De Kleuren van Vertrouwen? Resultaten van eDiscovery Bedrijfsvertrouwen enquête — herfst 2019

This is the sixteenth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by ComplexDiscovery. More than 1,771 individual responses have been received from legal, business, and technology professionals across the eDiscovery ecosystem since the inception of the survey and 150 respondents shared their opinions as part of the fall 2019 survey.

en flag
nl flag
fr flag
de flag
pt flag
es flag

Het eDiscovery Business Confidence Survey

De eDiscovery Business Confidence Survey is een niet-wetenschappelijke driemaandelijkse enquête die is ontworpen om inzicht te geven in het bedrijfsbetrouwbaarheidsniveau van personen die in het eDiscovery ecosysteem werken. De enquête bestaat uit negen fundamentele meerkeuzevragen die gericht zijn op factoren die verband houden met de creatie, levering en consumptie van eDiscovery producten en services. Daarnaast bevat de enquête drie optionele vragen die gericht zijn op de bedrijfsoperationele statistieken van uitstaande dagen (DSO), maandelijkse recurring omzet (MRR) en inkomstenverdeling over klantenbases.

De enquête is gestart in januari 2016 en is tot op heden zestien keer toegediend met 1.771 individuele antwoorden. De enquête staat open voor juridische, zakelijke en informatietechnologieprofessionals die actief zijn in het eDiscovery ecosysteem en individuen worden uitgenodigd om deel te nemen in de eerste plaats via directe e-mailuitnodigingen.

Herfst 2019 Survey Resultaten

De responseperiode van najaar 2019 werd gestart op 29 september 2019 en werd voortgezet tot de registratie van 150 reacties (17 oktober 2019). Dankzij de voortdurende sterke steun van het leiderschaps- en marketingteam van de Association of Certified E-Discovery Specialisten (ACEDS), heeft de enquête van dit kwartaal sterke seizoensgebonden responspercentages binnen een kort enquêtevenster ervaren en een sterk beeld van de huidige vertrouwensniveaus van de deelnemers en beoefenaars in het eDiscovery ecosysteem.

Hoewel individuele antwoorden op de enquête vertrouwelijk zijn, worden de geaggregeerde en ongefilterde resultaten gepubliceerd om het zakelijke vertrouwen van deelnemers te benadrukken met betrekking tot economische factoren die van invloed zijn op de creatie, levering en consumptie van eDiscovery producten en diensten tijdens het najaar van 2019.

Vragen over zakelijk vertrouwen (vereist)

n = 150 Respondenten

1. Welke van de volgende segmenten beschrijft uw bedrijf het best in eDiscovery?

Onderdeel van het eDiscovery ecosysteem waar uw organisatie zich bevindt.

Software en/of Services Provider — 36,0% (hoger dan de zomer 2019)

Advocatenkantoor — 30,7% (omhoog van zomer 2019)

Bedrijf — 14,0% (Down vanaf Zomer 2019)

Consultancy — 12,0% (vanaf de zomer 2019)

Overheidsinstantie — 4,0% (vanaf de zomer 2019)

Overige — 2,7% (omhoog van de zomer 2019)

Media/Onderzoeksorganisatie — 0,7% (Down vanaf Zomer 2019)

1 — Enquête Respondenten per organisatiesegment

2. Hoe beoordeel je de huidige algemene bedrijfsvoorwaarden voor eDiscovery in je segment?

Subjectief gevoel van bedrijfsprestaties in vergelijking met zakelijke verwachtingen.

Goed — 48,7% (vanaf de zomer 2019)

Normaal — 48,0% (omhoog van de zomer 2019)

Slecht — 3,3% (Down vanaf Zomer 2019)

2 — Overzicht van het huidige bedrijfsklimaat

3. Hoe denk je dat de zakelijke voorwaarden over zes maanden in je segment zullen zijn?

Subjectief gevoel van bedrijfsprestaties in vergelijking met zakelijke verwachtingen.

Beter — 38,7% (Afgelopen vanaf de zomer 2019)

Zelfde — 57,3% (omhoog van de zomer 2019)

Erger — 4,0% (Zelfde als zomer 2019)

3 — Overzicht bedrijfsklimaat + Zes maanden

4. Hoe denk je dat de omzet in je segment van het eDiscovery ecosysteem over zes maanden zal zijn?

Omzet is inkomsten gegenereerd uit EDiscovery-gerelateerde bedrijfsactiviteiten.

Hoger — 39,3% (Down vanaf Zomer 2019)

Zelfde — 52,7% (omhoog van zomer 2019)

Lager — 8,0% (omhoog vanaf de zomer 2019)

4 — Omzetoverzicht + Zes maanden

5. Hoe denk je dat de winst in je segment van het eDiscovery ecosysteem over zes maanden zal zijn?

Winst is het bedrag van de inkomsten dat overblijft na de verwerking van alle uitgaven, schulden, extra inkomstenstromen en operationele kosten.

Hoger — 33,3% (omhoog van de zomer 2019)

Zelfde — 56,7% (Down vanaf Zomer 2019)

Lager — 10,0% (vanaf de zomer 2019)

5 — Winst Overzicht + Zes maanden

6. Van de zes onderstaande items, wat is het probleem waarvan u denkt dat het grootste effect zal hebben op het bedrijf van eDiscovery in de komende zes maanden?

Uitdagingen die direct van invloed kunnen zijn op de bedrijfsprestaties van uw organisatie.

Budgettaire beperkingen - 24,0% (Down vanaf Zomer 2019)

Toenemende soorten gegevens — 21,3% (omhoog vanaf de zomer 2019)

Toenemende hoeveelheden gegevens — 19,3% (vanaf de zomer 2019)

Gebrek aan personeel — 13,3% (omhoog van de zomer 2019)

Gegevensbeveiliging - 13,3% (omhoog vanaf de zomer 2019)

Ontoereikende technologie — 8,7% (hoger dan zomer 2019)

6 — Problemen die van invloed zijn op de prestaties van eDiscovery

7. In welke geografische regio voert u voornamelijk EDiscovery-gerelateerde activiteiten uit?

De locatie van waaruit u uw zakelijke beoordelingen baseert.

Noord-Amerika (Verenigde Staten van Amerika) — 89,3% (Afgelopen van Zomer 2019)

Europa (VK) — 4,0% (hetzelfde als de zomer 2019)

Europa (niet-VK) — 2,7% (omhoog van zomer 2019)

Noord-Amerika (Canada) — 2.0% (Down vanaf Zomer 2019)

Midden-Oosten/Afrika — 1.3% (omhoog van de zomer 2019)

Azië/Azië-Pacific — 0.7% (omhoog vanaf de zomer 2019)

Centraal/Zuid-Amerika — 0,0% (vanaf de zomer 2019)

7 — Enquête Respondenten per geografische regio

8. Wat zijn de beste omschrijft uw primaire functie in het voeren van de eDiscovery-gerelateerde activiteiten van uw organisatie?

Ondersteuning voor juridische geschillen — 79,3% (vanaf de zomer 2019)

Business/Business Support (alle andere zakelijke functies) — 14,7% (vanaf de zomer 2019)

IT/Product Development — 6,0% (omhoog vanaf de zomer 2019)

8 — Enquête Respondenten op basis van primaire functie

9. Wat is het beste om uw niveau van ondersteuning bij het uitvoeren van de eDiscovery-gerelateerde activiteiten van uw organisatie te beschrijven?

Operationeel beheer - 35,3% (vanaf de zomer 2019)

Tactische uitvoering — 34,7% (Down vanaf Zomer 2019)

Executive Leadership - 30,0% (omhoog vanaf Zomer 2019)

9 — Respondenten op ondersteuningsniveau

Vragen met metrische trajectbaan (optioneel)

10. Hoe zou u het traject van de Days Sales Outstanding (DSO) van uw organisatie gedurende het laatste kwartaal karakteriseren?

n=141 Respondenten

Toenemend - 17,0% (Down vanaf Zomer 2019)

Onfluctuerend - 25,5% (omhoog vanaf Zomer 2019)

Afnemend - 5,7% (Down vanaf Zomer 2019)

Weet het niet - 51,8% (Down vanaf Zomer 2019)

10 — Metrische trajecten voor eDiscovery Bedrijfs_ Dagen uitstaande verkoop

11. Hoe zou u het traject van de maandelijkse recurring Revenue (MRR) van uw organisatie gedurende het laatste kwartaal karakteriseren?

n=141 Respondenten

Toenemend - 24,8% (Down vanaf Zomer 2019)

Onfluctuerend - 27,7% (omhoog van Zomer 2019)

Afnemend - 5,0% (Down vanaf Zomer 2019)

Weet het niet - 42,6% (Down vanaf Zomer 2019)

11 — Metrische trajectory_ Maandelijkse terugkerende inkomsten voor eDiscovery Business

Twaalf. Welke van de volgende verklaringen beschrijft het best de verdeling van de inkomsten van uw organisatie over uw klantenbestand tijdens het laatste kwartaal?

n=140 Respondenten

Toenemend - 25,0% (Afgelopen vanaf Zomer 2019)

Onfluctuerend - 25,7% (omhoog van Zomer 2019)

Afnemend - 3,6% (Afgelopen vanaf Zomer 2019)

Weet het Niet - 45,7% (Vanaf Zomer 2019)

12 — Metrische trajecten voor eDiscovery Business _ Verdeling van inkomsten over het klantenbestand

Resultaten van eerdere enquêtes

Zomer 2019 Survey (1 juli — 17 juli 2019)

Voorjaarsenquête 2019 (1 april 2019 — 18 april 2019)

Winter 2019 Survey (27 december 2018 — 10 januari 2019)

Herfst 2018 Survey (14 oktober — 26 oktober 2018)

Zomer 2018 Survey (4 juli — 24 juli 2018)

Voorjaarsenquête 2018 (7 april — 20 april 2018)

Winter 2018 Survey (24 december 17 — 15 januari 2018)

Herfst 2017 Survey (5 oktober — 17 oktober 2017)

Zomer 2017 Survey (6 juli — 31 juli 2017)

Voorjaarsenquête 2017 (14 april — 1 mei 2017)

Winter 2017 Survey (20 januari — 6 februari 2017)

Herfst 2016 Survey (11 oktober — 1 december 2016)

Zomer 2016 Survey (1 augustus — 31 augustus 2016)

Voorjaarsenquête 2016 (1 mei — 31 mei 2016)

Winter 2016 Survey (15 februari — 29 februari 2016)

Bron: ComplexDiscovery