EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to eDiscovery technology solutions as they allow for the deployment of virtualized desktop experiences delivered to end users on demand from remotely hosted locations. While the providers enabling the delivery of these virtualized environments to those in the eDiscovery ecosystem are typically not called out in the descriptions of the solutions they enable, understanding who those providers are is becoming increasingly important for those sourcing eDiscovery solutions for remote users as the underlying attributes and enhancements the providers deliver form the basis for comparing and contrasting the differences in DaaS-delivered capabilities from eDiscovery providers.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Alunperin helmikuussa 2019 julkaistu tilannekatsaus Desktop as a Service (DAAS) -palvelusta on päivitetty vastaamaan uusimpia tietoja, jotka ovat saatavilla tietojen etsinnän ja oikeudellisten etsintöjen ammattilaisille, kun he harkitsevat etätyöntekijöiden käyttöönotoratkaisuja. Tiedot saattavat kiinnostaa erityisesti organisaatioita, jotka haluavat laajentaa työvoimansa hyödyntääkseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tiedot voivat olla erityisen hyödyllisiä myös organisaatioille, jotka valmistautuvat ennakoivasti suojelemaan ja säilyttämään työvoiman terveyttä ja hyvinvointia matkustusrajoitteisten aikojen aikana.

Tilannekuva DAAasista

Kun eDiscovery-palveluita harkitaan etäkäyttäjien keräys-, käsittely- ja tarkistusominaisuuksien toimittamista, Desktop as a Service (DAAS) -palveluntarjoajista tulee tärkeä osa yleistä teknologiaratkaisua, koska ne mahdollistavat virtualisoitujen työpöytäkokemusten käyttöönoton toimitetaan loppukäyttäjille pyynnöstä etäisännöidystä sijainnista. Vaikka näiden virtualisoitujen ympäristöjen toimittamista eDiscovery-ekosysteemin käyttäjille ei yleensä mainita niiden mahdollistamien ratkaisujen kuvauksissa, näiden palveluntarjoajien ymmärtäminen on yhä tärkeämpää niille, jotka hankkivat eDiscovery-ratkaisuja etäkäyttäjät ovat palveluntarjoajien toimittamia perimmäisiä määritteitä ja parannuksia, joiden avulla voidaan vertailla ja verrata eDiscovery-palveluntarjoajien DAAS-toimittamien ominaisuuksien eroja.

DAA-määrittely ja kuvaus [1,2]

Marraskuussa 2019 Market Guide for Desktop as a Service -tutkimusyritys Gartner määrittelee DAAS palvelutarjonnaksi, jossa otetaan käyttöön virtualisoitu työpöytäkokemus, joka toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä etäisännöidystä sijainnista. Sanoi eri tavalla, DAAS voidaan luonnehtia eräänlaisena loppukäyttäjän computing jossa työpöydän esiintymä sijaitsee pilvessä sijaan paikallisessa palvelimessa tai päätepisteen tietokonelaitteessa. DAA on samanlainen kuin Virtual Desktop Infrastructure (VDI), ja tärkein erottava tekijä on se, että DAA:iden tapauksessa infrastruktuuri ei ole yritys eikä yrityksen IT-henkilöstö hallinnoi infrastruktuuria. Sen sijaan kolmannen osapuolen pilvipalvelujen tarjoaja toimittaa sen omassa konesalissaan, ja työpöytäympäristöt toimitetaan loppukäyttäjille pyynnöstä. Lisäksi Gartnerin mukaan DAAS-palveluntarjoajat voidaan yleensä jakaa kahteen luokkaan. Ensimmäinen luokka on ne palveluntarjoajat, jotka sisältävät isännöintialustan osaksi palveluaan, ja toinen luokka ovat ne palveluntarjoajat, jotka sulkevat pois isännöintialustan osana palveluaan.

DAA:n komponentit [3]

Korkean tason näkökulmasta palvelukomponentteja, joita DAA-palveluntarjoajat yhdistävät tarjoamaan tarjontaansa, ovat seuraavat:

Oikeus (Tiedosto, jonka avulla virtuaalinen työpöytä voi käyttää jotain kolmannen osapuolen sovellusta.)

Työpöydän toimitus

Työpöydän kuvantaminen

Lisensointi

Huolto

Verkosto

Palvelimet/tallennus

Laitos isännöinti

VDI-ympäristöissä kaikki nämä komponentit ovat yrityksen IT-organisaation omistuksessa, mutta DAS-ympäristöissä yritys omistaa yleensä vain käyttöoikeuden ja työpöytäkuvakomponentin kolmannen osapuolen pilvipalvelujen tarjoajien kanssa, jotka omistavat työpöydän toimitus- ja käyttöoikeuskomponentit, sekä DAAS-palveluntarjoajan, joka omistaa ylläpito, verkko, palvelin/tallennus ja tilojen isännöintikomponentit. DAAs-palveluntarjoaja yhdistää kaikki tarjontakohtaiset komponentit riippumatta yksittäisten komponenttien omistuksesta asiakkaan tarpeiden tueksi.

DAA-haasteiden [4]

Vaikka DAAS tarjoaa monia etuja VDI-ympäristöihin verrattuna, siihen liittyy haasteita, joihin voi kuulua:

Liiketoiminnan jatkuvuuden haaste

Kokonaiskustannusten laskemisen haaste

Lisensoinnin haaste

Suorituskyvyn haaste

Turvallisuuden haaste

Tallennuskäytön haaste

On tärkeää, että yksilöt arvioivat DAAS-pohjaisia tarjouksia, jotka laajentavat eDiscovery-ominaisuuden etäkäyttäjiin, arvioivat tarjoamansa eDiscovery-ominaisuuden ja arvioivat myös mahdollisia haasteita.

DAA:n edut [5,6]

Keskeisiä etuja, joita organisaatiot ja kommentaattorit jakavat DAA-järjestelmälle:

Parannettu tietoturva

Suurempaa ketteryyttä ja reagointikykyä

Suurempi budjetin ennustettavuus

Parannettu esteettömyys

Parannettu liiketoiminnan jatkuvuus

Parantunut joustavuus ja luotettavuus

Lisääntynyt tuottavuus

Alhaisemmat käyttökustannukset

Vähentyneet pääomamenot

Tiukempi linjaus liiketoiminnan tarpeiden kanssa

Vaikka DAAS-tarjonnan kokonaiskäyttökustannukset voivat vaihdella korkeammasta kuin paikallisen VDI:n kokonaiskäyttökustannukset ovat huomattavasti edullisempia, koska CAPEX-arvo on alentunut ja käyttökustannukset alenevat, DAAS-palveluiden edut tekevät siitä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon eDiscovery-palveluntarjoajille, jotka haluavat laajentaa ja parantaa niiden alustojen kyky etäkäyttäjille.

Esimerkki DAA-palveluntarjoajat [7,8]

Vaikka markkinoilla on nykyään monia DAA-palveluntarjoajia, alla on lyhyt luettelo keskeisistä palveluntarjoajista, joita kannattaa harkita mahdollisina tarjoajina.

Amazonin verkkopalvelut (aws.amazon.com)

Anunta (anuntatech.com)

Citrix (citrix.com)

Cloudalize.com (cloudalize.com)

Cloudjumper.com (cloudjumper.com)

DinCloud (dincloud.com)

Huimaus (dizzion.com)

Vaivaton (vaivaton)

Evolve IP (evolveip.net)

Kivito (deskmate.cloud)

Microsoft (microsoft.com)

MTM-teknologiat (mtm.com)

Nutanix (nutanix.com)

OVH (ovh.com)

Paperitila (paperspace.com)

Tehama (tehama.io)

Tilon (tilon.com)

VirtualBox (virtualbox.org)

VMware (vmware.com)

Työpaja (workspot.com)

Resursseja

[1] Gartner, Inc. (2019). Markkinaopas työpöydälle palveluna. [verkossa] Gartner, Inc. Saatavilla osoitteessa: [Käytetty 26.2.2020].

[2] Stratodesk NoTouch Desktop | VDI, ohut Client, DAAS, IoT. (2018). Mikä on Desktop palveluna (DAAS)? [verkossa] Saatavilla osoitteessa: [Pääsy 26 helmikuu 2020].

[3] Gartner, Market Guide for Desktop a Service.

[4] Bonuccelli, G. (2015). Mikä DAAS on? | DAAS haasteita. [verkossa] Parallels Remote Application Server Blogi - Sovellusten virtualisointi, liikkuvuus ja VDI. Saatavilla osoitteessa: [Käytetty 26.2.2020].

[5] RedCentricPLC.com. (n.d.). 12 Työpöydän edut palveluna. [verkossa] Saatavilla osoitteessa: [Pääsy 26 helmikuu 2020].

[6] DinCloud. (2018). DAAS: Yrityksille annetaan vapaus valita. [verkossa] Saatavilla osoitteessa: [Pääsy 26 helmikuu 2020].

[7] Gartner, Markkinaopas työpöydän palveluna.

[8] G2 Crowd. (2020). Paras Virtual Desktop Infrastructure (VDI) -ohjelmisto 2020. [verkossa] Saatavilla osoitteessa: [Pääsy 26 helmikuu 2020].

Lähde: ComplexDiscovery

eDiscoveryn sulautumat, yritysostot ja investoinnit vuonna 2020

Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition,...

Suhteellisuusteoria hankkii VerQU

According to Relativity CEO Mike Gamson, "It's imperative that the legal...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q4 2020 -hankkeeseen

From Nuix and DISCO to Exterro and AccessData, the following findings,...

DISCO sulkee 100 miljoonan dollarin rahoituskierroksen

According to DISCO CEO Kiwi Camara, “Legaltech is booming now, and...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukua eDiscovery joulukuu 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa marraskuulle 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Vain ajan kysymys? HaysTackid käynnistää uuden palvelun tietomurtojen etsimistä ja tarkastelua varten

According to HaystackID's Chief Innovation Officer and President of Global Investigations,...

Se on Match! Keskittyminen eDiscovery-tarkastelun kokonaiskustannuksiin ja tarkistusoikeus Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

Ennakoivasta havaitsemisesta tietomurron arviointeihin: arkaluonteisten tietojen etsiminen ja poistaminen Asceman avulla

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

Winter 2021 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset

This is the twenty-first quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Orion Nebula
Nebulous Tulos? Talven 2021 eDiscovery -liiketoiminnan luottamuskysely

The eDiscovery Business Confidence Survey is a nonscientific quarterly survey designed...

Yläviisikko? Yhteenlaskettu yleiskatsaus viiteen puolivuotiseen eDiscovery-hinnoittelututkimukseen

As we are in the midst of a pandemic that has...

Tasapainotus relevanssi ja todellisuus? Winter 2021 eDiscovery Hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...