Tue. Jan 18th, 2022
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  ru flag
  es flag

  Toimittajan huomautus: Ajoittain ComplexDiscovery korostaa julkisesti saatavilla tai yksityisesti ostettavissa olevia ilmoituksia, sisältöpäivityksiä ja tutkimusta kyber-, data-ja laillisten etsintäpalvelujen tarjoajilta, tutkimusorganisaatioilta ja ComplexDiscovery-yhteisön jäseniltä. Vaikka ComplexDiscovery korostaa säännöllisesti näitä tietoja, se ei ota mitään vastuuta sisältöväitteistä.

  Jos haluat antaa suosituksia harkittavaksi ja sisällyttämiseksi ComplexDiscoveryn kyber-, data-ja oikeudellisten löytökeskeisten palvelu-, tuote- tai tutkimusilmoituksiin, ota meihin yhteyttä tänään.

  Digitaalisen, kulttuurin, median ja urheilun (DCMS) ministeriön lehdistötiedote

  UK julkistaa Brexitin jälkeiset maailmanlaajuiset tietosuunnitelmat kasvun vauhdittamiseksi, kaupan lisäämiseksi ja terveydenhoidon parantamiseksi

  Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittaa aikovansa uusia monen miljardin punnan maailmanlaajuisia tietokumppanuuksia Yhdysvaltojen, Australian ja Korean tasavallan kanssa

  Kansainvälinen yksityisyyden asiantuntija John Edwards nimesi parempana uudeksi tietokomissaariksi valvomaan ravistelua

  Pian käynnistettävä kuuleminen, jossa tarkastellaan keinoja kaupan ja innovoinnin lisäämiseksi tietojärjestelmän avulla

  Tieto tukee innovaatioita ja globaalia digitaalista taloutta, jokapäiväisiä sovelluksia ja pilvijärjestelmiä. Se antaa yrityksille mahdollisuuden käydä kauppaa, edistää kansainvälisiä investointeja, tukee lainvalvontaviranomaisia torjumaan rikollisuutta, toimittamaan kriittisiä julkisia palveluja sekä terveys- ja tieteellistä tutkimusta.

  Hallitus hahmottelee ensimmäisiä alueita, joiden kanssa se asettaa etusijalle huomiota herättävät ”tietojen riittävyyttä” -kumppanuudet nyt, kun se on lähtenyt EU:sta Yhdysvaltojen, Australian, Korean tasavallan, Singaporen, Dubain kansainvälisen rahoituskeskuksen ja Kolumbian tavoin.

  Se vahvistaa myös, että tulevat kumppanuudet Intian, Brasilian, Kenian ja Indonesian kanssa asetetaan etusijalle.

  Nämä uudet tietojen riittävyyttä koskevat kumppanuudet, joihin tehdään arviointeja, joilla varmistetaan korkeat tietosuojanormit, perustuvat merkittävästi siihen, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta viedään vuosittain 80 miljardia puntaa tietopohjaista palvelua näihin kymmeneen kohteeseen.

  Arvioiden mukaan maailmassa on jopa 11 miljardin punnan edestä kauppaa, joka jää toteutumatta eri puolilla maailmaa *tiedonsiirtoihin liittyvien esteiden takia.

  Tavoitteena on edetä nopeasti ja luovasti maailmanlaajuisten kumppanuuksien kehittämiseksi, mikä helpottaa Yhdistyneen kuningaskunnan organisaatioiden tietojen vaihtoa tärkeiden markkinoiden ja nopeasti kasvavien talouksien kanssa. Nämä uudet kumppanuudet perustuvat nykyisiin 42 riittävyyttä koskevaan järjestelyyn, jotka Yhdistyneellä kuningaskunnalla on käytössä eri maiden kanssa.

  Se on osa uusia suunnitelmia käyttää tietojen voimaa kasvun edistämiseen ja työpaikkojen luomiseen samalla, kun tietosuojastandardit pysyvät korkeina. Se toimii käsi kädessä Yhdistyneen kuningaskunnan kauppasopimusten kanssa ja tukee maan kunnianhimoista kauppaohjelmaa tietovirtojen avaamiseksi ja perusteettomien esteiden tai olosuhteiden minimoimiseksi.

  Hallitus myös nimeää tänään Uuden-Seelannin tietosuojakomissaarin John Edwardsin sen parempana ehdokkaana Yhdistyneen kuningaskunnan seuraavaksi tiedotuskomissaariksi maailmanlaajuisen haun jälkeen.

  Tiedotuskomissaarina ja tietosuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavan Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyviranomaisen johtajana hänellä on valtuudet ylittää sääntelijän perinteinen rooli, jossa keskitytään vain tietooikeuksien suojaamiseen, ja hänellä on selkeä valtuus omaksua tasapainoinen lähestymistapa, jolla edistetään innovointia ja taloudellista kehitystä kasvua.

  Varmistetaan myös suunnitelmia kuulla maan tietojärjestelmän tulevaisuudesta. Tavoitteena on tehdä maan tietojärjestelmästä entistä kunnianhimoisempi, kasvua ja innovointia edistävä, mutta sen taustalla on edelleen turvalliset ja luotettavat tietosuojastandardit.

  Digitaalinen sihteeri Oliver Dowden sanoi:

  Nyt kun olemme lähteneet EU:sta, olen päättänyt tarttua tilaisuuteen kehittämällä maailman johtavaa tietopolitiikkaa, joka tuottaa Brexit-osinkoa yksityishenkilöille ja yrityksille kaikkialla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

  Tämä tarkoittaa uusien jännittävien kansainvälisten tietokumppanuuksien etsimistä maailman nopeimmin kasvavien talouksien kanssa sekä brittiläisten yritysten että brittiläisten asiakkaiden eduksi.

  Se tarkoittaa omien datalakien uudistamista niin, että ne perustuvat maalaisjärkeen, ei laatikon tikittämiseen. Ja se tarkoittaa, että tiedotuskomissaarin toimistossa on johtajuus, jonka tavoitteena on jatkaa datavetoisen kasvun ja innovoinnin uutta aikakautta. John Edwardsin laaja kokemus tekee hänestä ihanteellisen ehdokkaan varmistaa, että tietoja käytetään vastuullisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

  John Edwards sanoi:

  On suuri kunnia ja vastuu ottaa huomioon nimittäminen tähän keskeiseen tehtävään Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten tiedonvälitysoikeuksien vahtikoirana.

  On loistava tilaisuus rakentaa jo tehdyn hienon työn varaan, ja odotan innolla haastetta, joka koskee organisaation ja Yhdistyneen kuningaskunnan talouden ohjaamista kansainväliseen johtoasemaan tietojen turvallisessa ja luotettavassa käytössä kaikkien hyväksi.

  Kansainväliset tietokumppanuudet

  EU:sta lähdettyään digitaalisella sihteerillä on nyt valtuudet luoda tietojen riittävyyttä koskevia kumppanuuksia kumppaneiden kanssa eri puolilla maailmaa.

  Hallitus uskoo voivansa avata lisää kauppaa ja innovaatioita vähentämällä tarpeettomia esteitä ja taakkaa kansainvälisistä tiedonsiirroista ja avaamalla näin maailmanlaajuiset markkinat Yhdistyneen kuningaskunnan yrityksille. Tämä puolestaan auttaa tarjoamaan Yhdistyneen kuningaskunnan asiakkaille nopeampia, halvempia ja luotettavampia tuotteita ja palveluja eri puolilta maailmaa.

  Kansainväliset tiedonsiirrot ovat elintärkeitä jokapäiväisen toiminnan kannalta, kuten GPS-navigointi, videopuhelut perheen ja ystävien kanssa, verkkopankki, virrankäyttösovellukset, joita ihmiset käyttävät päivittäin, vähittäiskauppa ja yritysten toimitukset takaisin toimistoon.

  Tietojen riittävyyttä koskevien kumppanuuksien kanssa sellaisten maiden tai alojen kanssa, joilla on korkeat tietosuojanormit, organisaatioiden ei tarvitse toteuttaa kalliita vaatimustenmukaisuustoimenpiteitä henkilötietojen jakamiseksi kansainvälisesti.

  Näiden järjestelyjen turvaaminen on merkittävä askel Yhdistyneen kuningaskunnan meneillään olevissa suunnitelmissa, joiden avulla voidaan avata tietoja Yhdistyneen kuningaskunnan kasvun ja innovoinnin edistämiseksi.

  Se perustuu riittävyysjärjestelyihin, jotka Yhdistyneellä kuningaskunnalla on jo käytössä kansainvälisten kumppaneiden, kuten Uuden-Seelannin, Japanin ja Kanadan, sekä Jerseyn kruununriippuvuuksien, Guernseyn Bailiwick ja Mansaaren kanssa.

  Muutto vahvistaa olemassa olevia suhteita ja tekee dataa hyödyntävän kaupankäynnin helpommaksi, nopeammaksi ja turvallisemmaksi.

  Tänään julkistetaan myös valtuuskunnan lausunto Yhdistyneen kuningaskunnan lähestymistavasta kansainvälisiin tiedonsiirtoihin ja Yhdistyneen kuningaskunnan riittävyyden käsikirja. Niitä käytetään arvioitaessa alueen sitoutumista korkeisiin tietosuojanormeihin.

  Näihin kuuluvat asiantuntijoiden kehotus perustaa uusi neuvosto, joka tiedottaa ja kuulee Yhdistyneen kuningaskunnan kansainvälistä tiedonsiirtopolitiikkaa. Neuvosto koostuu kirkkaimmista ja parhaimmista mielistä eri puolilta maailmaa, ja se on peräisin teollisuudesta, korkeakouluista ja kansalaisyhteiskunnasta.

  Hallitus tarkastelee myös mahdollisia tulevia tietojen jakamista koskevia kumppanuuksia muiden nopeasti kasvavien talouksien, kuten Kenian, Intian, Brasilian ja Indonesian kanssa, ja aikoo antaa tarkempia tietoja lähikuukausina.

  Uusi tiedotuskomissaari

  Maan kokemukset COVID-19-pandemian torjunnasta osoittivat, että henkilötietoja voidaan käyttää vastuullisesti yleisen edun mukaisesti sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön hyödyt.

  Datan avulla startupit voivat rakentaa reaaliaikaisia kojelautoja NHS:n kanssa, jotta voidaan paikantaa, missä ilmanvaihtoa, sänkyjä ja lääkäreitä tarvittiin eniten. Se auttoi National Shielding Service -palvelua priorisoimaan päivittäistavaratoimitukset haavoittuville pandemian aikana, ja suuret lääkehoidot ja rokoteläpimurrot johtivat big datan analytiikkaan ja tekoälyyn.

  Hallitus haluaa valtuuttaa tiedotuskomissaarin edistämään tietojen vastuullista käyttöä innovoinnin ja talouskasvun vauhdittamiseksi ja Edwardsin tuomaan rooliin uuden näkökulman hänen runsaasti datan sääntelystä saatavan kokemuksensa sekä 20-vuotisen uraharjoitellessaan ja erikoistuen informaatioon laki.

  Hänen kokemuksensa riippumattoman maan ainutlaatuisen tietojärjestelmän valvonnasta on myös olennaisen tärkeää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) kannalta.

  Hän voi auttaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa saavuttamaan tavoitteensa, jotka koskevat yhdenmukaisuutta EU:n tietostandardien kanssa, joten henkilötiedot voivat edelleen kulkea vapaasti ja kehittää samalla uutta kasvua edistävää lähestymistapaa tietolainsäädäntöön.

  Yhdistyneen kuningaskunnan tuleva tietosuojajärjestelmä

  Yhdistynyt kuningaskunta on jo nyt erittäin yhteydessä oleva tietovirtojen keskus, ja kuuleminen Yhdistyneen kuningaskunnan tietolainsäädännön uudistuksista auttaa rakentamaan tätä voimaa varmistaakseen, että maa on maailman paras paikka aloittaa ja kasvattaa digitaalista liiketoimintaa.

  Hallitus haluaa parantaa Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojajärjestelmää, jotta siitä tulisi entistä kunnianhimoisempi ja innovointiystävällisempi, mutta sen taustalla on edelleen turvalliset ja luotettavat tietosuojastandardit. Se uskoo, että parannettu tietojen jakaminen voi auttaa tarjoamaan entistä ketterämpiä, tehokkaampia ja tehokkaampia julkisia palveluja ja auttaa tekemään Yhdistyneestä kuningaskunnasta tieteen ja teknologian suurvallan.

  Esimerkiksi NHSX:n kansallinen tietokanta rintakehän röntgensäteistä ja sairaalapotilailta otetuista kuvista on saatettu tutkijoiden, lääkäreiden ja kaikkien COVID-19:n tutkimista haluavien käyttöön. Tämä auttaa ammattilaisia ymmärtämään paremmin sairautta ja kehittämään teknologiaa, joka mahdollistaa nopeamman potilaan arvioinnin ja hoidon A- ja E-alueella, säästäen lopulta aikaa ja ihmishenkiä.

  Tulevina viikkoina hallitus käynnistää kuulemisen muutoksista, joilla pyritään poistamaan datan innovatiivisen ja vastuullisen käytön esteitä, jotta se voi vauhdittaa kasvua erityisesti startup-yritysten ja pienten yritysten osalta, nopeuttaa tieteellisiä löytöjä ja parantaa julkisia palveluja.

  Kuulemisen odotetaan sisältävän tiedotuskomissaarin toimiston (ICO) rooli, jotta sille voidaan valtuuttaa kannustamaan tietojen vastuullista käyttöä taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä estämään yksityisyyden loukkaukset ennen niiden toteutumista.

  Ehdotus tulee sen jälkeen, kun Yhdistynyt kuningaskunta on käynnistänyt innovaatiostrategiansa ja suunnitelman, jonka tarkoituksena on tehdä maasta maailmanlaajuinen johtaja innovaatioihin keskittyvässä digitaalisessa sääntelyssä, jonka tarkoituksena on edistää Yhdistyneen kuningaskunnan asemaa maailman johtavana tieteen, tutkimuksen ja innovoinnin alalla.

  PÄÄT

  Muistiinpanot toimittajille:

  *Perustuu UNCTADin määritelmään dataa hyödyntäville palvelualoille.

  Tietojen voiman avaaminen on yksi hallituksen kymmenestä teknisestä prioriteetista.

  Hallitus julkaisi viime vuonna kansallisen tietostrategiansa, jonka tarkoituksena on rakentaa maailman johtavaa tietotaloutta, joka toimii kaikille.

  Strategiassa hallitus sitoutui edistämään kansainvälistä tietovirtaa, joka ruokkii globaaleja liiketoimintoja, toimitusketjuja ja kauppaa. Sillä on myös laajempi yhteiskunnallinen rooli, sillä henkilötietojen siirtäminen takaa ihmisten palkkojen maksamisen ja auttaa heitä kaukaa yhteyttämään läheisiin.

  Kuulemisessa pyydettiin valtiota auttamaan strategian keskeisten periaatteiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan tietojen käyttöä koskevien tavoitteiden muokkaamisessa, mukaan lukien suunnitelmat uusista tietojen riittävyyttä koskevista järjestelyistä. Vastaajat ilmaisivat laajan tukensa Yhdistyneen kuningaskunnan riittävyyden arviointisuunnitelmille ja hallituksen kansainväliselle visiolle sijoittaa Yhdistynyt kuningaskunta turvallisten ja turvallisten tietovirtojen maailmanmestariksi.

  Yhdysvallat määriteltiin ensisijaiseksi maaksi, jonka kanssa varmistetaan riittävyyttä koskeva järjestely, erityisesti kun otetaan huomioon EU:n tuomioistuimen viimevuotinen päätös, joka mitätöi EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn.

  Myös Korean tasavalta ja Australia mainitaan painopistealueina, ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa kehotettiin tutkimaan mahdollisia järjestelyjä Afrikan, Lähi-idän, Etelä-Amerikan ja Intian niemimaan kehittyvien markkinoiden kanssa.

  Hallitus teki aiemmin tänä vuonna selväksi aikovansa laajentaa riittävien kohteiden luetteloa sen maailmanlaajuisten tavoitteiden mukaisesti ja sitoutumisensa korkeisiin tietosuojavaatimuksiin.

  Tähän kuuluvat Yhdysvallat, Australia, Korean tasavalta, Singapore, Dubain kansainvälinen rahoituskeskus ja Kolumbia. Ensisijaisia kumppanuuksia Intian, Brasilian, Kenian ja Indonesian kanssa asetetaan myös etusijalle.

  Australia

  Yhdistyneessä kuningaskunnassa on merkittävää kokonaiskauppaa, palvelukauppaa ja datasta riippuvaista kauppaa Australian kanssa, joka on 10 parhaan joukossa Yhdistyneen kuningaskunnan suurimmista kauppakumppaneista ilman minkäänlaista riittävyyttä koskevaa järjestelyä.

  Australiassa on nopeasti kasvavat digitaaliset markkinat ja teknologiasektori keskittynyt tärkeimpiin kaupunkeihin ja kasvava joukko menestyviä globaaleja teknologiayrityksiä.

  Australiassa on vahva tietosuojajärjestelmä, jonka tarkoituksena on edistää avoimia ja vankkoja henkilötietojen käsittelykäytäntöjä ja liiketoiminnan vastuullisuutta.

  Kolumbia

  Kolumbia on Etelä-Amerikan kolmanneksi suurin talous, ja sen talouskasvu ja kehitys on ollut viime vuosikymmenen aikana voimakasta (Latinalaisen Amerikan ja Karibian vahvimpien joukossa). Se oli Britannian kolmanneksi suurin kauppakumppani Etelä-Amerikassa vuonna 2019.

  Kolumbian vihreä infrastruktuuri houkuttelee Yhdistyneen kuningaskunnan investointeja, ja siihen kuuluu ulkoistaminen insinööri- ja markkinointihenkilöstölle, keskeisille datavetoisille teollisuudenaloille.

  Yhdistyneet kuningaskunnat ja kolumbialaiset yritykset ja yliopistot tekevät yhteistyötä lääkkeiden ja teollis- ja tekijänoikeuksien alalla, esimerkiksi Covid-19:n kliinisissä tutkimuksissa. Tällainen yhteistyö edellyttää henkilötietojen rajatylittävää siirtoa.

  Kolumbiassa on käytössä kattava tietosuojakehys, joka sisältää monia Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöön sisältyviä periaatteita ja oikeuksia.

  Dubain kansainvälinen rahoituskeskus

  Dubain kansainvälisellä rahoituskeskuksella on vahvat yhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluihin, ja se on yksi alueen maineikkaimmista ja tunnustetuimmista investointikeskuksista.

  Dubain kansainvälinen rahoituskeskus on kehittänyt vahvan tietosuojalain, joka sisältää samanlaiset periaatteet ja suojaukset kuin Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä.

  Yhdistyneet arabiemiirikunnat on Britannian suurin vientimarkkina Lähi-idässä ja 18. suurin maailmanlaajuisesti. Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat Britannian kuudenneksi suurin vientimarkkina EU:n ulkopuolella.

  Arabiemiraateissa toimii 5 000 brittiläistä yritystä, joista monet ovat riippuvaisia tiedonsiirrosta. DIFC:ssä on muun muassa BP, Shell, Rolls Royce, BAE Systems, SERCO, Standard Chartered, HSBC ja John Lewis/Waitrose. DIFC:ssä 107 yhteisöä ovat Britanniassa toimivien yritysten sivuliikkeitä. DIFC:n rahoituspalveluyhtiöistä 16% ovat alunperin Isossa-Britanniassa.

  DIFC:llä on useita yhteisymmärryspöytäkirjoja useiden Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyviranomaisten ja Yhdistyneen kuningaskunnan organisaatioiden kuten Financial Conduct Authority -järjestön kanssa.

  Korean tasavalta

  Korean tasavallalla on kattava tietosuojakehys, joka on monia yhtäläisyyksiä Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalainsäädännön periaatteiden ja oikeuksien kanssa.

  Sekä Yhdistynyt kuningaskunta että Korean tasavalta olivat D9:n (aiemmin D5 ja D7) perustajajäseniä. Maailman johtavat digitaaliset hallitukset verkostoituvat ja tekevät kahdenvälisesti yhteistyötä useissa digitaalisissa ja teknisissä kysymyksissä, kuten luovan teollisuuden, tekoälyn ja 5G:n aloilla.

  Korean tasavalta oli neljällä vuosineljänneksellä vuosineljänneksellä Britannian 24. suurin kauppakumppani. Sen osuus oli 13,7 miljardia puntaa eli 1,0% koko Yhdistyneen kuningaskunnan tavara- ja palvelukaupasta.

  Singapore

  Singapore on Yhdistyneen kuningaskunnan suurin kauppakumppani Kaakkois-Aasiassa ja on samanhenkinen, innovatiivinen ja tulevaisuuteen suuntautunut kumppani. Lähes 5 000 brittiläistä yritystä avaa tukikohdan Singaporeen tai käyttävät Singaporea Aasia-liiketoiminnan pääkonttorina.

  Vuosina 2016—2019 Yhdistyneen kuningaskunnan palveluiden vienti kasvoi 1,3 miljardia puntaa, ja 70 prosenttia viennistä toimitettiin etänä.

  Singaporessa on vahva yksityisen sektorin tietosuojajärjestelmä, joka on kehittynyt sopivaksi yhä digitaalisempaan maailmaan, johon maailmantalous nojaa.

  Amerikan yhdysvallat

  Yhdysvallat on Britannian tärkein kansallinen kauppakumppani dataa tukevassa viennissä. 92 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan palveluviennistä Yhdysvaltoihin on datakäyttöistä, mikä on 67,03mrn puntaa. Hallitus pyrkii poistamaan esteitä Yhdysvaltojen kanssa mahdollistaakseen helpommat dataa hyödyntävät virrat ja auttaakseen tukemaan tätä vahvaa kauppasuhteen.

  Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus puuttui Schrems II -päätökseen viime vuonna. Euroopan unionin tuomioistuin mitätöi Privacy Shield -järjestelyn, joka oli kriittisen tärkeä kehys transatlanttiselle tiedonsiirrolle. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus teki selväksi, että se oli pettynyt tähän päätökseen, ja se on kuullut sidosryhmiltä, kuinka tärkeää on, että Yhdysvaltoihin siirtäville tiedonsiirroille on olemassa vankka ja saumaton mekanismi.

  Lue alkuperäinen julkaisu.

  Taustatiedot: UK Data Partnerships (PDF)

  UK Data Partners kartta

  *Jaettuna julkisen sektorin tietojen avoimen hallituksen lisenssin mukaisella luvalla.

  Lisä lukeminen

  An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

  Kyberlöydön määritteleminen? Määritelmä ja kehys

  Lähde: Complex Discover

  A Warning from the FTC: Remediate Log4j Security Vulnerability

  When vulnerabilities are discovered and exploited, it risks a loss or...

  Uusi rahoitusekosysteemi? NIST-raporttiluonnos avoimen pankkitoiminnan kyberturvallisuudesta

  This new draft report from NIST on Open Banking describes a...

  DAMransomware! Havaitseminen, välttäminen, ja lieventäminen (DAM) Puitteet ransomware

  Ransomware attacks have emerged as a major cybersecurity threat wherein user...

  Arviointi ja neuvonta: ENISA-päivitys Log4j-haavoittuvuudesta

  On December 9th, information about a critical unauthenticated Remote Code Execution...

  eDiscovery-sulautumiset, yritysostot ja investoinnit vuonna 2021

  Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition,...

  eDiscovery-sulautumiset, yritysostot ja sijoitukset neljänneksellä 2021

  From Consilio and Epiq to Driven and Innovative Discovery, the following...

  Empire Technologies riskienhallintaryhmä ostaa GoldMindin

  According to Kenya Parrish-Dixon, General Counsel and COO at ETRM Group,...

  Mitratech hankkii jatkuvuuden

  According to Mitratech CEO Mike Williams, “We are excited to expand...

  Luottaen prosessiin? 2021 eDiscovery-käsittelytehtävä, kulutus- ja kustannustiedot

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Tarkastelun vuosi? 2021 eDiscovery Review -tehtävä, viettää ja kustannustietopisteet

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  A 2021 Katso eDiscovery-kokoelma: Tehtävä, viettää, ja kustannustietopisteet

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  eDiscovery Market Size Mashup: 2021—2026 Maailmanlaajuinen ohjelmistojen ja palveluiden yleiskatsaus

  From market retraction in 2020 to resurgence in 2021, the worldwide...

  Viisi suurta lukua Cyber-, Data- ja Legal Discoverystä joulukuussa 2021

  From CISA cybersecurity guidance to mastering megamatters, the December 2021 edition...

  Viisi suurta lukua Cyber-, Data- ja Legal Discoverystä marraskuulle 2021

  From worldwide eDiscovery market sizing and discovery intelligence to cybersecurity playbooks...

  Viisi suurta lukua Cyber, Data, ja Legal Discovery lokakuussa 2021

  From artificial intelligence and predictive coding to eDiscovery business confidence and...

  Viisi suurta lukua Cyber, Data, ja Legal Discovery syyskuu 2021

  From countering ransomware to predictive coding and packaged services, the September...

  Siirrot järjestyksessä? eDiscovery-operatiiviset mittarit talvella 2022

  In the winter of 2021, 43 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

  Talvi 2022 eDiscovery Business Confidence Survey

  Since January 2016, 2,649 individual responses to twenty-five quarterly eDiscovery Business...

  Yhteiset sentit? Yhteenveto seitsemästä puolivuosittaisesta eDiscovery-hinnoittelukyselystä

  The anonymized aggregate results from seven semi-annual surveys highlight eDiscovery pricing...

  Vaihtoehtoinen todellisuus? Talvi 2022 eDiscovery-hinnoittelukyselyn tulokset

  Based on the complexity of data and legal discovery, it is...