Fri. Dec 2nd, 2022
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Uwaga redaktora: Zapomnij o lśniących generałach zopiniowanych dostawców i profesjonalistów, którzy próbują zdobyć konkretne podejście do eDiscovery z wyłączeniem innych. Rzeczywistość jest taka, że rozwiązania lokalne i poza lokalem firmy dostarczane w ramach zarówno wschodzących, jak i dojrzałych wdrożeń technologicznych są i nadal będą podstawowym elementem każdego portfolio oprogramowania dowodowego, jeśli organizacja chce zająć się obszarami bezpieczeństwa, możliwości, złożoności i kosztów kompleksowo.

  Uwagi dotyczące wyboru oprogramowania do eDiscovery

  Jeden z bieżących tematów w dziedzinie oprogramowania do materiałów dowodowych dotyczy twierdzeń i poświadczeń dotyczących optymalnego modelu dostarczania materiałów dowodowych w celu osiągnięcia najlepszej równowagi między bezpieczeństwem, możliwościami, złożonością i kosztami w ofercie oprogramowania eDiscovery. Na jednym końcu widma są mistrzowie podejścia lokalnego, którego argumenty koncentrują się wokół bezpieczeństwa i możliwości oraz podkreśla, że zdolność do radzenia sobie ze złożonymi zestawami danych jest ważniejsza niż to, jak długo oprogramowanie jest dostępne na rynku. Na drugim końcu widma są mistrzowie podejścia poza lokalem, znanego również jako podejście oparte na chmurze, którego argumenty koncentrują się wokół szybkości i kosztów korzyści samoobsługowych odkryć wspieranych przez ekonomię infrastruktury chmury publicznej. Pomiędzy końcami tego spektrum znajdują się różne oferty, które łączą atrybuty oferty zarówno lokalnie, jak i poza lokalem, aby dostarczyć unikalne rozwiązania. Jak więc ustalić, co może być najlepszą ofertą, aby pomóc im w rozwiązywaniu bieżących wyzwań związanych z prowadzeniem eDiscovery? To wielkie pytanie i jedno bez jednej ostatecznej odpowiedzi. Jednak poniższe rozważania mogą być pomocne dla specjalistów ds. eDiscovery, ponieważ badają one podejście do oprogramowania lokalnego, poza lokalem i kombinacją w celu określenia, jakie rozwiązanie może być najlepiej zrównoważone dla ich potrzeb.

  Cztery obszary oceny

  Bez względu na rodzaj podejścia dostawy wybranego do prowadzenia eDiscovery, w każdym wyborze rozwiązania należy uwzględnić co najmniej cztery atrybuty. Te atrybuty to:

  Bezpieczeństwo: Czy rozwiązanie zapewnia poziom ochrony danych konieczny do wysiłku związanego z eDiscovery?

  Możliwości: Czy rozwiązanie umożliwia wykonanie podstawowych zadań wymaganych do wysiłku w zakresie eDiscovery?

  Złożoność: Czy rozwiązanie umożliwia wykonywanie zaawansowanych zadań wymaganych do wysiłku w zakresie eDiscovery?

  Koszt: Czy rozwiązanie zajmuje się bezpieczeństwem, możliwościami i złożonością w sposób opłacalny?

  Umiejętność indywidualnego i zbiorowego podejścia do tych atrybutów w celu znalezienia rozwiązania spełniającego wymagania, preferencje i budżety, ostatecznie decyduje o tym, czy dana organizacja odniesie sukces z perspektywy prawnej, technologicznej i biznesowej w realizacji eDiscovery.

  Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo

  „Nieufność i ostrożność są rodzicami bezpieczeństwa.” Benjamin Franklin

  Bezpieczeństwo danych szybko staje się jednym z najbardziej widocznych i widocznych obszarów zainteresowania przy wyborze rozwiązań oprogramowania do zbierania eDiscovery. Ze względu na rosnące publiczne przykłady błędów w zakresie bezpieczeństwa danych w zakresie regularności i wpływu, każdy decydent podejmuje decyzję o rozwiązaniu odkrywania, aby dokładnie zastanowić się, w jaki sposób zarządzają tym ważnym czynnikiem ryzyka i podejmują decyzje oparte na faktach.

  Kontrola danych, aplikacji, serwerów, pamięci masowej i łączności sieciowej za zaporą organizacji jest tradycyjnie postrzegana jako najbezpieczniejsza z dostępnych opcji wdrażania rozwiązania do zbierania informacji eDiscovery. W tym podejściu bezpieczeństwa na miejscu organizacja ma pełną kontrolę nad danymi i wszystkimi elementami, które mogą działać na dane w trakcie zbierania dowodowego. W przypadku organizacji, które mają ugruntowaną infrastrukturę bezpieczeństwa, oferty lokalne wydają się być bezpiecznym podejściem do zabezpieczeń dowodowych, ponieważ minimalizują ryzyko bezpieczeństwa poprzez sprawowanie bezpośredniej kontroli nad danymi. Podejście lokalne wydaje się również wysoce pożądane dla wielu organizacji wrażliwych na przepisy dotyczące transferu danych i wymogów prywatności, ponieważ zapewnia one bezpośrednie zrozumienie fizycznej lokalizacji danych i mają możliwość działania na tych danych przez cały czas. (1) Z punktu widzenia akceptacji, według jednego raportu branżowego eDiscovery z Grupy Aberdeen, organizacje są o 50% większe prawdopodobieństwo posiadania lokalnego rozwiązania eDiscovery niż rozwiązanie oparte na chmurze. (2) Mając na uwadze te fakty, rozsądne wydaje się wnioskowanie, że podejście lokalne do bezpieczeństwa jest bezpieczną metodą, która jest i powinna są nadal wykorzystywane przez wiele organizacji jako część ich rozwiązania dowodowego nawet w obliczu rosnącej akceptacji alternatywy poza założeniem.

  Dzięki powszechnej akceptacji chmury obliczeniowej podejście do dostarczania oprogramowania eDiscovery wzrasta akceptacja poza założeniami. Akceptacja ta opiera się na wielu atrybutach, z których jeden jest dowodem na to, że oferty poza lokalem przedsiębiorstwa dostarczane przez SaaS mogą być w stanie zadowalająco zaspokoić wiele wymogów bezpieczeństwa, które wcześniej można osiągnąć tylko w ofertach lokalnych. (3) Powody tej rosnącej akceptacji materiałów dowodowych zorientowanych na chmurę jako bezpieczne alternatywy lokalne obejmują między innymi następujące elementy zabezpieczeń:

  Wyrafinowane szyfrowanie: Możliwość szyfrowania danych w różnych stanach ruchu i odpoczynku.

  Eksperci ds. bezpieczeństwa w zakresie personelu: dostępność ekspertów do ciągłego monitorowania i spełniania wymogów bezpieczeństwa.

  Pierwszy dostęp do nowych technologii: dostęp do nowych technologii opartych na wielkości i centralizacji danych.

  Te elementy (4) zabezpieczeń są coraz częściej dostępne w ofercie w chmurze i pomagają w zadowalaniu korzystania z rozwiązań eDiscovery poza założeniami, gdy są one postrzegane przez obiektyw zabezpieczeń.

  Istnieją również różne rodzaje implementacji chmury, które mogą przyczynić się do ogólnego bezpieczeństwa konkretnego rozwiązania opartego na chmurze. Istnieją czyste chmury publiczne, które działają wyłącznie w publicznej infrastrukturze chmury i są dostarczane przez firmy takie jak Amazon, Microsoft i Google. Istnieją również rozwiązania w chmurze prywatnej, które łączą korzyści ekonomiczne i dostępowe płynące z czystych rozwiązań chmurowych publicznych z dodatkowym zabezpieczeniem zasobów należących do dostawcy, które pozwalają na określenie dokładnej fizycznej lokalizacji danych w dowolnym momencie. Ta zdolność do docierania i fizycznego lokalizowania danych klientów jest pożądanym atrybutem bezpieczeństwa chmur prywatnych, szczególnie w świetle rosnących wymogów regulacyjnych i prawnych dotyczących dyspozycji i usuwania danych osobowych.

  Biorąc pod uwagę aktualny stan bezpieczeństwa większości ofert publicznych i prywatnych usług dowodowych w chmurze, rozsądne wydaje się sugerowanie, że istnieje wiele odpowiednich ofert opartych na chmurze z punktu widzenia wyłącznie zorientowanego na bezpieczeństwo.

  Niezależnie od podejścia lokalnego lub poza lokalem, zawsze istnieją pewne obszary obaw bezpieczeństwa, które wykraczają poza podejście dostawy. Jednym z przykładów tego typu problemów związanych z bezpieczeństwem jest przeniesienie produkcji poza zaporę lub środowisko zabezpieczone w chmurze do stron występujących z wnioskiem. Istnieje jednak wiele sposobów na ograniczenie nawet tego ryzyka dzięki zastosowaniu bezpiecznych protokołów transferu, szyfrowania i udostępnionego dostępu do bezpiecznych serwerów zarządzanych za pomocą dostępu opartego na rolach. W rzeczywistości niektórzy dostawcy przedstawiają ten problem z argumentem bezpieczeństwa transferu danych jako powód, aby nie brać pod uwagę rozwiązania, gdy w rzeczywistości prawdziwym powodem, dla którego sprzedawca podkreśla to ryzyko jest to, że pobieranie danych z ich systemu jest niezwykle czasochłonne i chcą skierować użytkowników do zastrzeżonych podejść, które łagodzenie niedociągnięć prędkości przesyłania danych. Wspomniany inaczej, oceniając argumenty dostawcy oprogramowania i zastrzeżenia do różnych obaw bezpieczeństwa, upewnij się, że dokładnie zrozumieć przyczynę obawy, ponieważ może to być bardziej związane z brakami wydajności niż braki bezpieczeństwa.

  Szybki wynos: Zarówno oferta lokalna, jak i poza lokalem może być wystarczająca do spełnienia wymagań bezpieczeństwa organizacji. Jednak niektóre podejścia mogą ograniczać ryzyko bezpieczeństwa bardziej kompleksowo niż inne, dlatego przy wyborze oprogramowania do zbierania sprzętu eDiscovery ważne jest zrozumienie aktualnych i potencjalnych przyszłych wymagań bezpieczeństwa.

  Uwzględnienie zdolności

  „Technologia jest użytecznym sługą, ale niebezpiecznym mistrzem.” Christian Lous Lange

  Po rozważeniu bezpieczeństwa potencjalnego rozwiązania kolejnym rozsądnym obszarem badania i oceny jest zdolność. Ocena zdolności polega tylko na określeniu, czy rozwiązanie może wykonać niezbędne zadania wymagane w ramach starań eDiscovery. Chociaż nie zawsze występują dostrzegalne różnice w możliwościach oferowanych przez lokal i poza lokalem, istnieją pewne cechy do rozważenia, ponieważ mogą one być wskaźnikami zdolności rozwiązania do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb w przeciwieństwie do postrzeganych potrzeb. Niektóre z tych cech obejmują dojrzałość, integrację i automatyzację.

  Dojrzałość oferty jest ważna, ponieważ pomaga informować o tym, jak długo oferta znajduje się na rynku i czy może ona zawierać najnowszą i najbardziej wydajną technologię do realizacji zadań eDiscovery. Jednak dojrzałość staje się czynnikiem tylko wtedy, gdy przyczynia się do niezdolności rozwiązania do wykonania zadania dla niego jest proszony o ukończenie. Jeśli dojrzałe rozwiązanie nie jest w stanie wykonać zadania dzisiaj w oparciu o brak funkcjonalności lub w perspektywie krótkoterminowej na podstawie zaniechanej pomocy technicznej, to może nie być najodpowiedniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia ochrony zakupu. Z drugiej strony, jeżeli działa ona dzisiaj i zostanie utrzymana w przyszłości, wydaje się rozsądne, że dojrzała oferta nie powinna być wykluczona jako potencjalny wybór wyłącznie na podstawie czasu, w którym była dostępna na rynku.

  Omawiając dojrzałość, wielu specjalistów eDiscovery często i błędnie kategoryzuje dojrzałość jako dziedzictwo i utożsamiać dziedzictwo z niewydolnością. To uogólnienie może być prawdziwe w niektórych przypadkach. Jednak niektóre z najbardziej dojrzałych ofert na rynku są nadal najbardziej skuteczne w realizacji konkretnych zadań. Biorąc pod uwagę, że niektóre z najbardziej dojrzałych ofert są na miejscu, mogą zaistnieć sytuacje, w których najbardziej odpowiedni wybór dla konkretnego zadania może być dokonany za pomocą rozwiązania lokalnego. Łatwo jest reagować na błyszczącą ogólność traktowania wszystkich dojrzałych technologii jako dziedzictwa, a zatem nie tak dobre, jak nowsze oferty. Należy jednak upewnić się, że wyrok w sprawie zdolności polega przede wszystkim na zdolności oferty do wykonywania wymaganych zadań, a nie w czasie, gdy oferta została umieszczona na rynku.

  Integracja oferty jest również ważną cechą selekcji, ponieważ może wskazywać na potencjał czasowej i oszczędności, których brakuje w rozwiązaniach niezintegrowanych. Na przykład oferty, które mają wewnętrzne lub zewnętrzne punkty integracji technologii dla zadań pozyskiwania, przetwarzania i przeglądu, mogą być bardziej pożądane niż oferty niezintegrowane. Jednak integracja bez odpowiednich możliwości jest niedopuszczalna, ponieważ nie można odnieść sukcesu w eDiscovery, jeśli nie można wykonać wymaganych zadań.

  Automatyzacja w zakresie eDiscovery powinna być uwzględniana w ten sam sposób, w jaki uwzględnia się integrację. Jeśli automatyzacja jest dostępna, to może być pożądane w stosunku do niezautomatyzowanych rozwiązań opartych na oszczędności czasu i kosztów dostarczonych podczas realizacji zadania. Jednak automatyzacja przestaje być ważne, jeśli zadania są zautomatyzowane nie są w stanie wykonać wymaganych zadań. Przykładem tego może być automatyzacja przyjmowania i przetwarzania w ofercie. Automatyzacja tych zadań może być korzystna dla niektórych typów danych, ale jeśli typy danych, które muszą być przetwarzane, nie mogą być przetwarzane ze względu na brak możliwości systemu, to efektywność czasu automatyzacji może być zanegowana przez czas wymagany do ręcznego przetwarzania.

  Ponadto nie wszystkie oferty są tworzone równe w ich zdolności do wykonywania zadań na dużych woluminach danych. To ograniczenie objętości możliwości oferty nie jest zwykle spotykane w materiałach marketingowych oprogramowania dostawcy lub w przewodnikach użytkownika, ale zwykle jest dobrze znane przez tych, którzy wdrożyli konkretne rozwiązania, które nie są w tej możliwości. W rzeczywistości nawet niektóre z nowszych, opartych na chmurze oferty off-premise nie są w tym obszarze, tak krótkie, że pozycjonują swoją ofertę do najlepszego wykorzystania w małych i średnich rozmiarach. Tego typu ograniczenie ilości danych staje się coraz ważniejsze, ponieważ wyzwanie związane ze zwiększaniem ilości danych jest regularnie odnotowywane jako jeden z głównych problemów specjalistów ds. zbierania informacji.

  Szybki wynos: Podczas badania możliwości oferty, pierwszy nacisk powinien być na jej zdolności do wykonywania wymaganych zadań. Jeśli można wykonać wymagane zadania, to rozsądne jest rozważenie jego dojrzałości, integracji i automatyzacji jako punktów danych selekcji do porównania. Integracja, w szczególności punkty integracji zewnętrznej z innymi ofertami, powinna być kluczowym czynnikiem w oferowaniu wyboru, ponieważ bardzo niewiele platform eDiscovery może poradzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami eDiscovery bez użycia platform uzupełniających.

  Złożoność

  „Prostota nie poprzedza złożoności, ale podąża za nią.” Alan Perlis

  Zdolność oprogramowania do radzenia sobie ze złożonością danych, taką jak możliwość pozyskiwania i przetwarzania coraz większej liczby formatów danych, jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi borykają się dziś specjaliści ds. eDiscovery. W rzeczywistości, zgodnie z Zimą 2022 Ediscovery Business Confidence Survey, prawie 19% z 54 respondentów ekosystemu eDiscovery podkreśliło, że wyzwanie związane z rosnącymi rodzajami danych miałoby największy wpływ na ich działalność w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. (6) W obliczu tego wyzwania wiele organizacji wykorzystali kombinację ofert oprogramowania, zintegrowanych za pomocą przepływu pracy, w celu uwzględnienia zarówno nieskomplikowanych, jak i złożonych danych w swoich działaniach dotyczących odkrywania. Jednym z przykładów tego kombinatorycznego podejścia do rozwiązania tego konkretnego wyzwania jest zastosowanie poza lokalem, opartej na SaaS oferty opartej na chmurze prywatnej opartej na pojawiającej się technologii, a następnie wykorzystanie na miejscu, dojrzałego silnika przetwarzania dowodami dowodowymi, aby sprostać wyzwaniom dotyczącym wolumenu i formatowania plików, które nie są w stanie być adresowane przez platformę off-premise. Takie połączenie wykorzystuje korzyści płynące z szybkości i kosztu chmury, aby sprostać większości wyzwań związanych z wielkością i formatem plików eDiscovery oraz solidnością dojrzałej oferty lokalnej, aby sprostać wyzwaniom złożoności, jakie stwarzają duże ilości danych i rosnąca liczba plików formatów. Podczas gdy wielu dostawców oprogramowania podkreśla fakt, że ich konkretna oferta może obsłużyć wszystkie wyzwania związane z dowodami dowodowymi, ich twierdzenie może mieć ograniczenia. Ograniczenia te polegają na tym, że wypełnienie żądań związanych z formatem plików o dużej ilości i innych niż przy ostrożnym podejściu połączenia ofert lokalnych i poza lokalnymi ofertami ofertowymi ofertami zapewniającymi równowagę pojawiających się i technologii.

  Szybki wynos: Ze względu na złożoność wielu wyzwań związanych z dowodami dowodowymi może być wymagane połączenie rozwiązań programowych, aby w zadowalający sposób spełnić określone złożone wymagania zadania. Te kombinacje rozwiązań mogą obejmować oferty na terenie i poza lokalem, pracujące w sposób uzupełniający. Biorąc pod uwagę, że większość organizacji będzie w pewnym momencie napotykać stopień złożoności, którego nie można rozwiązać za pomocą jednego rozwiązania dowodowego, rozsądne wydaje się dokonanie wyboru oferowania, które nie uniemożliwiają efektywnej interoperacyjności z innymi platformami.

  Biorąc pod uwagę koszt

  „W ekonomii jednym z najważniejszych koncepcji jest „koszt możliwości” - pomysł, że kiedy wydasz pieniądze na coś, nie możesz ich ponownie wydać na coś innego.” Malcom Turnbull

  Ograniczenia budżetowe stanowią wspólną przeszkodę dla kancelarii prawniczych i służb prawnych dążących do zajęcia się prawnymi, technologicznymi i biznesowymi elementami eDiscovery. To ograniczenie gospodarcze jest potęgowane przez brak spójności, przewidywalności i przejrzystości cen wielu ofert oprogramowania, niezależnie od tego, czy są one lokalnie czy poza lokalem, czy też oparte na nowych lub dojrzałych technologiach.

  Ponieważ kancelaria prawnicza i służby prawne starają się wybrać najlepsze rozwiązania dla swoich konkretnych wyzwań związanych z dowodami, ważne jest, aby mogli porównywać i kontrastować z plusami i wadami różnych ofert. Podczas gdy wielu dostawców publicznie przedstawia szczegółowe atrybuty oferty dotyczące bezpieczeństwa, możliwości i złożoności, wielu z nich nie udostępnia publicznie informacji na temat cen i modeli cen. Biorąc pod uwagę fakt, że ograniczenia budżetowe nadal są jednym z wiodących elementów wpływających na przeprowadzanie odkryć, poprzez publiczne publikowanie cen, dostawcy mogą pomóc w uproszczeniu procesu podejmowania decyzji w zakresie zbierania materiałów dowodowych poprzez usunięcie jednego z najczęstszych problemów na początku procesu oceny. Tym problemem jest „ile to będzie kosztować”. Ponadto, tak jak wielu dostawców oprogramowania stara się zintegrować technologię w swoich ofertach, aby uprościć odkrywanie, ostrożni dostawcy łączą teraz elementy cenowe na miejscu i poza lokalem w ramach swojej ogólnej oferty, aby uprościć proces zaopatrzenia w oprogramowanie. Przykładem tej integracji cenowej jest opakowanie całościowego rozwiązania, które zawiera elementy oferty zarówno lokalnie, jak i poza lokalem, dostępnych w określonym czasie przy jednym, zrozumiałym i przewidywalnym koszcie.

  Szybki wynos: Biorąc pod uwagę fakt, że większość dostawców oprogramowania do eDiscovery rozumie koszty dostarczania swoich rozwiązań na rynek, rozsądne wydaje się, że osoby z ekosystemu dowodowego mogą żądać i oczekiwać od dostawców uproszczonych cen. Ta uproszczona cena powinna uwzględniać wszystkie elementy oferty oprogramowania, niezależnie od tego, czy jest on lokalny, poza lokalem, czy też kombinacją tych dwóch. Należy również umożliwić ustalanie cen dla poszczególnych projektów lub subskrypcji zdefiniowanych w czasie i wolumenie, długość obrotu zobowiązaniem użytkownika w odniesieniu do korzyści z kosztów użytkownika.

  Brokat ponownie

  Poruszając się po lśniących generałach prezentowanych przez osoby i organizacje, które chcą wpłynąć na decyzje dotyczące wyboru oprogramowania eDiscovery, pamiętaj, że istnieje wiele właściwych wyborów do konkretnych potrzeb. Biorąc pod uwagę te wybory poprzez obiektyw bezpieczeństwa, możliwości, złożoności i kosztów może pomóc w zapewnieniu, że nie tylko dokonasz właściwego wyboru, ale także dokonasz najlepszego wyboru dla swoich potrzeb.

  Referencje

  1 - Webber, M. (2017). Nie możesz na zawsze mapować danych — 10 najważniejszych kroków do funkcjonowania RODO - Prawo prywatności, bezpieczeństwa i informacji Fieldfisher. [online] PrivacyLawblog.FieldFisher.com. Dostępny w: [Dostęp 7 mar 2017].

  2 - Michael Caton (2017). Kluczowe strategie poprawiające wydajność zespołów e-Discovery. Aberdeen Research, s. 2.

  3 - Austin, D. (2017). Trzy sposoby, że eDiscovery jest bezpieczniejsze w chmurze: eDiscovery Trends - CloudNine. [online] Codzienny blog eDiscovery. Dostępny w: [Dostęp 7 mar 2022].

  4 - Greetham, D. (2017). 3 sposoby e-Discovery jest bezpieczniejsze w chmurze niż lokalnie. [Blog] Artykuły LinkedIn. Dostępny w: [Dostęp 7 mar 2022].

  5 - ICO.org.uk. (2022). Przegląd Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). [online] Dostępny na stronie: [Dostęp 7 marca 2017].

  6 - Robinson, R. (2022). Widok z góry? Zima 2022 wyniki badań wiarygodności eDiscovery Business Confdence. [online] ComplexDiscovery. Dostępne w: [Dostęp 7 mar 2022]

  Poza obwodem? Strategia i plan działania DoD Zero Trust

  Current and future cyber threats and attacks drive the need for...

  Równoważenie wydatków i standardów? Inwestycje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej

  According to EU Agency for Cybersecurity Executive Director Juhan Lepassaar, “The...

  Bardziej rygorystyczne środki nadzorcze i wykonawcze? Parlament Europejski przyjmuje nową ustawę o cyberbezpieczeństwie

  According to European Member of Parliament (MEP) Bart Groothuis, “Ransomware and...

  Geopolityczne Shakedowns? Roczny raport o zagrożeniach ENISA - wydanie 10

  According to EU Agency for Cybersecurity Executive Director Juhan Lepassaar, “Today's...

  Rozwiązanie oparte na technologii? Integreon ogłasza nowego dyrektora generalnego

  Subroto’s people-first leadership style combined with his passion for leveraging technology...

  Magnes na dochody? Magnet Forensics ogłasza 2022 Wyniki za trzeci kwartał

  According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "Our solutions address the...

  Postęp i okazja? Cellebrite ogłasza trzeci kwartał 2022 Wyniki

  “We are pleased to report a solid third quarter, delivering strong...

  Napędzanie dalszego wzrostu? Renovus Capital przejmuje działalność doradczą od HBR Consulting

  "The legal industry remains in the early stages of digital and...

  Mashup wielkości rynku eDISCOVERY: 2022-2027 Ogólnoświatowy przegląd oprogramowania i usług

  From retraction to resurgence and acceleration, the worldwide market for eDiscovery...

  W ruchu? 2022 Kinetyka rynku ediscovery: pięć obszarów zainteresowań

  Recently ComplexDiscovery was provided an opportunity to share with the eDiscovery...

  Ufasz Procesowi? 2021 Zadanie przetwarzania eDiscovery, dane dotyczące wydatków i kosztów

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Rok w przeglądzie? 2021 Punkty danych zlecenia eDiscovery do przeglądu, wydatków i kosztów

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Pięć świetnych lektur na temat cyberprzestrzeni, danych i odkryć prawnych na listopad 2022

  From cyber shakedowns and threats to the total cost of eDiscovery...

  Pięć świetnych lektur na temat cyberprzestrzeni, danych i odkryć prawnych na październik 2022

  From cyber claims and data privacy to corporate litigation and the...

  Pięć świetnych lektur na temat cyberprzestrzeni, danych i odkryć prawnych na wrzesień 2022

  From privacy legislation and special masters to acquisitions and investigations, the...

  Pięć świetnych lektur na temat cyberprzestrzeni, danych i odkryć prawnych na sierpień 2022

  From AI and Big Data challenges to intriguing financial and investment...

  W miejscu lub zdalnie? Ankieta dotycząca preferencji recenzentów dokumentów (zima 2023)

  Today CompexDiscovery expands that survey portfolio by introducing a new business...

  W domu? Jesień 2022 Badanie dotyczące łącznego kosztu posiadania ediscovery

  Today CompexDiscovery shares the results of a new business survey focused...

  Obawy zimnego frontu? Osiemnaście uwag na temat zaufania biznesowego do eDISCOVERY jesienią 2022 r.

  In the fall of 2022, 49.0% of survey respondents felt that...

  Stereotypowanie danych? Problemy wpływające na wydajność biznesową eDISCOVERY: Upadek 2022 Przegląd

  In the fall of 2022, 28.0% of respondents viewed increasing types...

  Przybycie generała Winter? Oceny konfliktów na Ukrainie w mapach (21-27 listopada 2022 r.)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Kopanie i kopanie? Oceny konfliktów na Ukrainie w mapach (14-20 listopada 2022 r.)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Wyzwalający rozpęd? Oceny konfliktów na Ukrainie w mapach (7-13 listopada 2022 r.)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Retoryka czy rzeczywistość? Oceny konfliktów na Ukrainie w mapach (1-6 listopada 2022 r.)

  According to a recent update from the Institute for the Study...