Thu. Feb 2nd, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Opmerking van de redactie: De Hart-Scott-Rodino-wet heeft het federale meldingsprogramma voor prefusie opgericht, dat de FTC en het ministerie van Justitie informatie geeft over grote fusies en overnames voordat ze plaatsvinden. De partijen bij bepaalde voorgestelde transacties moeten vóór de fusie een kennisgeving indienen bij de FTC en DOJ. De melding voorafgaand aan de fusie omvat het invullen van een HSR-formulier, ook wel een „meldings- en rapportageformulier voor bepaalde fusies en overnames” genoemd, met informatie over de activiteiten van elk bedrijf. De partijen mogen hun deal pas sluiten als de wachttijd zoals vastgelegd in de HSR-wet is verstreken, of de regering heeft ingestemd met een vervroegde beëindiging van de wachttijd.

  Update voor de sector

  Een transactieupdate van de Hart-Scott-Rodino Act (september 2022)

  Federale Handelscommissie

  Overgenomen uit de laatst gepubliceerde maandelijkse transacties van Hart-Scottt-Rodino (HSR) Premerger Notification, zoals gedeeld door de Federal Trade Commission (FTC) en aangevuld met vrijgegeven jaarverslagen, kunnen de volgende transactiegegevens en bijbehorende grafieken nuttig zijn voor advocatenkantoren, juridische afdelingen en juridische afdelingen dienstverleners die inzicht willen krijgen in de realtime hartslag van de Hart-Scott-Rodino Act, hebben verplichte beoordelingen van fusietransacties verplicht gesteld. Aangezien deze beoordelingen kunnen leiden tot tweede verzoeken, kunnen de grafieken ook nuttig zijn als basis voor het overwegen van beweringen van providers met betrekking tot de diepte, breedte en volume van hun Second Request-ondersteuning voor dit unieke type eDiscovery gedurende specifieke tijdsperioden.

  Vergelijking van het operationele tempo voor HSR Act-transacties: informatieve grafieken

  Ter context en vergelijking zijn grafieken beschikbaar die HSR ACT-gerelateerde statistieken delen voor maandelijkse aanmeldingen op basis van realtime rapportage in de fiscale jaren (FY) 2022 en 2021 en jaarlijkse rapportage in 2020, 2019 en 2018.

  Grafiek 1: maandelijkse transacties uit de HSR-wet gerapporteerd in het boekjaar 2022 (oktober-september) *

  1 - Fusietransacties uit de HSR-wet gerapporteerd - september 2022

  Grafiek 2: Maandelijkse transacties uit de HSR-wet gerapporteerd in het boekjaar 2021 (oktober-september) *

  2 - Fusietransacties uit de HSR-wet gerapporteerd -

  Grafiek 3: Maandelijkse transacties uit de HSR-wet gerapporteerd in het boekjaar 2020 (oktober - september) **

  3 - Fusietransacties volgens de HSR-wet gerapporteerd -

  Grafiek 4: COVID-beperkingen: transacties uit de HSR-wet gerapporteerd tijdens de huidige pandemie (boekjaar februari 2020 - september FY 2022) */**

  4 - COVID-beperkingen - Fusietransacties van de HSR-wet gerapporteerd - FY 2020-22 september 2022

  Grafiek 5: maandelijkse transacties uit de HSR-wet gerapporteerd in het fiscale jaar 2019 (oktober - september) **

  5 - Fusietransacties volgens de HSR-wet gerapporteerd -

  Grafiek 6: Maandelijkse transacties uit de HSR-wet gerapporteerd in het boekjaar 2018 (oktober - september) **

  6 - Fusietransacties volgens de HSR-wet gerapporteerd -

  Grafiek 7: Jaarlijkse transacties volgens de HSR-wet gerapporteerd in de fiscale jaren 2010 — 2022*/***

  7 - Jaarlijkse transacties van de HSR-wet Fusie gerapporteerd - 2010 - 2022 - Update van september

  Grafiek 8: HSR-wet rapporteerde tweede verzoeken in de fiscale jaren 2000 - 2020

  8 - Aantal tweede verzoeken van de HSR Act - in de loop van de tijd

  Grafiek 9: HSR-wet rapporteerde tweede verzoeken van de FTC in de fiscale jaren 2000 - 2020) ***

  9 - Aantal tweede verzoeken van de HSR Act - FTC - Na verloop van tijd

  Grafiek 10: HSR-wet rapporteerde tweede verzoeken van de DOJ in de fiscale jaren 2000 - 2020***

  10 - Aantal tweede verzoeken van de HSR Act - DOJ - Na verloop van tijd

  Grafiek 11: Percentage transacties dat resulteert in HSR-wet rapporteert tweede verzoeken in de fiscale jaren 2000 - 2020***

  11 - Percentage transacties dat resulteert in tweede verzoeken van HSR Act - in de loop van de tijd

  * Maandelijkse realtime rapportage Het eerste rapport is oktober 2019 (maandelijks lopend rapport)

  **Gebaseerd op maandelijkse rapportage zoals weergegeven in jaarlijkse HSR-transactierapporten

  ***Gebaseerd op jaarlijkse rapportage zoals weergegeven in de definitieve jaarlijkse HSR-transactierapporten.

  Aanvullende lectuur

  HSR Act-rapportage: een complexe ontdekkingschronologie

  Jaarlijkse mededingingsverslagen van de FTC (Wetverslagen Hart-Scott-Rodino)

  Bron: ComplexDiscovery

  Volledige presentatie: Marktkinetiek - Overzicht van HSR-transacties en tweede aanvragen - september 2022 (PDF) - Muisover om te scrollen

  0 - Marktkinetiek - HSR-transacties en tweede verzoeken - 100422