Peräsimen piteleminen? Syksyn 2020 eDiscovery Business Luottamuskyselyn

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by ComplexDiscovery. It is also the third time the survey has been conducted during the current pandemic. The COVID-19 pandemic continues to alter life as we know it. It also continues to alter the business landscape of everyone in the eDiscovery ecosystem. 2,272 individual responses have been received from legal, business, and technology professionals across the eDiscovery ecosystem since the inception of the survey. 83 respondents shared their opinions as part of the most recent survey.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: The eDiscovery Business Luottamus Survey on ei-tieteellinen neljännesvuosittainen tutkimus, joka jakaa tietoa eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien henkilöiden liiketoiminnan luottamuksesta. Kysely koostuu yhdeksästä keskeisestä kysymyksestä, jotka liittyvät eDiscovery-tuotteiden ja -palveluiden luomiseen, toimitukseen ja kulutukseen. Lisäksi kysely sisältää kolme valinnaista kysymystä, jotka kohdistuivat liiketoiminnan operatiivisiin mittareihin avoinna olevien päivien myyntiä (jakeluverkonhaltija), kuukausittaisiin toistuviin tuloihin (MRR) ja asiakkaiden tulojen jakamiseen. Kysely on annettu kahdennenkymmenennen kerran syksyllä 2020, ja se on tehty kolme kertaa nykyisen COVID-19-kriisin aikana.

Syksyn 2020 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset

Syksyn 2020 kyselyvastejakso aloitettiin 21. syyskuuta 2020, ja se jatkui 1. lokakuuta 2020 saakka. Tämän neljänneksen kyselyssä vastausprosentti oli vankka, kun 83 eDiscoveryn ammattilaista jakoi mielipiteensä eDiscoveryn liiketoiminnasta.

Yksittäiset vastaukset kyselyyn ovat luottamuksellisia, mutta yhteenlasketut ja suodattamattomat tulokset julkaistaan korostamaan osallistujien luottamusta taloudellisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat eDiscovery-tuotteiden ja -palvelujen luomiseen, toimitukseen ja kulutukseen syksyllä 2020. Nämä tulokset voivat olla hyödyllisiä oikeudellisille, tietotekniikalle ja liike-elämän ammattilaisille, jotka pyrkivät ymmärtämään paremmin nykyisiä ja mahdollisia tulevia liiketoimintaolosuhteita kyselyn osallistujien jakamana.

Liiketoiminnan luottamuskysymykset (pakollinen)

n = 83 Vastaajaa

1. Mikä seuraavista segmenteistä kuvaa parhaiten liiketoimintaasi eDiscoveryssa?

Osa eDiscovery-ekosysteemiä, jossa organisaatiosi asuu

Asianajotoimisto — 37,3% (kesästä 2020 alkaen)

Ohjelmistojen tai palvelujen tarjoaja — 25,3% (Kesästä 2020 alkaen)

Konsultointi — 14,5% (Down alkaen Summer 2020)

Oyj — 12,0% (Sama kuin kesä 2020)

Muu — 6,0% (kesästä 2020 alkaen)

Valtion yksikkö — 3,6% (alas kesästä 2020)

Media/tutkimusorganisaatio — 1,2% (kesästä 2020 alkaen)

1-Kyselyvastaajat-organisaatiokohtainen segmentti-syksy-2020

2. Miten arvostelisit eDiscoveryn nykyiset yleiset liiketoimintaedellytykset segmentissäsi?

Subjektiivinen tunne liiketoiminnan suorituskyvystä verrattuna liiketoiminnan odotuksiin

Hyvä — 38,6% (Down alkaen Summer 2020)

Normaali — 38,6% (kesästä 2020 alkaen)

Huono — 22,9% (Down alkaen Summer 2020)

2-Nyky-Yritys-Climate-Overview-Fall-2020

3. Mitenkähän liiketoimintaedellytykset ovat segmentissäsi puolen vuoden päästä?

Subjektiivinen tunne liiketoiminnan suorituskyvystä verrattuna liiketoiminnan odotuksiin

Parempi — 48,2% (Ylös kesästä 2020)

Sama — 41,0% (Alkaa kesällä 2020)

Huonompi — 10,8% (kesästä 2020 alkaen)

3-Business-Climate-Yleiskatsaus+kuuden kuukauden syksy-2020

4. Miten arvasit, että eDiscovery-ekosysteemin tuotto on kuuden kuukauden päästä?

Tulot ovat tuloja, jotka saadaan eDiscovery-liittyvästä liiketoiminnasta

Korkeampi — 42,2% (kesästä 2020 alkaen)

Sama — 44,6% (alas kesästä 2020)

Alempi — 13,3% (kesästä 2020 alkaen)

4-Revenue-Yleiskatsaus+kuuden kuukauden syksy-2020

5. Miten arvasit voitot eDiscoveryn ekosysteemin segmentissä ovat kuuden kuukauden päästä?

Voitto on jäljellä olevien tulojen määrä kaikkien kulujen, velkojen, lisätulovirtojen ja toimintakustannusten kirjanpidon jälkeen

Korkeampi — 36,1% (kesästä 2020 alkaen)

Sama — 47,0% (Down alkaen Summer 2020)

Alempi — 16,9% (alas kesästä 2020)

5-Profits-Yleiskatsaus+kuuden kuukauden syksy-2020

6. Mikä on kysymys alla esitetyistä kuudesta asiasta, jonka koet vaikuttavan eniten eDiscoveryn liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana?

Haasteita, jotka voivat vaikuttaa suoraan organisaatiosi liiketoiminnan suorituskykyyn

Budjettirajoitteet — 49,4% (kesästä 2020 alkaen)

Yhä useammat tietotyypit — 18,1% (kesästä 2020 alkaen)

Lisääntyvä tietomäärä — 12,0% (kesästä 2020 alkaen)

Henkilöstön puute — 8,4% (kesästä 2020 alkaen)

Tietoturva — 7,2% (kesästä 2020 alkaen)

Riittämätön teknologia — 4,8% (kesästä 2020 alkaen)

6-kysymykset-Vaikutus-ediscovery-liiketoiminta-suorituskyky-syksy-2020

7. Millä maantieteellisellä alueella harjoitat ensisijaisesti eDiscoveryyn liittyvää liiketoimintaa?

Sijainti, josta perustat yrityksesi arviointeja

Pohjois-Amerikka (Yhdysvallat) — 81,9% (Down alkaen Summer 2020)

Pohjois-Amerikka (Kanada) — 6,0% (Sama kuin kesä 2020)

Eurooppa (muu kuin Yhdistynyt kuningaskunta) — 6,0% (kesästä 2020 alkaen)

Eurooppa (Yhdistynyt kuningaskunta) — 2,4% (alas kesästä 2020)

Aasian ja Aasian Tyynenmeren alue — 2,4% (kesästä 2020 alkaen)

Lähi-idän/Afrikka — 1,2% (kesästä 2020 alkaen)

Keski/Etelä-Amerikka — 0,0% (Down from Summer 2020)

7-Kyselyvastaajat - Maantieteellis-alue-syksy-2020

8. Mikä kuvaa parhaiten ensisijaista toimintoasi organisaatiosi eDiscovery-liiketoiminnan harjoittamisessa?

Laillisuus/riita-asioiden tuki — 77,1% (Alkaa kesästä 2020)

Yritys- ja yritystuki (kaikki muut liiketoimintatoiminnot) — 16,9% (kesästä 2020 alkaen)

IT/tuotekehitys — 6,0% (kesästä 2020 alkaen)

8-Kyselyvastaajat - Ensisijaisen toimintokohta-Fall-2020

9. Mikä kuvaa parhaiten tukitasosi organisaatiosi eDiscovery-liiketoiminnan harjoittamisessa?

Operatiivinen johtaminen — 25,3% (Kesästä 2020 alkaen)

Taktinen toteutus — 39,8% (alas kesästä 2020)

Executive Leadership — 34,9% (kesästä 2020 alkaen)

9-Kyselyvastaajat — tuen taso-syksy-2020

Liiketoiminnan metristen liikeradan kysymykset (valinnainen)

10. Miten kuvailisit organisaatiosi Days Sales Outstanding (DSO) kehityskaaria viimeisen vuosineljänneksen aikana?

n=73 Vastaajat

Kasvava — 21,9% (kesästä 2020 alkaen)

Vaihtelematon — 26,0% (kesästä 2020 alkaen)

Väheneminen — 12,3% (Alkaa kesästä 2020)

Do Not Know — 39,7% (Ylös kesästä 2020)

10-Ediscovery-Yritys-Metric-Tray-Days-Sales-Outstanding-Fall-2020

11. Miten kuvailisit organisaatiosi kuukausittaisen toistuvien tulojen (MRR) kehityskaaria viimeisellä neljänneksellä?

n=74 Vastaajat

Kasvava — 23,0% (Alkaa kesästä 2020)

Vaihtelematon — 20,3% (Ylös kesästä 2020)

Vähentää — 18,9% (Down From Summer 2020)

Do Not Know — 37,8% (Ylös kesästä 2020)

11-Ediscovery-Business Metric-Tra-Kuukausi-toistuva-Revenue-Fall-2020

12. Mikä seuraavista lausunnoista kuvaa parhaiten organisaatiosi tulojen jakamista asiakaskunnan kesken viimeisen vuosineljänneksen aikana?

n=74 Vastaajat

Kasvava — 23,0% (kesästä 2020 alkaen)

Vaihtelematon — 27,0% (Sama kuin kesä 2020)

Väheneminen — 20,3% (kesästä 2020 alkaen)

Älä tiedä — 29,7% (Down alkaen Summer 2020)

12-Ediscovery-Yritys-Metric-Tray-tuoton jako-Across-asiakas-Base-Fall-2020

Aiemmat kyselyn tulokset

Kesä 2020 -kysely (26. kesäkuuta — 10. heinäkuuta 2020)

Kevään 2020 -kysely (2. huhtikuuta — 15. huhtikuuta 2020)

Talvi 2020 -kysely (28. joulukuuta 2019 - 11. tammikuuta 2020)

Syksyn 2019 kysely (29. syyskuuta — 17. lokakuuta 2019)

Kesän 2019 kysely (1. heinäkuuta — 17. heinäkuuta 2019)

Kevään 2019 kysely (1. huhtikuuta — 18. huhtikuuta 2019)

Talven 2019 kysely (27. joulukuuta 2018 — 10. tammikuuta 2019)

Syksyn 2018 kysely (14. lokakuuta — 26. lokakuuta 2018)

Kesän 2018 kysely (4. heinäkuuta — 24. heinäkuuta 2018)

Kevään 2018 kysely (7. huhtikuuta — 20. huhtikuuta 2018)

Talvi 2018 -kysely (24. joulukuuta 17.—15. tammikuuta 2018)

Syksyn 2017 kysely (5. lokakuuta — 17. lokakuuta 2017)

Kesän 2017 kysely (6. heinäkuuta — 31. heinäkuuta 2017)

Kevään 2017 kysely (14. huhtikuuta — 1. toukokuuta 2017)

Talvi 2017 -kysely (20. tammikuuta — 6. helmikuuta 2017)

Syksyn 2016 kysely (11. lokakuuta — 1. joulukuuta 2016)

Kesän 2016 kysely (1.8.—31.8.2016)

Kevään 2016 kysely (1.5.—31.5.2016)

Talvi 2016 -kysely (15. helmikuuta — 29. helmikuuta 2016)

Lähde: Complex Discover

Ennakoivasta havaitsemisesta tietomurron arviointeihin: arkaluonteisten tietojen etsiminen ja poistaminen Asceman avulla

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Uutta NIST:stä: Kyberturvallisuuden ja yritysriskien hallinnan integrointi (ERM)

NIST has released NISTIR 8286, Integrating Cybersecurity and Enterprise Risk Management...

Pilvinen liitto? Seuraavan sukupolven pilvi Euroopalle

According to Thierry Breton, Commissioner for the Internal Market, "Europe needs...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

Muutoksen kausi? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamus syksyllä 2020

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Jatkuva tapaus, joka koskee budjettirajoitteita eDiscoveryn liiketoiminnassa

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints...

Kirjanpitoa? eDiscoveryn operatiiviset mittarit syksyllä 2020

In the fall of 2020, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Peräsimen piteleminen? Syksyn 2020 eDiscovery Business Luottamuskyselyn

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

DISCO nostaa 60 miljoonaa dollaria

According to the media release, DISCO will use this investment to...

Rampiva ja RYABI Groupin yhdistäminen

According to today's announcement, the RYABI Group merger is Rampiva's first...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q3 2020 -hankkeeseen

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Mitratech hankkii Acuity ELM

According to Mike Williams, CEO of Mitratech, “We came to the...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa elokuulle 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa heinäkuulle 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...