkistuksen hallintasuhteet.

Onko organisaatiollasi oma sisäinen hallintarakenne, joka tukee koko tarkistusprosessia?

Onko organisaatiollasi omistettuja arviointinhallintaryhmiä, joilla on kokemusta yhteistyöstä?

Onko organisaatiollasi koulutettuja, päteviä ja sertifioituja arvioijia, jotka ovat työskennelleet yhdessä arviointiprojektien tukemisessa?

Näihin vaatimukset täyttäviin kysymyksiin saatujen vastausten perusteella eDiscoveryn päättäjillä pitäisi olla riittävästi tietoa, jotta he voivat tehdä alustavan arvion palveluntarjoajista, joita harkitaan turvallisissa etätarkasteluprojekteissa ja olla valmiita siirtymään virallisiin palveluntarjoajien arviointeihin, jotka sisältävät esityksiä, esittelyjä ja keskusteluja.

Ylimääräinen lukeminen

eDiscovery Business Continuity: huomioita etätyöhön

Vuoden 2020 tarkastelu eDiscovery-katsauksessa: Tehtävä-, kulutus- ja kustannustietopisteet

Lähde: ComplexDiscovery

Suhteellisuusteoria hankkii tekstin ÄO

"We're merely scratching the surface of what the application of AI...

Sandline Discovery hankkii Frankfurt Saksalainen 24laillinen

According to Dominic Piernot, co-founder of 24legal, “We are super excited...

Consilion ja Xact Data Discoveryn sulautuminen sulkeutuu

“We are very pleased to close the merger with Xact Data...

Solid Look Euroopasta? Legal Tech Fuusio ja yrityskauppa Mike Bryantin ja John Jacobsin kanssa

From Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) to the recent flurry of...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukee eDiscovery toukokuulle 2021

From cyber discovery and data breaches to business of law and...

Viisi suurta lukee eDiscovery huhtikuulle 2021

From X-Road® and risk management to business confidence and cybersecurity, the...

Viisi suurta lukee eDiscovery maaliskuulle 2021

From data breach economics and vulnerabilities to private-equity investments and vendor...

Viisi suurta lukee eDiscovery helmikuussa 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

Mushrooming tilaisuus? Katos turvaa AI-käyttöisen tietomurron vastauspatentin

According to Ralph Nickl, CEO and co-founder of Canopy, “Until recently,...

Exterro käynnistää FTK Central

According to Exterro Founder and CEO Bobby Balachandran, “FTK Central’s new processing...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2021 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Suhteellisuusteoria hankkii tekstin ÄO

"We're merely scratching the surface of what the application of AI...

- Tarkistan kuusi? Yhteenlaskettu yleiskatsaus kuuteen puolivuotiseen eDiscovery-hinnoittelututkimukseen

The anonymized aggregate results from six semi-annual surveys highlight eDiscovery pricing...

Vaihtoehtoiset hintatyylit Kesän 2021 eDiscovery Hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...

Kahdeksantoista huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta keväällä 2021

In the spring of 2021, 60.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: kevään 2021 yleiskatsaus

In the spring of 2021, 25.0% of respondents viewed budgetary constraints...