Het Roer vasthouden? Resultaten van eDiscovery Business Confidence Survey

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by ComplexDiscovery. It is also the third time the survey has been conducted during the current pandemic. The COVID-19 pandemic continues to alter life as we know it. It also continues to alter the business landscape of everyone in the eDiscovery ecosystem. 2,272 individual responses have been received from legal, business, and technology professionals across the eDiscovery ecosystem since the inception of the survey. 83 respondents shared their opinions as part of the most recent survey.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Opmerking van de redactie: De eDiscovery Business Confidence Survey is een niet-wetenschappelijk kwartaalonderzoek dat inzicht geeft in het bedrijfsvertrouwen van individuen die werken in het eDiscovery ecosysteem. De enquête bestaat uit negen kernvragen over factoren die verband houden met de creatie, levering en consumptie van eDiscovery producten en diensten. Daarnaast bevat de enquête drie optionele vragen die gericht zijn op de zakelijke operationele statistieken van uitstaande dagen (DSO), maandelijkse terugkerende inkomsten (MRR) en de verdeling van de omzet van klanten. Het onderzoek werd gedurende de twintigste keer in het najaar van 2020 drie keer uitgevoerd tijdens de huidige COVID-19-crisis.

De resultaten van de enquête over het vertrouwen van bedrijven in de herfst 2020

De responsperiode voor het najaar van de enquête 2020 werd gestart op 21 september 2020 en werd voortgezet tot 1 oktober 2020. De enquête van dit kwartaal kende een solide responspercentage met 83 eDiscovery professionals die hun mening over de activiteiten van eDiscovery deelden.

Hoewel individuele antwoorden op de enquête vertrouwelijk zijn, worden de geaggregeerde en ongefilterde resultaten gepubliceerd om het zakelijke vertrouwen van deelnemers te benadrukken met betrekking tot economische factoren die van invloed zijn op de creatie, levering en consumptie van eDiscovery producten en diensten in het najaar van 2020. Deze resultaten kunnen nuttig zijn voor juridische, informatietechnologie en zakelijke professionals die de huidige en potentiële toekomstige bedrijfsomstandigheden beter willen begrijpen, zoals gedeeld door deelnemers aan de enquête.

Vragen over zakelijk vertrouwen (vereist)

n = 83 respondenten

1. Welke van de volgende segmenten beschrijft uw bedrijf het best in eDiscovery?

Onderdeel van het eDiscovery ecosysteem waar uw organisatie zich bevindt

Advocatenkantoor — 37,3% (tot zomer 2020)

Software of Services Provider — 25,3% (minder dan zomer 2020)

Consultancy — 14,5% (omlaag vanaf zomer 2020)

Corporation — 12,0% (Zelfde als Zomer 2020)

Overige — 6,0% (omhoog vanaf zomer 2020)

Overheidsinstantie — 3,6% (ten opzichte van zomer 2020)

Media/Onderzoeksorganisatie — 1,2% (tot zomer 2020)

1-enquête-respondenten-door-organisatorie-segment-herfst-2020

2. Hoe beoordeel je de huidige algemene voorwaarden voor eDiscovery in je segment?

Subjectief gevoel van bedrijfsprestaties in vergelijking met zakelijke verwachtingen

Goed — 38,6% (een daling van de zomer 2020)

Normaal — 38,6% (omhoog vanaf zomer 2020)

Slecht — 22,9% (lager dan zomer 2020)

2-Current Business-Klimaat-Overzicht-Fall-2020

3. Hoe denkt u dat de zakelijke voorwaarden in uw segment over zes maanden zullen zijn?

Subjectief gevoel van bedrijfsprestaties in vergelijking met zakelijke verwachtingen

Beter — 48,2% (omhoog ten opzichte van zomer 2020)

Zelfde — 41,0% (ten opzichte van zomer 2020)

Erger - 10,8% (Omhoog ten opzichte van de zomer 2020)

3-Business-Klimaat-Overzicht+Zes-maanden-herfst-2020

4. Hoe denk je dat de omzet in uw segment van het eDiscovery ecosysteem over zes maanden zal zijn?

Opbrengsten zijn inkomsten uit bedrijfsactiviteiten in verband met eDiscovery

Hoger — 42,2% (omhoog ten opzichte van zomer 2020)

Zelfde — 44,6% (ten opzichte van zomer 2020)

Lager - 13,3% (omhoog ten opzichte van zomer 2020)

4-inkomstenoverzicht+Zes-maanden-Herfst-2020

5. Hoe denk je dat de winst in jouw segment van het eDiscovery ecosysteem over zes maanden zal zijn?

Winst is het bedrag van de inkomsten dat overblijft na de boekhouding van alle uitgaven, schulden, extra inkomstenstromen en exploitatiekosten

Hoger — 36,1% (omhoog ten opzichte van zomer 2020)

Zelfde — 47,0% (ten opzichte van zomer 2020)

Lager - 16,9% (lager dan zomer 2020)

5-winst-overzicht+Zes-maanden-herfst-2020

6. Van de zes hieronder gepresenteerde items, wat is het probleem dat volgens u de meeste impact zal hebben op de activiteiten van eDiscovery in de komende zes maanden?

Uitdagingen die rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de bedrijfsprestaties van uw organisatie

Budgettaire beperkingen — 49,4% (ten opzichte van zomer 2020)

Toenemende soorten gegevens — 18,1% (tot zomer 2020)

Toenemende gegevensvolumes — 12,0% (een daling ten opzichte van zomer 2020)

Gebrek aan personeel — 8,4% (omhoog ten opzichte van zomer 2020)

Gegevensbeveiliging — 7,2% (tot zomer 2020)

Ontoereikende technologie — 4,8% (omhoog ten opzichte van zomer 2020)

6-problemen-impacting-eDiscovery-business-prestatie-herfst-2020

7. In welke geografische regio doet u in de eerste plaats zaken met betrekking tot eDiscovery-activiteiten?

De locatie van waaruit u uw bedrijfsbeoordelingen baseert

Noord-Amerika (Verenigde Staten) — 81,9% (ten opzichte van zomer 2020)

Noord-Amerika (Canada) — 6,0% (Zelfde als zomer 2020)

Europa (niet-VK) — 6,0% (omhoog ten opzichte van zomer 2020)

Europa (VK) — 2,4% (ten opzichte van zomer 2020)

Azië/Azië-Pacific — 2,4% (Omhoog vanaf zomer 2020)

Midden-Oosten/Afrika — 1,2% (omhoog ten opzichte van zomer 2020)

Centraal/Zuid-Amerika — 0,0% (lager dan zomer 2020)

7-enquête-respondenten-door-geografisch regio-herfst-2020

8. Wat zijn het beste beschrijft uw primaire functie in de uitvoering van de eDiscovery-gerelateerde activiteiten van uw organisatie?

Juridische/juridische ondersteuning — 77,1% (ten opzichte van zomer 2020)

Bedrijfs- en bedrijfsondersteuning (alle andere zakelijke functies) — 16,9% (tot zomer 2020)

IT/Productontwikkeling — 6,0% (tot zomer 2020)

8-enquête-respondenten-door-primaire-functie-herfst-2020

9. Wat zijn het beste beschrijft uw niveau van ondersteuning bij het uitvoeren van de eDiscovery-gerelateerde activiteiten van uw organisatie?

Operationeel Management — 25,3% (minder dan zomer 2020)

Tactische executie — 39,8% (ten opzichte van zomer 2020)

Executive Leadership — 34,9% (tot zomer 2020)

9-enquête-respondenten-naar-niveau-van-steun-herfst-2020

Vragen over zakelijke metrische trajecttraject (optioneel)

10. Hoe zou u het traject van de Days Sales Outstanding (DSO) van uw organisatie in het afgelopen kwartaal karakteriseren?

n=73 Respondenten

Toenemend — 21,9% (omhoog ten opzichte van zomer 2020)

Onfluctuerend — 26,0% (omhoog vanaf zomer 2020)

Afnemend — 12,3% (ten opzichte van zomer 2020)

Weet het niet - 39,7% (omhoog ten opzichte van de zomer 2020)

10-eDiscovery-business-metrisch-trajectory-dagen-verkoop-outstand-herfst-2020

11. Hoe zou u het traject van de maandelijkse terugkerende inkomsten (MRR) van uw organisatie in het afgelopen kwartaal karakteriseren?

n=74 Respondenten

Toenemend — 23,0% (omlaag vanaf zomer 2020)

Onfluctuerend — 20,3% (omhoog ten opzichte van zomer 2020)

Afnemend — 18,9% (omlaag vanaf zomer 2020)

Weet het niet - 37,8% (omhoog ten opzichte van de zomer 2020)

11-eDiscovery-Business Metric-Trajector-Maandelijk-Terugkering-Inkomsten-Herhaal-2020

12. Welke van de volgende verklaringen beschrijft het beste de verdeling van de inkomsten van uw organisatie over uw klantenbestand gedurende het laatste kwartaal?

n=74 Respondenten

Toenemend — 23,0% (omhoog ten opzichte van zomer 2020)

Onfluctuerend — 27,0% (Zelfde als Zomer 2020)

Afnemend — 20,3% (omhoog ten opzichte van zomer 2020)

Weet het niet — 29,7% (ten opzichte van de zomer 2020)

12-eDiscovery-business-metric-trajectory-distributie-van-inkomsten-across-klant-basis-herfst-2020

Resultaten van eerdere enquête

Enquête zomer 2020 (26 juni - 10 juli 2020)

Enquête voorjaar 2020 (2 april — 15 april 2020)

Winter 2020 Survey (28 december 2019 - 11 januari 2020)

Onderzoek naar najaar 2019 (29 september — 17 oktober 2019)

Zomerenquête 2019 (1 juli - 17 juli 2019)

Enquête voorjaar 2019 (1 april — 18 april 2019)

Winter 2019 Survey (27 december 2018 — 10 januari 2019)

Survey najaar 2018 (14 oktober — 26 oktober 2018)

Zomerenquête 2018 (4 juli — 24 juli 2018)

Enquête voorjaar 2018 (7 april — 20 april 2018)

Winter 2018 Survey (24 december 17 — 15 januari 2018)

Survey najaar 2017 (5 oktober — 17 oktober 2017)

Zomerenquête 2017 (6 juli — 31 juli 2017)

Enquête voorjaar 2017 (14 april — 1 mei 2017)

Winter 2017 Survey (20 januari — 6 februari 2017)

Enquête najaar 2016 (11 oktober — 1 december 2016)

Zomerenquête 2016 (1 augustus — 31 augustus 2016)

Enquête voorjaar 2016 (1 mei — 31 mei 2016)

Winter 2016 Survey (15 februari — 29 februari 2016)

Bron: complexDiscovery

From Proactive Detection to Data Breach Reviews: Sensitive Data Discovery and Extraction with Ascema

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

De basislijn resetten? EDiscovery Marktgrootte aanpassingen voor 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Nieuw van NIST: Cybersecurity en Enterprise Risk Management (ERM) integreren

NIST has released NISTIR 8286, Integrating Cybersecurity and Enterprise Risk Management...

Een bewolkte Alliantie? Een cloud van de volgende generatie voor Europa

According to Thierry Breton, Commissioner for the Internal Market, "Europe needs...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

De handleiding voor kopers van eDisclosure Systems — editie 2020 (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

De race naar de startlijn? Recente aankondigingen voor veilige externe beoordeling

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

Remote eDiscovery inschakelen? Een momentopname van DaaS

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

De basislijn resetten? EDiscovery Marktgrootte aanpassingen voor 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Thuis of weg? eDiscovery Collection Market Overwegingen voor afmetingen en prijzen

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Herzieningen en besluiten? Nieuwe overwegingen voor eDiscovery Secure Remote Reviews

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Een macro blik op het verleden en de verwachte eDiscovery Marktgrootte van 2012 tot 2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

Een seizoen van verandering? Achttien observaties over eDiscovery Bedrijfsvertrouwen in de herfst van 2020

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Het voortdurende geval van budgettaire beperkingen in de activiteiten van eDiscovery

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints...

Uitstaande rekeningen? Operationele statistieken van eDiscovery in de herfst van 2020

In the fall of 2020, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Het Roer vasthouden? Resultaten van eDiscovery Business Confidence Survey

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

DISCO verhoogt 60 miljoen dollar

According to the media release, DISCO will use this investment to...

Rampiva en de RYABI-groep samenvoegen

According to today's announcement, the RYABI Group merger is Rampiva's first...

eDiscovery Fusies, Overnames en Investeringen in Q3 2020

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Mitratech verwerft scherpte ELM

According to Mike Williams, CEO of Mitratech, “We came to the...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor oktober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor september 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Vijf geweldige leesboeken op eDiscovery voor augustus 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Vijf grote lezingen over eDiscovery voor juli 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...