Kiitollinen asiakkaillesi? Yksitoista asiakassuhteen huomiota

While many different attributes may impact inter-organizational and interpersonal engagements between providers and customers, the following eleven customer relationship attributes may be beneficial for providers to consider as they seek to meet and exceed customer expectations in the delivery of data and legal discovery services.

en flag
nl flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Yksitoista asiakassuhteen huomiota

Subjektiivisia määritteisiin perustuvia asiakassuhteita koskevia vaatimuksia käsitellään harvoin tai määritetään virallisesti eDiscoveryn tarjoajan arviointiprosessin aikana. Nämä määritteeseen perustuvat vaatimukset ovat kuitenkin lähes aina vaikuttavia tekijöitä asiakastyytyväisyyden määrittämisessä. Vaikka monet eri ominaisuudet voivat vaikuttaa organisaatioiden välisiin ja ihmisten välisiin sitoumuksiin palveluntarjoajien ja asiakkaiden välillä, seuraavat yksitoista asiakassuhdeominaisuutta voivat olla hyödyllisiä palveluntarjoajille, koska ne harkitsevat, miten vastata ja ylittää asiakkaiden odotuksiin tietojen ja oikeudellisten tietojen toimittamisen yhteydessä löytöpalvelut.

”Asiat, joita asiakkaat todella haluavat, mutta eivät määritä”

Huomio: tarkkaavainen harkinta. Asiakas ei ainoastaan puutu siihen, mitä asiakas pyytää, vaan käyttää kokemusta, joka auttaa pohtimaan, mitä asiakas saattaa tarvita (tai ei tarvitse).

Hyväksyminen: Suotuisa vastaanotto. Asiakkaan hyväksyminen kumppanina ratkaisun kehittämisessä ja toimituksessa eikä vain pyytäjänä.

Arvostus: Ilmaistu kiitollisuus. Jakaminen toiminnan kautta (auttaa asiakkaita) kiitollisuutesi siitä, että sinua pidetään palveluntarjoajana, joka voi auttaa asiakasta ratkaisemaan ongelman.

Positiivinen tuomio. Asiakaspyyntöjen ja päätösten validointi, kun olet samaa mieltä, ja antaa rakentavaa/opettavaista palautetta harkittavaksi, kun et ole samaa mieltä asiakkaan kanssa.

Kiintymys: Vahva kiintymys. Aidosti pitämällä asiakkaan etu etusijalla.

Mukavuus: Vähentämällä vakavuutta. Pyrimme viestimään ja asettamaan odotuksia niin, että asiakas pysyy ajan tasalla projektin tilasta, ettei yllätyksiä yllätetä.

Kannustus: Hyödyllistä tukea. Helppo työskennellä auttamalla ihmisiä tuntemaan itsensä positiiviseksi, kun he kommunikoivat kanssasi.

Kunnioitus: Viivallinen huomioon. Ymmärtäminen, että asiakas on viime kädessä vastuussa päätöksistään ja että vastuu auttaa tällaisissa päätöksissä ei ole suhtautua kevyesti.

Turvallisuus: Vapaus riskeistä. Pyrimme poistamaan asiakkaan riskit kaikissa kohdissa, että asiakkaan tarpeet voidaan täyttää ja edelleen.

Tuki: suvaitsevainen kestävyys. Tuen tarjoaminen pitämällä silmällä toivottua tulosta välittömän pyynnön tai vastauksen sijaan.

Ymmärtäminen: Myötätuntoinen ymmärtäminen. Pyrimme paitsi ymmärtämään, mitä asiakas sanoo, myös ymmärtämään vaatimuksen asiayhteyttä.

Harkitsemalla näitä ominaisuuksia huolellisesti ja soveltamalla niitä vapaasti palveluntarjoajat voivat todella osoittaa, kuinka aidosti kiitollisia he ovat mahdollisuudesta työskennellä asiakkaidensa kanssa ja heidän kanssaan.

Lisää lukemista

NPS: Haluat ehkä tietää lisää tästä tärkeästä numerosta

Subjektiivisen objektiivisuus: eDiscoveryn toimittajan elinkelpoisuuden arviointi

Lähde: ComplexDiscovery