X-tee® joondamine digitaalsete avalike kaupade standardiga

X-Road® implements a set of standard features to support and facilitate data exchange and ensures confidentiality, integrity, and interoperability between data exchange parties. Recently the Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) highlighted the alignment of X-Road with the Digital Public Goods Standard, a set of specifications and guidelines designed to maximize consensus about whether something conforms to the definition of digital public goods laid out by the UN Secretary General.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimetaja märkus: X-tee® on avatud lähtekoodiga tarkvara ja ökosüsteemi lahendus, mis pakub organisatsioonide vahel ühtset ja turvalist andmevahetust. X-tee vabastatakse MIT-i avatud lähtekoodiga litsentsi alusel ja on saadaval tasuta. Täpsemalt rakendab X-tee standardseid funktsioone, et toetada ja hõlbustada andmevahetust ning tagada andmevahetusosaliste konfidentsiaalsus, terviklikkus ja koostalitlusvõime. X-tee põhiidee seisneb selles, et infosüsteemid ei vaheta andmeid otse omavahel. Selle asemel on infosüsteemid ühendatud täiendavate, standardiseeritud pöörduspunktide (Security Server) kaudu, mis rakendavad samu tehnilisi kirjeldusi ja suudavad seetõttu omavahel suhelda. Hiljuti tõi Põhjamaade Koostalitlusvõime lahenduste Instituut (NIIS) esile X-tee viimist digitaalsete avalike hüvede standardiga. Digitaalsete avalike hüvede standard on spetsifikatsioonide ja suuniste kogum, mille eesmärk on maksimeerida konsensust selle üle, kas midagi vastab ÜRO peasekretäri poolt 2020. aasta digitaalkoostöö tegevuskavas sätestatud digitaalse avalike hüvede määratlusele. Arvestades turvalise andmevahetuse tähtsust e-juurdluses, võib hiljutise NIIS-i meediaväljaande teave ja viited olla kasulikud ja õpetlikud juriidilistele, IT-ja ärispetsialistidele.

X-tee on tuvastatud digitaalse avalike hüvede alliansi üheks võtmeprojektiks

Meedia Release

X-tee® on läbi vaadanud Digital Public Goods Alliance (DPGA) ja leidis olevat digitaalne avalik hüve digitaalsete avalike hüvede standardiga vastavuses.

Digitaalsete avalike hüvede standard on spetsifikatsioonide ja suuniste kogum, mille eesmärk on maksimeerida konsensust selle üle, kas midagi vastab ÜRO peasekretäri poolt 2020. aasta digitaalkoostöö tegevuskavas sätestatud digitaalsete avalike hüvede määratlusele.

X-tee ilmub nüüd digitaalsesse avalike kaupade registrisse, kus see on tuvastatav kui digitaalne avalik hüve ning kajastub kasvavas kataloogide võrgustikus ja digitaalsete avalike kaupade koondnimekirjades.

Pealegi on DPGA Financial Inclusion of Practice Community on X-tee identifitseerinud üheks seitsmest põhiprojektist digitaalsete avalike hüvede (DPG-d) ja digitaalsete avalike infrastruktuuride kriitilisel ristumiskohal.

X-tee on avatud lähtekoodiga tarkvara ja ökosüsteemi lahendus, mis tagab organisatsioonide vahel ühtse ja turvalise andmevahetuse. X-tee vabastatakse MIT-i avatud lähtekoodiga litsentsi alusel ja on saadaval tasuta.

Lugege digitaalsete avalike hüvede alliansi üheks võtmeprojektiks X-tee

[Meedia Release] X-tee on Digital Public Goods Alliance (PDF) üheks võtmeprojektiks

_x-road_identified_as_one_of_the_key_projects_by_the_digital_public_goods_liit

Põhjamaade Koostalitlusvõime lahenduste instituudi kohta

Nordic Institute for Koostalitlusvõime Solutions (NIIS) on mittetulundusühing, mille missioon on tagada X-tee® ja teiste e-valitsuse infrastruktuuri piiriüleste komponentide arendamine ja strateegiline juhtimine.

NIIS on liikmete ühiste huvidega seotud infotehnoloogiaarengute võrgustik ja koostööplatvorm. Instituut keskendub praktilisele koostööle, kogemuste jagamisele ja innovatsiooni edendamisele. Instituudi töömudel on maailmas midagi unikaalset. Lisateave Põhjamaade Koostalitlusvõime lahenduste instituudi kohta aadressil NIIS.org.

Täiendav lugemine

Aeg rohkem digitaalseid vabariike? Arvestades Eestit

Strateegiast kuni X-tee® -ni: Küberturvalisuse arvestamine Eesti läätse kaudu

Allikas: ComplexDiscovery

Omaks erinevusi? Digitaalse kohtuekspertiisi interplay e-juurdluse
Ohutamatut kasvu? Andmerikkumise maksumus Hits Record kõrge vastavalt uuele aruandele
Keeping küberohtude Bay? Cyber Insurance Start Up At-Bay sulgeb seeria D rahastamine
Ökonoomne mõju? Kuidas küberkindlustus kujundab intsidendi vastus
Cobra õiguslikud lahendused omandavad digitaalse

According to Candice Corby, Chief Executive Officer for Cobra Legal Solutions,...

TransPerfect ja Semantix Merge

According to TransPerfect President and CEO Phil Shawe, “We have competed...

Braintrace Omandatud Sophos

According to Bret Laughlin, CEO and co-founder of Braintrace, “NDR is...

DISCO kuulutab välja IPO hinnakujunduse

A registration statement relating to the initial public offering by DISCO...

Uus ajastu e-juurdluse? Turukasvu raamimine kuue ajastute objektiivi kaudu

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

E-juurdluse turu suurus Mashup: 2020-2025 ülemaailmne tarkvara ja teenuste ülevaade

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Lähtestamine lähtestamine? e-juurdluse turu suuruse kohandused aastaks 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kodu või eemal? e-juurdluse kollektsiooni turu suuruse ja hinnakujunduse kaalutlused

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viis suurt lugemist küber-, andme- ja juriidilise avastuse kohta 2021. aasta juulis

From considerations for cyber insurance and malware to eDiscovery business confidence...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta juuni 2021

From remediating cyberattacks to eDiscovery pricing, the June 2021 edition of...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta mai 2021

From cyber discovery and data breaches to business of law and...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta aprill 2021

From X-Road® and risk management to business confidence and cybersecurity, the...

Hõõguvad ootused? Kaheksateist tähelepanekut e-juurdluse ettevõtete usalduse kohta 2021. aasta suvel

In the summer of 2021, 63.3% of survey respondents felt that...

E-juurdluse äritegevust mõjutavad probleemid: Summer 2021 ülevaade

In the summer of 2021, 24.4% of respondents viewed increasing types...

Otsid üles? e-juurdluse operatiivmõõdikud 2021. aasta suvel

In the summer of 2021, 80 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

Extreme Heat? Suvi 2021 e-juurdluse äri usalduse uuringu tulemused

Since January 2016, 2,522 individual responses to twenty-three quarterly eDiscovery Business...