Tahad vastuseid? Euroopa Andmekaitsenõuga KKK CJEU Schrems II otsuse kohta

Following the recent judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-311/18 – Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems, the European Data Protection Board (EDPB) has adopted a ‘Frequently Asked Questions’ document to provide initial clarification and give preliminary guidance to stakeholders on the use of legal instruments for the transfer of personal data to third countries, including the U.S.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimetaja märkus: Euroopa Andmekaitsenõukogu (Euroopa Andmekaitsenõukogu) on sõltumatu Euroopa asutus, mis aitab kaasa andmekaitseeeskirjade järjepidevale kohaldamisele kogu Euroopa Liidus ning edendab koostööd ELi andmekaitseasutuste vahel. Euroopa Liidu Kohtu vastuseks Euroopa Liidu Kohtu otsusele andmekaitse volinik vs. Facebook Iirimaa ja Maximillian Schrems (Schrems II) kohtuasjas avaldas Euroopa Andmekaitsenõukogu korduma kippuvate küsimuste (KKK) dokumendi, mille eesmärk on anda esialgne selgitus ja esialgne suunised kohtuotsuse kohta. Teie läbivaatamiseks ja kasutamiseks on selle hiljuti avaldatud KKK täielik koopia.

Võetud Euroopa Andmekaitsenõukogu (Euroopa Andmekaitsenõukogu) esimees Andrea Jelinek

Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldab KKK dokumendi CJEU kohtuotsuse C-311/18 (Schrems II) kohta

Dokumendi väljavõte

Käesoleva dokumendi eesmärk on esitada vastused järelevalveasutuste esitatud korduma kippuvatele küsimustele ning seda arendatakse ja täiendatakse koos edasise analüüsiga, kuna Euroopa Andmekaitsenõukogu jätkab Euroopa Liidu Kohtu (edaspidi „kohus”) otsuse läbivaatamist ja hindamist.

Kohtuotsuse C-311/18 leiate siit ja Euroopa Kohtu pressiteade leiate siit.

Mida tegi Euroopa Kohus oma otsuses otsuse?

Euroopa Kohus uuris oma otsuses lepingu tüüptingimusi käsitleva Euroopa Komisjoni otsuse 2010/87/EÜ kehtivust ja leidis, et see on kehtiv. Selle otsuse kehtivust ei sea kahtluse alla pelgalt asjaolu, et selle otsuse andmekaitse standardklauslid ei ole, kuna need on lepingulised, siduvad selle kolmanda riigi ametiasutustele, kellele andmeid võidakse edastada.

See kehtivus, mida Euroopa Kohus lisas, sõltub siiski sellest, kas 2010/87/EÜ otsus sisaldab tõhusaid mehhanisme, mis võimaldavad praktikas tagada kaitse taseme järgimise, mis on sisuliselt samaväärne isikuandmete kaitse üldmääruse poolt ELis tagatud tasemega, ning et isikuandmete edastamine selliste klauslite suhtes on peatatud või keelatud selliste klauslite rikkumise korral või kui neid ei ole võimalik austada.

Sellega seoses märgib Euroopa Kohus eelkõige, et 2010/87/EÜ otsusega kehtestatakse andmeeksportijale ja andmete saajale (edaspidi „andmeimportija”) kohustus kontrollida enne mis tahes edastamist ja võttes arvesse edastamise asjaolusid, kas kõnealust kaitsetaset on järgitud. asjaomases kolmandas riigis ning et 2010/87/EÜ otsuses nõutakse, et andmeimportija teavitaks andmeeksportijat igast suutmatusest järgida andmekaitse standardklausleid ja vajaduse korral kõnealuses punktis pakutavaid täiendavaid meetmeid, on andmeeksportija omakorda omakorda; kohustatud peatama andmete edastamise ja/või lõpetada leping andmete importija

Euroopa Kohus uuris ka Privacy Shieldi otsuse kehtivust (otsus 2016/1250 ELi-USA poolt pakutava kaitse piisavuse kohta). Privacy Shield), kuna Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide (edaspidi „USA”) vahel toimusid eelotsusetaotluse esitanud siseriikliku vaidluse raames kaalul olevad ülekanded.

Euroopa Kohus leidis, et USA siseriikliku õiguse nõuded, eelkõige teatavad programmid, mis võimaldavad USA ametiasutustel juurdepääsu Euroopa Liidust USA-sse siseriikliku julgeoleku eesmärgil edastatud isikuandmetele, piiravad isikuandmete kaitset, mis ei ole piiratud viisil, mis vastab nõuetele, mis on sisuliselt samaväärsed liidu õiguses nõutud nõuetega, ja et need õigusaktid ei anna andmesubjektidele kohtusse kohtusse USA ametivõimude vastu vaidlustatavaid õigusi.

Kuna selline sekkumine nende isikute põhiõigustesse, kelle andmed edastatakse kõnealusesse kolmandasse riiki, tunnistas Euroopa Kohus Privacy Shieldi adekvaatsuse otsuse kehtetuks.

Täieliku KKK dokumendi (PDF) läbivaatamine

KKK CJEU Schrems II kohtuotsuse kohta — 24. juuli 2020

Lugege esialgset KKK-d Euroopa Andmekaitsenõukogu poolt

Täiendav lugemine

Euroopa Liidu JEU tunnistab kehtetuks otsuse kaitse piisavuse kohta ELi ja USA andmekaitsekilbi alusel

Nõusoleku vanus? Euroopa Andmekaitsenõukogu suunised nõusoleku kohta isikuandmete kaitse üldmääruse alusel

Allikas: ComplexDiscovery

e-juurdluse ühinemised, ülevõtmised ja investeeringud 2020. aastal

Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition,...

Relatiivsus omandab VerQu

According to Relativity CEO Mike Gamson, "It's imperative that the legal...

E-juurdluse ühinemised, ülevõtmised ja investeeringud 2020. aasta kvartalis

From Nuix and DISCO to Exterro and AccessData, the following findings,...

DISCO sulgeb rahastamisvooru $100 miljonit

According to DISCO CEO Kiwi Camara, “Legaltech is booming now, and...

Uus ajastu e-juurdluse? Turukasvu raamimine kuue ajastute objektiivi kaudu

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

E-juurdluse turu suurus Mashup: 2020-2025 ülemaailmne tarkvara ja teenuste ülevaade

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Lähtestamine lähtestamine? e-juurdluse turu suuruse kohandused aastaks 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kodu või eemal? e-juurdluse kollektsiooni turu suuruse ja hinnakujunduse kaalutlused

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta detsember 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta november 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta oktoober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta septembris 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

See on Match! Keskendudes e-juurdluse ülevaate kogumaksumusele ReviewRight Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

Proaktiivsest tuvastamisest kuni andmerikkumise ülevaated: tundlike andmete avastamine ja kaevandamine koos Acema

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

E-avalikustamise süsteemide ostjate juhend — 2020 väljaanne (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Talv 2021 e-juurdluse ettevõtete usalduse uuringu tulemused

This is the twenty-first quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Orion Nebula
Nebulous Tulemus? Talv 2021 e-juurdluse ettevõtete usalduse uuring

The eDiscovery Business Confidence Survey is a nonscientific quarterly survey designed...

Kõrge viie? Viiest poolaastast e-juurdluse hinnaanalüüsi koondülevaade

As we are in the midst of a pandemic that has...

Asjakohasuse ja reaalsuse tasakaalustamine? Talv 2021 e-juurdluse hinnakujunduse tulemused

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...