Elektronisch opgeslagen informatie begrijpen

A working knowledge of electronically stored information (ESI) is foundational for effective, efficient, and comprehensive planning and execution of all electronic discovery tasks. This short, non-all inclusive overview highlights key definitions, descriptions, and attributes related to ESI and may be beneficial for legal and information technology professionals as they consider ESI in the conduct of data and legal discovery.

en flag
nl flag
fr flag
de flag
pt flag
es flag

Een overzicht van Rob Robinson

Elektronisch opgeslagen informatie begrijpen — De elementen van ESI (1)

Wat is elektronisch opgeslagen informatie?

Elektronisch opgeslagen informatie, of ESI, wordt door de EDRM beschreven als informatie die elektronisch is opgeslagen op opsombare media, ongeacht het oorspronkelijke formaat waarin deze is gemaakt. (2)

Federale regels voor burgerlijke rechtsvordering 26 en 34, van kracht vanaf 1 december 2006, gebruiken de brede term „elektronisch opgeslagen informatie” om een afzonderlijke categorie informatie te identificeren die, samen met 'documenten' en 'tastbare dingen', onderworpen is aan ontdekkingsrechten en plichten. (3)

Wat is Informatie?

Vanuit technologisch perspectief wordt informatie gedefinieerd als de samenvatting van gegevens. Technisch gezien zijn gegevens ruwe feiten en cijfers die verwerkt worden tot informatie, zoals samenvattingen en totalen. Maar aangezien informatie ook de ruwe gegevens kan zijn voor de volgende taak of persoon, kunnen de twee termen niet precies worden gedefinieerd en worden beide door elkaar gebruikt.

Wat is Data?

Feitelijke informatie, met name informatie georganiseerd voor analyse of gebruikt om te redeneren of beslissingen te nemen.

Computerwetenschap. Numerieke of andere informatie weergegeven in een vorm die geschikt is voor verwerking door een computer.

Data Scope (Wat is de reikwijdte van de gegevens in kwestie?)

Entiteitsbereik - Entiteiten die mogelijk personen hebben gehad die betrokken zijn bij het maken, beoordelen of reageren van gegevens die relevante informatie voor de betrokken kwestie kunnen bevatten.

Bewaarder Omvang - Personen die mogelijk betrokken zijn geweest bij het maken, beoordelen of reageren van gegevens die relevante informatie voor de betreffende kwestie kunnen bevatten.

Data Steward Scope - Individuen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van informatietechnologie voor de entiteiten en personen die worden geacht verband te houden met de zaak in kwestie of personen die toegangsrechten behouden tot de toepassingen en apparatuur die door deze entiteiten en organisaties worden gebruikt.

Geografische reikwijdte - De geografische lokalen van de entiteiten en personen die mogelijk betrokken zijn geweest bij de creatie, beoordeling en/of reactie van communicatie en/of documenten die relevant zijn voor de betrokken materie, alsmede de locaties van de apparatuur die wordt gebruikt ter ondersteuning van de creatie, overdracht, beoordeling en opslag van deze mededelingen en/of documenten.

Tijdsbestek - De periode waarin relevante informatie mogelijk is gemaakt, beoordeeld of gereageerd op de betreffende kwestie.

Volume Scope - Het geschatte volume van gegevens dat relevante informatie kan bevatten voor de betrokken materie.

Datastructuur (Wat is de structuur van de gegevens?)

Ongestructureerde - Ongestructureerde data (of ongestructureerde informatie) verwijst naar massa's (meestal) digitale informatie waarin elk stukje informatie geen toegewezen formaat en betekenis heeft. Voorbeelden van „ongestructureerde gegevens” kunnen audio, video en ongestructureerde tekst zijn, zoals de tekst van een e-mail- of tekstverwerkingsdocument. Ongestructureerde gegevens vertegenwoordigen ongeveer 80% van de bedrijfsgegevens. (4)

Gestructureerd - Gestructureerde data (of gestructureerde informatie) verwijst naar massa's (meestal) digitale informatie waarin elk stukje informatie een toegewezen formaat en betekenis heeft. Voorbeelden van „gestructureerde gegevens” kunnen een database zoals SQL of een spreadsheet zoals Excel zijn. Gestructureerde gegevens vertegenwoordigen ongeveer 20% van de bedrijfsgegevens.

Data Format (Wat is het formaat van de gegevens?)

Still Image - Beelden die hun betekenis in visuele termen overbrengen, zoals afbeeldingen, foto's, affiches, grafieken, diagrammen, documentaire architectonische tekeningen. Indelingen voor dergelijke afbeeldingen kunnen worden gebitmapt (soms raster genoemd), vector of een combinatie van de twee. Een bitmapafbeelding is een array van punten (meestal pixels genoemd, van beeldelementen, wanneer wordt verwezen naar schermweergave), het type beeld dat wordt geproduceerd door een digitale camera of een scanner. Vectorafbeeldingen bestaan uit schaalbare objecten (lijnen, curven en vormen) die in wiskundige termen zijn gedefinieerd, vaak met typografische invoegingen.

Geluid - Media-onafhankelijke geluidsinhoud die kan worden opgesplitst in twee indelingssubcategorieën. De eerste subcategorie bestaat uit formaten die opgenomen geluid vertegenwoordigen, vaak golfvormgeluid genoemd. Dergelijke formaten worden gebruikt voor toepassingen zoals populaire muziekopnames, opgenomen boeken en digitale mondelinge geschiedenissen. De tweede subcategorie bestaat uit formaten die gegevens leveren ter ondersteuning van de dynamische opbouw van geluid door combinaties van software en hardware. Dergelijke software bevat sequencers en trackers die gegevens gebruiken die bepalen wanneer afzonderlijke geluidselementen moeten starten en stoppen, attributen zoals volume en toonhoogte, en andere effecten die moeten worden toegepast op de geluidselementen. De geluidselementen kunnen korte delen van golfvormgeluid zijn (soms samples of loops genoemd) of data-elementen die een geluid karakteriseren, zodat een synthesizer (die in software of hardware kan zitten) of geluidsgenerator (meestal hardware) het eigenlijke geluid kan produceren. De gegevens worden samengebracht wanneer het bestand wordt afgespeeld, d.w.z. de geluiden worden dynamisch gegenereerd tijdens runtime. Deze tweede subcategorie wordt soms gestructureerde audio genoemd.

Bewegende afbeelding - Een verscheidenheid aan media-onafhankelijke digitale bewegende beeldformaten en hun implementaties. Sommige formaten, zoals QuickTime en MPEG-4, maken een zeer breed scala aan implementaties mogelijk vergeleken met bijvoorbeeld MPEG-2, een coderingsformaat waarvan de mogelijke implementaties relatief beperkter zijn.

Tekstueel - Content werken die voornamelijk uit tekst bestaan.

Web Archive - Inhoud in formaten die de resultaten van een crawl van een website of een reeks websites bevatten, een dynamische actie die voortvloeit uit het gebruik van een softwarepakket dat webpagina's oproept en deze vastlegt in de vorm die aan gebruikers wordt verspreid.

Generiek - Inhoud in algemeen aanvaardbare generieke formaten, inclusief maar niet beperkt tot specificaties voor wrappers (bijv. RIFF en ISO_BMFF), bundelingformaten (bijv. METS en AES-31) en coderingen (bijv. UTF-8 en IEEE 754 1985).

Data State (Wat is de status van de gegevens?)

Active State - Active Data is informatie die zich op de harde schijven of optische stations van computersystemen bevindt, die gemakkelijk zichtbaar is voor het besturingssysteem of de applicatiesoftware waarmee het is gemaakt en onmiddellijk toegankelijk is voor gebruikers zonder verwijdering, wijziging of reconstructie.

Statische toestand - Statische gegevens (of archiefgegevens) is informatie die niet direct toegankelijk is voor de gebruiker van een computersysteem, maar die de organisatie onderhoudt voor langetermijnopslag en het bijhouden van gegevens. Statische gegevens kunnen worden geschreven naar verwijderbare media, zoals een CD, magneto-optische media, tape of een ander elektronisch opslagapparaat, of kunnen worden onderhouden op harde schijven van het systeem in gecomprimeerde formaten.

Residuele toestand: Restgegevens (soms „Ambient Data” genoemd) verwijzen naar gegevens die niet actief zijn op een computersysteem. Residuele gegevens omvatten gegevens gevonden op media vrije ruimte; gegevens gevonden in bestand slappe ruimte; en gegevens in bestanden die functioneel is verwijderd in dat het niet zichtbaar is met behulp van de toepassing waarmee het bestand is gemaakt, zonder het gebruik van undelete of speciale data recovery technieken.

Datanetwerk (Hoe kan men „verbinden” met de gegevens?)

Niet-netwerkgebonden: gegevens zijn niet verbonden met een groep computers.

Personal Area Network (PAN): Een Personal Area Network (PAN) is een computernetwerk dat wordt gebruikt voor communicatie tussen computerapparaten in de buurt van één persoon. Enkele voorbeelden van apparaten die in een PAN kunnen worden gebruikt, zijn printers, faxapparaten, telefoons, PDA's of scanners. Het bereik van een PAN is meestal binnen ongeveer 20-30 voet (ongeveer 4-6 Meter). PAN's kunnen worden gebruikt voor communicatie tussen de afzonderlijke apparaten (intrapersoonlijke communicatie), of voor verbinding met een hoger netwerk en internet (een uplink).

Local Area Network (LAN): een netwerk dat een klein geografisch gebied bestrijkt, zoals een huis, kantoor of gebouw. Huidige LAN's zijn waarschijnlijk gebaseerd op Ethernet-technologie.

Wireless Local Area Network (WLAN): een draadloze distributiemethode voor twee of meer apparaten die hoogfrequente radiogolven gebruiken en vaak een toegangspunt tot internet bevatten.

Campus Area Network (CAN): Een netwerk dat twee of meer LAN's verbindt, maar dat beperkt is tot een specifiek en aaneengesloten geografisch gebied, zoals een universiteitscampus, industrieel complex of een militaire basis. Een CAN kan worden beschouwd als een type MAN (grootstedelijk netwerk), maar is over het algemeen beperkt tot een gebied dat kleiner is dan een typisch MAN.

Metro Area Network (MAN): Een Metropolitan Area Network (Metropolitan Area Network) is een netwerk dat twee of meer Local Area Networks of Campus Area Networks verbindt, maar niet verder reikt dan de grenzen van de onmiddellijke stad, stad of grootstedelijk gebied. Meerdere routers, switches en hubs zijn verbonden om een MAN te creëren.

Wide Area Network (WAN): Een WAN is een datacommunicatienetwerk dat een relatief breed geografisch gebied bestrijkt (d.w.z. de ene stad naar de andere en het ene land naar het andere) en dat vaak gebruik maakt van transmissiefaciliteiten die worden aangeboden door gemeenschappelijke vervoerders, zoals telefoonmaatschappijen.

InternetWork: Twee of meer netwerken of netwerksegmenten verbonden met apparaten die werken op laag 3 (de 'netwerk'-laag) van het OSI Basic Reference Model, zoals een router. Elke interconnectie tussen of tussen openbare, particuliere, commerciële, industriële of overheidsnetwerken kan ook worden gedefinieerd als een internetwerk. In de moderne praktijk gebruiken de onderling verbonden netwerken het internetprotocol. Er zijn ten minste drie varianten van een internetwerk, afhankelijk van wie beheert en wie eraan deelneemt:

+ Intranet: Een intranet is een set van onderling verbonden netwerken, met behulp van het Internet Protocol en maakt gebruik van IP-gebaseerde tools, zoals webbrowsers, die onder de controle van één enkele administratieve entiteit staan. Die administratieve entiteit sluit het intranet voor de rest van de wereld en staat alleen specifieke gebruikers toe. Meestal is een intranet het interne netwerk van een bedrijf of een andere onderneming.

+ Extranet: Een extranet is een netwerk of internetwerk dat beperkt is in het bereik van één organisatie of entiteit, maar dat ook beperkte verbindingen heeft met de netwerken van een of meer andere gewoonlijk, maar niet noodzakelijk, vertrouwde organisaties of entiteiten (bijv. klanten van een bedrijf kunnen toegang krijgen tot een deel van van zijn intranet creëert op deze manier een extranet, terwijl de klanten tegelijkertijd niet als 'vertrouwd' kunnen worden beschouwd vanuit veiligheidsoogpunt). Technisch gezien kan een extranet ook worden gecategoriseerd als een CAN, MAN, WAN of een ander type netwerk, hoewel een extranet per definitie niet uit één LAN kan bestaan; het moet ten minste één verbinding met een extern netwerk hebben.

+ „Het internet”: Een specifiek internetwerk, bestaande uit een wereldwijde interconnectie van overheids-, academische, publieke en private netwerken op basis van het Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) ontwikkeld door ARPA van het Amerikaanse ministerie van Defensie — ook de thuisbasis van het World Wide Web (WWW) en verwezen naar tot het 'internet' met een hoofdletter 'I' om het te onderscheiden van andere generieke internetwerken.

Intranetten en extranetten hebben al dan niet verbindingen met internet. Bij verbinding met internet is het intranet of extranet over het algemeen beschermd tegen toegang vanaf internet zonder de juiste toestemming. Het internet zelf wordt niet beschouwd als een deel van het intranet of extranet, hoewel internet kan dienen als een portaal voor toegang tot delen van een extranet.

Data Storage Network (Hoe komt men bij Active State gegevens?)

Direct Attached Storage (DAS): Direct-Attached Storage (DAS) verwijst naar een digitaal opslagsysteem dat rechtstreeks is aangesloten op een server of werkstation, zonder daartussenin een opslagnetwerk. Het is een retronym, voornamelijk gebruikt om niet-netwerkopslag te onderscheiden van SAN en NAS.

Network-Attached Storage (NAS): Network Attached Storage (NAS) is een computergegevensopslag op bestandsniveau aangesloten op een computernetwerk dat toegang biedt tot heterogene netwerkclients.

Storage Area Network (SAN): Een Storage Area Network (SAN) is een architectuur om externe computeropslagapparaten (zoals schijfarrays, tapewisselaars en optische jukeboxen) op een zodanige manier aan servers te koppelen dat de apparaten aan het besturingssysteem als lokaal verbonden worden weergegeven.

Data Storage Media (Hoe kan men de Static State-gegevens onderhouden?)

Halve geleidergebaseerde opslagmedia (geheugenkaarten, USB-flashstations, PDA's, digitale audiospelers, digitale camera's, mobiele telefoons, kopieerapparaten, solid-state harde schijven)

Magnetische opslagmedia (disketteschijf, harde schijf, magnetische tape)

Optische en magneto-optische opslagmedia (CD, CD-ROM, DVD, BD-R, BD-RE, HD DVD, CD-R, DVD-R, DVD+R, CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, UDO)

Gegevensvolume (Hoeveel gegevens zullen er worden uitgevoerd?)

Niet-gecomprimeerd - Gegevens die geen proces van transformatie van de ene representatie naar de andere hebben ondergaan, kleinere representatie waaruit het origineel, of een nauwe benadering ervan, kan worden hersteld.

Gecomprimeerd - Gegevens die een proces van transformatie hebben ondergaan van de ene representatie naar de andere, kleinere weergave waaruit het origineel, of een nauwe benadering ervan, kan worden hersteld.

Gegevenscodering (zijn de gegevens gecodeerd?)

Gegevens niet-versleuteld - Gegevens die geen procedure hebben ondergaan die de inhoud van een computerbericht of bestand onbegrijpelijk maakt voor iedereen die niet bevoegd is om het te lezen. De gegevens worden wiskundig gecodeerd met een reeks tekens die een gegevenscoderingssleutel wordt genoemd.

Gegevens versleuteld - Gegevens die een procedure hebben ondergaan die de inhoud van een computerbericht of bestand onbegrijpelijk maakt voor iedereen die niet bevoegd is om het te lezen. De gegevens worden wiskundig gecodeerd met een reeks tekens die een gegevenscoderingssleutel wordt genoemd.

Gegevenscode-indeling (Welke mogelijkheden zijn nodig om informatie weer te geven?)

Unicode-ondersteuning - Unicode-ondersteuning biedt een uniek nummer voor elk personage, ongeacht het platform, ongeacht wat het programma is, ongeacht de taal.

Non-Unicode-ondersteuning - Gegevenscode-indeling biedt geen uniek nummer voor elk teken, ongeacht platform, programma of taal.

Data Output (Hoe worden gegevensrapporten of bestanden aan de aanvrager verstrekt?)

Native File Formats: Bestanden die zijn geproduceerd in het formaat dat ze zijn gemaakt en onderhouden, staan bekend als native productie. In een native productie worden MS Word-documenten geproduceerd als .doc-bestanden, MS Excel-bestanden worden geproduceerd als .xls-bestanden en Adobe-bestanden worden geproduceerd als .pdf-bestanden, enz. native formaat wordt vaak aanbevolen voor bestanden die niet zijn gemaakt voor afdrukken, zoals spreadsheets en kleine databases. Voor sommige bestandstypen is het mogelijk dat de oorspronkelijke indeling de enige manier is om de documenten adequaat te produceren.

Near-native formaten: Sommige bestanden, waaronder de meeste e-mail, kunnen niet worden gecontroleerd op productie en/of geproduceerd zonder enige vorm van conversie. De meeste e-mailbestanden moeten worden geëxtraheerd en omgezet in afzonderlijke bestanden voor documentcontrole en productie. Als gevolg hiervan wordt het oorspronkelijke formaat gewijzigd en zijn ze niet langer in native formaat. Er is geen standaardindeling voor bijna-native bestandsproducties. Bestanden worden meestal geconverteerd naar een gestructureerde tekstindeling zoals .html of xml. Voor deze indelingen is geen speciale software nodig om te bekijken. Andere gangbare e-mailformaten zijn .msg en .eml.

Near-Paper Formaten: ESI kan ook worden geproduceerd in een bijna papierformaat. Het renderen van een afbeelding is het proces van het converteren van ESI of het scannen van papier naar een niet-bewerkbaar digitaal bestand. Tijdens dit proces wordt een „foto” gemaakt van het bestand zoals het bestaat of zou bestaan in papierformaat. Op basis van de afdrukinstellingen in het document, de printer of de computer kunnen gegevens worden gewijzigd of ontbreken in de afbeelding. Expertise op het gebied van elektronische detectie- en beeldweergavetools zijn nodig om dit risico te minimaliseren.

Papierformaten: Een papierproductie is precies wat het klinkt: papier wordt geproduceerd als papier of ESI wordt afgedrukt op papier en het papier wordt geproduceerd. Net als bij het converteren naar afbeelding kan het afdrukken van documenten naar papier resulteren in gemiste of gewijzigde gegevens. Bij het produceren van ESI in papier, is het raadzaam om iemand te gebruiken met expertise op het gebied van e-discovery en beeldrendering tools om dit risico te minimaliseren tijdens het afdruk- of beeldweergaveproces.

Vereisten voor gegevensopslag (Hoe worden de gegevens opgeslagen nadat ze zijn uitgevoerd?)

Hot - Gegevens worden opgeslagen in een actieve staat en zijn onmiddellijk toegankelijk voor eindgebruikers.

Warm - Gegevens worden opgeslagen in een actieve toestand die niet direct toegankelijk is voor eindgebruikers.

Koud - Gegevens worden opgeslagen in een statische toestand.

Vernietiging - Gegevens worden vernietigd.

Wanneer men deze opslag disposities begint te begrijpen, kan men dan beginnen met het toewijzen van economische waarden (tijd/geld) aan de potentiële benaderingen om de gegevens te verkrijgen en beschikbaar te maken voor alle partijen die betrokken zijn bij een specifieke kwestie. Variërend van uiterst algemeen en subjectief aan de ene kant van het spectrum tot zeer specifiek en objectief aan de andere kant, kan het bepalen en begrijpen van economische waarde ook dienen als basis voor discussie vanuit een positie waarin wordt geweten of ESI al dan niet toegankelijk is of niet redelijk toegankelijk is vanuit een geval. specifiek juridisch perspectief.

ESI Technology Focus Framework

Creatie - maakt het mogelijk om ESI te creëren.

Connectiviteit - infrastructuur die communicatie- en opslagknooppunten van ESI verbindt.

Communicatie - maakt de verspreiding van en samenwerking op het gebied van ESI mogelijk.

Conduct (Management) — maakt functioneel gebiedbeheer van ESI mogelijk.

Elektronisch opgeslagen informatie begrijpen - Onderzoek

Wat zijn de algemene categorieën van ESI met betrekking tot ESI-onderzoek?

Toegankelijk*: „Informatie die als 'toegankelijk' wordt beschouwd, wordt opgeslagen in een gemakkelijk bruikbaar formaat.” (Zubulake v. UBS Warburg)

Onredelijk toegankelijk: Informatie die niet in een redelijk bruikbaar formaat is opgeslagen.

Wat zijn de potentiële gevolgen voor behoud en productie van toegankelijk/niet-toegankelijke ESI?

Toegankelijk - Noodzaak om te bewaren en te produceren.

Onredelijk toegankelijk - Noodzaak om vereisten voor productie te behouden en te begrijpen.

Welke elektronische media moeten mogelijk worden onderzocht op ESI*?

Actieve, online gegevens (meestal toegankelijk)

Nearline gegevens (meestal toegankelijk)

Offline opslag/archieven (soms toegankelijk, soms onredelijk toegankelijk)

Back-uptapes (meestal onredelijk toegankelijk)

Gewiste, gefragmenteerde of beschadigde gegevens (meestal onredelijk toegankelijk)

* Continuum van toegankelijkheid is niet gedefinieerd in de FRCP omdat het in de loop van de tijd kan veranderen.

Elektronisch opgeslagen informatie begrijpen - Experts

Waarom de noodzaak om eDiscovery experts te bepalen voor onderzoeken en geschillen?

Zorgt voor de selectie van een primaire eDiscovery adviseur voor de verantwoordelijke advocaat van record.

Maakt de selectie van een eDiscovery liaison/facilitator voor coördinatie en communicatie mogelijk.

Zorgt voor de proactieve selectie en opleiding van deskundigen van regel 30, onder b), punt 6.

Wie kan worden geselecteerd als eDiscovery expert/contactpersoon?

Advocaat (interne of externe raadsman)

Gerechtshof benoemd tot speciale meester

Consultant van derden

Bedrijf/Organisatie Medewerker

Wat zijn de typische kenmerken van een expert eDiscovery liaison?

Technische vertrouwdheid met de elektronische systemen en mogelijkheden van de partij.

Technisch begrip van eDiscovery.

Bekendheid met en het vermogen om „keten van voogdij” voor alle ESI vast te stellen.

Bereid om deel te nemen aan eDiscovery geschillenbeslechting en procesvoering.

Inhoud oorspronkelijk ontwikkeld om een algemeen overzicht te bieden van elektronisch opgeslagen informatie voor degenen die Federal Rule 26 (f) „Meet and Confer” -planning uitvoeren.

(1) Robinson, R. (2009). Overweegt Meet en Confer. 1st ed. [ebook] Orange Legal Technologies. Beschikbaar op: [Toegankelijk op 25 augustus 2018].

(2) Edrm.net. (2018). ESI/elektronisch opgeslagen informatie. [online] Beschikbaar op: [Toegankelijk op 25 aug. 2018].

(3) Hedges, R., Rothstein, B. en Wiggins, E. (2017). Beheer van de ontdekking van elektronische informatie. 3e ed. [ebook] Washington, DC: Federaal Gerechtelijk Centrum, p.3. Beschikbaar op: [Toegankelijk op 25 augustus 2018].

(4) Rizkallah, J. (2017). Het grote (ongestructureerde) gegevensprobleem. [online] Forbes.com. Beschikbaar op: [Toegankelijk op 25 augustus 2018].

Uit Rusland (en China) met liefde? Jaarlijkse beoordeling van het Britse National Cyber Security Centre

According to the NCSC Annual Review, China remained a highly sophisticated...

Nieuwe Playbooks voor cybersecurity voor incidenten en kwetsbaarheden van de federale overheid

According to Matt Hartman, Deputy Executive Assistant Director for Cybersecurity, "The...

Een golf van cybercriminaliteit? Het jaarlijkse ENISA Threat Landscape Report — 9e editie

According to EU Agency for Cybersecurity Executive Director Juhan Lepassaar, “Given...

Gezien Zero Trust? Cyber Events Report van de NAVO CCDOE van november 2021

Computer security professionals love to say that there is no such...

Epiq verwerft Simplex

According to the release, the acquisition will increase the overall scale...

Een sterke landingsbaan? KLDiscovery Files voor eerste openbare aanbieding

On Tuesday, November 23, 2021, KLDiscovery took a strong step toward...

Modus beveiligt werkkapitaalfaciliteit van J.P. Morgan

According to Steven Horan, Chairman, and CEO of Modus, “Having the...

Gedreven en innovatieve samenvoeging

According to the announcement, Silver Oak Services Partners, a private equity...

Een eDiscovery Market Size Mashup: 2021-2026 Wereldwijd overzicht van software en services

From market retraction in 2020 to resurgence in 2021, the worldwide...

A New Era in eDiscovery? Framing Market Growth Through the Lens of Six Eras

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

Een eDiscovery Market Size Mashup: 2020-2025 Wereldwijd overzicht van software en services

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

De basislijn resetten? EDiscovery Marktgrootte aanpassingen voor 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Vijf geweldige leest over cyber, data en juridische ontdekking voor november 2021

From worldwide eDiscovery market sizing and discovery intelligence to cybersecurity playbooks...

Vijf geweldige leest over Cyber, Data en Legal Discovery voor oktober 2021

From artificial intelligence and predictive coding to eDiscovery business confidence and...

Vijf geweldige lezingen over Cyber, Data en Legal Discovery voor september 2021

From countering ransomware to predictive coding and packaged services, the September...

Vijf geweldige lezingen over cyber, data en juridische ontdekking voor augustus 2021

From the interplay of digital forensics in eDiscovery to collecting online...

Alternatieve realiteit? Winter 2022 eDiscovery Prijzen Enquêteresultaten

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...

Kalm voor de storm? Achttien waarnemingen over het vertrouwen van eDiscovery in het najaar van 2021

In the fall of 2021, 71.2% of survey respondents felt that...

Hulp gezocht? Problemen die van invloed zijn op de prestaties van eDiscovery: een overzicht van herfst 2021

In the fall of 2021, 27.4% of respondents viewed lack of...

Oogsttijd? eDiscovery Operationele Metrics in het najaar van 2021

In the fall of 2021, 67 eDiscovery Business Confidence Survey participants...