Liiketoiminnan kustannukset? Talven 2020 eDiscoveryn hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is a continual challenge to fully understand what is representative of industry-standard pricing for the delivery of eDiscovery products and services. With this challenge in mind, the semi-annual eDiscovery Pricing Survey is designed to provide insight into eDiscovery pricing through the lens of 15 specific questions answered by legal, business, security, and information professionals operating in the eDiscovery ecosystem. The winter 2020 survey was open from November 19, 2019, until November 29, 2019, and had 80 respondents share their understanding of the pricing of eDiscovery services.

en flag
nl flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

eDiscoveryn hinnoittelukysely

eDiscoveryn hinnoittelukysely on ei-tieteellinen ja ei-kattava kysely, jonka tarkoituksena on antaa yleistä tietoa eDiscoveryn hinnoittelusta eDiscoveryn eCosysteemissä työskentelevien henkilöiden yhteisellä tasolla.

Kysely koostuu 15 monivalintakysymyksestä, jotka liittyvät eDiscoveryn hinnoitteluun keräys-, käsittely- ja arviointitehtäviin. Kysely on avoin eDiscovery-ekosysteemissä toimiville laki-, liike-, turvallisuus- ja tietotekniikan ammattilaisille, ja yksilöitä pyydetään osallistumaan puolivuosittain ensisijaisesti ComplexDiscoveryn ja alan johtavien koulutuskumppaneiden suoralla sähköpostilla. sertifioitujen E-Discovery -asiantuntijoiden (ACEDS) ja sähköisen etsinnän viitemallin (EDRM).

Talviselvityksen tulokset

Talvi 2020 -kyselyn vastausjakso aloitettiin 19.11.2019 ja päättyi 29.11.2019. Tämä oli kolmas ComplexDiscoveryn tekemä eDiscovery-hinnoittelukysely, joka tehtiin joulukuussa 2018. Tässä tutkimuksessa oli 80 vastaajaa.

Vaikka yksittäisten vastaajien vastaukset hinnoittelukyselyyn ovat luottamuksellisia, monivalintakyselyn 15 kysymyksen anonymisoidut yhteenlasketut tulokset julkaistaan alla ilman kommentteja. Nämä tulokset korostavat eDiscoveryn hinnoittelua valituissa keräys-, käsittely- ja arviointitehtävissä, kuten kyselyvastaajat näkevät talvella 2020.

eDiscoveryn hinnoittelukyselyn kysymykset (pakollinen)

n=80 Vastaajat

Kokoelman hinnoittelu

1. Mikä on rikosteknisen tutkijan kokoelman tuntihinta?

Alle 250 dollaria tunnissa. 18,8%

Välillä $250 ja $350 tunnissa. 62.5%

Suurempi kuin 350 dollaria tunnissa. 2.5%

En tiedä. 16,2%

1 — Keräyshinnoittelu — Tuntikustannus rikosteknisen tutkijan keräämisestä — Talvi 2020

2. Mikä on rikosteknisen tutkijan kokoelman laitekohtainen hinta?

Alle 250 dollaria per laite. 12,5%

Välillä $250 ja $350 per laite. 16,2%

Suurempi kuin 350 dollaria per laite. 51,3%

En tiedä. 20,0%

2 — Keräyshinnoittelu — Laitekohtaiset kustannukset rikosteknisen tutkinnan vastaanottajan keräämistä varten — Talvi 2020

3. Mikä on rikosteknisen tutkijan analyysi- ja asiantuntijatuen tuntihinta?

Alle 350 dollaria tunnissa. 15,0%

Välillä $350 ja $550 tunnissa. 60.0%

Suurempi kuin 550 dollaria tunnissa. 5.0%

En tiedä. 20,0%

3 — Kokoelmien hinnoittelu — Tunnin analysointi ja asiantuntijatodistajien tuki rikosteknisen tutkinnan tutkijalta — Talvi 2020

Käsittelyn hinnoittelu

4. Mikä on gigatavukohtainen kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen käsittelystä suun kautta otetun määrän perusteella?

Alle 25 dollaria per GB. 23,8%

Välillä $25 ja $75 per GB. 52.5%

Suurempi kuin 75 dollaria per GB. 13,7%

En tiedä. 10,0%

4 — Jalostushinnoittelu — GB:a kohti aiheutuvat kustannukset ESI-käsittelykustannuksina nielemisen yhteydessä — Talvi 2020

5. Mikä on gigatavukohtaiset kustannukset, jotka aiheutuvat sähköisesti tallennettujen tietojen käsittelystä käsittelyn päätyttyä?

Alle 100 dollaria per GB. 32,5%

Välillä $100 ja $150 per GB. 42.5%

Suurempi kuin 150 dollaria per GB. 8,8%

En tiedä. 16,2%

5 — Prosessihinnoittelu — EI-käsittelykustannukset gigatavua kohti perustuen volyymiin käsittelyn päättyessä — talvi 2020

6. Mikä on gigatavua kohti kuukaudessa aiheutuva kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen isännöimiseen ilman analytiikkaa?

Alle 10 dollaria per GB kuukaudessa. 23,8%

Välillä $10 ja $20 per GB kuukaudessa. 62.5%

Suurempi kuin 20 dollaria per GB kuukaudessa. 5,0%

En tiedä. 8,7%

6 — Prosessihinnoittelu — GB-kustannus kuukaudessa ESI-isännöinti ilman analytiikkaa — Talvi 2020

7. Mikä on gigatavua kohti kuukaudessa aiheutuva kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen isännöimiseen analytiikan avulla?

Alle 15 dollaria per GB kuukaudessa. 28,7%

Välillä $15 ja $25 per GB kuukaudessa. 45,0%

Yli 25 dollaria per GB kuukaudessa. 15,0%

En tiedä. 11,3%

7 — Prosessihinnoittelu — GB-kustannus kuukaudessa ESI-isännöinti Analyticsin kanssa — Talvi 2020

8. Mikä on käyttöoikeusmaksu kuukaudessa isännöidyn tiedon käyttöoikeudesta?

Alle 50 dollaria per käyttäjä kuukaudessa. 13,8%

Välillä $50 ja $100 per käyttäjä kuukaudessa. 66,3%

Yli 100 dollaria per käyttäjä kuukaudessa. 13,8%

En tiedä. 6,1%

8 — Käsittelyn hinnoittelu — käyttöoikeusmaksu kuukaudessa isännöidyn datan käyttöoikeudesta talvella 2020

9. Mitkä ovat eDiscoveryn projektinhallintatuen tuntikustannukset?

Alle 100 dollaria tunnissa. 2,5%

Välillä $100 ja $200 tunnissa. 73.8%

Suurempi kuin 200 dollaria tunnissa. 20,0%

En tiedä. 3,7%

9 — Prosessihinnoittelu — Ediscoveryn projektinhallintatuen tuntikustannukset — talvi 2020

Review Hinnoittelu

10. Mikä on gigatavukohtaiset kustannukset, jotka aiheutuvat ennakoivan koodauksen suorittamisesta osana teknologiaavusteista arviointia eDiscoveryn dokumenttiarviointivaiheessa?

Alle 75 dollaria per GB. 40.0%

Välillä $75 ja $150 per GB. 25.0%

Suurempi kuin $150 per GB. 5,0%

En tiedä. 30,0%

10 — Arviointihinnoittelu — GB:n kustannukset ennakoivan koodauksen suorittamiseksi teknologiaavusteisessa arvioinnissa — Talvi 2020

11. Mitä kustannuksia asiakirjojen tarkastajien tuntikohtaiset kustannukset ovat eDiscoveryn arviointivaiheen aikana?

Alle 25 dollaria tunnissa. 1,3%

Välillä $25 ja $40 tunnissa. 31.3%

Suurempi kuin 40 dollaria tunnissa. 52.5%

En tiedä. 14,9%

11 — Arvioinnin hinnoittelu — Tuntikustannus asiakirjojen tarkistamisesta asiakirjoissa — Talvi 2020

12. Mikä on asiakirjikohtaiset kustannukset, joita asiakirjareuraneuvojien on tarkasteltava asiakirjoja eDiscoveryn arviointivaiheessa?

Alle 0,50 dollaria per asiakirja. 11,3%

Välillä $0.50 ja $1.00 per asiakirja. 35.0%

Suurempi kuin 1,00 dollaria per asiakirja. 26,3%

En tiedä. 27,4%

12 — Arvioinnin hinnoittelu — Asiakirjakohtaiset kustannukset asiakirjojen tarkistamisesta asiakirjoissa — Talvi 2020

Taustan tiedot

13. Millä maantieteellisellä alueella harjoitat ensisijaisesti Ediscoveryyn liittyvää liiketoimintaa?

Pohjois-Amerikka — Yhdysvallat — 87,5%

Pohjois-Amerikka — Kanada — 5,0%

Lähi-idä/Afrikka — 3,8%

Eurooppa — Yhdistynyt kuningaskunta — 2,5%

Eurooppa — Yhdistynyt kuningaskunta — 1,2%

Aasia/Aasia Tyynenmeren — 0.0%

Keski/Etelä-Amerikka — 0.0%

13 — Kyselyvastaajat maantieteellisen alueen mukaan — talvi 2020

14. Mikä seuraavista segmentteistä kuvaa parhaiten yritystäsi eDiscoveryssä?

Asianajotoimisto — 52,5%

Ohjelmistojen ja/tai palveluntarjoajien — 27,5%

Konsultointi — 10,0%

Yhtiö — 5,0%

Julkisen sektorin yksikkö — 2,5%

Media/tutkimus Yhdistys — 2,5%

14 — Kyselyvastaajat organisaatioittain — talvi 2020

15. Mikä alue kuvaa parhaiten ensisijaista tehtävää organisaatiosi eDiscovery-liiketoiminnassa?

Oikeudenkäynti/riita-asioiden tuki — 78,7%

Yritys/yritystuki (kaikki muut liiketoiminnan toiminnot) — 18,8%

IT/tuotekehitys — 2,5%

15 — Kyselyvastaajat ensisijaisen tehtävän mukaan — talvi 2020

Aiemmat eDiscoveryn hinnoittelututkimukset

Kesä 2019 eDiscovery-hinnoittelukysely (kesäkuu 2019)

Talvi 2019 eDiscovery-hinnoittelukysely (joulukuu 2018)

Lisätutkimus

eDiscovery-yritysten luottamuskyselyt

eDiscovery-markkinoiden koon mashups

Lähde: ComplexDiscovery

* eDiscovery-hinnoitteluindeksi: Normalisoitu keskimääräinen hinta suhteessa 12 eDiscovery-tarjoukseen (eDiscovery Market Basket) tiettynä ajanjaksona.