e-juurdluse äritegevuse usalduse uuringu tulemused — suvi 2020

This is the nineteenth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by ComplexDiscovery. It is also the second time the survey has been conducted during the current pandemic. The current global coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic continues to alter life as we know it. It also continues to alter the business landscape of everyone in the eDiscovery ecosystem. 2,189 individual responses have been received from legal, business, and technology professionals across the eDiscovery ecosystem since the inception of the survey in early 2016. 100 respondents shared their opinions as part of the summer 2020 survey.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimetaja märkus: Selle suve e-juurdluse äriusalduse uuringu tulemused esitavad COVID-19 käimasoleva mõju e-juurdluse äritegevusele. Tulemused kirjeldavad ka e-juurdluse ökosüsteemi inimeste ja pakkujate muret ja kaalutlusi, mida jagavad 100 juriidilise, äri- ja tehnoloogiaspetsialisti.

E-juurdluse äriusalduse uuring

E-juurdluse äriusalduse uuring on mitteteaduslik kvartaliuuring, mille eesmärk on anda ülevaade e-juurdluse ökosüsteemis töötavate üksikisikute äriusalduse tasemest. Uuring koosneb üheksast põhilisest mitmevalikulisest küsimusest, mis keskenduvad e-juurdluse toodete ja teenuste loomise, kohaletoimetamise ja tarbimisega seotud teguritele. Lisaks sisaldab uuring kolme valikulist küsimust, mis keskenduvad äritegevuse mõõdikutele päevade müügi tasumata (DSO), igakuiste korduvate tulude (MRR) ja tulude jaotamisele kliendibaaside vahel.

2016. aasta alguses algatatud uuringut on tänaseks manustatud üheksateist korda 2 189 individuaalse vastusega. Uuring on avatud e-juurdluse ökosüsteemis tegutsevatele juriidilistele, äri- ja infotehnoloogia spetsialistidele. Kvartaalseid isikuid kutsutakse osalema peamiselt otsese e-posti kutsete kaudu.

2020. aasta suve uuringu tulemused

2020. aasta suve uuringu reageerimisperiood algatati 26. juunil 2020 ning seda jätkati kuni 100 vastuse registreerimiseni (10. juuli 2020). Tänu selliste organisatsioonide toetusele, nagu sertifitseeritud e-Discovery Spetsialistide Assotsiatsioon (ACDS), koges selle kvartali küsitlus kindlaid reageerimismäärasid hoolimata sellest, et neid kohandati maksimaalselt 100 reageerijat, et tasakaalustada uute tööstusharude uuringute ja algatatud side hiljutise leviku vastu praeguse pandeemia ajal.

Kuigi individuaalsed vastused uuringule on konfidentsiaalsed, avaldatakse koond- ja filtreerimata tulemused, et rõhutada osalejate ärikindlust majanduslike tegurite suhtes, mis mõjutavad e-juurdluse toodete ja teenuste loomist, tarnimist ja tarbimist 2020. aasta suvel.

Ettevõtte usalduse küsimused (nõutavad)

n = 100 vastajat

1. Milline järgmistest segmentidest kirjeldab kõige paremini teie ettevõtet e-juurdluse kaudu?

Osa e-juurdluse ökosüsteemist, kus teie organisatsioon elab

Tarkvara või teenuste pakkuja — 31% (alates 2020. aasta kevadest)

Advokaadibüroo — 28% (alates kevadest 2020)

Konsultatsioon — 22% (alates 2020. aasta kevadest)

Corporation — 12% (Up alates Spring 2020)

Valitsusüksus — 4% (alla 2020. aasta kevadest)

Muu — 2% (alates 2020. aasta kevadest)

Meedia/Teadusorganisatsioon — 1% (alla 2020. aasta kevadest)

1-küsitlusele vastajad-organisatsioonide kaupa segment-suvel-2020

2. Kuidas hindate oma segmendis e-juurdluse praeguseid üldisi äritingimusi?

Subjektiivne tunne äri tulemuslikkust võrreldes äriootustega

Hea — 40% (Up alates 2020. aasta kevadest)

Tavaline — 36% (alla 2020. aasta kevadest)

Halb — 24% (alla 2020. aasta kevadest)

2-praegune äri-kliima-ülevaatus-suvel-2020

3. Kuidas arvate, et äritingimused on teie segmendis kuus kuud pärast seda?

Subjektiivne tunne äri tulemuslikkust võrreldes äriootustega

Parem — 48% (alates 2020. aasta kevadest)

Sama — 48% (Up alates 2020. aasta kevadest)

Veelgi hullem — 4% (Down alates Spring 2020)

3-äri-kliima-ülevaade+kuue kuu suvel-2020

4. Kuidas te arvate, et e-juurdluse ökosüsteemi segmendis saadav tulu on kuus kuud pärast seda?

Tulu on e-Discovery-ga seotud äritegevusest saadav tulu

Kõrgem — 41% (Up alates 2020. aasta kevadest)

Sama — 47% (Up alates 2020. aasta kevadest)

Madalam — 12% (alla 2020. aasta kevadest)

4-tulu-ülevaate+kuue kuu suvel-2020

5. Kuidas te arvate, et kasum teie e-juurdluse ökosüsteemi segmendis on nüüd kuus kuud?

Kasum on kõigi kulude, võlgade, täiendavate tuluvoogude ja tegevuskulude arvestamise järel jääv tulu summa

Kõrgem — 35% (Up alates 2020. aasta kevadest)

Sama — 48% (Up alates 2020. aasta kevadest)

Madalam — 17% (alla 2020. aasta kevadest)

5-kasumit-ülevaate+kuue kuu suvel-2020

6. Kuuest allpool esitatud teemast, milline on küsimus, mis te tunnete, mõjutab kõige rohkem e-juurdluse äri järgmise kuue kuu jooksul?

Väljakutsed, mis võivad otseselt mõjutada ettevõtte jõudlust

Eelarvepiirangud — 56% (alates 2020. aasta kevadest)

Andmetüüpide suurendamine — 14% (alates 2020. aasta kevadest)

Andmete mahu suurenemine — 14% (alates 2020. aasta kevadest allapoole)

Andmete turvalisus — 7% (alla 2020. aasta kevadest)

Töötajate puudumine — 6% (alla 2020. aasta kevadest)

Ebapiisav tehnoloogia — 3% (Down alates 2020. aasta kevadest)

6-küsimused-mõju-eDiscovery-äri-tulemuslikkus-suve-2020

7. Millises geograafilises piirkonnas teete esmajoones e-Discovery-ga seotud äri?

Asukoht, kust te oma ettevõtte hinnanguid alustate

Põhja-Ameerika (Ameerika Ühendriigid) — 88% (alla kevadest 2020)

Põhja-Ameerika (Kanada) — 6% (Up alates 2020. aasta kevadest)

Euroopa (Ühendkuningriik) — 4% (alates 2020. aasta kevadest)

Aasia ja Vaikse ookeani Aasia — 1% (Up alates 2020. aasta kevadest)

Kesk-/Lõuna-Ameerika — 1% (Up alates 2020. aasta kevadest)

Euroopa (mitte-Ühendkuningriik) — 0% (alla 2020. aasta kevadest)

Lähis-Ida/Aafrika — 0% (alla 2020. aasta kevadest)

7-küsitlusele vastajad-geograafilise piirkonna-suvi 2020

8. Mis kirjeldab kõige paremini teie peamist funktsiooni teie organisatsiooni e-Discovery-ga seotud äri läbiviimisel?

Õigus/kohtuvaidluste tugi — 85% (alates 2020. aasta kevadest)

Äri-/ettevõtlustugi (kõik muud ärifunktsioonid) — 12% (alates 2020. aasta kevadest)

IT/tootearendus — 3% (alla 2020. aasta kevadest)

8-küsitlusele vastajad — esmaste funktsioonide kaupa — suvi 2020

9. Mis kirjeldab kõige paremini teie toetuse taset teie organisatsiooni e-Discovery-ga seotud äri läbiviimisel?

Operatiivjuhtimine — 30% (alla 2020. aasta kevadest)

Tactical Execution — 40% (Up alates Spring 2020)

Juhtkond — 30% (alates 2020. aasta kevadest)

9-küsitlusele vastajat toetuste taseme kaupa — suvi 2020

Ärimõõdiku trajektoori küsimused (valikuline)

10. Kuidas iseloomustaksite oma organisatsiooni Days Sales Outstanding (DSO) trajektoori viimase kvartali jooksul?

n=91 Vastajat

Kasvav — 20,9% (alates 2020. aasta kevadest)

Kõikumatu — 23,1% (Up alates 2020. aasta kevadest)

Kahanemine — 16,5% (alates 2020. aasta kevadest)

Ei tea — 39,6% (Down alates Spring 2020)

10-eDiscovery-äri-meetrilis-trajektoori-päevad-Sales-Outstanding-Suvel-2020

11. Kuidas iseloomustaksite oma organisatsiooni igakuiste korduvate tulude trajektoori viimase kvartali jooksul?

n=90 vastanutest

Kasvav — 26,7% (alates 2020. aasta kevadest)

Kõikumatu — 18,9% (alla kevadest 2020)

Kahanemine — 25,6% (alla 2020. aasta kevadest)

Ei tea — 28,9% (Down alates Spring 2020)

11-eDiscovery-äri mõõdiku-trajektoori-Kuu kordus-tulu-suvel-2020

12. Milline järgmistest avaldustest kirjeldab kõige paremini teie ettevõtte tulude jaotust kliendibaasis viimase kvartali jooksul?

n=89 Vastajat

Kasvav — 20,2% (alates 2020. aasta kevadest)

Kõikumatu — 27% (alla 2020. aasta kevadest)

Kahanemine — 18% (alla 2020. aasta kevadest)

Ei tea — 34,8% (Down alates Spring 2020)

12-eDiscovery-Äri-meetrilis-trajektoori-jaotus-tulu-üle-kliendibaasi-suvel-2020

Eelmise uuringu tulemused

2020. aasta kevadine uuring (2. aprill — 15. aprill 2020)

2020. aasta talve uuring (28. detsember 2019 — 11. jaanuar 2020)

Sügis 2019 uuring (29. september — 17. oktoober 2019)

Summer 2019 uuring (1. juuli — 17. juuli 2019)

2019. aasta kevadine uuring (1. aprill — 18. aprill 2019)

2019. aasta talve uuring (27. detsember 2018 — 10. jaanuar 2019)

Sügis 2018 uuring (14. oktoober — 26. oktoober 2018)

Summer 2018 Uuring (4. juuli — 24. juuli 2018)

2018. aasta kevadine uuring (7. aprill — 20. aprill 2018)

Talv 2018 Uuring (24. detsember 17 — 15. jaanuar 2018)

2017. aasta sügisene uuring (5. oktoober — 17. oktoober 2017)

2017. aasta suve uuring (6. juuli — 31. juuli 2017)

2017. aasta kevadine uuring (14. aprill — 1. mai 2017)

2017. aasta talve uuring (20. jaanuar — 6. veebruar 2017)

2016. aasta sügisel uuring (11. oktoober — 1. detsember 2016)

2016. aasta suve uuring (1. august — 31. august 2016)

2016. aasta kevadine uuring (1. mai — 31. mai 2016)

2016. aasta talve uuring (15. veebruar — 29. veebruar 2016)

Allikas: ComplexDiscovery

e-juurdluse ühinemised, ülevõtmised ja investeeringud 2020. aastal

Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition,...

Relatiivsus omandab VerQu

According to Relativity CEO Mike Gamson, "It's imperative that the legal...

E-juurdluse ühinemised, ülevõtmised ja investeeringud 2020. aasta kvartalis

From Nuix and DISCO to Exterro and AccessData, the following findings,...

DISCO sulgeb rahastamisvooru $100 miljonit

According to DISCO CEO Kiwi Camara, “Legaltech is booming now, and...

Uus ajastu e-juurdluse? Turukasvu raamimine kuue ajastute objektiivi kaudu

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

E-juurdluse turu suurus Mashup: 2020-2025 ülemaailmne tarkvara ja teenuste ülevaade

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Lähtestamine lähtestamine? e-juurdluse turu suuruse kohandused aastaks 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kodu või eemal? e-juurdluse kollektsiooni turu suuruse ja hinnakujunduse kaalutlused

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta jaanuar 2021

From eDiscovery business confidence and operational metrics to merger and acquisition...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta detsember 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta november 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta oktoober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Ainult aja küsimus? HayStacKid käivitab uue teenuse andmete rikkumise avastamise ja läbivaatamise

According to HaystackID's Chief Innovation Officer and President of Global Investigations,...

See on Match! Keskendudes e-juurdluse ülevaate kogumaksumusele ReviewRight Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

Proaktiivsest tuvastamisest kuni andmerikkumise ülevaated: tundlike andmete avastamine ja kaevandamine koos Acema

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

Ei ole nii silmapaistev? e-juurdluse operatiivmõõdikud 2021. aasta talvel

In the winter of 2021, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Talv 2021 e-juurdluse ettevõtete usalduse uuringu tulemused

This is the twenty-first quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Kõrge viie? Viiest poolaastast e-juurdluse hinnaanalüüsi koondülevaade

As we are in the midst of a pandemic that has...

Asjakohasuse ja reaalsuse tasakaalustamine? Talv 2021 e-juurdluse hinnakujunduse tulemused

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...