Wed. Oct 5th, 2022
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Redaktora piezīme. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) ir neatkarīga Eiropas struktūra, kas veicina datu aizsardzības noteikumu konsekventu piemērošanu visā Eiropas Savienībā un veicina sadarbību starp ES datu aizsardzības iestādēm. EDAK ir izveidota ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) un atrodas Briselē. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) ir neatkarīga uzraudzības iestāde, kas atbild par personas datu apstrādes uzraudzību ES iestādēs un struktūrās, sniegt konsultācijas par politiku un tiesību aktiem, kas ietekmē privātumu, un sadarboties ar līdzīgām iestādēm, lai nodrošinātu konsekventu datu aizsardzību. EDAK misija ir arī palielināt informētību par riskiem un aizsargāt cilvēku tiesības un brīvības, apstrādājot viņu personas datus. Gan EDAU, gan EDAU nesen kopīgi paziņoja par kopīgā atzinuma pieņemšanu par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas veselības datu telpai (EDAU). * Paziņojums un nesen pieņemtā priekšlikuma kopija var būt noderīga kiberdrošības, informācijas pārvaldības un juridiskās atklāšanas speciālistiem e-datu atklāšanas ekosistēmā, kas nodarbojas ar sensitīviem veselības datiem.

  Paziņojums*

  Eiropas veselības datu telpai jānodrošina spēcīga elektronisko veselības datu aizsardzība

  EDAK un EDAU

  Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) ir pieņēmušas kopīgo atzinumu par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas veselības datu telpai (EDAU). Priekšlikuma mērķis ir veicināt Eiropas veselības savienības izveidi un ļaut ES pilnībā izmantot potenciālu, ko sniedz droša un droša veselības datu apmaiņa, izmantošana un atkārtota izmantošana.

  EDAK un EDAU atzinīgi vērtē ideju stiprināt indivīdu kontroli pār viņu personas veselības datiem. Tomēr tās vērš abu likumdevēju uzmanību uz vairākām visaptverošām bažām un mudina viņus veikt izšķirošu rīcību. EDAK un EDAU jo īpaši atzīst, ka priekšlikuma IV nodaļa, kuras mērķis ir atvieglot elektronisko veselības datu sekundāru izmantošanu, var dot labumu sabiedrības interesēs. Vienlaikus EDAK un EPDS uzskata, ka šīs turpmākās apstrādes darbības nerada risku indivīdu tiesībām un brīvībām.

  EDAK priekšsēdētāja Andrea Jelineka sacīja: “ES veselības datu telpa ietvers liela apjoma datu apstrādi, kas ir ļoti jutīgi. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis priekšlikums nekādā ziņā netiktu apdraudētas Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) personu tiesības. Priekšlikumā ietvertais tiesību apraksts neatbilst VDAR un pastāv būtisks juridiskās nenoteiktības risks personām, kuras, iespējams, nevarēs atšķirt abus tiesību veidus. Mēs stingri mudinām Komisiju precizēt dažādo tiesību mijiedarbību starp priekšlikumu un VDAR.”

  EDAU uzraudzītājs Wojciech Wiewiórowski teica: “Veselības dati, ko rada veselības lietojumprogrammas un citas digitālās veselības lietojumprogrammas, nav tādas pašas kvalitātes kā medicīnas ierīču radītie dati. Turklāt šie pieteikumi rada milzīgu datu apjomu, var būt ļoti invazīvas un var atklāt īpaši sensitīvu informāciju, piemēram, reliģisko orientāciju. Tādēļ veselības aprūpes lietojumprogrammas un citas digitālās veselības aizsardzības lietojumprogrammas būtu jāizslēdz no to pieejamības sekundārai lietošanai.

  Lai gan EDAK un EDAU atzīst Komisijas centienus saskaņot priekšlikumu ar VDAR noteikumiem attiecībā uz personas datiem, tās norāda, ka šis priekšlikums papildinās jau sarežģīto veselības datu apstrādes noteikumu apkopošanu. Tās kā tādas uzsver nepieciešamību precizēt saikni starp šā priekšlikuma noteikumiem, VDAR noteikumiem un dalībvalstu tiesību aktiem, kā arī ar pašreizējām Eiropas iniciatīvām.

  Turklāt EDAK un EDAU atzīst, ka šajā EDAK priekšlikumā paredzētās elektroniskās veselības datu apmaiņas infrastruktūras mērķis ir veicināt veselības datu apmaiņu. Tomēr, ņemot vērā apstrādājamo elektronisko veselības datu lielo daudzumu, to ļoti sensitīvo raksturu, nelikumīgas piekļuves risku un nepieciešamību pilnībā nodrošināt neatkarīgu datu aizsardzības iestāžu veiktu efektīvu uzraudzību, EDAK un EDAU aicina Eiropas Parlamentu un Padome priekšlikumam pievienot prasību glabāt elektroniskos veselības datus EEZ, neskarot turpmāku nosūtīšanu saskaņā ar VDAR V nodaļu.

  Attiecībā uz veselības datu sekundārās izmantošanas nolūkiem EDAK un EDAU uzskata, ka priekšlikumā nav pienācīgi definēti mērķi, kādos elektroniskos veselības datus var turpmāk apstrādāt. Lai panāktu līdzsvaru, kurā pienācīgi ņemti vērā priekšlikumā izvirzītie mērķi un apstrādes skarto personu personas datu aizsardzība, abiem likumdevējiem būtu sīkāk jādefinē šie mērķi un jāierobežo, ja ir pietiekama saikne ar publisko veselības un/vai sociālā nodrošinājuma jomā.

  Visbeidzot, attiecībā uz pārvaldības modeli, kas ieviests ar priekšlikumu, jauno publisko iestāžu uzdevumi un kompetence ir rūpīgi jāpielāgo, jo īpaši ņemot vērā valstu uzraudzības iestāžu, EDAK un EDAU uzdevumus un kompetenci, kad tiek apstrādāti veselības dati iesaistīti. EDAK un EDAU uzsver, ka datu aizsardzības iestādes ir vienīgās kompetentās iestādes, kas atbild par datu aizsardzības jautājumiem, un tām būtu jāpaliek vienīgajam kontaktpunktam fiziskām personām attiecībā uz minētajiem jautājumiem. Būtu jāizvairās no kompetences pārklāšanās un jāprecizē sadarbības jomas un prasības.

  Izlasiet sākotnējo paziņojumu.

  Lasīt pilnu atzinumu: Kopīgais atzinums par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas veselības datu telpai (PDF) - Mouseover, lai ritinātu

  EDAK un EDAU Kopīgais atzinums 202203 - Eiropas veselības datu telpa

  *Kopīgota ar atļauju.

  Papildus lasīšana

  Droša vieta tiešsaistes lietotājiem? Eiropas Savienības Digitālo pakalpojumu likums

  Digitālo pakalpojumu likums: Eiropas Komisijas pārveides digitālo regulējumu

  Avots: ComplexDiscovery

  Uguns efektam? Edison Partners noved USD $30M investīcijas lauka efektā

  According to the media release from Edison Partners, Field Effect’s flagship...

  Izmaksas un zaudējumi? 2022. gada NetDifence kiberprasību pētījums

  According to the media release from NetDiligence, in this year’s study,...

  Veidojot kiberdrošības darbaspēku? Eiropas kiberdrošības prasmju satvars

  According to ENISA's Executive Director, Juhan Lepassaar, "The future security of...

  Noliecoties uz priekšu? CISA 2023—2025. gada stratēģiskais plāns

  The purpose of the CISA Strategic Plan is to communicate the...

  E-datu atklāšanas pārspriegums? Surge PE aizver juridisko tehnoloģiju iespējotu pakalpojumu platformu Avalon

  According to Sanjay Gulati, Principal at Surge, “We are honored to...

  E-datu atklāšanas apvienošana, iegāde un ieguldījumi 2022. gada 3. ceturksnī

  From HaystackID and Relativity to Exterro and TCDI, the following findings,...

  Apgalvojumi un atteikumi? Nuix atzīmē ASIC izpildes procedūras

  The recent investor news update from Nuix on 29 September 2022,...

  Atklājot atbildi? Nuix atbild uz ASX informācijas pieprasījumu

  The following investor news update from Nuix shares a written response...

  Pārvietot? 2022 E-datu atklāšanas tirgus kinētika: piecas interesējošas jomas

  Recently ComplexDiscovery was provided an opportunity to share with the eDiscovery...

  Uzticēšanās procesam? 2021 e-datu atklāšanas apstrādes uzdevums, tērēšana un izmaksu dati

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Gads pārskatā? 2021 e-atklāšanas pārskatīšanas uzdevums, tērēšana un izmaksu datu punkti

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  2021 Apskatiet e-atklāšanas kolekciju: uzdevumu, tērēšanas un izmaksu datu punkti

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Pieci Great lasa par kibernoziegumu, datu un juridisko atklājumu par 2022. gada septembrī

  From privacy legislation and special masters to acquisitions and investigations, the...

  Pieci Great lasa par kibernoziegumu, datu un juridisko atklājumu augustā 2022

  From AI and Big Data challenges to intriguing financial and investment...

  Pieci Great lasa par kibernoziegumu, datu un juridisko atklājumu jūlijā 2022

  From lurking business undercurrents to captivating deepfake developments, the July 2022...

  Pieci Great lasa par kibernoziegumu, datu un juridisko atklājumu par jūnijs 2022

  From eDiscovery ecosystem players and pricing to data breach investigations and...

  burbulis problēmas? E-datu atklāšanas operatīvās metrikas 2022. gada rudenī

  In the fall of 2022, 89 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

  Cooler Temperatūra? Fall 2022 e-datu atklāšanas uzņēmumu uzticības aptaujas rezultāti

  Since January 2016, 2,874 individual responses to twenty-eight quarterly eDiscovery Business...

  Liekums vai deformācija? Astoņu pusgada e-datu atklāšanas cenu apsekojumu apkopojums

  Initiated in the winter of 2019 and conducted eight times with...

  Mainot straumes? Astoņpadsmit novērojumi par e-datu atklāšanas uzņēmumu uzticību 2022. gada vasarā

  In the summer of 2022, 54.8% of survey respondents felt that...