Geluk van de Ieren? Datalek Trends uit het eerste jaar van de GDPR (Data Protection Commission Ireland)

In this recently published information note (October 2019), the Data Protection Commission (DPC) Ireland shares country-specific statistics and trends related to data breach notifications during the first year of GDPR.

en flag
nl flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
es flag

Noot van de redacteur: De Data Protection Commission (DPC) is de Ierse toezichthoudende autoriteit voor de General Data Protection Regulation (GDPR). Het heeft ook functies en bevoegdheden in verband met andere kritieke regelgevingskaders, waaronder de Ierse ePrivacy-verordeningen (2011) en de EU-richtlijn, bekend als de wetshandhavingsrichtlijn. In deze onlangs gepubliceerde informatieve nota (oktober 2019) deelt DPC Ireland landspecifieke statistieken en trends met betrekking tot meldingen van datalekken gedurende het eerste jaar van de AVG.

Uittreksel uit DPC Ierland Rapport over trends in gegevensinbreuk op AVG

Datalek Trends uit het eerste jaar van de GDPR

Deze informatieve nota is bedoeld om een overzicht te geven van de trends die de Commissie voor gegevensbescherming (DPC) heeft waargenomen in het eerste jaar van de verplichte rapportageregeling voor inbreuken die is ingevoerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De statistieken en trends die in het rapport worden besproken, bevatten alle meldingen van datalekken die in het eerste jaar sinds 25 mei 2018 zijn ontvangen, en het totale aantal inbreukmeldingen dat de DPC in die periode heeft ontvangen bedroeg 5.818. Van alle kennisgevingen van inbreuken die door de DPC zijn ontvangen, is ongeveer 4% geclassificeerd als „niet-inbreuken” en voldeed niet aan de definitie van een inbreuk op persoonsgegevens overeenkomstig artikel 4, lid 12 van de AVG.

Sinds de invoering van de nieuwe regeling voor het melden van overtredingen heeft de eenheid voor de beoordeling van inbreuken van de DPC een analyse uitgevoerd van kennisgevingen van inbreuken die zijn ontvangen uit gebieden binnen de publieke en particuliere sector, met inbegrip van die welke zijn aangemeld door: de financiële sector; de verzekeringssector; de telecommunicatiesector; de gezondheidszorg industrie; en rechtshandhaving. Enkele van de tendensen en problemen die bij de uitvoering van deze evaluaties en bij de verwerking van kennisgevingen zijn vastgesteld, zijn te late kennisgevingen, moeilijkheden bij het beoordelen van risicobeoordelingen, het niet communiceren van de inbreuk aan betrokkenen, herhaalde inbreukmeldingen en ontoereikende rapportage.

Bekijk het volledige rapport (PDF)

Info Note_Data inbreuk Trends 2018-19_okt19

Lees de originele informatienota bij de trends van datalek uit het eerste jaar van de AVG

Aanvullend lezen

De Commissie voor gegevensbescherming (DPC) Ierland

Een praktische handleiding voor persoonlijke inbreukmeldingen onder de GDPR (DPC Ireland)

Bron: ComplexDiscovery