Ottaen huomioon kyberturvallisuuden? Kansallinen kyberturvallisuus käytännössä: uusi käsikirja

“There are several international standards and guidelines for developing the cybersecurity of a single organization, but it is difficult to find comprehensive tools for national governments. This handbook – National Cyber Security in Practice – is designed to fill that gap. The articles, written by seasoned experts, will give the reader an overview of the key elements that underpin the cybersecurity architecture of any country,” highlighted Arvo Ott, Chairman of the Management Board of e-Governance Academy.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Päätoimittajan huomautus: Vuonna 2002 perustettu e-Governance Academy on voittoa tavoittelematon ajatushautomo ja konsulttijärjestö, joka on Viron hallituksen, Open Society Instituten ja Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman yhteinen aloite. Akatemia luo ja siirtää tietoa ja parhaita käytäntöjä digitaalisen muutoksen alalla keskittyen sähköiseen hallintoon, sähköiseen demokratiaan ja kansalliseen kyberturvallisuuteen. Akatemia julkaisee myös kansallisen kyberturvallisuuden käsikirjan, joka tukee kestävien kyberpuolustuksen valmiuksien maailmanlaajuista kehittämistä. Alla on sekä ote että täydellinen kopio äskettäin julkaistusta National Cyber Security in Practice -käsikirjasta tietojen ja oikeudellisten löytöjen ammattilaisten huomioon ottamiseksi kyberturvallisuuden haasteita ajatellessaan.

Ote Epp Maaten ja Toomas Vaks (e-Governance Academy) säveltämästä käsikirjasta

Kansallinen kyberturvallisuus käytännössä

2000-luvun kolmannen vuosikymmenen alkuun mennessä digitaalitalous edustaa merkittävää ja kasvavaa osaa maailmantaloudesta, jonka arvioidaan nousevan 15,5 prosenttiin koko maailman bruttokansantuotteesta. Tietotekniikan kehitys on vaikuttanut kaikkiin talouden ja yhteiskunnan osa-alueisiin, ja jakamistalous ja älykäs maatalous ovat vain muutamia esimerkkejä aloista, joilla tieto- ja viestintätekniikka on saanut aikaan syvällisiä muutoksia. Yli puolet maailman väestöstä käyttää internetiä, ja lähes 45 prosenttia on päivittäisiä sosiaalisen median käyttäjiä. Viestinnän toimintatavan muuttamisen ohella se muuttaa myös yhteiskuntien toimintatapaa. Uusien mahdollisuuksien lisäksi tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen tuo mukanaan uudenlaisia riskejä, joihin on puututtava kansallisella tasolla.

On tärkeää ymmärtää, että kyberturvallisuustapauksia ei voida koskaan täysin estää. Teknologian nopea kehitys ja sen nopeutettu leviäminen lisäävät myös mahdollisuuksia tietoturvahäiriöihin. Siksi vaaratilanteiden ehkäisemisen lisäksi on keskityttävä myös kybersietokykyyn; eli vaaratilanteiden aiheuttamien vahinkojen hallintaan ja vähentämiseen. Tämä edellyttää kahdenlaisia toimia: ensinnäkin ennakoivia toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään vaaratilanteita, ja toiseksi reaktiivisia vahinkojen hallitsemiseksi ja vähentämiseksi.

On tärkeää tunnistaa ja ymmärtää mahdolliset uhat (uhkatiedot) ja näihin uhkiin liittyvät riskit (riskitietoisuus). Tarvitaan myös resursseja vaaratilanteiden havaitsemiseen ja niihin selviytymiseen (vaaratilanteiden hallinta) sekä toimintojen ja resurssien suunnitteluun tapahtumien aiheuttamien vahinkojen hoitamiseen (talteenotto). Tällaisten toimenpiteiden olemassaolo lisää toisaalta kykyä ehkäistä vaaratilanteita lisäämällä kokonaisturvallisuutta ja toisaalta vähentää merkittävästi vaaratilanteiden haittavaikutuksia yhteiskunnalle.

Lue lisää kansallisesta kyberturvallisuudesta käytännön käsikirjasta

Kansallinen kyberturvallisuus käytännössä - käsikirja (PDF)

Kansallinen kyberturvallisuus käytännössä — 2020

Alkuperäinen lähde: E-Governance Academy

Ylimääräinen lukeminen

Kansallinen kyberturvallisuusindeksi (NCSI) e-Governance Academyn (eGa) kautta

Relevantti Ransomeware-skenaario: Kuntien hallitusten ja terveydenhuollon tarjoajien kohdentaminen

Lähde: ComplexDiscovery

Luokitukset, huolenaiheet ja käsitykset: Viitearkkitehtuurit ja esineiden teollinen internet

The expected disruptive developments collectively referred to as the Internet of...

Kysymys hinnoittelusta? Puolivuotisten eDiscovery-hinnoittelukyselyn vastausten käynnissä oleva päivitys

First administered in December of 2018 and conducted four times during...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa toukokuulle 2020

From review market sizing revisions to pandemeconomic pricing, the May 2020...

Ottaen huomioon kyberturvallisuuden? Kansallinen kyberturvallisuus käytännössä: uusi käsikirja

"There are several international standards and guidelines for developing the cybersecurity...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

An eDiscovery Market Size Mashup: 2018-2023 Worldwide Software and Services Overview

The annual eDiscovery Market Size Mashup estimates the combined worldwide eDiscovery...

Kysymys hinnoittelusta? Puolivuotisten eDiscovery-hinnoittelukyselyn vastausten käynnissä oleva päivitys

First administered in December of 2018 and conducted four times during...

Pandemtaloudellinen indikaattori? Kesä 2020 eDiscovery -hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...

COVID-19 rajoitettu? Kuuden kysymyksen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan

In the spring of 2020, 51.2% of respondents viewed budgetary constraints...

Syy tauon? eDiscoveryn operatiiviset mittarit keväällä 2020

In the spring of 2020, 150 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

eDiscoveryn fuusiot, yritysostot ja investoinnit vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana

From HaystackID and Everlaw to Cellebrite and Carbonite, ComplexDiscovery findings, data...

eDiscovery-teknologian tarjoaja Everlaw nostaa 62M dollaria

"Everlaw is changing the way legal teams uncover the truth buried...

OpenText ostaa suojatun tiedonvaihdon ja yhtenäisen viestinnän Leader XMedius

“We welcome XMedius’s customers, strong partner network and employees to OpenText,"...

TCDI saa Trivest Partners -pääomasijoituksen

“We are excited to partner with TCDI and Bill Johnson to...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa toukokuulle 2020

From review market sizing revisions to pandemeconomic pricing, the May 2020...

Viisi suurta lukua eDiscoverystä huhtikuussa 2020

From business confidence to the boom of Zoom, the April 2020...

Viisi suurta lukua tiedonkeruusta ja oikeudellisesta löydöstä maaliskuussa 2020

From business continuity considerations to cybersecurity attacks, the March 2020 edition...

Viisi suurta lukua tiedonkeruusta ja oikeudellisesta löytämisestä helmikuussa 2020

From cyber operations to pricing data points on eDiscovery, the February...