Sun. Mar 26th, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  הערת העורך: מעת לעת, ComplexDiscovery מדגיש הודעות, עדכוני תוכן ומחקר הזמינים לציבור או באופן פרטי, מספקים של ספקי סייבר, נתונים וגילוי משפטי, ארגוני מחקר וחברי קהילת ComplexDiscovery. בעוד ComplexDiscovery מדגיש באופן קבוע מידע זה, הוא אינו נוטל על עצמו כל אחריות לטענות תוכן.

  כדי להגיש המלצות לתמורה ולהכללה בהודעות הסייבר, הנתונים והמידע המתמקדים בגילוי משפטי של ComplexDiscovery, צרו איתנו קשר עוד היום.

  ניוזלטר

  חמש קריאות נהדרות בנושא סייבר, נתונים וגילוי משפטי לדצמבר 2022

  קומפלקסגילוי

  ComplexDiscovery* מדגיש באופן קבוע תובנות ומודיעין בתחום הסייבר, הנתונים והגילוי המשפטי, החל ממחקר מקורי ועד חדשות מצטברות לשימוש על ידי אנשי אבטחת סייבר, ממשל מידע וגילוי אלקטרוני. חודשי, ComplexDiscovery מפרסם חמש קריאות נהדרות בנושא סייבר, נתונים וגילוי משפטי, עלון עם מבחר מחקרים, דוחות ומאמרים.

  לחץ כאן לקריאת הידיעון המלא של חמשת הקריאות הגדולות האחרונות

  לחץ כאן לצפייה בחמשת העלונים האחרונים

  לחץ כאן כדי להירשם לעדכון חמש קריאות נהדרות

  יחידים וארגונים מודגשים במהדורת דצמבר כוללים:

  סוכנות האיחוד האירופי לאבטחת סייבר (ENISA)

  נציבות הסחר הפדרלית (FTC)

  סוכנות התחבורה והתקשורת הפינית (Traficom)

  המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה (NIST)

  הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD)

  קומפלקסגילוי

  דצמבר 2022 עלון (PDF) — מעבר עכבר ולחץ

  דצמבר 2022 ניוזלטר - חגים שמחים

  קרא את הגרסה המקורית.

  * על מורכבות גילוי ומורכביםגילוי OÜ

  ComplexDiscovery הוא פרסום מקוון המדגיש תובנות ואינטליגנציה של סייבר, נתונים וגילוי משפטי, החל ממחקר מקורי ועד חדשות מצטברות עבור אנשי מקצוע בתחום אבטחת סייבר, ממשל מידע וגילוי אלקטרוני. הפרסום הממוקד ביותר מבקש להגביר את ההבנה הקולקטיבית של הקוראים בנוגע למידע בנושאי סייבר, נתונים וגילוי משפטי ולספק משאב אובייקטיבי לבחינת מגמות, טכנולוגיות ושירותים הקשורים למידע המאוחסן אלקטרונית.

  ComplexDiscovery OÜ היא חברת שיווק טכנולוגית המספקת תכנון אסטרטגי ומומחיות ביצוע טקטית לתמיכה בסייבר, נתונים וארגוני גילוי משפטי. רשום כחברה פרטית מוגבלת במדינת האיחוד האירופי של אסטוניה, אחת המדינות המתקדמות ביותר דיגיטלית בעולם, ComplexDiscovery OÜ פועלת כמעט ברחבי העולם כדי לספק ייעוץ ושירותים שיווקיים.

  קריאה נוספת

  Mashup גודל שוק של גילוי אלקטרוני: 2022-2027 סקירה כללית של תוכנות ושירותים ברחבי העולם

  רשימת ריצה: למעלה מ- 100 ספקי הגילוי האלקטרוני המובילים

  מקור: קומפלקס דיסקברי