EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to eDiscovery technology solutions as they allow for the deployment of virtualized desktop experiences delivered to end users on demand from remotely hosted locations. While the providers enabling the delivery of these virtualized environments to those in the eDiscovery ecosystem are typically not called out in the descriptions of the solutions they enable, understanding who those providers are is becoming increasingly important for those sourcing eDiscovery solutions for remote users as the underlying attributes and enhancements the providers deliver form the basis for comparing and contrasting the differences in DaaS-delivered capabilities from eDiscovery providers.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Alunperin helmikuussa 2019 julkaistu tilannekatsaus Desktop as a Service (DAAS) -palvelusta on päivitetty vastaamaan uusimpia tietoja, jotka ovat saatavilla tietojen etsinnän ja oikeudellisten etsintöjen ammattilaisille, kun he harkitsevat etätyöntekijöiden käyttöönotoratkaisuja. Tiedot saattavat kiinnostaa erityisesti organisaatioita, jotka haluavat laajentaa työvoimansa hyödyntääkseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tiedot voivat olla erityisen hyödyllisiä myös organisaatioille, jotka valmistautuvat ennakoivasti suojelemaan ja säilyttämään työvoiman terveyttä ja hyvinvointia matkustusrajoitteisten aikojen aikana.

Tilannekuva DAAasista

Kun eDiscovery-palveluita harkitaan etäkäyttäjien keräys-, käsittely- ja tarkistusominaisuuksien toimittamista, Desktop as a Service (DAAS) -palveluntarjoajista tulee tärkeä osa yleistä teknologiaratkaisua, koska ne mahdollistavat virtualisoitujen työpöytäkokemusten käyttöönoton toimitetaan loppukäyttäjille pyynnöstä etäisännöidystä sijainnista. Vaikka näiden virtualisoitujen ympäristöjen toimittamista eDiscovery-ekosysteemin käyttäjille ei yleensä mainita niiden mahdollistamien ratkaisujen kuvauksissa, näiden palveluntarjoajien ymmärtäminen on yhä tärkeämpää niille, jotka hankkivat eDiscovery-ratkaisuja etäkäyttäjät ovat palveluntarjoajien toimittamia perimmäisiä määritteitä ja parannuksia, joiden avulla voidaan vertailla ja verrata eDiscovery-palveluntarjoajien DAAS-toimittamien ominaisuuksien eroja.

DAA-määrittely ja kuvaus [1,2]

Marraskuussa 2019 Market Guide for Desktop as a Service -tutkimusyritys Gartner määrittelee DAAS palvelutarjonnaksi, jossa otetaan käyttöön virtualisoitu työpöytäkokemus, joka toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä etäisännöidystä sijainnista. Sanoi eri tavalla, DAAS voidaan luonnehtia eräänlaisena loppukäyttäjän computing jossa työpöydän esiintymä sijaitsee pilvessä sijaan paikallisessa palvelimessa tai päätepisteen tietokonelaitteessa. DAA on samanlainen kuin Virtual Desktop Infrastructure (VDI), ja tärkein erottava tekijä on se, että DAA:iden tapauksessa infrastruktuuri ei ole yritys eikä yrityksen IT-henkilöstö hallinnoi infrastruktuuria. Sen sijaan kolmannen osapuolen pilvipalvelujen tarjoaja toimittaa sen omassa konesalissaan, ja työpöytäympäristöt toimitetaan loppukäyttäjille pyynnöstä. Lisäksi Gartnerin mukaan DAAS-palveluntarjoajat voidaan yleensä jakaa kahteen luokkaan. Ensimmäinen luokka on ne palveluntarjoajat, jotka sisältävät isännöintialustan osaksi palveluaan, ja toinen luokka ovat ne palveluntarjoajat, jotka sulkevat pois isännöintialustan osana palveluaan.

DAA:n komponentit [3]

Korkean tason näkökulmasta palvelukomponentteja, joita DAA-palveluntarjoajat yhdistävät tarjoamaan tarjontaansa, ovat seuraavat:

Oikeus (Tiedosto, jonka avulla virtuaalinen työpöytä voi käyttää jotain kolmannen osapuolen sovellusta.)

Työpöydän toimitus

Työpöydän kuvantaminen

Lisensointi

Huolto

Verkosto

Palvelimet/tallennus

Laitos isännöinti

VDI-ympäristöissä kaikki nämä komponentit ovat yrityksen IT-organisaation omistuksessa, mutta DAS-ympäristöissä yritys omistaa yleensä vain käyttöoikeuden ja työpöytäkuvakomponentin kolmannen osapuolen pilvipalvelujen tarjoajien kanssa, jotka omistavat työpöydän toimitus- ja käyttöoikeuskomponentit, sekä DAAS-palveluntarjoajan, joka omistaa ylläpito, verkko, palvelin/tallennus ja tilojen isännöintikomponentit. DAAs-palveluntarjoaja yhdistää kaikki tarjontakohtaiset komponentit riippumatta yksittäisten komponenttien omistuksesta asiakkaan tarpeiden tueksi.

DAA-haasteiden [4]

Vaikka DAAS tarjoaa monia etuja VDI-ympäristöihin verrattuna, siihen liittyy haasteita, joihin voi kuulua:

Liiketoiminnan jatkuvuuden haaste

Kokonaiskustannusten laskemisen haaste

Lisensoinnin haaste

Suorituskyvyn haaste

Turvallisuuden haaste

Tallennuskäytön haaste

On tärkeää, että yksilöt arvioivat DAAS-pohjaisia tarjouksia, jotka laajentavat eDiscovery-ominaisuuden etäkäyttäjiin, arvioivat tarjoamansa eDiscovery-ominaisuuden ja arvioivat myös mahdollisia haasteita.

DAA:n edut [5,6]

Keskeisiä etuja, joita organisaatiot ja kommentaattorit jakavat DAA-järjestelmälle:

Parannettu tietoturva

Suurempaa ketteryyttä ja reagointikykyä

Suurempi budjetin ennustettavuus

Parannettu esteettömyys

Parannettu liiketoiminnan jatkuvuus

Parantunut joustavuus ja luotettavuus

Lisääntynyt tuottavuus

Alhaisemmat käyttökustannukset

Vähentyneet pääomamenot

Tiukempi linjaus liiketoiminnan tarpeiden kanssa

Vaikka DAAS-tarjonnan kokonaiskäyttökustannukset voivat vaihdella korkeammasta kuin paikallisen VDI:n kokonaiskäyttökustannukset ovat huomattavasti edullisempia, koska CAPEX-arvo on alentunut ja käyttökustannukset alenevat, DAAS-palveluiden edut tekevät siitä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon eDiscovery-palveluntarjoajille, jotka haluavat laajentaa ja parantaa niiden alustojen kyky etäkäyttäjille.

Esimerkki DAA-palveluntarjoajat [7,8]

Vaikka markkinoilla on nykyään monia DAA-palveluntarjoajia, alla on lyhyt luettelo keskeisistä palveluntarjoajista, joita kannattaa harkita mahdollisina tarjoajina.

Amazonin verkkopalvelut (aws.amazon.com)

Anunta (anuntatech.com)

Citrix (citrix.com)

Cloudalize.com (cloudalize.com)

Cloudjumper.com (cloudjumper.com)

DinCloud (dincloud.com)

Huimaus (dizzion.com)

Vaivaton (vaivaton)

Evolve IP (evolveip.net)

Kivito (deskmate.cloud)

Microsoft (microsoft.com)

MTM-teknologiat (mtm.com)

Nutanix (nutanix.com)

OVH (ovh.com)

Paperitila (paperspace.com)

Tehama (tehama.io)

Tilon (tilon.com)

VirtualBox (virtualbox.org)

VMware (vmware.com)

Työpaja (workspot.com)

Resursseja

[1] Gartner, Inc. (2019). Markkinaopas työpöydälle palveluna. [verkossa] Gartner, Inc. Saatavilla osoitteessa: [Käytetty 26.2.2020].

[2] Stratodesk NoTouch Desktop | VDI, ohut Client, DAAS, IoT. (2018). Mikä on Desktop palveluna (DAAS)? [verkossa] Saatavilla osoitteessa: [Pääsy 26 helmikuu 2020].

[3] Gartner, Market Guide for Desktop a Service.

[4] Bonuccelli, G. (2015). Mikä DAAS on? | DAAS haasteita. [verkossa] Parallels Remote Application Server Blogi - Sovellusten virtualisointi, liikkuvuus ja VDI. Saatavilla osoitteessa: [Käytetty 26.2.2020].

[5] RedCentricPLC.com. (n.d.). 12 Työpöydän edut palveluna. [verkossa] Saatavilla osoitteessa: [Pääsy 26 helmikuu 2020].

[6] DinCloud. (2018). DAAS: Yrityksille annetaan vapaus valita. [verkossa] Saatavilla osoitteessa: [Pääsy 26 helmikuu 2020].

[7] Gartner, Markkinaopas työpöydän palveluna.

[8] G2 Crowd. (2020). Paras Virtual Desktop Infrastructure (VDI) -ohjelmisto 2020. [verkossa] Saatavilla osoitteessa: [Pääsy 26 helmikuu 2020].

Lähde: ComplexDiscovery

eDiscovery lomakauden alas? Macquarie valmistelee Nuixia listautumisantaan

According to John Beveridge, writing for Small Caps, Macquarie holds a...

Yhteistyötä tekevä kyberpuolustus: Yhdysvaltain armeija ja Viro allekirjoittavat historiallisen sopimuksen

“Estonia is a cyber country of excellence with a robust cyber...

Juhlava vai restive? Syksyn 2020 eDiscoveryn yritysluottamuskysely

Since January 2016, 2,189 individual responses to nineteen quarterly eDiscovery Business...

Blue-Sueded? Considerations for Decision Making

While an understanding of decisions from definitions and elements to cornerstones...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Juhlava vai restive? Syksyn 2020 eDiscoveryn yritysluottamuskysely

Since January 2016, 2,189 individual responses to nineteen quarterly eDiscovery Business...

Laajemman verkon valaminen? Ennakoiva koodausteknologia ja protokollat -tutkimus — Syksyn 2020 tulokset

The Predictive Coding Technologies and Protocols Survey is a non-scientific semi-annual...

Liiketoiminta epätavallisena? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta kesällä 2020

Based on the aggregate results of nineteen past eDiscovery Business Confidence...

Kasvava huolenaihe? Talousarviorajoitukset ja eDiscoveryn liiketoiminta

In the summer of 2020, 56% of respondents viewed budgetary constraints...

eDiscovery lomakauden alas? Macquarie valmistelee Nuixia listautumisantaan

According to John Beveridge, writing for Small Caps, Macquarie holds a...

ayfie hankkia Haive

According to Johannes Stiehler, CEO of ayfie Group AS, “This acquisition...

Innovatiivinen Discovery ja Integro yhdistää

“Integro and Innovative Discovery’s services and solutions are highly complementary. Our...

Ohjelmiston kasvukumppanit tekevät enemmistön investointeja Venio Systemsin

According to the press announcement, industry analysts have enthusiastically supported this...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa elokuulle 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa heinäkuulle 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa kesäkuulle 2020

From collection market size updates to cloud outsourcing guidelines, the June...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa toukokuulle 2020

From review market sizing revisions to pandemeconomic pricing, the May 2020...