Remote eDiscovery inschakelen? Een momentopname van DaaS

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to eDiscovery technology solutions as they allow for the deployment of virtualized desktop experiences delivered to end users on demand from remotely hosted locations. While the providers enabling the delivery of these virtualized environments to those in the eDiscovery ecosystem are typically not called out in the descriptions of the solutions they enable, understanding who those providers are is becoming increasingly important for those sourcing eDiscovery solutions for remote users as the underlying attributes and enhancements the providers deliver form the basis for comparing and contrasting the differences in DaaS-delivered capabilities from eDiscovery providers.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Bij het overwegen van eDiscovery-services ter ondersteuning van de levering van verzamel-, verwerkings- en reviewmogelijkheden aan externe gebruikers, leveren Desktop as a Service (DaaS) providers belangrijke bijdragen aan de algehele technologie-oplossing omdat ze de implementatie van gevirtualiseerde desktopervaringen mogelijk maken geleverd aan eindgebruikers op aanvraag vanaf op afstand gehoste locaties. Hoewel de aanbieders die de levering van deze gevirtualiseerde omgevingen aan degenen in het eDiscovery ecosysteem mogelijk maken, meestal niet worden genoemd in de beschrijvingen van de oplossingen die ze mogelijk maken, wordt het begrijpen van wie die aanbieders zijn steeds belangrijker voor degenen die eDiscovery oplossingen voor externe gebruikers als de onderliggende kenmerken en verbeteringen die de providers leveren, vormen de basis voor het vergelijken en contrasteren van de verschillen in door DAAS geleverde mogelijkheden van eDiscovery providers.

DaaS definiëren en beschrijven [1,2]

In zijn Marktgids voor Desktop as a Service van juni 2018 definieert het onderzoeksbureau Gartner DaaS als een serviceaanbod dat een gevirtualiseerde desktopervaring implementeert, geleverd aan een klant op verzoek vanaf een extern gehoste locatie. Op een andere manier gezegd, kunnen DaaS worden gekarakteriseerd als een vorm van end-user computing waarbij de desktopinstantie zich in de cloud bevindt in plaats van op een on-premise server of op een endpoint computerapparaat. DaaS is vergelijkbaar met Virtual Desktop Infrastructure (VDI), waarbij de belangrijkste onderscheidende factor is dat in het geval van DaaS de infrastructuur niet door het bedrijf wordt ondergebracht en niet door het IT-personeel van het bedrijf wordt beheerd. In plaats daarvan wordt het aangeboden off-site, door een externe cloudserviceprovider in hun eigen datacenter en worden de desktopomgevingen op aanvraag aan eindgebruikers geleverd. Bovendien kunnen DaaS-providers volgens Gartner doorgaans worden onderverdeeld in twee categorieën. De eerste categorie is die providers die het hostingplatform opnemen als onderdeel van hun service en de tweede categorie zijn die providers die het hostingplatform uitsluiten als onderdeel van hun service.

Onderdelen van DaaS [3]

Vanuit een oogpunt van hoog niveau omvatten de servicecomponenten die door DaaS-providers worden gecombineerd om hun aanbod te leveren:

Rechten (Een bestand waarmee een virtueel bureaublad een toepassing van derden kan gebruiken.)

Desktop Levering

Desktop Imaging

Licenties

Onderhoud

Netwerk

Servers/Opslag

Facility Hosting

Hoewel in VDI-omgevingen al deze componenten eigendom zijn van de IT-organisatie van een bedrijf, is het bedrijf in DaaS-omgevingen meestal alleen eigenaar van het rechten- en desktopimagingonderdeel met externe cloudproviders die eigenaar zijn van de desktopleverings- en licentiecomponenten, en de DaaS-provider die eigenaar is van onderdelen voor onderhoud, netwerk, server/opslag en facility hosting. De DaaS-provider combineert alle aanbiedingspecifieke componenten, ongeacht het eigenaarschap van afzonderlijke componenten, zoals vereist om de behoeften van de klant te ondersteunen.

Uitdagingen van DaaS [4]

Hoewel DaaS veel voordelen biedt ten opzichte van VDI-omgevingen, komen deze uitdagingen met zich mee, waaronder:

Uitdaging van bedrijfscontinuïteit

Uitdaging bij het berekenen van de totale kosten

Uitdaging van licenties

Uitdaging van prestaties

Uitdaging van veiligheid

Uitdaging van toegang tot opslag

Het is belangrijk dat individuen die DAAS-aanbiedingen evalueren die eDiscovery-mogelijkheden uitbreiden naar externe gebruikers, niet alleen volledig evalueren voor de eDiscovery-mogelijkheid die het aanbod mogelijk maakt, maar ook evalueren voor de mogelijke uitdagingen die zij kunnen introduceren.

Voordelen van DaaS [5,6]

Belangrijke voordelen die organisaties en commentatoren op DaaS delen, zijn:

Verbeterde beveiliging

Grotere behendigheid en reactievermogen

Grotere voorspelbaarheid van het budget

Verbeterde toegankelijkheid

Verbeterde bedrijfscontinuïteit

Verhoogde veerkracht en betrouwbaarheid

Verhoogde productiviteit

Lagere exploitatiekosten

Verlaagde investeringsuitgaven

Strengere afstemming met zakelijke behoeften

Hoewel de totale eigendomskosten van DaaS-aanbiedingen kunnen variëren van hoger zijn dan die van on-premise VDI tot aanzienlijk goedkoper op basis van lagere CAPEX en lagere bedrijfskosten, maken de voordelen van DaaS het een steeds aantrekkelijker optie voor eDiscovery providers die willen uitbreiden en verbeteren de mogelijkheid van hun platforms voor externe gebruikers.

Voorbeeld DaaS-providers [7,8]

Hoewel er tegenwoordig veel DaaS-providers op de markt zijn, vindt u hieronder een korte lijst van belangrijke providers die het overwegen waard zijn als potentiële aanbieders voor het aanbieden van enablers.

Amazon Web Services (aws.amazon.com)

Citrix (citrix.com)

Cloudalize (cloudalize.com)

WinCloud (dincloud.com)

Dizzion (dizzion.com)

Evolve IP (evolveip.net)

MTM Technologies (mtm.com)

OVH (ovh.com)

Paperruimte (paperspace.com)

VMware (vmware.com)

Middelen

[1] Gartner, Inc. (2018). Marktgids voor Desktop as a Service. [online] Gartner, Inc. Beschikbaar op: [Toegang tot 3 februari 2019].

[2] Stratodesk NoTouch Desktop | VDI, Thin Client, DaaS, IoT. (2018). Wat is Desktop as a Service (DaaS)? [online] Beschikbaar op: [Toegang tot 3 februari 2019].

[3] Gartner, Market Guide for Desktop as a Service.

[4] Bonuccelli, G. (2015). Wat is DaaS? | DaaS-uitdagingen. [online] Parallels Remote Application Server Blog - Virtualisatie van toepassingen, mobiliteit en VDI. Beschikbaar op: [Toegang tot 3 februari 2019].

[5] Redcentricplc.com. (n.d.). 12 Voordelen van Desktop as a Service. [online] Beschikbaar op: [Toegang tot 3 februari 2019].

[6] DinCloud. (2018). DaaS: Bedrijven de vrijheid geven om te kiezen. [online] Beschikbaar op: [Toegang tot 3 februari 2019].

[7] Gartner, Market Guide for Desktop as a Service.

[8] G2 Crowd. (2019). Beste Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Software in 2019. [online] Beschikbaar op: [Toegang tot 3 februari 2019].

Bron: ComplexDiscovery

Eerste juridische verwerft Redpoint Technologies van eDiscovery Provider

According to Alex Martinez, CEO of First Legal, “Both First Legal...

Veristar verwerft Planetgegevens

According to Veristar company founder, CEO, and president Rick Avers, “We...

Questel verwerft DoeleGal

doeLEGAL today announced that it has been acquired by intellectual property...

Volg je het geld? Mike Bryant biedt een SOLID blik op de fusie en overname van juridische technologie

From seed and venture capital investments to private equity and Special...

A New Era in eDiscovery? Framing Market Growth Through the Lens of Six Eras

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

Een eDiscovery Market Size Mashup: 2020-2025 Wereldwijd overzicht van software en services

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

De basislijn resetten? EDiscovery Marktgrootte aanpassingen voor 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Thuis of weg? eDiscovery Collection Market Overwegingen voor afmetingen en prijzen

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor februari 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor januari 2021

From eDiscovery business confidence and operational metrics to merger and acquisition...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor december 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor november 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

HayStackID herkend in IDC MarketScape voor eDiscovery Services

According to HaystackID CEO Hal Brooks, “We are proud to once...

Een generatieweergave van externe beveiliging? HayStackID™ brengt 3.0 beveiligingsverbeteringen uit om technologie te beoordelen

According to HaystackID's Senior Vice President and General Manager for Review...

Slechts een kwestie van tijd? HayStackID lanceert nieuwe service voor detectie en beoordeling van datalekken

According to HaystackID's Chief Innovation Officer and President of Global Investigations,...

Het is een Match! Focus op de totale kosten van eDiscovery Review met ReviewRight Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

Koud weer Catch? Onderzoek naar voorspellende coderingstechnologieën en protocollen — Resultaten voorjaar 2021

The Predictive Coding Technologies and Protocols Survey is a non-scientific semi-annual...

Kom je uit het bos? Achttien observaties over eDiscovery Bedrijfsvertrouwen in de winter van 2021

In the winter of 2021, 85.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Problemen die van invloed zijn op de bedrijfsprestaties van eDiscovery: een overzicht

In the winter of 2021, 43.3% of respondents viewed budgetary constraints...

Niet zo uitmuntend? Operationele statistieken van eDiscovery in de winter van 2021

In the winter of 2021, eDiscovery Business Confidence Survey more...