Tue. Jan 18th, 2022
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  ru flag
  es flag

  Uwaga redaktora: Od czasu do czasu program ComplexDiscovery podkreśla publicznie dostępne lub prywatne ogłoszenia, aktualizacje zawartości i badania pochodzące od dostawców cybernetycznych, danych i legalnych odkryć, organizacji badawczych i członków społeczności ComplexDiscovery. ComplexDiscovery regularnie podkreśla te informacje, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twierdzenia dotyczące treści.

  Aby przesłać rekomendacje dotyczące rozważenia i włączenia ich do cybernetycznych, danych i informacji dotyczących usług, produktów lub badań naukowych firmy ComplexDiscovery, skontaktuj się z nami już dziś.

  Ogłoszenie prasowe Departamentu Cyfrowego, Kultury, Mediów i Sportu (DCMS) *

  Wielka Brytania przedstawia globalne plany danych po Brexit, aby zwiększyć wzrost, zwiększyć handel i poprawić opiekę zdrowotną

  Wielka Brytania ogłasza zamiar nowego, wielomiliarowego globalnego partnerstwa danych z USA, Australią i Republiką Korei

  Międzynarodowy ekspert ds. ochrony prywatności John Edwards mianowany nowym komisarzem ds. informacji, który nadzoruje wstrząsy

  Konsultacje, które zostaną wkrótce rozpoczęte, aby przyjrzeć się sposobom zwiększenia handlu i innowacji poprzez system danych

  Dane są podstawą innowacji i globalnej gospodarki cyfrowej, codziennych aplikacji i systemów przetwarzania w chmurze. Umożliwia przedsiębiorstwom handel, napędza międzynarodowe inwestycje, wspiera organy ścigania zajmujące się przestępczością, świadczeniem krytycznych usług publicznych oraz badaniami zdrowotnymi i naukowymi.

  Rząd przedstawia pierwsze terytoria, na których priorytetem będzie uderzające partnerstwa „adekwatności danych”, teraz opuścił UE jako Stany Zjednoczone, Australię, Republikę Korei, Singapur, Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju i Kolumbię.

  Potwierdza również, że przyszłe partnerstwa z Indiami, Brazylią, Kenią i Indonezją są priorytetowe.

  Te nowe partnerstwa w zakresie adekwatności danych, które będą podlegać ocenom zapewniającym wysokie standardy ochrony danych, będą w znacznym stopniu opierać się na 80 miliardów funtów na eksport usług umożliwiających dane do 10 miejsc docelowych z Wielkiej Brytanii każdego roku.

  Szacunki sugerują, że handel wart 11 miliardów funtów jest niezrealizowany na całym świecie ze względu na bariery związane z transferem danych*.

  Celem jest szybkie i kreatywne rozwijanie globalnych partnerstw, które ułatwią organizacjom brytyjskim wymianę danych z ważnymi rynkami i szybko rozwijającymi się gospodarkami. Te nowe partnerstwa będą opierać się na istniejących 42 uzgodnieniach dotyczących adekwatności, jakie Zjednoczone Królestwo zawarło z krajami na całym świecie.

  Jest to część nowych planów wykorzystania mocy danych w celu stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy przy zachowaniu wysokich standardów ochrony danych. Będzie ona działać ramię w ramię z umowami handlowymi Zjednoczonego Królestwa i wspierać ambitny program handlowy tego kraju w celu odblokowania przepływów danych i zminimalizowania nieuzasadnionych barier lub warunków.

  Rząd również dziś wymienia Nowej Zelandii komisarza ds. ochrony prywatności Johna Edwardsa jako swojego preferowanego kandydata na kolejnego brytyjskiego komisarza ds. informacji po globalnych poszukiwaniach.

  Jako komisarz ds. informacji i szef brytyjskiego organu regulacyjnego odpowiedzialnego za egzekwowanie prawa o ochronie danych, będzie on uprawniony do wykraczania poza tradycyjną rolę regulatora polegającą na skupieniu się wyłącznie na ochronie praw do danych, z wyraźnym mandatem do przyjęcia wyważonego podejścia, które promuje dalszą innowacyjność i gospodarkę wzrost.

  Potwierdza się również plany konsultacji w sprawie przyszłości systemu danych danego kraju. Celem jest uczynienie systemu danych tego kraju jeszcze bardziej ambitnym, sprzyjającym wzrostowi i innowacjom, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych i godnych zaufania standardów ochrony prywatności.

  Sekretarz ds. cyfrowych Oliver Dowden powiedział:

  Teraz, gdy opuściliśmy UE, jestem zdecydowany wykorzystać tę szansę, opracowując wiodącą na świecie politykę danych, która zapewni dywidendę Brexitu dla osób fizycznych i przedsiębiorstw w całej Wielkiej Brytanii.

  Oznacza to poszukiwanie nowych, ekscytujących międzynarodowych partnerstw danych z jednymi z najszybciej rozwijających się gospodarek świata, z korzyścią zarówno brytyjskich firm, jak i brytyjskich klientów.

  Oznacza to zreformowanie własnych przepisów dotyczących danych, tak aby opierały się na zdrowym rozsądku, a nie na tykaniu. Oznacza to również posiadanie przywództwa w biurze komisarza ds. informacji w celu kontynuowania nowej ery rozwoju opartego na danych i innowacji. Ogromne doświadczenie Johna Edwardsa sprawia, że jest idealnym kandydatem do zapewnienia odpowiedzialnego wykorzystania danych do osiągnięcia tych celów.

  John Edwards powiedział:

  To wielki zaszczyt i odpowiedzialność za powołanie się na tę kluczową rolę jako strażnika praw do informacji obywateli Zjednoczonego Królestwa.

  Istnieje świetna okazja, by opierać się na wspaniałej już wykonanej pracy i czekam na wyzwanie, jakim jest kierowanie organizacją i brytyjską gospodarką w pozycji międzynarodowego przywództwa w bezpiecznym i zaufanym wykorzystaniu danych dla dobra wszystkich.

  Międzynarodowe partnerstwa w zakresie danych

  Po opuszczeniu UE sekretarz ds. cyfrowych ma teraz uprawnienia do nawiązywania partnerstw w zakresie adekwatności danych z partnerami na całym świecie.

  Rząd uważa, że może uwolnić więcej handlu i innowacji poprzez zmniejszenie niepotrzebnych barier i obciążeń związanych z międzynarodowym transferem danych, otwierając tym samym rynki globalne dla brytyjskich przedsiębiorstw. To z kolei pomoże zapewnić klientom z Wielkiej Brytanii szybsze, tańsze i bardziej niezawodne produkty i usługi z całego świata.

  Międzynarodowe transfery danych mają zasadnicze znaczenie dla codziennych czynności, takich jak nawigacja GPS, rozmowy wideo z rodziną i przyjaciółmi, bankowość online, zasilanie aplikacji, z których korzystają ludzie na co dzień, handel detaliczny i dostarczanie zaplecza firmy.

  Partnerstwa w zakresie adekwatności danych z krajami lub sektorami, które posiadają wysokie standardy ochrony danych, oznaczają, że organizacje nie muszą wdrażać kosztownych środków zgodności w celu udostępniania danych osobowych na arenie międzynarodowej.

  Zabezpieczenie tych uzgodnień będzie istotnym krokiem w bieżących planach Zjednoczonego Królestwa, aby odblokować moc danych w celu pobudzenia wzrostu i innowacji w Wielkiej Brytanii.

  Będzie ona opierać się na uzgodnieniach dotyczących adekwatności, jakie już wprowadziła Wielka Brytania z partnerami międzynarodowymi, w tym Nową Zelandią, Japonią i Kanadą, a także na zależnościach koron Jersey, Bailiwick of Guernsey i Isle of Man.

  Ruch ten wzmocni istniejące relacje i sprawi, że handel z obsługą danych będzie łatwiejszy, szybszy i bezpieczniejszy.

  W dniu dzisiejszym publikowane jest również oświadczenie misji w sprawie podejścia Zjednoczonego Królestwa do międzynarodowego przekazywania danych oraz „brytyjski podręcznik adekwatności”. Będą one wykorzystywane do informowania o ocenie zaangażowania danego terytorium w przestrzeganie wysokich standardów ochrony danych.

  Są to wraz z wezwaniem ekspertów do utworzenia nowej rady, która będzie informować i konsultować się z polityką brytyjskiego międzynarodowego przekazywania danych. Rada będzie składać się z najjaśniejszych i najlepszych umysłów z całego świata i będzie czerpał z przemysłu, środowiska akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego.

  Rząd analizuje również potencjalne przyszłe partnerstwa w zakresie wymiany danych z innymi szybko rozwijającymi się gospodarkami, takimi jak Kenia, Indie, Brazylia i Indonezja, a w najbliższych miesiącach określi więcej szczegółów.

  Nowy komisarz ds. informacji

  Doświadczenia tego kraju w walce z pandemią COVID-19 pokazały zdolność odpowiedzialnego wykorzystywania danych osobowych w interesie publicznym oraz korzyści płynące ze współpracy między sektorem publicznym i prywatnym.

  Dane upoważniły startupy do tworzenia pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym z NHS, aby określić, gdzie najbardziej potrzebne były wentylatory, łóżka i sanitariusze. Pomogło Narodowej Służbie Ochraniającej w priorytecie dostaw produktów spożywczych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji podczas szczytu pandemii; a główne przełomowe przełomy w leczeniu narkotyków i szczepionkach były napędzane analizą dużych zbiorów danych i sztuczną inteligencją.

  Rząd chce upoważnić Komisarza ds. Informacji do promowania odpowiedzialnego wykorzystania danych w celu stymulowania innowacji i wzrostu gospodarczego, a także dla pana Edwardsa, aby nowe spojrzenie na rolę wraz z bogatym doświadczeniem w zakresie regulacji danych oraz 20-letnim praktykiem zawodowym i specjalizującym się w informowaniu prawa.

  Jego doświadczenie w nadzorowaniu unikatowego systemu danych niezależnych krajów uznane za „adekwatne” do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) będzie miało zasadnicze znaczenie.

  Będzie on w stanie pomóc Wielkiej Brytanii w osiągnięciu jej celów, jakim jest utrzymanie równoważności z unijnymi standardami danych, tak aby dane osobowe mogły nadal swobodnie przepływać, przy jednoczesnym opracowaniu nowego podejścia prorozwojowego do prawa danych.

  Przyszły system ochrony danych w Wielkiej Brytanii

  Wielka Brytania jest już silnie podłączonym centrum dla przepływów danych, a konsultacje w sprawie reform brytyjskiego prawa danych pomogą wykorzystać tę siłę, aby zapewnić, że kraj jest najlepszym miejscem na świecie do rozpoczęcia i rozwoju cyfrowego biznesu.

  Rząd chce ulepszyć brytyjski system ochrony danych, aby uczynić go jeszcze bardziej ambitnym i przyjaznym innowacjom, a jednocześnie nadal wspieranym przez bezpieczne i godne zaufania standardy prywatności. Uważa ona, że lepsze udostępnianie danych może pomóc w dostarczaniu bardziej zwinnych, skutecznych i wydajnych usług publicznych oraz sprawić, że Wielka Brytania stanie się superpotęgą naukową i technologiczną.

  Na przykład krajowa baza danych NHSX dotycząca zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej i zdjęć pobranych od pacjentów szpitalnych jest udostępniana naukowcom, klinicystom i wszystkim osobom chcącym zbadać COVID-19. Pomaga to profesjonalistom w lepszym zrozumieniu choroby i opracowaniu technologii umożliwiającej szybszą ocenę pacjentów i opiekę nad pacjentami w A i E, co pozwala zaoszczędzić czas i życie.

  W najbliższych tygodniach rząd rozpocznie konsultacje w sprawie zmian mających na celu przełamanie barier w innowacyjnym i odpowiedzialnym wykorzystaniu danych, dzięki czemu może pobudzić wzrost gospodarczy, szczególnie w przypadku startupów i małych firm, przyspieszyć odkrycia naukowe i usprawnić usługi publiczne.

  Oczekuje się, że konsultacje obejmie rolę Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), tak aby można było zachęcać do odpowiedzialnego wykorzystywania danych do osiągnięcia celów gospodarczych i społecznych, a także zapobiegania naruszeniom prywatności przed ich wystąpieniem.

  Wniosek pojawia się po tym, jak Wielka Brytania uruchomiła strategię innowacji i plan uczynienia tego kraju światowym liderem w dziedzinie regulacji cyfrowych ukierunkowanych na innowacje, aby pomóc ugruntować pozycję Wielkiej Brytanii jako światowego lidera w dziedzinie nauki, badań i innowacji.

  KOŃCZY SIĘ

  Uwagi dla redaktorów:

  *W oparciu o definicję UNCTAD sektorów usług obsługujących dane.

  Odblokowanie mocy danych jest jednym z 10 priorytetów technologicznych rządu.

  W ubiegłym roku rząd opublikował krajową strategię danych, aby zbudować wiodącą na świecie gospodarkę danych, która działa dla wszystkich.

  W strategii rząd zobowiązał się do popierania międzynarodowego przepływu danych, który napędza globalne operacje biznesowe, łańcuchy dostaw i handel. Odgrywa również szerszą rolę społeczną, ponieważ przekazywanie danych osobowych zapewnia wypłacanie wynagrodzeń i pomaga im w kontaktowaniu się z bliskimi z daleka.

  Konsultacje zwróciły się do narodu o pomoc w kształtowaniu podstawowych zasad strategii i ambicji Zjednoczonego Królestwa w zakresie wykorzystywania danych, w tym planów dotyczących nowych ustaleń dotyczących adekwatności danych. Respondenci wyrazili szerokie poparcie dla brytyjskich planów oceny adekwatności oraz międzynarodowej wizji rządu, aby umiejscowić Wielką Brytanię jako światowego mistrza bezpiecznych i bezpiecznych przepływów danych.

  Stany Zjednoczone zostały zidentyfikowane jako kraj priorytetowy, z którym można uzyskać porozumienie w sprawie adekwatności, szczególnie w świetle zakłóceń spowodowanych zeszłorocznym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE, który unieważnił porozumienie w sprawie adekwatności Tarczy Prywatności UE-USA.

  Jako priorytety przytoczono również Republikę Korei i Australię oraz wezwano Wielką Brytanię do zbadania potencjalnych uzgodnień z rynkami wschodzącymi w Afryce, na Bliskim Wschodzie, Ameryce Południowej i na subkontynencie indyjskim.

  Na początku tego roku rząd jasno wyraził swój zamiar rozszerzenia listy odpowiednich miejsc docelowych zgodnie ze swoimi globalnymi ambicjami i zobowiązaniem do przestrzegania wysokich standardów ochrony danych.

  Obejmuje to Stany Zjednoczone, Australia, Republika Korei, Singapur, Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju i Kolumbia. Priorytetem są również przyszłe partnerstwa z Indiami, Brazylią, Kenią i Indonezją.

  Australia

  Wielka Brytania ma znaczący łączny handel, handel usługami i handel zależny od danych z Australią, która znajduje się w pierwszej dziesiątce największych partnerów handlowych w Wielkiej Brytanii bez jakiejkolwiek formy uzgodnień dotyczących adekwatności.

  Australia ma szybko rozwijający się rynek cyfrowy i sektor technologiczny koncentruje się w głównych miastach i rośnie liczba udanych globalnych firm technologicznych.

  Australia posiada silny system ochrony danych, który ma na celu wspieranie przejrzystych i solidnych praktyk przetwarzania danych osobowych oraz odpowiedzialności biznesowej.

  Kolumbia

  Kolumbia jest trzecią co do wielkości gospodarką w Ameryce Południowej i odnotowała silny wzrost gospodarczy i rozwój gospodarczy w ciągu ostatniej dekady (wśród najsilniejszych w Ameryce Łacińskiej i Karaibach). Był to trzeci co do wielkości partner handlowy w Wielkiej Brytanii w Ameryce Południowej w 2019 roku.

  Push na zieloną infrastrukturę Kolumbii przyciąga inwestycje w Wielkiej Brytanii i obejmuje outsourcing dla pracowników inżynierii i marketingu, kluczowych branż opartych na danych.

  Brytyjskie i kolumbijskie firmy i uniwersytety współpracują w dziedzinie farmaceutyków i własności intelektualnej, na przykład w badaniach klinicznych Covid-19. Taka współpraca wymaga transgranicznego przekazywania danych osobowych.

  Kolumbia prowadzi kompleksowe ramy ochrony danych, które zawierają wiele zasad i praw zawartych w brytyjskim ustawodawstwie.

  Międzynarodowe Centrum Finansowe Dubaju

  Międzynarodowe Centrum Finansowe Dubai ma silne powiązania z brytyjskimi usługami finansowymi i jest jednym z najbardziej renomowanych i uznanych ośrodków inwestycyjnych w regionie.

  Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju opracowało zdecydowane prawo ochrony danych, które zawiera podobne zasady i zabezpieczenia do prawa brytyjskiego.

  Zjednoczone Emiraty Arabskie są największym rynkiem eksportowym w Wielkiej Brytanii na Bliskim Wschodzie i 18 największym na świecie, a także szóstym co do wielkości rynkiem eksportowym w Wielkiej Brytanii poza UE.

  W Zjednoczonych Emiratach Arabskich działa 5000 brytyjskich firm, z których wiele zależy od transferu danych, w tym BP, Shell, Rolls Royce, BAE Systems, SERCO, Standard Chartered, HSBC i John Lewis/Waitrose. 107 podmiotów w DIFC to oddziały przedsiębiorstw z siedzibą w Wielkiej Brytanii. 16% firm świadczących usługi finansowej DIFC pierwotnie mają siedzibę w Wielkiej Brytanii.

  DIFC posiada kilka protokołów ustaleń z wieloma brytyjskimi organami regulacyjnymi i brytyjskimi organizacjami, takimi jak Financial Conduct Authority.

  Republika Korei

  Republika Korei posiada kompleksowe ramy ochrony danych, które mają wiele podobieństw z zasadami i prawami zawartymi w brytyjskim prawie o ochronie danych.

  Zarówno Wielka Brytania, jak i Republika Korei były członkami założycielami D9 (wcześniej D5 i D7), wiodącej na świecie sieci rządów cyfrowych i współpracują dwustronnie w wielu kwestiach cyfrowych i technologicznych, takich jak przemysł kreatywny, sztuczna inteligencja i 5G.

  W czterech kwartałach do II kwartału 2019 r. Republika Korei była 24. największym partnerem handlowym w Wielkiej Brytanii, co stanowi 13,7 mld GBP, czyli 1,0% łącznego handlu towarami i usługami w Wielkiej Brytanii.

  Singapur

  Singapur jest największym partnerem handlowym w Wielkiej Brytanii w Azji Południowo-Wschodniej i jest podobnie myślącymi, innowacyjnym i przyszłościowym partnerem z prawie 5 000 brytyjskich firm otwiera bazę w Singapurze lub korzysta z Singapuru jako siedziby dla swojej działalności w Azji.

  W latach 2016—2019 eksport usług w Wielkiej Brytanii wzrósł o 1,3 miliarda funtów, przy czym 70% eksportu dostarczono zdalnie.

  Singapur posiada silny system ochrony danych sektora prywatnego, który ewoluował tak, aby pasował do coraz bardziej cyfrowego świata, na którym opiera się gospodarka światowa.

  Stany Zjednoczone Ameryki

  USA są najważniejszym krajowym partnerem handlowym w Wielkiej Brytanii w eksporcie z obsługą danych. 92% brytyjskiego eksportu usług do USA jest włączona do danych, w wysokości 67,03 mld funtów, a rząd pracuje nad usunięciem barier z USA, aby umożliwić łatwiejsze przepływy danych i pomóc wspierać ten silny związek handlowy.

  Rząd Wielkiej Brytanii interweniował w orzeczeniu Schrems II w ubiegłym roku. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej unieważnił Tarczę Prywatności, która była niezwykle istotną ramą transatlantyckiego transferu danych. Rząd Zjednoczonego Królestwa wyraźnie wyraził rozczarowanie tym orzeczeniem i usłyszał od zainteresowanych stron, jak ważne jest, aby istniał solidny i bezproblemowy mechanizm przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych.

  Przeczytaj oryginalną wersję.

  Informacje ogólne: UK Data Partnerstwa (PDF)

  Mapa partnerstwa danych w Wielkiej Brytanii

  *Udostępniane za zgodą na podstawie licencji Open Government dla informacji sektora publicznego.

  Dodatkowy odczyt

  Mashup o rozmiarze rynku eDiscovery: Przegląd oprogramowania i usług na całym świecie 2020-2025

  Definiowanie Cyber Discovery? Definicja i ramy

  źródło: ComplexDiscovery

  A Warning from the FTC: Remediate Log4j Security Vulnerability

  When vulnerabilities are discovered and exploited, it risks a loss or...

  Nowy ekosystem finansowy? Projekt sprawozdania NIST w sprawie cyberbezpieczeństwa dla otwartej bankowości

  This new draft report from NIST on Open Banking describes a...

  Ransomware DAM! Struktura wykrywania, unikania i łagodzenia skutków (DAM) dla oprogramowania typu ransomware

  Ransomware attacks have emerged as a major cybersecurity threat wherein user...

  Ocena i porady: Aktualizacja ENISA dotycząca luki w zabezpieczeniach Log4j

  On December 9th, information about a critical unauthenticated Remote Code Execution...

  Fuzje, przejęcia i inwestycje w dziedzinie eDiscovery w 2021 r.

  Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition,...

  Fuzje, przejęcia i inwestycje w IV kwartale 2021 r.

  From Consilio and Epiq to Driven and Innovative Discovery, the following...

  Empire Technologies Risk Management Group przejmuje GoldMind

  According to Kenya Parrish-Dixon, General Counsel and COO at ETRM Group,...

  Mitratech nabywa ciągłość

  According to Mitratech CEO Mike Williams, “We are excited to expand...

  Ufasz Procesowi? 2021 Zadanie przetwarzania eDiscovery, dane dotyczące wydatków i kosztów

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Rok w przeglądzie? 2021 Punkty danych zlecenia eDiscovery do przeglądu, wydatków i kosztów

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Zbiór eDiscovery Collection 2021: Punkty danych zadań, wydatków i kosztów

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Mashup na rynku eDiscovery: 2021-2026 Omówienie oprogramowania i usług na całym świecie

  From market retraction in 2020 to resurgence in 2021, the worldwide...

  Pięć wspaniałych odczytów na temat cybernetycznych, danych i odkryć prawnych w grudniu 2021 r.

  From CISA cybersecurity guidance to mastering megamatters, the December 2021 edition...

  Pięć wspaniałych odczytów na temat cybernetycznych, danych i odkryć prawnych w listopadzie 2021 r.

  From worldwide eDiscovery market sizing and discovery intelligence to cybersecurity playbooks...

  Pięć świetnych odczytów na temat cybernetycznych, danych i legalnych odkryć w październiku 2021 r.

  From artificial intelligence and predictive coding to eDiscovery business confidence and...

  Pięć świetnych odczytów na temat cybernetycznych, danych i legalnych odkryć za wrzesień 2021 r.

  From countering ransomware to predictive coding and packaged services, the September...

  Przelewy w porządku? Metryki operacyjne eDiscovery zimą 2022

  In the winter of 2021, 43 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

  Ankieta zaufania firmy do zimowego 2022 eDiscovery

  Since January 2016, 2,649 individual responses to twenty-five quarterly eDiscovery Business...

  Wspólne centy? Zagregowany przegląd siedmiu półrocznych badań cenowych w zakresie eDiscovery

  The anonymized aggregate results from seven semi-annual surveys highlight eDiscovery pricing...

  Alternatywne rzeczywistości? Wyniki ankiety na temat cen eDiscovery zima 2022

  Based on the complexity of data and legal discovery, it is...