Thu. Mar 30th, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Uwaga redaktora: Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa, ENISA, jest agencją Unii zajmującą się osiąganiem wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego w całej Europie. Założona w 2004 r. i wzmocniona unijną ustawą o cyberbezpieczeństwie, ENISA wnosi wkład w politykę cybernetyczną UE, zwiększa wiarygodność produktów, usług i procesów z systemami certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego, współpracuje z państwami członkowskimi i organami UE oraz pomaga Europie przygotować się do cyberwyzwań Jutro.

  Zgodnie z niedawną publikacją ENISA („Deploying Pseudonimisation Techniques - The Case of the Health Sector”) pseudonimizacja staje się coraz bardziej kluczową techniką bezpieczeństwa służącą zapewnieniu środków ułatwiających przetwarzanie danych osobowych przy jednoczesnym zapewnieniu silnych zabezpieczeń dla ochrony dane osobowe, a tym samym zabezpieczenie praw i wolności osób fizycznych. Uzupełniając poprzednie prace ENISA, sprawozdanie to pokazuje, w jaki sposób można zastosować pseudonimizację w praktyce w celu dalszego promowania ochrony danych dotyczących zdrowia podczas przetwarzania. Raport ten może być przydatny dla pracowników prawnych, biznesowych i informatycznych poszukujących głębszego zrozumienia pseudonimizacji i jej zastosowania w sektorze opieki zdrowotnej.

  Raport*

  Wdrożenie technik pseudonimizacji - przypadek sektora zdrowia

  Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)

  Streszczenie

  Ponieważ dziedzina opieki zdrowotnej stara się w pełni wykorzystać zmieniający się krajobraz techniczny i dostosować świadczenie usług do zaspokojenia rosnących potrzeb pacjentów w odpowiednim czasie, pojawiają się dodatkowe wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych. Integracja nowych technologii w już złożoną infrastrukturę IT otwiera nowe wyzwania w zakresie ochrony danych i cyberbezpieczeństwa.

  Wynika to z rosnącej potrzeby wymiany i dzielenia się informacjami o zdrowiu poszczególnych osób między różnymi zainteresowanymi stronami. Istotne jest zatem, aby podmioty przetwarzające dane osobowe, z jednej strony, gromadzić i dalej przetwarzać tylko dane niezbędne do ich celów, a z drugiej strony stosowały odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony takich danych osobowych.

  Pseudonimizacja staje się coraz bardziej kluczową techniką bezpieczeństwa służącą zapewnieniu środków ułatwiających przetwarzanie danych osobowych, zapewniając jednocześnie silne zabezpieczenia ochrony danych osobowych, a tym samym ochronę praw i wolności osób fizycznych.

  Uzupełnienie istotnych wcześniejszych prac ENISA, które jest istotne, sprawozdanie to pokazuje, w jaki sposób można w praktyce zastosować pseudonimizację w celu dalszego promowania ochrony danych dotyczących zdrowia podczas przetwarzania. Oczywiście nie ma jednego rozwiązania, w jaki sposób i kiedy go stosować; w rzeczywistości różne rozwiązania mogą zapewnić równie dobre wyniki w konkretnych scenariuszach, w zależności od wymagań w zakresie ochrony, użyteczności, skalowalności itp.

  Pseudonimizacja może być „prostą” opcją do przyjęcia, ale może również składać się z bardzo złożonego procesu, zarówno na poziomie technicznym, jak i organizacyjnym. Z tego powodu bardzo ważne jest określenie celów i celów pseudonimizacji w każdym konkretnym przypadku oraz operacji przetwarzania danych.

  W sprawozdaniu podkreślono wartość dodaną pseudonimizacji w sektorze opieki zdrowotnej i pokazuje jego zastosowanie poprzez proste, ale konkretne przypadki zastosowania. Uzupełniając odpowiednie publikacje ENISA w tej dziedzinie, pokazuje, w jaki sposób takie techniki mogą zwiększyć poziom ochrony danych osobowych przetwarzanych w dziedzinie opieki zdrowotnej i ostatecznie promować i zwiększać świadomość na temat użyteczności i wdrażania takich środków technicznych.

  Przeczytaj oryginalny raport.

  Ukończ raport: Wdrażanie technik pseudonimizacji — przypadek sektora zdrowia (PDF) — Przewijanie myszy

  Wdrożenie technik pseudonimizacji — studium przypadku opieki zdrowotnej - ENISA

  *Dzielona za zgodą.

  Dodatkowy odczyt

  [Roczna aktualizacja] Międzynarodowe prawo cybernetyczne w praktyce: Interaktywny zestaw narzędzi

  Definiowanie Cyber Discovery? Definicja i ramy

  Źródło: Complex