Pilvistä huomioista? Arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeistus ulkoistamisesta pilvipalvelujen tarjoajille

According to the European Securities and Market Authority (ESMA) Chair, Steven Maijoor, cloud outsourcing can bring benefits to firms and their customers, for example, reduced costs and enhanced operational efficiency and flexibility. Cloud outsourcing also raises important challenges and risks that need to be properly addressed, particularly in relation to data protection and information security. Financial markets participants should be careful that they do not become overly reliant on their cloud services providers. They also need to closely monitor the performance and the security measures of their cloud service provider and make sure that they are able to exit cloud outsourcing arrangements as and when necessary.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Päätoimittajan huomautus: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on riippumaton EU:n viranomainen, joka edistää Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamista parantamalla sijoittajien suojaa ja edistämällä vakaita ja hallituneita rahoitusmarkkinoita. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisi hiljattain pilvipalvelujen ulkoistamista koskevat neuvoa-antavat suuntaviivat osana sijoittajille ja markkinoille aiheutuvien riskien arvioimista. Tässä päivityksessä esitetään arvopaperimarkkinaviranomaisen huomioita rahoitusmarkkinoiden toimijoille pilvipalvelujen tarjoajien ulkoistamisesta. Vaikka tiedot keskittyvät rahoitusmarkkinoihin, ne voivat olla hyödyksi laki-, yritys- ja tietotekniikan ammattilaisille, kun he katsovat pilviään.

Kuulemisasiakirja: Ohjeiden luonnos ulkoistamisesta pilvipalvelujen tarjoajille

Tiivistelmä

Firmat ulkoistavat yhä enemmän pilvipalvelujen tarjoajille. Vaikka pilvipalvelujen ulkoistaminen voi tarjota monia etuja, kuten vähentää kustannuksia ja parantaa toiminnan tehokkuutta ja joustavuutta, se aiheuttaa haasteita tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen liittyen. Keskittymisriski voi syntyä myös siitä, että monet yritykset käyttävät samoja suuria pilvipalvelujen tarjoajia, ja rahoitusvakauden kannalta voi olla kielteisiä tuloksia.

Arvopaperimarkkinaviranomainen havaitsi, että Euroopan komission FinTech-toimintasuunnitelman ja yrityksiltä ja sidosryhmiltä saadun palautteen pohjalta on laadittava ohjeita ulkoistamisesta pilvipalvelujen tarjoajille. Koska pilvipalvelujen ulkoistamiseen liittyvät suurimmat riskit ovat samanlaiset eri aloilla, arvopaperimarkkinaviranomainen on tarkastellut EPV:n ja EVLEV:n viimeaikaisia suuntaviivoja eli ulkoistamisjärjestelyjä koskevia EPV:n suuntaviivoja, joihin on sisällytetty EPV:n suositukset ulkoistamisesta pilvipalvelujen tarjoajille, ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ohjeet ulkoistamisesta pilvipalvelujen tarjoajille.

Asetuksen (EU) N:o 1095/20105, jäljempänä 'arvopaperimarkkinaviranomaista koskeva asetus', 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti tässä asiakirjassa esitetään kuulemista varten luonnos arvopaperimarkkinaviranomaisen suuntaviivoista, jotka koskevat ulkoistamista pilvipalvelujen tarjoajille.

Näiden suuntaviivojen tarkoituksena on antaa ohjeita ulkoistamisvaatimuksista, joita sovelletaan yrityksiin, joissa ne ulkoistavat pilvipalvelujen tarjoajille. Näiden suuntaviivojen tarkoituksena on auttaa yrityksiä tunnistamaan, käsittelemään ja seuraamaan niitä riskejä, joita niiden pilviulkoistamisjärjestelyistä voi aiheutua (ulkoistamispäätöksen tekeminen, pilvipalvelun tarjoajan valitseminen, ulkoistettujen toimintojen seuranta irtautumisstrategioiden tarjoamiseen).

Arvopaperimarkkinaviranomaisen suuntaviivoja ulkoistamisesta pilvipalvelujen tarjoajille (3.6.2020)

EAMV:n kuulemisasiakirja kokonaisuudessaan (PDF)

Arvopaperimarkkinaviranomaisen pilviulkoistamista koskevat suuntaviivat — kesäkuu 2020

Lue alkuperäinen ilmoitus EAMV Consults on Cloud Outsourcing -palvelussa

Ylimääräinen lukeminen

Mielipidekysymys? Euroopan tietosuojavaltuutetun näkemys Euroopan tietostrategiasta

Euroopan tietosuojavaltuutetun ja Euroopan tietosuojavaltuutetun vuosikertomus 2019

Lähde: ComplexDiscovery

Pilvinen liitto? Seuraavan sukupolven pilvi Euroopalle

According to Thierry Breton, Commissioner for the Internal Market, "Europe needs...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Muutoksen kausi? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamus syksyllä 2020

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Aika lisää digitaalisia tasavaltoja? Ottaen huomioon Viro

Since 2005, Estonians have been able to vote online, from anywhere...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Muutoksen kausi? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamus syksyllä 2020

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Jatkuva tapaus, joka koskee budjettirajoitteita eDiscoveryn liiketoiminnassa

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints...

Kirjanpitoa? eDiscoveryn operatiiviset mittarit syksyllä 2020

In the fall of 2020, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Peräsimen piteleminen? Syksyn 2020 eDiscovery Business Luottamuskyselyn

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

DISCO nostaa 60 miljoonaa dollaria

According to the media release, DISCO will use this investment to...

Rampiva ja RYABI Groupin yhdistäminen

According to today's announcement, the RYABI Group merger is Rampiva's first...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q3 2020 -hankkeeseen

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Mitratech hankkii Acuity ELM

According to Mike Williams, CEO of Mitratech, “We came to the...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa elokuulle 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa heinäkuulle 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...