Mon. Jan 17th, 2022
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  ru flag
  es flag

  Uwaga redaktora: Badanie wiarygodności informacji dowodowej to nienaukowe badanie kwartalne, które dzieli wgląd w zaufanie biznesowe osób pracujących w ekosystemie eDiscovery. Ankieta składa się z dziewięciu podstawowych pytań dotyczących czynników związanych z tworzeniem, dostawą i konsumpcją produktów i usług dowodowych przeznaczonych do celów cybernetycznych, danych i zadań związanych z badaniem prawnym. Ponadto ankieta zawiera trzy opcjonalne pytania skupiające się na operacyjnych metrykach biznesowych dni sprzedaży zaległych (DSO), miesięcznych przychodów powtarzających się (MRR) i dystrybucji przychodów klientów. Ankieta podawana po raz dwudziesty piąty zimą 2022 roku przeprowadzono osiem razy podczas obecnej pandemii globalnej.

  Wyniki badania wiarygodności biznesowej w zimie 2022

  Zimowy okres odpowiedzi na badania 2022 został zapoczątkowany 6 stycznia 2022 r. i kontynuowany do 12 stycznia 2022 r. Ankieta została podkreślona i promowana przede wszystkim przez bezpośrednią pocztę elektroniczną od ComplexDiscovery do cyberbezpieczeństwa, zarządzania informacjami i specjalistów zajmujących się odkrywaniem prawa. W tym kwartale ankieta doświadczyła wskaźnika odpowiedzi na solidność*, dzięki którym 54 profesjonalistów zajmujących się materiałami eDiscovery podzieliła się swoimi opiniami na temat działalności eDiscovery.

  Podczas gdy indywidualne odpowiedzi na ankietę są poufne, ogólne i niefiltrowane wyniki są publikowane w celu podkreślenia zaufania uczestników do czynników ekonomicznych wpływających na tworzenie, dostawę i zużycie produktów i usług eDiscovery zimą 2022 roku. Wyniki te mogą być przydatne dla specjalistów prawnych, informatycznych i biznesowych, którzy chcą lepiej zrozumieć obecne i potencjalne przyszłe warunki biznesowe, udostępniane przez uczestników ankiet.

  Pytania dotyczące zaufania firmy (wymagane)

  n = 54 respondentów

  1. Który z poniższych segmentów najlepiej opisuje Twoją firmę w branży eDiscovery?

  Część ekosystemu zbierania eDiscovery, w którym znajduje się Twoja organizacja

  Dostawca oprogramowania lub usług — 46,3% ↑

  Kancelaria prawnicza — 18,5% ↓

  Doradztwo — 16,7% ↓

  Korporacja — 5,6% ↓

  Pozostałe — 5,6% ↑

  Podmiot rządowy — 3,7% ↑

  Media/Badania - 3,7% ↓

  1 - Respondenci ankietowi według segmentu organizacyjnego - zima 2022

  2. Jak oceniłbyś bieżące ogólne warunki prowadzenia działalności w zakresie eDiscovery w swoim segmencie?

  Subiektywne poczucie wyników biznesowych w porównaniu z oczekiwaniami biznesowymi

  Dobry — 63.0% ↓

  Normalne — 33,3% ↑

  Zły — 3,7% ↓

  2 - Przegląd aktualnego klimatu biznesowego — zima 2022

  3. Jak myślisz, jakie warunki biznesowe będą w twoim segmencie za sześć miesięcy?

  Subiektywne poczucie wyników biznesowych w porównaniu z oczekiwaniami biznesowymi

  Lepiej — 48,1% ↓

  To samo — 50,0% ↑

  Gorzej — 1,9% ↓

  3 - Przegląd klimatu biznesowego + sześć miesięcy - zima 2022

  4. Jak można by się domyślić, że przychody w Twoim segmencie ekosystemu eDiscovery będą wynosić za sześć miesięcy?

  Przychody to dochód uzyskany z działalności gospodarczej związanej z pozyskiwaniem zysków

  Wyższy — 59,3% ↓

  To samo — 38,9% ↑

  Niższy — 1,9% ↓

  4 - Przegląd przychodów + sześć miesięcy - zima 2022

  5. Jak można by się domyślić, że zyski w twoim segmencie ekosystemu eDiscovery będą za sześć miesięcy?

  Zysk to kwota dochodu pozostałego po uwzględnieniu wszystkich wydatków, długów, dodatkowych strumieni przychodów i kosztów operacyjnych

  Wyższy — 40,7% ↓

  To samo — 50,0% ↑

  Niższy — 9,3% ↓

  5 - Przegląd zysków + sześć miesięcy - zima 2022

  6. Z sześciu elementów przedstawionych poniżej, jaki jest problem, który zdaniem najbardziej wpłynie na działalność eDiscovery w ciągu najbliższych sześciu miesięcy?

  Wyzwania, które mogą bezpośrednio wpływać na wyniki biznesowe organizacji

  Brak personelu — 35,2% ↑

  Zwiększenie typów danych — 18,5% ↓

  Zwiększenie ilości danych — 18,5% ↑

  Ograniczenia budżetowe — 18,5% ↑

  Bezpieczeństwo danych — 7.4% ↑

  Nieodpowiednia technologia — 1,9% ↓

  6 - Problemy wpływające na wydajność eDiscovery Business — zima 2022

  7. W jakim regionie geograficznym prowadzisz przede wszystkim działalność związaną z ochroną?

  Lokalizacja, z której opierajesz swoje oceny biznesowe

  Ameryka Północna (Stany Zjednoczone) — 87,0% ↑

  Europa (spoza Wielkiej Brytanii) — 7,4% ↑

  Europa (Wielka Brytania) — 3,7% ↓

  Azja/Azja i Pacyfik — 1,9,% ↓

  Ameryka Północna (Kanada) — 0,0% ↓

  Ameryka środkowa/Południowa — 0,0% ↓

  Bliski Wschód/Afryka — 0,0% =

  7 - Respondenci ankietowani według regionu geograficznego - zima 2022

  8. Co najlepiej opisuje Twoją podstawową funkcję w prowadzeniu działalności związanej z Ediscovery-Ediscovery Twojej organizacji?

  Wsparcie prawne/spory sądowe — 79,6% ↑

  Wsparcie biznesowe/biznesowe (wszystkie inne funkcje biznesowe) — 18,5% ↑

  IT/Rozwój produktu — 1,9% ↓

  8 - Respondenci ankietowani według funkcji podstawowej - zima 2022

  9. Co najlepiej opisuje Twój poziom wsparcia w prowadzeniu działalności związanej z Ediscovery-Ediscovery Twojej organizacji?

  Kierownictwo wykonawcze — 53,7% ↑

  Zarządzanie operacyjne — 24.1% ↓

  Wykonanie taktyczne — 22,2% ↑

  9 - Ankietowani według poziomu wsparcia — zima 2022

  Pytania dotyczące trajektorii metryki biznesowej (opcjonalnie)

  10. W jaki sposób można scharakteryzować trajektorię Dni Sprzedaży Dni (DSO) w ostatnim kwartale?

  n=43 Respondenci

  Zwiększenie — 41,9% ↑

  Niefluktuacja — 30,2% ↓

  Zmniejszenie — 7,0% ↓

  Nie wiem — 20,9% ↓

  10 - Trajektoria metryczna eDiscovery Business Metric — Wybitna sprzedaż dniowa - Zima 2022

  11. W jaki sposób scharakteryzowałbyś trajektorię miesięcznego powtarzającego się przychodów (MRR) Twojej organizacji w ostatnim kwartale?

  n=43 Respondenci

  Zwiększenie — 51,2% ↑

  Niefluktuacyjne — 25,6% ↓

  Zmniejszenie — 2,3% ↓

  Nie wiem — 20,9% ↑

  11 - Trajektoria metryczna eDiscovery Business Metric — miesięczne przychody cykliczne — zima 2022

  12. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje podział przychodów organizacji na bazę klientów w ostatnim kwartale?

  n=43 Respondenci

  Zwiększenie — 44,2% ↓

  Niefluktuacja — 37,2% ↑

  Zmniejszenie — 4,7% ↓

  Nie wiem — 14,0% ↓

  12 - Trajektoria metryczna eDiscovery Business Metric — Podział przychodów w całej bazie klientów — zima 2022

  Notatki trendu

  ↑ Zwiększenie od ostatniej ankiety.

  ↓ Zmniejszenie od ostatniej ankiety.

  = Brak zmian w ostatniej ankiecie.

  *Metodologia ankiety została zaktualizowana, aby skoncentrować się na osiągnięciu około 50 odpowiedzi z najmniejszą liczbą wiadomości e-mail wysyłanych do bazy danych ComplexDiscovery. To zaktualizowane podejście ma na celu zminimalizowanie liczby wniosków o uczestnictwo w ankietach, przy jednoczesnym zapewnieniu solidnej liczby odpowiedzi, na podstawie których można ogólnie ocenić nastroje na rynku w obszarach zainteresowania badań.

  Przeszłe wyniki ankiety

  Ankieta jesień 2021 (5 października - 12 października 2021 r.)

  Ankieta na lato 2021 (22 czerwca - 6 lipca, 2021)

  Badanie z wiosny 2021 r. (28 marca — 11 kwietnia 2021 r.)

  Badanie zimowe 2021 (3 stycznia — 12 stycznia 2021 r.)

  Badanie jesienią 2020 r. (21 września - 1 października 2020 r.)

  Badanie „Summer 2020” (26 czerwca - 10 lipca 2020 r.)

  Badanie z wiosny 2020 r. (2 kwietnia — 15 kwietnia 2020 r.)

  Badanie zimowe 2020 (28 grudnia 2019 r. - 11 stycznia 2020 r.)

  Ankieta jesień 2019 (29 września — 17 października 2019 r.)

  Ankieta na lato 2019 (1 lipca - 17 lipca 2019 r.)

  Ankieta z wiosny 2019 (1 kwietnia — 18 kwietnia 2019 r.)

  Ankieta zimowa 2019 (27 grudnia 2018 r. — 10 stycznia 2019 r.)

  Ankieta jesień 2018 (14 października — 26 października 2018 r.)

  Ankieta na lato 2018 (4 lipca — 24 lipca 2018 r.)

  Badanie z wiosny 2018 r. (7 kwietnia — 20 kwietnia 2018 r.)

  Ankieta zimowa 2018 (24 17 grudnia — 15 stycznia 2018 r.)

  Ankieta jesień 2017 (5 października — 17 października 2017 r.)

  Ankieta na lato 2017 (6 lipca — 31 lipca 2017 r.)

  Badanie z wiosny 2017 r. (14 kwietnia — 1 maja 2017 r.)

  Ankieta zimowa 2017 (20 stycznia — 6 lutego 2017 r.)

  Ankieta jesień 2016 (11 października — 1 grudnia 2016 r.)

  Ankieta na lato 2016 (1 sierpnia — 31 sierpnia 2016 r.)

  Badanie z wiosny 2016 r. (1 maja — 31 maja 2016 r.)

  Ankieta zimowa 2016 (15 lutego — 29 lutego 2016 r.)

  13 - Respondenci ankiet (przegląd indywidualny i zbiorczy) - zima 2022

  Źródło: Complex

  A Warning from the FTC: Remediate Log4j Security Vulnerability

  When vulnerabilities are discovered and exploited, it risks a loss or...

  Nowy ekosystem finansowy? Projekt sprawozdania NIST w sprawie cyberbezpieczeństwa dla otwartej bankowości

  This new draft report from NIST on Open Banking describes a...

  Ransomware DAM! Struktura wykrywania, unikania i łagodzenia skutków (DAM) dla oprogramowania typu ransomware

  Ransomware attacks have emerged as a major cybersecurity threat wherein user...

  Ocena i porady: Aktualizacja ENISA dotycząca luki w zabezpieczeniach Log4j

  On December 9th, information about a critical unauthenticated Remote Code Execution...

  Fuzje, przejęcia i inwestycje w dziedzinie eDiscovery w 2021 r.

  Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition,...

  Fuzje, przejęcia i inwestycje w IV kwartale 2021 r.

  From Consilio and Epiq to Driven and Innovative Discovery, the following...

  Empire Technologies Risk Management Group przejmuje GoldMind

  According to Kenya Parrish-Dixon, General Counsel and COO at ETRM Group,...

  Mitratech nabywa ciągłość

  According to Mitratech CEO Mike Williams, “We are excited to expand...

  Ufasz Procesowi? 2021 Zadanie przetwarzania eDiscovery, dane dotyczące wydatków i kosztów

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Rok w przeglądzie? 2021 Punkty danych zlecenia eDiscovery do przeglądu, wydatków i kosztów

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Zbiór eDiscovery Collection 2021: Punkty danych zadań, wydatków i kosztów

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Mashup na rynku eDiscovery: 2021-2026 Omówienie oprogramowania i usług na całym świecie

  From market retraction in 2020 to resurgence in 2021, the worldwide...

  Pięć wspaniałych odczytów na temat cybernetycznych, danych i odkryć prawnych w grudniu 2021 r.

  From CISA cybersecurity guidance to mastering megamatters, the December 2021 edition...

  Pięć wspaniałych odczytów na temat cybernetycznych, danych i odkryć prawnych w listopadzie 2021 r.

  From worldwide eDiscovery market sizing and discovery intelligence to cybersecurity playbooks...

  Pięć świetnych odczytów na temat cybernetycznych, danych i legalnych odkryć w październiku 2021 r.

  From artificial intelligence and predictive coding to eDiscovery business confidence and...

  Pięć świetnych odczytów na temat cybernetycznych, danych i legalnych odkryć za wrzesień 2021 r.

  From countering ransomware to predictive coding and packaged services, the September...

  Przelewy w porządku? Metryki operacyjne eDiscovery zimą 2022

  In the winter of 2021, 43 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

  Ankieta zaufania firmy do zimowego 2022 eDiscovery

  Since January 2016, 2,649 individual responses to twenty-five quarterly eDiscovery Business...

  Wspólne centy? Zagregowany przegląd siedmiu półrocznych badań cenowych w zakresie eDiscovery

  The anonymized aggregate results from seven semi-annual surveys highlight eDiscovery pricing...

  Alternatywne rzeczywistości? Wyniki ankiety na temat cen eDiscovery zima 2022

  Based on the complexity of data and legal discovery, it is...