X-tee® joondamine digitaalsete avalike kaupade standardiga

X-Road® implements a set of standard features to support and facilitate data exchange and ensures confidentiality, integrity, and interoperability between data exchange parties. Recently the Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) highlighted the alignment of X-Road with the Digital Public Goods Standard, a set of specifications and guidelines designed to maximize consensus about whether something conforms to the definition of digital public goods laid out by the UN Secretary General.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimetaja märkus: X-tee® on avatud lähtekoodiga tarkvara ja ökosüsteemi lahendus, mis pakub organisatsioonide vahel ühtset ja turvalist andmevahetust. X-tee vabastatakse MIT-i avatud lähtekoodiga litsentsi alusel ja on saadaval tasuta. Täpsemalt rakendab X-tee standardseid funktsioone, et toetada ja hõlbustada andmevahetust ning tagada andmevahetusosaliste konfidentsiaalsus, terviklikkus ja koostalitlusvõime. X-tee põhiidee seisneb selles, et infosüsteemid ei vaheta andmeid otse omavahel. Selle asemel on infosüsteemid ühendatud täiendavate, standardiseeritud pöörduspunktide (Security Server) kaudu, mis rakendavad samu tehnilisi kirjeldusi ja suudavad seetõttu omavahel suhelda. Hiljuti tõi Põhjamaade Koostalitlusvõime lahenduste Instituut (NIIS) esile X-tee viimist digitaalsete avalike hüvede standardiga. Digitaalsete avalike hüvede standard on spetsifikatsioonide ja suuniste kogum, mille eesmärk on maksimeerida konsensust selle üle, kas midagi vastab ÜRO peasekretäri poolt 2020. aasta digitaalkoostöö tegevuskavas sätestatud digitaalse avalike hüvede määratlusele. Arvestades turvalise andmevahetuse tähtsust e-juurdluses, võib hiljutise NIIS-i meediaväljaande teave ja viited olla kasulikud ja õpetlikud juriidilistele, IT-ja ärispetsialistidele.

X-tee on tuvastatud digitaalse avalike hüvede alliansi üheks võtmeprojektiks

Meedia Release

X-tee® on läbi vaadanud Digital Public Goods Alliance (DPGA) ja leidis olevat digitaalne avalik hüve digitaalsete avalike hüvede standardiga vastavuses.

Digitaalsete avalike hüvede standard on spetsifikatsioonide ja suuniste kogum, mille eesmärk on maksimeerida konsensust selle üle, kas midagi vastab ÜRO peasekretäri poolt 2020. aasta digitaalkoostöö tegevuskavas sätestatud digitaalsete avalike hüvede määratlusele.

X-tee ilmub nüüd digitaalsesse avalike kaupade registrisse, kus see on tuvastatav kui digitaalne avalik hüve ning kajastub kasvavas kataloogide võrgustikus ja digitaalsete avalike kaupade koondnimekirjades.

Pealegi on DPGA Financial Inclusion of Practice Community on X-tee identifitseerinud üheks seitsmest põhiprojektist digitaalsete avalike hüvede (DPG-d) ja digitaalsete avalike infrastruktuuride kriitilisel ristumiskohal.

X-tee on avatud lähtekoodiga tarkvara ja ökosüsteemi lahendus, mis tagab organisatsioonide vahel ühtse ja turvalise andmevahetuse. X-tee vabastatakse MIT-i avatud lähtekoodiga litsentsi alusel ja on saadaval tasuta.

Lugege digitaalsete avalike hüvede alliansi üheks võtmeprojektiks X-tee

[Meedia Release] X-tee on Digital Public Goods Alliance (PDF) üheks võtmeprojektiks

_x-road_identified_as_one_of_the_key_projects_by_the_digital_public_goods_liit

Põhjamaade Koostalitlusvõime lahenduste instituudi kohta

Nordic Institute for Koostalitlusvõime Solutions (NIIS) on mittetulundusühing, mille missioon on tagada X-tee® ja teiste e-valitsuse infrastruktuuri piiriüleste komponentide arendamine ja strateegiline juhtimine.

NIIS on liikmete ühiste huvidega seotud infotehnoloogiaarengute võrgustik ja koostööplatvorm. Instituut keskendub praktilisele koostööle, kogemuste jagamisele ja innovatsiooni edendamisele. Instituudi töömudel on maailmas midagi unikaalset. Lisateave Põhjamaade Koostalitlusvõime lahenduste instituudi kohta aadressil NIIS.org.

Täiendav lugemine

Aeg rohkem digitaalseid vabariike? Arvestades Eestit

Strateegiast kuni X-tee® -ni: Küberturvalisuse arvestamine Eesti läätse kaudu

Allikas: ComplexDiscovery

Hind edu? E-juurdluse hinnakujunduse uuring (talv 2021)

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...

Deep State? Kolmteist uurimisaruannet e-juurdluse äri olukorra kohta 2020. aastal

As part of its coverage of the business of eDiscovery, ComplexDiscovery...

X-tee® joondamine digitaalsete avalike kaupade standardiga

X-Road® implements a set of standard features to support and facilitate...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta november 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

E-avalikustamise süsteemide ostjate juhend — 2020 väljaanne (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Võidujooks stardijoone juurde? Hiljutised turvalise kaugülevaate teadaanded

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

Kaug-e-juurdluse lubamine? DAA-de hetktõmmis

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Uus ajastu e-juurdluse? Turukasvu raamimine kuue ajastute objektiivi kaudu

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

E-juurdluse turu suurus Mashup: 2020-2025 ülemaailmne tarkvara ja teenuste ülevaade

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Lähtestamine lähtestamine? e-juurdluse turu suuruse kohandused aastaks 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kodu või eemal? e-juurdluse kollektsiooni turu suuruse ja hinnakujunduse kaalutlused

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Hind edu? E-juurdluse hinnakujunduse uuring (talv 2021)

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...

Deep State? Kolmteist uurimisaruannet e-juurdluse äri olukorra kohta 2020. aastal

As part of its coverage of the business of eDiscovery, ComplexDiscovery...

Muutuste hooaeg? Kaheksateist tähelepanekut e-juurdluse ettevõtete usalduse kohta 2020. aasta sügisel

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Jätkuv eelarvepiirangute juhtum e-juurdluse äris

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints...

Epiq omandab Hyperion globaalsed partnerid

According to Ziad Mantoura, SVP and General Manager for Epiq's legal...

Valud omandab digitaalse põhjenduse

According to the media release, Tim Estes, Founder and CEO of...

Reyneni kohus tagab täiendava rahastamise

According to the media release, Reynen Court has secured $4.5 million...

DISCO tõstab $60 miljonit

According to the media release, DISCO will use this investment to...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta november 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta oktoober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta septembris 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Viis suurt loendit e-juurdluse kohta augustis 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...