Mõjuvõimu suurendamise sammas? Isikuandmete kaitse isikuandmete kaitse hindamine ja läbivaatamine

The general view is that two years after it started to apply, the GDPR has successfully met its objectives of strengthening the protection of the individual’s right to personal data protection and guaranteeing the free flow of personal data within the EU. However, a number of areas for future improvement have also been identified.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimetaja märkus: Euroopa Komisjoni teatisena Euroopa Parlamendile ja nõukogule avaldati hiljutine aruanne andmekaitse kui kodanike mõjuvõimu suurendamise samba kohta ning ELi lähenemisviis digitaalse ülemineku jätkamisele kaks aastat pärast isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamist (GDPR) võib olla kasulik õigus-, äri- ja infotehnoloogia spetsialistidele, nagu nad peavad andmekaitset Euroopa Liidus.

Andmekaitse kui kodanike mõjuvõimu suurendamise sammas ja ELi lähenemisviis digitaalsele üleminekule — isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamine kaks aastat

Aruande väljavõte

Organisatsioonide, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete võimalused ja väljakutsed

Isikuandmete kaitse üldmäärus koos isikuandmete vaba liikumist käsitleva määrusega pakub ettevõtetele võimalusi, edendades konkurentsi ja innovatsiooni, tagades andmete vaba liikumise ELis ning luues võrdsed võimalused väljaspool ELi asutatud ettevõtetega. Õigus kaasaskantavusele koos üha suurema hulga üksikisikutega, kes otsivad privaatsussõbralikumaid lahendusi, on võimalik vähendada ettevõtetele sisenemise takistusi ning avada usaldusel ja innovatsioonil põhinevad majanduskasvu võimalused. Mõned sidusrühmad teatavad, et isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamine on keeruline eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) jaoks. Riskipõhise lähenemisviisi kohaselt ei oleks asjakohane teha erandeid operaatorite suurusest lähtudes, kuna nende suurus ei tähenda iseenesest ohtu, mida ta võtab, võib üksikisikutele tekitada isikuandmete töötlemine. Mitmed andmekaitseasutused on andnud praktilisi vahendeid, et hõlbustada isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamist väikese riskiga töötlemisega VKEde poolt. Neid jõupingutusi tuleks intensiivistada ja laialt levinud, eelistatavalt ühtse Euroopa lähenemisviisi raames, et mitte tekitada takistusi ühtsele turule.

Andmekaitseasutused on välja töötanud mitmeid tegevusi, et aidata VKEdel järgida isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid, pakkudes näiteks töötlemislepingute malle ja dokumente töötlemistegevuste, seminaride ja abitelefoni konsultatsiooniks. Mitmed neist algatustest said kasu ELi rahastamisest. Tuleks kaaluda täiendavaid tegevusi, et hõlbustada isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamist VKEde suhtes.

GDPR teeb tööriistakasti kättesaadavaks igat liiki ettevõtetele ja organisatsioonidele, et aidata neil tõendada vastavust, näiteks käitumisjuhendid, sertifitseerimismehhanismid ja lepingu tüüptingimused. Seda tööriistariba tuleks kasutada täies ulatuses. VKEd rõhutavad eelkõige nende olukorrale kohandatud tegevusjuhendite tähtsust ja kasulikkust, mis ei too kaasa ebaproportsionaalseid kulusid. Sertifitseerimissüsteemide puhul on turvalisus (sealhulgas küberturvalisus) ja disainilahenduse andmekaitse võtmeelemendid, mida tuleb arvesse võtta isikuandmete kaitse üldmääruse alusel ning mis oleks kasulik ühtsele ja ambitsioonikas lähenemisviisile kogu ELis. Komisjon töötab praegu vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate vahelise lepingu tüüptingimuste kallal, tuginedes käimasolevale tööle rahvusvaheliste ülekannete lepingu tüüptingimuste moderniseerimisele.

Täieliku aruande läbivaatamine (PDF)

Mõjuvõimu suurendamise sammas — EL — Andmekaitse

Lugege isikuandmete kaitse algset aruannet kodanike mõjuvõimu suurendamise sambana

Täiendav lugemine

Arvamusküsimus? Euroopa Andmekaitseinspektor seisukoht Euroopa andmestrateegia kohta

Pilvised kaalutlused? ESMA suuniste projekt pilveteenuse pakkujatele allhankimise kohta

Allikas: ComplexDiscovery

Lähtestamine lähtestamine? e-juurdluse turu suuruse kohandused aastaks 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Uus NIST-st: küberturvalisuse ja ettevõtete riskijuhtimise integreerimine (ERM)

NIST has released NISTIR 8286, Integrating Cybersecurity and Enterprise Risk Management...

Pilves Allianss? Järgmise põlvkonna pilv Euroopa jaoks

According to Thierry Breton, Commissioner for the Internal Market, "Europe needs...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta oktoober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

E-avalikustamise süsteemide ostjate juhend — 2020 väljaanne (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Võidujooks stardijoone juurde? Hiljutised turvalise kaugülevaate teadaanded

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

Kaug-e-juurdluse lubamine? DAA-de hetktõmmis

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Lähtestamine lähtestamine? e-juurdluse turu suuruse kohandused aastaks 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kodu või eemal? e-juurdluse kollektsiooni turu suuruse ja hinnakujunduse kaalutlused

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Muudatused ja otsused? Uued kaalutlused e-juurdluse turvalise kaugülevaate kohta

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

A Macro Look at Past and Projected eDiscovery Market Size from 2012 to 2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

Muutuste hooaeg? Kaheksateist tähelepanekut e-juurdluse ettevõtete usalduse kohta 2020. aasta sügisel

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Jätkuv eelarvepiirangute juhtum e-juurdluse äris

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints...

Tasumata kontod? E-juurdluse operatiivmõõdikud 2020. aasta sügisel

In the fall of 2020, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Hoidke rooli? 2020. aasta sügisel e-juurdluse äriusalduse uuringu tulemused

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

DISCO tõstab $60 miljonit

According to the media release, DISCO will use this investment to...

Rampiva ja RYABI kontserni ühinemine

According to today's announcement, the RYABI Group merger is Rampiva's first...

E-juurdluse ühinemised, ülevõtmised ja investeeringud 2020. aasta kvartalis

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Mitratech omandab teravuse ELM

According to Mike Williams, CEO of Mitratech, “We came to the...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta oktoober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta septembris 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Viis suurt loendit e-juurdluse kohta augustis 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Viis suurt loeb e-juurdluse juuliks 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...