Sun. Mar 26th, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Opmerking van de redactie: Van tijd tot tijd belicht ComplexDiscovery openbaar beschikbare of privé verkrijgbare aankondigingen, inhoudsupdates en onderzoek van cyber-, data- en legale ontdekkingsproviders, onderzoeksorganisaties en leden van de ComplexDiscovery-gemeenschap. Hoewel ComplexDiscovery deze informatie regelmatig benadrukt, aanvaardt het geen enkele verantwoordelijkheid voor beweringen over inhoud.

  Neem vandaag nog contact met ons op om aanbevelingen in te dienen ter overweging en opname in de cyber-, data- en juridische ontdekkingen gerichte aankondigingen van ComplexDiscovery voor diensten, producten of onderzoeken.

  Executive Order (7 oktober 2022) *

  President Biden ondertekent uitvoerend bevel tot uitvoering van de Europese Unie-VS Raamwerk voor gegevensbescherming

  factsheet

  President Biden heeft vandaag een Executive Order on Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities (E.O.) ondertekend, waarin wordt aangegeven welke stappen de Verenigde Staten zullen nemen om de verplichtingen van de VS in het kader van de Europese Unie-VS na te komen. Raamwerk voor gegevensbescherming (EU-VS. DPF), aangekondigd door President Biden en Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, in maart 2022.

  Transatlantische gegevensstromen zijn cruciaal om de economische relatie tussen de EU en de VS van 7,1 biljoen dollar De EU en de VS DPF zal een belangrijke rechtsgrondslag voor transatlantische gegevensstromen herstellen door tegemoet te komen aan de zorgen die het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geuit bij het neerhalen van de vorige EU-VS. Privacy Shield-kader als geldig mechanisme voor gegevensoverdracht volgens de EU-wetgeving.

  Het Executive Order versterkt een reeds rigoureuze reeks waarborgen voor privacy en burgerlijke vrijheden voor Amerikaanse activiteiten op het gebied van inlichtingen uit berichtenverkeer. Het creëert ook een onafhankelijk en bindend mechanisme dat individuen in in aanmerking komende staten en organisaties voor regionale economische integratie, zoals aangewezen door de E.O., in staat stelt verhaal te zoeken als zij van mening zijn dat hun persoonsgegevens zijn verzameld via Amerikaanse inlichtingen uit berichtenverkeer op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Amerikaanse wet.

  Amerikaanse en Europese bedrijven, groot en klein, in alle sectoren van de economie zijn afhankelijk van grensoverschrijdende gegevensstromen om deel te nemen aan de digitale economie en om economische kansen te vergroten. De EU en de VS DPF is het hoogtepunt van een gezamenlijke inspanning van de Verenigde Staten en de Europese Commissie om het vertrouwen en de stabiliteit in de transatlantische gegevensstromen te herstellen en weerspiegelt de kracht van de duurzame relatie tussen de EU en de VS, gebaseerd op onze gedeelde waarden.

  In het bijzonder is het Executive Order:

  Voegt verdere waarborgen toe voor Amerikaanse activiteiten op het gebied van inlichtingen uit berichtenverkeer, waaronder de eis dat dergelijke activiteiten alleen worden uitgevoerd met het oog op gedefinieerde nationale veiligheidsdoelstellingen; rekening houden met de privacy en burgerlijke vrijheden van alle personen, ongeacht nationaliteit of land van verblijf; en alleen uitgevoerd wanneer dat nodig is om een gevalideerde inlichtingenprioriteit te bevorderen en alleen voor zover en op een wijze die in verhouding staat tot die prioriteit.

  Verschrijft de vereisten voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via activiteiten op het gebied van inlichtingen uit berichtenverkeer en breidt de verantwoordelijkheden uit van juridische, toezichthoudende en nalevingsfunctionarissen om ervoor te zorgen dat passende maatregelen worden genomen om gevallen van niet-naleving te verhelpen.

  Vereist dat onderdelen van de Amerikaanse inlichtingendienst hun beleid en procedures bijwerken om rekening te houden met de nieuwe waarborgen inzake privacy en burgerlijke vrijheden die zijn opgenomen in de E.O.

  Creëert een meerlagig mechanisme voor individuen uit in aanmerking komende staten en regionale organisaties voor economische integratie, zoals aangewezen op grond van de E.O., om onafhankelijke en bindende beoordeling en verhaal te verkrijgen van beweringen dat hun persoonlijke informatie verzameld is via Amerikaanse inlichtingen uit berichtenverkeer, is verzameld of behandeld door de Verenigde Staten in strijd met de toepasselijke Amerikaanse wetgeving, waaronder de verbeterde veiligheidsmaatregelen in de E.O.

  Onder de eerste laag zal de Civil Liberties Protection Officer van het Office of the Director of National Intelligence (CLPO) een eerste onderzoek uitvoeren naar in aanmerking komende klachten die zijn ontvangen om te bepalen of de verbeterde waarborgen van de E.O. of andere toepasselijke Amerikaanse wetgeving zijn geschonden en, zo ja, om bepaal de geschikte sanering. De E.O. bouwt de bestaande wettelijke CLPO-functies uit door vast te stellen dat de beslissing van de CLPO bindend is voor de inlichtingengemeenschap, onder voorbehoud van de tweede toetsingslaag, en bescherming biedt om de onafhankelijkheid van de onderzoeken en beslissingen van de CLPO te waarborgen.

  Als tweede toetsingslaag machtigt en geeft de E.O. opdracht aan de procureur-generaal om een Data Protection Review Court („DPRC”) op te richten om onafhankelijk en bindend toezicht te houden op de beslissingen van de CLPO, op verzoek van de persoon of een onderdeel van de inlichtingengemeenschap. Rechters in de DPRC worden van buiten de Amerikaanse overheid benoemd, hebben relevante ervaring op het gebied van gegevensprivacy en nationale veiligheid, beoordelen zaken onafhankelijk en genieten bescherming tegen verwijdering. Beslissingen van de DPRC over de vraag of er sprake is van een overtreding van de toepasselijke Amerikaanse wetgeving en, zo ja, welke sanering moet worden uitgevoerd, zijn bindend. Om de beoordeling door de DPRC verder te verbeteren, bepaalt de E.O. dat de DPRC in elke zaak een speciale advocaat selecteert die zal pleiten voor het belang van de klager in de zaak en ervoor zorgt dat de DPRC goed op de hoogte is van de kwesties en de wet met betrekking tot de zaak. De procureur-generaal heeft vandaag begeleidende voorschriften uitgevaardigd over de oprichting van de DPRC.

  verzoekt de Raad van Toezicht op de Privacy and Civil Liberties het beleid en de procedures van de inlichtingengemeenschap te herzien om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met het uitvoerend bevel en om jaarlijks een evaluatie van de beroepsprocedure uit te voeren, onder meer om na te gaan of de inlichtingengemeenschap volledig heeft voldaan aan de voorschriften beslissingen genomen door de CLPO en de DPRC.

  Deze stappen zullen de Europese Commissie een basis bieden om een nieuwe adequaatheidsbepaling vast te stellen, waarmee een belangrijk, toegankelijk en betaalbaar mechanisme voor gegevensoverdracht in het kader van de EU-wetgeving zal worden hersteld. Het zal ook meer rechtszekerheid bieden voor bedrijven die gebruikmaken van standaardcontractbepalingen en bindende bedrijfsregels om persoonsgegevens uit de EU naar de Verenigde Staten over te dragen.

  Lees de originele bestelling.

  *Gedeeld met toestemming.

  Aanvullende lectuur

  Investeringen in eDiscovery (een lopende lijst)

  Een beknopte kijk op de activiteiten van eDiscovery: fusies, overnames en investeringen

  Bron: ComplexDiscovery