Sun. Mar 26th, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Noot van de redactie: Waakzaamheid is waakzaam, alert en attent zijn om gevaar of moeilijkheden te vermijden. Bij investeringen en bankpraktijken verwijst waakzaamheid naar het zorgvuldig monitoren van financiële activiteiten, risicobeheerstrategieën en naleving van regelgeving om mogelijke problemen, zoals fraude of financiële ineenstorting, te voorkomen. Dit houdt in dat we ons goed bewust blijven van de marktomstandigheden, de prestaties van investeringen en de algemene stabiliteit van financiële instellingen om te zorgen voor een goede besluitvorming en om potentiële risico's tot een minimum te beperken.

  In deze context kunnen professionals op het gebied van cyberbeveiliging, informatiebeheer en eDiscovery een cruciale rol spelen bij het handhaven van waakzaamheid. Cyberbeveiligingsexperts kunnen helpen gevoelige financiële gegevens te beschermen en instellingen te beschermen tegen cyberdreigingen, zodat de integriteit van financiële systemen behouden blijft. Professionals op het gebied van informatiebeheer kunnen helpen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures voor het beheren van financiële informatie, het waarborgen van naleving van regelgeving en het minimaliseren van risico's in verband met datalekken of misbruik. eDiscovery-specialisten kunnen helpen bij het stroomlijnen van het identificeren, verzamelen en bewaren van elektronisch opgeslagen informatie als onderdeel van audits en onderzoeken of in geval van rechtszaken of onderzoeken van regelgevende instanties, waardoor potentiële juridische en financiële risico's worden beperkt.

  Door samen te werken, kunnen deze professionals bijdragen aan het creëren van een robuuste infrastructuur die waakzaamheid in financiële instellingen ondersteunt. Hun expertise op het gebied van cyberbeveiliging, informatiebeheer en eDiscovery stelt organisaties in staat om proactief potentiële problemen op te sporen en aan te pakken, te blijven voldoen aan de wettelijke vereisten en goed onderbouwde beslissingen te nemen die uiteindelijk kunnen bijdragen aan de stabiliteit en het succes van de financiële sector.

  Complexe Discovery-achtergrondinformatie

  De hoge kosten van risicovol zakendoen: lessen in waakzaamheid van Enron, Wirecard en Silicon Valley Bank

  Artikel

  In het huidige dynamische financiële ecosysteem is inzicht in het belang van robuuste regelgevingskaders, toezichtsmechanismen en risicobeheerstrategieën cruciaal voor bedrijven, investeerders en financiële professionals. De fraudezaken van Enron en Wirecard en de recente sluiting van Silicon Valley Bank herinneren sterk aan de gevolgen van frauduleuze en risicovolle activiteiten en aan de noodzaak van waakzaamheid bij het toezicht op en beheer van investeringen en bankpraktijken, met name wanneer het gaat om risicovolle scenario's.

  Herinnering aan fraudegevallen van Enron en Wirecard

  De Enron-fraudezaak: een illusie van financiële gezondheid

  Enron, een Amerikaans energiebedrijf, was ooit een van's werelds grootste bedrijven. In 2001 werd onthuld dat het bedrijf zich schuldig had gemaakt aan wijdverbreide boekhoudfraude, wat leidde tot het grootste faillissement in de geschiedenis van de VS op dat moment. Enron gebruikte complexe financiële structuren, bekend als Special Purpose Entities (SPE's), om miljarden dollars aan schulden te verbergen en de inkomsten te verhogen, waardoor de illusie van financiële gezondheid werd gewekt. Het schandaal leidde tot de ineenstorting van Enron, strafrechtelijke vervolging tegen belangrijke leidinggevenden en de ontbinding van Arthur Andersen, een van's werelds grootste accountantskantoren. (1)

  De Wirecard-fraudezaak: manipulaties en vermist geld

  Wirecard, een Duits betalingsverwerkingsbedrijf, werd ooit beschouwd als een fintech-succesverhaal. In 2020 werd het bedrijf failliet verklaard nadat het had toegegeven dat er €1,9 miljard ontbrak op de rekeningen. Uit onderzoek bleek dat Wirecard zijn inkomsten en winsten jarenlang had verhoogd door frauduleuze transacties, valse overnames en andere boekhoudkundige manipulaties. Het schandaal leidde tot de arrestatie van verschillende topmanagers, waaronder de CEO, en tot aanzienlijke verliezen voor investeerders. (2)

  (window.advanced_ads_ready || jQuery (document) .ready) .call (null), function () {var $complslider607260247 = jQuery („.compl-slider-607260247"); $complslider607260247.on („unslider.ready”, function () {jQuery („div.custom-slider ul li”) .css display („”, „block”);}); $complslider607260247.unslider ({delay:15000, autoplay:true, nav:false, arrows:false, infinite:true}); $complslider607260247.on („mouseover”, function () {$complslider607260247.unslider („stop”);}). „mouseout”, function () {$complslider607260247.unslider („start”);});});});

  Een recente herinnering in Silicon Valley

  De sluitingszaak van de bank in Silicon Valley: communicatie is belangrijk

  De recente sluiting van Silicon Valley Bank (SVB), de 16e grootste bank van het land en nu de tweede grootste bankfaillissement in de geschiedenis van de VS, herinnert ons ook aan de noodzaak van waakzaamheid en hoe deskundigen op het gebied van cyberbeveiliging, informatiebeheer en eDiscovery deze waakzaamheid kunnen ondersteunen.

  De sluiting van de SVB is toegeschreven aan een klassieke investeringsfout. De bank leende op korte termijn geld en investeerde in staatsobligaties met een lange looptijd toen de rentetarieven laag waren. Toen de Federal Reserve echter de rente verhoogde om de inflatie te bestrijden, daalde de waarde van de obligaties, waardoor de bank instortte. (3)

  De liquiditeitscrisis van de SVB werd nog verergerd door een poging om aandelen te verkopen, met een waardeverlies van meer dan 160 miljard dollar tot gevolg en een aanval op de bank door spaarders. De Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) kwam tussenbeide, nam de controle over de bank over en garandeerde verzekerde stortingen tot $250.000. De FDIC richtte vervolgens een nieuwe entiteit op, Silicon Valley Bank N.A., om alle stortingen over te maken en ervoor te zorgen dat spaarders toegang hadden tot hun fondsen.

  De recente sluiting onderstreept het belang van toezichtsmechanismen en -kaders ter bescherming tegen potentieel risicovolle en uitbundige investeringen. De sluiting benadrukt ook de noodzaak van tijdige communicatie en transparantie als onderdeel van deze mechanismen en kaders.

  De FDIC maakte de sluiting bekend via een openbare aankondiging op 10 maart 2023 (4) en een tweede openbare aankondiging op 13 maart 2023. (5) De eerste communicatie van de nieuw opgerichte Silicon Valley Bridge Bank aan haar klanten kwam echter pas op 13 maart 2023, (6) kort gevolgd door een aanvullende update voor klanten op 14 maart 2023. (7) Dit tijdsverschil tussen de eerste openbare aankondiging van de sluiting door de FDIC naar de particuliere communicatie van de Silicon Valley Bridge Bank aan getroffen klanten benadrukt de behoefte aan duidelijke, consistente en tijdige communicatie in dergelijke situaties om het vertrouwen van belanghebbenden te behouden, onnodige speculatie en ongefundeerde beslissingen te voorkomen en te zorgen voor soepele overgangen. Het belang van tijdige communicatie wordt nog eens onderstreept door het snelle effect van het delen van informatie op sociale media, dat snel verkeerde informatie kan verspreiden en paniek kan verergeren als er niet snel en effectief wordt opgetreden.

  Overwegingen voor professionals op het gebied van cyberbeveiliging, informatiebeheer en eDiscovery

  In alle drie gevallen wordt gewezen op de noodzaak en het belang van professionals op het gebied van cyberbeveiliging, informatiebeheer en eDiscovery als ondersteunende experts op het gebied van organisatorisch en financieel toezicht. Door deze gevallen te begrijpen, kunnen deze professionals helpen:

  Ontwikkel strategieën om frauduleuze activiteiten op te sporen en te voorkomen, zoals het implementeren van strenge interne controles, onafhankelijke audits en controlesystemen.

  Verbeter de transparantie en verantwoording binnen organisaties en zorg ervoor dat financiële en operationele gegevens nauwkeurig en toegankelijk zijn.

  Gebruik eDiscovery-tools om elektronisch bewijs te identificeren, te verzamelen en te analyseren tijdens audits, onderzoeken en rechtszaken, zodat onregelmatigheden en mogelijke fraude efficiënt kunnen worden opgespoord.

  Deze gevallen zijn leerzaam voor investeringen met een hoog risico en bankpraktijken, maar dienen ook als waarschuwende verhalen voor investeerders en financiële instellingen, omdat ze de risico's illustreren die gepaard gaan met uitbundige investeringen en lakse bankpraktijken. De belangrijkste lessen die uit deze gevallen zijn getrokken, zijn onder meer:

  Het uitvoeren van grondige due diligence bij het investeren in of samenwerken met bedrijven is essentieel om blootstelling aan frauduleuze activiteiten en financiële verliezen te voorkomen.

  Organisaties hebben sterk ondernemingsbestuur, transparantie en verantwoording nodig om frauduleuze praktijken te voorkomen en de belangen van belanghebbenden te beschermen.

  Robuuste regelgevingskaders en toezichtsmechanismen zijn noodzakelijk om frauduleuze activiteiten in de financiële sector proactief op te sporen en te ontmoedigen.

  De geleerde lessen omarmen om de toekomst van financiën te versterken

  De fraudezaken van Enron en Wirecard en de recente sluiting van Silicon Valley Bank benadrukken het belang van waakzaamheid bij het uitvoeren van grondige due diligence, de implementatie van robuuste toezichtsmechanismen en het toezicht op risicovolle investeringen en bankpraktijken. Door van deze gebeurtenissen te leren, kunnen professionals op het gebied van cyberbeveiliging, informatiebeheer en eDiscovery zich beter voorbereiden op en bijdragen aan de preventie van toekomstige fraude en de bescherming van de belangen van belanghebbenden. De ervaringen van Enron, Wirecard en Silicon Valley Bank zouden als katalysator moeten dienen voor het versterken van risicobeheerstrategieën, het vergroten van de transparantie en het bevorderen van een veiliger financieel landschap.

  P.S. De sluiting van de SVB kan een katalysator zijn voor verhoogde waakzaamheid bij het toezicht op het Amerikaanse banksysteem. Deze verhoogde aandacht is duidelijk, aangezien Moody's Investors Service zes andere banken heeft veroordeeld voor een downgrade na de ineenstorting van Silicon Valley Bank. Deze ontwikkeling wijst erop dat het bankwezen de lessen uit het falen van de SVB serieus neemt en zich inzet om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. En het geeft ook aan dat de behoefte aan expertise op het gebied van cyberbeveiliging, informatiebeheer en eDiscovery ter ondersteuning van verhoogde waakzaamheid mogelijk toeneemt. (8)

  Notities beëindigen

  (1) Elson, Charles en Michael Peregrine. „Twintig jaar later: de blijvende lessen van Enron.” Het Harvard Law School Forum on Corporate Governance, 2021. Harvard Law School. Bezocht op 15 maart 2023.

  (2) Taub, Ben. „Hoe de grootste fraude in de Duitse geschiedenis is ontrafeld.” The New Yorker, 2023. Condé Nast. Bezocht op 15 maart 2023.

  (3) Pandolfo, Chris. „Silicon Valley Bank heeft 'een van de meest elementaire fouten in het bank' begaan, zegt Larry Summers.” Fox Business. Fox Business, 14 maart 2023.

  (4) Federale Depositoverzekeringsmaatschappij (FDIC). „FDIC creëert een depositoverzekering National Bank of Santa Clara om verzekerde spaarders van Silicon Valley Bank, Santa Clara, Californië te beschermen”, 2023. Bezocht op 15 maart 2023.

  (5) Federale Depositoverzekeringsmaatschappij (FDIC). „FDIC treedt op om alle spaarders van de voormalige Silicon Valley Bank, Santa Clara, Californië, te beschermen”, 2023. Bezocht op 15 maart 2023.

  (6) „Silicon Valley Bank - open voor bedrijven.” 2023.

  (7) "Update van de CEO van Silicon Valley Bridge Bank.” 2023.

  (8) Ja, Basudha. „Silicon Valley Bank Collapse: 6 Amerikaanse banken onder Moody's Review Lens.” Vandaag de dag zaken doen, 2023. Bezocht op 15 maart 2023.

  Aanvullende lectuur

  Een doorlopende lijst: Top 100 eDiscovery-providers

  Wat is de definitie van Cyber Discovery? Een definitie en kader

  Bron: ComplexDiscovery