Sun. Nov 27th, 2022
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Toimetaja märkus: Võrgu- ja infoturbe direktiiv on esimene osa kogu ELis küberturvalisust käsitlevatest õigusaktidest ning selle konkreetne eesmärk oli saavutada küberturvalisuse kõrge tase kõikides liikmesriikides. Kuigi see suurendas liikmesriikide küberjulgeoleku suutlikkust, osutus selle rakendamine keeruliseks, mille tulemuseks oli killustatus kogu siseturul eri tasanditel. Et vastata digitaliseerimisega kaasnevatele kasvavatele ohtudele ja küberrünnakute suurenemisele, esitas komisjon ettepaneku asendada võrguteenuste direktiiv ja tugevdada seeläbi turvanõudeid, tegeleda tarneahelate turvalisusega, ühtlustada aruandluskohustusi ja kehtestada rangemad järelevalvemeetmed ja rangemad jõustamisnõuded, sealhulgas ühtlustatud sanktsioonid kogu ELis. Kaasseadusandjad jõudsid 13. mail 2022 võrgu- ja infoturbe 2 ettepaneku tekstis esialgsele kokkuleppele ning kavandatavad õigusaktid võttis Euroopa Parlament vastu 10. novembril 2022. Võrgu- ja infoturbe 2 direktiivi vastuvõtmise teade ja koopia võivad olla kasulikud küberturvalisusele, teabe juhtimisele ja e-juurdluse ökosüsteemis tegutsevatele õigusalaste tuvastuste spetsialistidele, kuna nad peavad Euroopa Liidus küberturvalisuse nõudeid arvestades.

  Pressiteate*

  Küberjulgeolek: parlament võtab vastu uue seaduse, et tugevdada kogu ELis vastupanuvõimet

  Neljapäeval kiideti parlamendiliikmed heaks eeskirjad, millega nõutakse ELi liikmesriikidelt rangemaid järelevalve- ja täitemeetmeid ning ühtlustama oma sanktsioone

  Uued õigusaktid kehtestavad rangemad nõuded ettevõtetele, haldusasutustele ja infrastruktuurile

  Erinevad riiklikud küberjulgeoleku meetmed muudavad ELi haavatavamaks

  Uued olulised valdkonnad, nagu energeetika, transport, pangandus, tervishoid

  Parlamendiliikmete ja nõukogu vahel juba mais kokku lepitud õigusaktidega kehtestatakse riskide juhtimise, aruandluskohustuste ja teabe jagamise rangemad küberturvalisuse kohustused. Nõuded hõlmavad muu hulgas juhtumite reageerimist, tarneahela turvalisust, krüpteerimist ja haavatavuse avalikustamist.

  Rohkem üksusi ja sektoreid peavad enda kaitsmiseks võtma meetmeid. Uued julgeoleku sätted hõlmavad selliseid olulisi sektoreid nagu energeetika-, transport-, pangandus-, tervishoiu-, digitaaltaristu, avalik haldus ja kosmosesektor.

  Läbirääkimiste käigus rõhutasid parlamendiliikmed selgete ja täpsete eeskirjade järele ettevõtete jaoks ning nõudsid võimalikult paljude valitsus- ja avalik-õiguslike asutuste kaasamist direktiivi reguleerimisalasse.

  Uued eeskirjad kaitsevad ka nn olulisi sektoreid, nagu postiteenused, jäätmekäitlus, kemikaalid, toit, meditsiiniseadmete tootmine, elektroonika, masinad, mootorsõidukid ja digitaalsed teenusepakkujad. Kõik keskmise suurusega ja suured ettevõtted valitud sektorites kuuluvad õigusaktide kohaldamisalasse.

  Samuti luuakse raamistik paremaks koostööks ja teabe jagamiseks erinevate asutuste ja liikmesriikide vahel ning luuakse Euroopa haavatavuste andmebaas.

  Tsitaat

  „Lunarahavara ja muud küberohud on Euroopas liiga kaua ette kuulutanud. Me peame tegutsema, et muuta oma ettevõtted, valitsused ja ühiskond vastupidavamaks vaenulikele küberoperatsioonidele,” ütles juhtiv parlamendiliige Bart Groothuis (Rene, NL).

  „Käesolev Euroopa direktiiv aitab ligikaudu 160 000 üksusel tugevdada oma haardumist julgeoleku suhtes ning muuta Euroopa turvaliseks elukohaks ja töötada. Samuti võimaldab see teabe jagamist erasektori ja partneritega üle maailma. Kui meid ründatakse tööstuslikus mahus, peame reageerima tööstuslikul skaalal, „ütles ta.

  „See on parim küberjulgeoleku õigusakt, mida see kontinent on veel näinud, sest see muudab Euroopa küberintsidentide ennetavalt käitlemiseks ja teenustele orienteeritud,” lisas ta.

  Järgmised sammud

  Parlamendiliikmed võtsid teksti vastu 577 häälega 6-le, kusjuures erapooletuks jäi 31 erapooletuks. Pärast parlamendi heakskiitmist peab nõukogu seaduse ametlikult vastu võtma, enne kui see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

  Taust

  Võrgu- ja infoturbe direktiiv oli esimene osa kogu ELi hõlmavatest küberturvalisust käsitlevatest õigusaktidest ning selle konkreetne eesmärk oli saavutada küberturvalisuse kõrge tase kõikides liikmesriikides. Kuigi see suurendas liikmesriikide küberjulgeoleku suutlikkust, osutus selle rakendamine keeruliseks, mille tulemuseks oli killustatus kogu siseturul eri tasanditel.

  Selleks et vastata digitaliseerimisest ja küberrünnakute suurenemisest tulenevatele kasvavatele ohtudele, on komisjon esitanud ettepaneku asendada võrguteenuste direktiiv ja tugevdada seeläbi turvanõudeid, tegeleda tarneahelate turvalisusega, lihtsustada aruandluskohustusi ja kehtestada rangemad järelevalvemeetmed ja rangemad jõustamisnõuded, sealhulgas ühtlustatud sanktsioonid kogu ELis.

  Loe algset teadet.

  Täielik NIS2 direktiiv: võrgu- ja infoturbe (NIS) direktiiv (PDF) - Mouseover kerimiseks

  EPRS - BRI 2021 689333 - ET

  Lugege originaalpaberit.

  *Jagatud Creative Commonsi loaga — omistamine 4.0 Rahvusvaheline (CC BY 4.0) — litsents.

  Täiendav lugemine

  Rahvusvaheline küberõigus praktikas: interaktiivne tööriistakomplekt

  Määratlemine Cyber Discovery? Määratlus ja raamistik

  Allikas: ComplexDiscovery

  Rangemad järelevalve- ja täitemeetmed? Euroopa Parlament võtab vastu uue küberjulgeoleku õiguse

  According to European Member of Parliament (MEP) Bart Groothuis, “Ransomware and...

  Geopoliitiline Shakedowns? ENISA ohtude maastiku iga-aastane aruanne — 10. väljaanne

  According to EU Agency for Cybersecurity Executive Director Juhan Lepassaar, “Today's...

  Krüptograafiliselt turvaline? Side-Channel analüüsi oht

  Side-channel analysis has become a widely recognized threat in the last...

  Red Storm tõuseb? Andmetega seotud rikkumised tõusevad globaalselt Q3 2022

  “It’s concerning to see data breaches rising again after a comparatively...

  Magnet tulu? Magneti kohtuekspertiis teatab 2022 kolmanda kvartali tulemustest

  According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "Our solutions address the...

  Edusammud ja võimalused? Cellebrite teatab kolmanda kvartali 2022 tulemustest

  “We are pleased to report a solid third quarter, delivering strong...

  Kaardiväe vahetamine? Relatiivsusteooria tervitab uut tegevjuhti

  "Relativity is a rare company with both exceptional industry leadership and...

  Tankimine Jätkuv kasv? Renovus Capital omandab HBR Consulting Advisory Business

  "The legal industry remains in the early stages of digital and...

  E-juurdluse turu suurus Mashup: 2022-2027 Ülemaailmne tarkvara ja teenuste ülevaade

  From retraction to resurgence and acceleration, the worldwide market for eDiscovery...

  Liikuda? 2022 e-Discovery Market Kineetika: viis huvipakkuvat valdkonda

  Recently ComplexDiscovery was provided an opportunity to share with the eDiscovery...

  Usaldades protsessi? 2021 e-juurdluse töötlemise ülesande, kulude ja kulude andmete töötlemine

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Ülevaatamise aasta? 2021 e-juurdluse läbivaatamise ülesande, kulutuste ja kulude andmepunktid

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Viis suurt loeb küberi, andmete ja juriidilise avastamise kohta novembriks 2022

  From cyber shakedowns and threats to the total cost of eDiscovery...

  Viis suurt loeb küberandmete ja õigusliku avastamise kohta oktoobriks 2022

  From cyber claims and data privacy to corporate litigation and the...

  Viis suurt loeb küberandmete ja õigusliku avastamise kohta septembriks 2022

  From privacy legislation and special masters to acquisitions and investigations, the...

  Viis suurt lugeb küberi, andmete ja õigusliku avastamise kohta augustis 2022

  From AI and Big Data challenges to intriguing financial and investment...

  Majas? 2022. aasta sügise e-juurdluse kogukulude uuring

  Today CompexDiscovery shares the results of a new business survey focused...

  Külm Front mured? Kaheksateist tähelepanekut e-juurdluse ettevõtete usalduse kohta 2022. aasta sügisel

  In the fall of 2022, 49.0% of survey respondents felt that...

  Stereotüüpide andmed? E-juurdluse ettevõtte jõudlust mõjutavad probleemid: aasta sügisel 2022 ülevaade

  In the fall of 2022, 28.0% of respondents viewed increasing types...

  Mull Trouble? E-juurdluse tegevusmõõdikud 2022. aasta sügisel

  In the fall of 2022, 89 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

  Välja kaevamine ja kaevamine? Ukraina Konflikti hindamine Maps (November 14-20, 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Vabastav hoogu? Ukraina Konflikti hindamine Maps (November 7-13, 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Retoorika või reaalsus? Ukraina Konflikti hindamised Maps (1-6 november 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Infrastruktuuri sihtimine? Ukraina Konflikti hindamised Maps (27. oktoober - 31, 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...