Sun. Mar 26th, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Toimittajan huomautus: Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto ENISA on unionin virasto, jonka tehtävänä on saavuttaa korkea yhteinen kyberturvallisuustaso kaikkialla Euroopassa. Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) ja ENISA julkaisivat joulukuussa 2022 yhteisen raportin kyberturvallisuuden ja ulkomaisten tietojen manipuloinnin ja häiriöiden välisestä suhteesta (FIMI). Raportissa hahmotellaan analyyttinen lähestymistapa FIMI: n ja disinformaation kehittyvän uhkamaiseman ymmärtämiseen ja niihin vastaamiseen. Raportin tarkoituksena on osallistua käynnissä oleviin keskusteluihin tiedon manipuloinnin ja häiriöiden luonteesta ja dynamiikasta, mukaan lukien disinformaatio, ja kuinka reagoida tehokkaasti tähän ilmiöön. Tämä uusi raportti voi hyödyttää kyberturvallisuutta, tiedonhallinta, ja eDiscovery-ekosysteemissä toimivat laillisten löytöjen ammattilaiset, kun he pitävät kyberlöytöä kasvavien kyberuhkien kautta.

  Lehdistötiedote ja raportti*

  Kyberturvallisuus ja ulkomaisten sekaantuminen EU:n tietoekosysteemiin

  Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) ja EU:n kyberturvallisuusvirasto (ENISA) yhdistävät voimansa analysoidakseen kyberturvallisuuden ja ulkomaisen tiedon manipuloinnin ja häiriöiden välistä vuorovaikutusta.

  Kun laajemmat hybridiuhat ylittävät eri aloilla, Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) ja Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA) julkaisevat tänään yhteisen raportin kyberturvallisuuden ja FIMIn välisestä suhteesta kehittyvän uhkaympäristön ymmärtämiseksi ja mukauttamiseksi siihen. Raportissa esitetään ja testataan analyyttistä lähestymistapaa, jossa kuvataan ulkomaisen tiedon manipuloinnin ja häiriöiden (FIMI) ja disinformaation luomista ja levittämistä keinona kiinnittää huomiota toimiin, joita EU pyrkii ehkäisemään, torjumaan ja reagoimaan niihin. Tavoitteena on antaa panos meneillään olevaan ja jatkuvasti kiireelliseen keskusteluun tiedon manipuloinnin ja häiriöiden luonteesta ja dynamiikasta, mukaan lukien disinformaatio, ja kuinka reagoida yhdessä tähän ilmiöön.

  Ulkomaisten toimijoiden tahalliset yritykset manipuloida informaatioympäristöä ja julkista diskurssia ei suinkaan ole uusi ilmiö. Aiemmin kuvattu ”propagandaksi” tai viime aikoina ”disinformaatioksi”, sellaisiksi merkityt toiminnot ovat saaneet huomattavan uuden sysäyksen tekniikan kehityksestä ja Internetin leviämisestä, erityisesti sosiaalinen media ja yksityiset lähettipalvelut. Tämä kehitys on myös tarjonnut merkittäviä mahdollisuuksia lisätä tällaisen toiminnan ulottuvuutta sekä uuden ja monipuolisen taktiikan yhdistelmää, tekniikoita ja menettelyjä, joita käytetään kaikilla aloilla.

  ”Hack and leak” -jaksot, tietyn sisällön legitiimiyden vahvistaminen vaarantamalla arvovaltaiset tilit tai jakamalla väitettyä aitoa materiaalia, ovat vain joitain esimerkkejä, jotka kuvaavat kyberturvallisuuden ja tietoympäristön manipuloinnin välistä riippuvaista suhdetta.

  Ottaen huomioon, kuinka eri verkkotunnuksia ylittävät hybridiuhat laajenevat, raportissa ehdotettu analyyttinen lähestymistapa kuvaa FIMI: tä, samoin kuin taustalla olevat kyberturvallisuuselementit, kampaamalla molempien käytäntöjä.

  Rajoitetuilla tapahtumilla testattu raportti tekee alustavia johtopäätöksiä kyberturvallisuuden ja FIMI/Disinformaation välisestä suhteesta, kuten:

  kyberturvallisuuden rooli FIMI/disinformaatio-operaatioiden määrittämisessä;

  kyberturvallisuus- ja FIMI- ja disinformaatioyhteisöjen välisen jäsennellyn, yhteentoimivan ja saumattoman raportointiprosessin merkitys

  tietojenvaihdon ja parhaiden käytäntöjen jakamisen merkitys kyberturvallisuus- ja FIMI- ja disinformaatioyhteisöjen välillä;

  tehostetaan ja helpotetaan EU:n toimielinten ja elinten välistä yhteistyötä poliittisella tasolla

  lisätään jäsenvaltioiden ja kansainvälisten kumppaneiden tietoisuutta ja tuetaan valmiuksien kehittämistä.

  Mietintö on saanut tukea ENISAn kyberturvallisuuden uhkamaisemia käsittelevän ad hoc -työryhmän tuesta.

  Raportti julkaistiin samaan aikaan CTI-EU -tapahtuman neljännen painoksen kanssa, joka kokoaa sidosryhmät yhteen edistämään vuoropuhelua ja visioimaan tietoverkkotiedustelun tulevaisuutta Euroopassa.

  Tietoa henkilöstä ENISA

  Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto ENISA on unionin virasto, jonka tehtävänä on saavuttaa korkea yhteinen kyberturvallisuustaso kaikkialla Euroopassa. Vuonna 2004 perustettu ja EU:n kyberturvallisuuslailla vahvistettu ENISA edistää EU:n kyberpolitiikkaa, parantaa tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden, palvelujen ja prosessien luotettavuutta kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmillä, tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden ja EU:n elinten kanssa ja auttaa Eurooppaa valmistautumaan huomisen kyberhaasteisiin. Tietämyksen jakamisen, valmiuksien kehittämisen ja tietoisuuden lisäämisen avulla virasto tekee yhteistyötä keskeisten sidosryhmiensä kanssa vahvistaakseen luottamusta toisiinsa liittyvässä taloudessa, lisätäkseen unionin infrastruktuurin sietokykyä ja viime kädessä säilyttääkseen Euroopan yhteiskunnan ja kansalaisten digitaalisen turvallisuuden.

  Tietoja EUH:sta

  Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) on Euroopan unionin diplomaattiyksikkö. EUH on harjoittanut unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vuodesta 2011. Sen tarkoituksena on edistää rauhaa, vaurautta ja turvallisuutta ja suojella Euroopan kansalaisten etuja kaikkialla maailmassa.

  EUH:n strategisen viestinnän osasto ja sen työryhmät (STRAT.2) on sijoitettu ulkosuhdehallinnon strategisen viestinnän ja ennakoinnin osastoon. Divisioona johtaa työtä ulkomaisen disinformaation käsittelemiseksi, tietojen manipulointi ja puuttuminen, ja sillä on valtuudet analysoida tietoympäristöä EU:n ulkopolitiikan toteuttamisen mahdollistamiseksi ja sen arvojen ja etujen suojelemiseksi. Käsiteltäessä ulkomaista disinformaatiota, tietojen manipulointia ja häiriöitä jako kehittää ja toteuttaa kohdennettuja lähestymistapoja kommunikoidakseen ja yhteydenpitoon yleisön kanssa maantieteellisillä ensisijaisilla alueilla, lähinnä EU:n naapurustossa.

  Ulkosuhdehallinto on ehdottanut ulkomaisten tietojen manipuloinnin ja häiriöiden käsitettä (FIMI) vastauksena eurooppalaisen demokratiaa koskevan toimintasuunnitelman kehotukseen tarkentaa edelleen disinformaatiota koskevia määritelmiä.

  Lisätietoja

  Ulkomaisten tietojen manipuloinnin häiriöt (FIMI) ja kyberturvallisuus - uhkamaisema 2022

  ENISA Uhkamaisema 2022 - Infografiikka

  ENISA-uhkamaisema-raportti 2022

  Euroopan demokratiaa koskeva toimintasuunnitelma — Euroopan komissio

  Turvallisuuden ja puolustuksen strateginen kompassi — EUH

  Ulkomaisten tietojen manipulointi ja puuttuminen — Eurooppa-neuvosto

  Lue alkuperäinen ilmoitus.

  Täydellinen raportti: Ulkomaisten tietojen manipulointi ja häiriöt (FIMI) ja kyberturvallisuus - Uhkamaisema (PDF) - hiiren osoitus vierittämiseen

  EEAS-ENISA Disinformaatio Väärää tietoa

  Lue alkuperäinen paperi.

  *Jaettu luvalla Creative Commons — Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) — lisenssi.

  Lisä lukeminen

  Kansainvälinen kyberoikeus käytännössä: Interaktiivinen työkalupakki

  Cyber Discoveryn määritteleminen? Määritelmä ja kehys

  Lähde: CompleDiscovery