Dankbaar voor uw klanten? Elf overwegingen klantrelatie

While many different attributes may impact inter-organizational and interpersonal engagements between providers and customers, the following eleven customer relationship attributes may be beneficial for providers to consider as they seek to meet and exceed customer expectations in the delivery of data and legal discovery services.

en flag
nl flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Elf overwegingen klantrelatie

Subjectieve, op attributen gebaseerde klantrelatievereisten worden zelden formeel behandeld of gespecificeerd tijdens het evaluatieproces van de eDiscovery provider. Deze op attributen gebaseerde vereisten zijn echter vrijwel altijd aanwezig als een bijdragende factor bij het bepalen van de klanttevredenheid. Hoewel veel verschillende kenmerken van invloed kunnen zijn op interorganisatorische en interpersoonlijke relaties tussen aanbieders en klanten, kunnen de volgende elf kenmerken van klantrelatie gunstig zijn voor aanbieders, aangezien zij overwegen hoe zij aan de verwachtingen van klanten kunnen voldoen en overtreffen bij de levering van gegevens en juridische ontdekkingsdiensten.

„Dingen die klanten echt willen, maar niet opgeven”

Attentie: Oplettende overweging. Niet alleen het aanpakken van wat de klant vraagt, maar het toepassen van ervaring om te helpen overwegen wat de klant nodig heeft (of niet nodig).

Aanvaarding: Gunstige ontvangst. De klant accepteren als partner in de ontwikkeling en levering van de oplossing en niet alleen als aanvrager.

Waardering: Uitgesproken dankbaarheid. Delen door middel van actie (het helpen van klanten) uw dankbaarheid voor het feit dat u wordt beschouwd als een provider die de klant kan helpen een probleem op te lossen.

Positief oordeel. Het verstrekken van validatie van verzoeken en beslissingen van klanten wanneer u akkoord gaat en het verstrekken van constructieve/leerzame feedback ter overweging wanneer u niet in overeenstemming bent met de klant.

Genegenheid: Sterke genegenheid. Echt het belang van de klant als de hoogste prioriteit hebben.

Comfort: Verminderen van ernst. Om te communiceren en verwachtingen te stellen op een manier die de klant op de hoogte houdt van de projectstatus om geen verrassingen te garanderen.

Aanmoediging: nuttige ondersteuning. Makkelijk om mee te werken door mensen te helpen zich positief te voelen wanneer ze met je communiceren.

Respect: Uitlatend respect. Begrijpen dat uiteindelijk de klant verantwoordelijk is voor zijn beslissingen en dat het hebben van de verantwoordelijkheid om te helpen met dergelijke beslissingen niet lichtvaardig genomen moet worden.

Veiligheid: Vrijheid van risico. Het risico voor de klant te elimineren op elk punt dat men kan en nog steeds aan de behoeften van de klant kan voldoen.

Ondersteuning: Tolerant uithoudingsvermogen. Ondersteuning bieden door het gewenste resultaat in de gaten te houden in plaats van het onmiddellijke verzoek of antwoord.

Begrijpen: Barmhartig begrip. Niet alleen proberen te begrijpen wat de klant zegt, maar ook om de context van de eis te begrijpen.

Door deze attributen zorgvuldig in overweging te nemen en ze royaal toe te passen, kunnen aanbieders echt laten zien hoe dankbaar ze zijn voor de mogelijkheid om met en voor hun klanten samen te werken.

Aanvullend lezen

NPS: U wilt misschien meer weten over dit belangrijke nummer

Objectiveren van de subjectieve: de levensvatbaarheid van eDiscovery leverancier evalueren

Bron: ComplexDiscovery